ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ: Oι μισθοί στο δημόσιο μετά το «κούρεμα»


«Καθίζηση» στις αποδοχές χιλιάδων εργαζομένων προκαλεί η κατάργηση των ειδικών επιδομάτων και του επιδόματος γάμου. Σε ισχύ μόνο το ανθυγιεινής εργασίας και των παραμεθορίων περιοχών.

Μειώσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων από 7% έως και 60% επιφέρει το νέο μισθολόγιο-βαθμολόγιο που ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή. Η εφαρμογή του ξεκινά άμεσα από την 1η Νοεμβρίου οπότε και θα ξεκινήσει η επανακατάταξη των δημοσίων υπαλλήλων στο νέο βαθμολόγιο βάσει της προϋπηρεσίας τους.

Η κατάργηση του συνόλου των ειδικών επιδομάτων ακόμα και του επιδόματος γάμου που μετονομάζεται σε «οικογενειακή παροχή» και θα αποδίδεται μόνο σε όσους δημοσίους υπαλλήλους έχουν παιδιά, προκαλεί «καθίζηση» στις αποδοχές χιλιάδων εργαζομένων στο δημόσιο. Κυρίως σε όσους ανήκουν στην κατηγορία δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης και λάμβαναν στο παρελθόν υψηλά επιδόματα. Στο πολυνομοσχέδιο τελικά περιλήφθηκαν δύο τροπολογίες που δίνουν «μικρές ανάσες» όσον αφορά την πρόνοια για τη σταδιακή μείωση των αποδοχών και τη διευκόλυνση στην καταβολή δόσεων από δάνεια σε τράπεζες. Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο αφορούν:

  • Το ανώτατο όριο της μείωσης των αποδοχών μέχρι και την 1η Νοεμβρίου του 2012 θα είναι μέχρι 25% σε σχέση με τις αμοιβές που λαμβάνουν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Εάν το ποσό των απωλειών ξεπερνά το 25%, τότε κατανέμεται ισόποσα τα δύο επόμενα χρόνια (2012-2013)
  • Το υπουργείο Οικονομικών και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών θα υπογράψουν άμεσα προγραμματική σύμβαση με την οποία θα καθορίζουν τους όρους «διευκόλυνσης» στην αποπληρωμή των δανείων από ιδιωτικές τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που έχουν συνάψει δημόσιοι υπάλληλοι εν ενεργεία καθώς και όσοι τεθούν σε εφεδρεία.

Το νέο μισθολόγιο-βαθμολόγιο του πολυνομοσχεδίου εφαρμόζεται στους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους καθώς και σε όσους έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού, τα ΝΠΔΔ, τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους υπάλληλους της γραμματείας των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών, των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογίων και της Βουλής, τους διοικητικούς υπάλληλους των Ανεξάρτητων Αρχών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στους εργαζόμενους των ΠΕΔ, της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ καθώς και στους κληρικούς. Εξαιρούνται όλα τα ειδικά μισθολόγια στα οποία όμως θα ισχύσει η καταβολή της οικογενειακής παροχής για όσους έγγαμους έχουν παιδιά.

Μειώσεις
Στα ΝΠΙΔ, στις δημοτικές επιχειρήσεις και στις ΑΕ του Δημοσίου οι εργαζόμενοι θα υποστούν μειώσεις στις αποδοχές τους αφού θα υπολογίζονται οι μισθοί τους μαζί με τα επιδόματα με βάση τον μέσο όρο των 1.900 ευρώ ως ανώτατο πλαφόν.

Στις εισηγμένες ΔΕΚΟ και στις θυγατρικές τους θα επιβληθούν μειώσεις της τάξης του 35% σε σχέση με τις αποδοχές του 2009.

Από τα επιδόματα παραμένουν μόνο αυτά που αφορούν την επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία (150 ευρώ) των απομακρυσμένων -παραμεθόριων καθώς και προβληματικών περιοχών (100 ευρώ) για όσους υπάλληλους ισχύουν σήμερα μέχρι να καθοριστούν τα όρια των περιοχών από νέα υπουργική απόφαση.

