Καπέλο 15 χρόνια στις γυναίκες.Εντονες αντιδράσεις για τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων…


 ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Π. Γεωργάκης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010(ΤΑ ΝΕΑ) 

Δέκα σημαντικές αλλαγές στο Ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων και των ενστόλων επιφέρει το σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή εν μέσω έντονων αντιδράσεων από τα συνδικάτα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το σχέδιο νόμου βάζει καπέλο έως 15 χρόνια στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών ενώ με τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, όπου επέρχεται εξομοίωση με τον ιδιωτικό τομέα, η ΑΔΕΔΥ εκτιμά ότι θα υπάρξει μείωση των συντάξεων άνω του 50%. Οι «τυχεροί» του Ασφαλιστικού του Δημοσίου είναι εκείνοι που έως το τέλος του χρόνου θα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης.

Με τον νέο νόμο επέρχεται εξίσωση εντός τριών ετών (2011- 2013) των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών- γυναικών στο Δημόσιο. Οι μητέρες ανηλίκων οι οποίες στα 25 χρόνια υπηρεσίας θεμελιώνουν δικαίωμα και στα 50 έπαιρναν σύνταξη είναι οι μεγάλες χαμένες, αφού η ηλικία συνταξιοδότησης το 2011 αυξάνεται στα 52, το 2012 στα 55 και το 2013 στα 65. Με προσθήκη στο παρά πέντε παρέχεται στις μητέρες ανηλίκων η δυνατότητα να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο ασφάλισης έως 5 έτη ως εξής: για τα τρία πρώτα παιδιάένα έτος για το πρώτο παιδί και δύο έτη για καθένα από τα επόμενα. Αμεση εξίσωση Με τον νέο νόμο εξομοιώνονται ως προς τα έτη υπηρεσίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 χρόνια) άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1982. Η άμεση αυτή εξίσωση δεν έχει συνταξιοδοτικά αποτελέσματα δεδομένου ότι οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Επίσης με τις ίδιες διατάξεις αυξάνονται σταδιακά, από 20 σε 25, τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, να έχουν δηλαδή την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι. Παράλληλα επέρχεται εξομοίωση των ανδρών και γυναικών στρατιωτικών ως προς τα χρόνια θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη). Επιπλέον, θεσπίζεται ενιαίο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (55 χρόνια) για τους άνδρες και τις γυναίκες υπαλλήλους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-97.

Τα νέα όρια ηλικίας Από 1-1-2011 θεσπίζονται τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά, ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992:

 1 Για όσους έχουν ανήλικο παιδί ή τρία τουλάχιστον παιδιά και συμπληρώσουν την 25ετία το 2011, το 52ο έτος της ηλικίας, για όσους συμπληρώσουν την 25ετία το 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 55ο και για όσους συμπληρώσουν την 25ετία από το έτος 2013 και μετά το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65ο έτος.

2 Το 50ό έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο.

3 Το 61ο έτος για όσους υπαλλήλους δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, το οποίο αυξάνεται στο 63ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012, και στο 65ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το έτος 2013 και μετά.

4 Εξομοιώνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που μπορούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη και ορίζεται στο 56ο το 2011, στο 58ο το 2012 και στο 60ό έτος το 2013.

5 Προβλέπεται ότι για άνδρες και γυναίκες υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί από 1-1-1983 και μετά ο προβλεπόμενος σήμερα χρόνος υπηρεσίας των 35 ετών που απαιτείται προκειμένου να αποχωρήσουν με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας καθώς και ο προβλεπόμενος χρόνος των 37 ετών που απαιτείται προκειμένου να αποχωρήσουν από την υπηρεσία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυξάνεται σταδιακά μέχρι το 2015 στα 40 έτη υπηρεσίας, το δε όριο ηλικίας των 58 ετών αυξάνεται για το 2011 στο 59ο και από το 2012 και εφεξής στο 60ό. Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ισχύουν και γι΄ αυτούς που συμπληρώνουν τα 37 έτη υπηρεσίας από το 2011 και μετά.

6 Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν ότι οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και οι στρατιωτικοί συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

7 Ορίζεται ότι εξισώνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων που έχουν διοριστεί μέχρι 31-12-1982 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-1998 και μετά, ως προς την αποχώρηση από την υπηρεσία χωρίς όριο ηλικίας.

8 Εξισώνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που πρωτοασφαλίστηκαν μετά την 1-1-1993.

9 Εξισώνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (65ο έτος) ανδρών και γυναικών που έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1992 και οι οποίοι έχουν συνολική υπηρεσία 15 έτη.

10 Μειώνεται κατά πέντε έτη, από το 55ο στα 50ό έτος, το όριο συνταξιοδότησης γονέων με ανίκανα παιδιά.

11 Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών και γυναικών υπαλλήλων που έχουν υπαχθεί στον θεσμό των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων υπό καθεστώς Δημοσίου διαμορφώνεται από 1-1-2011 στο 55ο έτος, αυξανόμενο κατά 2 έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους. Μειώνεται κατά δύο έτη, από 60ό στο 58ο, το όριο συνταξιοδότησης για τις γυναίκες που εργάζονται στην καθαριότητα των ΟΤΑ.

ΠΟΙΟΙ ΤΗ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ

«Τυχεροί» του Ασφαλιστικού στο Δημόσιο είναι εκείνοι που έως το τέλος του χρόνου θα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης

Ανατροπές για τους ένστολους

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ στη συνταξιοδότηση των ενστόλων φέρνει ο νέος νόμος, αφού καταργεί τη διάταξη της θεμελίωσης και καταβολής σύνταξης με τη συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Επίσης με τον νέο νόμο: – Αυξάνονται με τη δημοσίευσή από 20 σε 25 τα έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, τα οποία απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και καταβολής σύνταξης των στρατιωτικών που υπηρετούν σε ειδικές υπηρεσίες (π.χ. ιπτάμενοι, πυροτεχνουργοί, ΕΚΑΜ, ΤΕΕΜ, κ.λπ.). – Οι μη έχοντες θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2014 και μέχρι τη δημοσίευσή του νόμου, υποχρεούνται να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, οι μεν πρώτοι μέχρι να συμπληρώσουν 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή το 60ό έτος της ηλικίας τους και οι δε δεύτεροι 5 επιπλέον έτη, εφόσον έχουν υπηρετήσει 15 έτη στις ειδικές υπηρεσίες, ειδάλλως παραμένουν πέραν των 5 ετών και τα υπόλοιπα έτη που χρειάζονται για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις που θα ισχύουν κάθε φορά (δηλαδή από 1 έως 15 έτη). Στους στρατιωτικούς αναγνωρίζεται μάχιμη πλασματική υπηρεσία πέντε ετών. Η αναγνώριση προϋποθέτει την καταβολή εισφορών για εργασία πέραν του πενθημέρου. Παράλληλα θα προσμετρώνται και τα έτη σπουδών σε ανώτατες σχολές. Εξάλλου χθες προστέθηκε τροπολογία, σύμφωνα με την οποία ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού (Αστυνομία, Λιμενικό, Πυροσβεστική) που έχει καταταγεί μέχρι 31-12-1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 2015 και μετά προσαυξάνεται κατά τρία έτη με την καταβολή της προβλεπόμενης εισφοράς για τη συμπλήρωση 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Η σύνταξη θα υπολογίζεται όπως στον ιδιωτικό τομέα ΑΛΛΑΓΕΣ στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, με καθιέρωση και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου βασικής και αναλογικής σύνταξης, οι οποίες χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους ασφαλισμένους στον ιδιωτικό τομέα, φέρνει ο νέος νόμος. Ταυτόχρονα οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης όπως ισχύουν κάθε φορά για τους ασφαλισμένους για πρώτη φορά σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου.

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος για το Δημόσιο προβλέπει και εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια για τις άγαμες θυγατέρες άνω των 50 ετών, οι οποίες λαμβάνουν τη σύνταξη των γονέων τους. Οπως προβλέπεται, οι προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν για τις ενήλικες άγαμες θυγατέρες που έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από γονείς που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1982 είναι μεταξύ άλλων οι εξής: Να μην έχουν μηνιαίο εισόδημα πάνω από το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου. Να μην έχουν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή μεγαλύτερο από το καθοριζόμενο κατώτατο όριο. Να μη λαμβάνουν άλλη σύνταξη και να μην έχουν ασφαλιστεί για σύνταξη σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας σύνταξης. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 να έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας της. Η σύνταξή τους δεν μπορεί να υπερ βαίνει το διπλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης του Δημοσίου όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Οι συντάξεις χηρείας

Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις χηρείας προκειμένου να δικαιούται σύνταξη ο επιζών σύζυγος θα πρέπει να έχουν παρέλθει από την τέλεση του γάμου τρία έτη για τους υπαλλήλους του Δημοσίου και πέντε έτη για τους συνταξιούχους του Δημοσίου. Παράλληλα επεκτείνονται και στο Δημόσιο οι περιορισμοί στο ποσό της σύνταξης των επιζώντων συζύγων, εκτός των αναπήρων, που λαμβάνουν και σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή ή εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολούνται. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συμμετέχουν ανάπηρα ή ανήλικα παιδιά ή παιδιά που σπουδάζουν, το ποσό που περικόπτεται από τη σύνταξη του επιζώντος συζύγου επιμερίζεται στα παιδιά σε ίσα μέρη. Ολοι οι νέοι στο ΙΚΑ Βασική διάταξη του νέου νόμου είναι ότι οι προσλαμβανόμενοι για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1-1-2011 και μετά τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ, καθώς και οι στρατιωτικοί που κατατάσσονται από 1-1-2011 και μετά υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπάγονται από 1-1-2011 και όσοι υπηρέτησαν οπλίτες ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΟΠΥ ή ΕΠΥ) και μετά κατατάχθηκαν σε Σώματα Ασφαλείας ή στο Πυροσβεστικό Σώμα ή διορίστηκαν στο Δημόσιο.

 Αναψαν τα αίματα στη Βουλή με κόντρες και έντονη κριτική

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Δημήτρης Τζάθας

ΜΕ ΤΙΣ ΨΗΦΟΥΣ των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε επί των άρθρων, χθες το απόγευμα, το ασφαλιστικό νομοσχέδιο για το Δημόσιο. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία, έπειτα από σχετικό αίτημα του ΚΚΕ, υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν 156 κυβερνητικοί βουλευτές (απουσίαζε ο Λεωνίδας Γρηγοράκος λόγω οικογενειακού προβλήματος), 128 ψήφισαν κατά, ενώ «παρών» δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δημαράς.

Ανάμεσα στους απόντες ήταν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Ντόρα Μπακογιάννη, Κώστας Κιλτίδης και Βασίλης Οικονόμου, ενώ το νομοσχέδιο καταψήφισαν οι Σοφία Σακοράφα, Φώτης Κουβέλης και Νίκος Τσούκαλης.

Η Νέα Δημοκρατία, όπως είχε προαναγγείλει, ψήφισε επιμέρους διατάξεις που αφορούν την αύξηση της απόστασης από τον γάμο από έξι μήνες στα τρία χρόνια για τη συνταξιοδότηση επιζώντος συζύγου, την εφάπαξ έκτακτη οικονομική παροχή, το συνταξιοδοτικό καθεστώς του αγρονομικού προσωπικού της Αγροφυλακής, τη συνταξιοδότηση των άγαμων θυγατέρων των αιρετών οργάνων και των υπαλλήλων της Βουλής και την πλασματική αγορά του χρόνου σπουδών και της ανατροφής των παιδιών.

Οι διαφωνούντες Ωστόσο, η χθεσινή τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας χαρακτηρίστηκε από την έντονη κριτική προς την κυβέρνηση από τους διαφωνούντες βουλευτές.

Η πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σοφία Σακοράφα υποστήριξε ότι πρόκειται «ξεκάθαρα για υποδούλωση» και πως «όσα κερδήθηκαν με αγώνες χρόνων κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να τα εξαφανίσουν με ορισμένα άρθρα ενός νομοσχεδίου».

Ιδιαίτερα επικριτικό ήταν και το ύφος του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση λέγοντας ότι «λαμβάνει βίαιες και απάνθρωπες ρυθμίσεις με τη στήριξη της άκρας Δεξιάς και της Ντόρας Μπακογιάννη». «Το μνημόνιο φαίνεται πως είναι το Ευαγγέλιό σας… Θα πάρετε απάντηση όμως από τους αγώνες της κοινωνίας» είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, προαναγγέλλοντας κύμα κινητοποιήσεων από το φθινόπωρο. Κι όταν ο ίδιος παρατήρησε πως «μπορεί να έχετε την ψήφο των εκβιαζόμενων βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αλλά δεν έχετε την ψήφο εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού», προκάλεσε την αντίδραση του υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη ο οποίος είπε: «Υποτιμάτε τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Δεν εκβιάζονται αλλά συνεισφέρουν με τις παρεμβάσεις τους».

Πάντως, η χθεσινή συζήτηση σημαδεύτηκε από την κόντρα ανάμεσα στο ΚΚΕ και τον ΛΑΟΣ σχετικά με τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας Γερμανός και την εξαγορά της από την Cosmote, για την οποία ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Χρίστος Βερελής- όπως κατέθεσε στην Εξεταστική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Siemens- είχε αντιδράσει.

Advertisement

Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού Συστήματος του Δημοσίου και Συναφείς Διατάξεις…


Διαβάστε το νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό του Δημοσίου… Ανατρέπονται τα πάντα, κυρίως για τις γυναίκες και καθιερώνεται γενικό όριο συνταξιοδότησης το 65ο έτος… Υπάρχουν πολλές αλλαγές και στις συναφείς διατάξεις… οι συνάδελφοι πρέπει να το διαβάσουν προσεχτικά… και να αποφασίσουν με μεγάλη προσοχή τα βήματα που πρέπει να κάνουν…

Με μια γρήγορη ματιά…

  • Γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη ή στα 60 έτη με 40 χρόνια εργασίας.

  • Δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου μέχρι επτά έτη.

  • Δεν καταργείται η σύνταξη χηρείας και η σύνταξη στις άγαμες θυγατέρες.

  • Από 1/1/2013 η συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα τέκνα θα γίνεται στο 65ο έτος.

  • Βασική σύνταξη ύψους 360 ευρώ. Για τις υπόλοιπες συντάξιμες αποδοχές ορίζεται ποσοστό αναπλήρωσης 64%.

  • 13η – 14η σύνταξη στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αντικαθίσταται με επίδομα 800 ευρώ.

  • Νεοπροσλαμβανόμενοι στο δημόσιο εντάσσονται στο ΙΚΑ από το 2011.

  • Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων 3% για συντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ.

ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ…


Το νέο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό όπως δόθηκε στη δημοσιότητα…

Εμείς επιμένουμε πως σε συνδυασμό με το μνημόνιο σταθερότητας… κρύβει πολλές παγίδες για τους ασφαλισμένους που δε θα αποχωρήσουν μέσα στο 2010… ας περιμένουμε την τελική μορφή κατάθεσης στη Βουλή και τότε να βγούμε με «κείμενα στήριξής του» (ξέρουν αυτοί στους οποίους