Επίσης αυξάνεται το επίδομα θέσης για τους γενικούς διευθυντές (900 ευρώ) τους διευθυντές (450 ευρώ) και τους προϊστάμενους τμημάτων (250 ευρώ). Παραμένουν τα επιδόματα αδείας και εορτών (1.000 ευρώ συνολικά). Η οικογενειακή παροχή αναλογεί σε 50 ευρώ για ένα παιδί, 70 ευρώ για 2 παιδιά, 120 ευρώ για 3 παιδιά, 170 ευρώ για τέσσερα παιδιά και θα αυξάνεται κατά 70 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Αλλαγές
Σύνδεση της μισθολογικής με τη βαθμολογική εξέλιξη

Με το νέο μισθολόγιο συνδέεται άμεσα η μισθολογική με τη βαθμολογική εξέλιξη του υπαλλήλου. Όλοι οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι θα επανακαταταγούν στο νέο βαθμολόγιο με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας. Κατόπιν η μετάβαση από τον έναν βαθμό στον επόμενο θα πραγματοποιείται ύστερα από αξιολόγηση που θα κάνουν τα υπηρεσιακά συμβούλια βάσει στόχων και κριτηρίων που θα καθοριστούν από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

Η αξιολόγηση θα αφορά τη διοικητική ικανότητα του υπαλλήλου και την επίτευξη των στόχων που θα τεθούν για τον ίδιο και την υπηρεσία του. Μόνο ένα ποσοστό υπάλληλων θα μπορεί να καταλάβει ανώτερο βαθμό. Από τον βαθμό ΣΤ’ στον Ε’ θα μπορεί να περνά το 100% των κρινόμενων, από τον Ε’ στον Δ’ το 90%, από τον Δ’ στον Γ’ το 80%, από τον Γ’ στον Β’ το 70% και από τον Β’ στον Α’ μόνο το 30% των κρινόμενων υπαλλήλων. Επίσης θεσμοθετείται το Κίνητρο Επίτευξης Στόχων και το αντίστοιχο Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων που θα λειτουργεί ως πριμ παραγωγικότητας.

Με 33 χρόνια υπηρεσία
Σε εφεδρεία ή διαθεσιμότητα

Σε προσυνταξιοδοτική εφεδρεία (για τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου) ή διαθεσιμότητα (για τους μόνιμους υπαλλήλους) θα ενταχθούν όσοι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει 33 χρόνια υπηρεσίας συνυπολογίζοντας ακόμα και προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα μέχρι και 7 χρόνια. Ο υπολογισμός της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα πριν από το 1983 θα πρέπει να εξαγοραστεί από τον ενδιαφερόμενο.

Οι «έφεδροι» θα αμείβονται μέχρι και 24 μήνες με το 60% του βασικού μισθού που λάμβαναν και κατόπιν θα συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη. Κατά τη διάρκεια της εφεδρείας θα μπορούν να απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα αλλά ανάλογα με τα εισοδήματά τους θα περικόπτεται το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης.

Από την εφεδρεία εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί του ΕΣΥ, το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων αλλά και των φορέων κοινωνικής πρόνοιας του ΕΚΑΒ, καθώς και των ασφαλιστικών ταμείων, οι διπλωματικοί υπάλληλοι και οι διοικητικοί υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, οι κληρικοί, φύλακες φυλακών και σωφρονιστικοί υπάλληλοι, το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, γενικοί διευθυντές, όσοι έχουν σύζυγο που έχει τεθεί σε «εφεδρεία».

Επίσης εξαιρούνται υπάλληλοι που έχουν παιδί με αναπηρία 67% και άνω αλλά διαθέτουν εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ. Ομοίως το καλλιτεχνικό προσωπικό της Λυρικής Σκηνής, των Κρατικών Ορχηστρών Αθήνας και Θεσσαλονίκης καθώς και του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ – ΕΘΝΟΣ

ΠΗΓΗ:  http://www.alfavita.gr/artro.php?id=48667

Advertisement
Αναρτήθηκε στις ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΡΘΡΑ. Leave a Comment »

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: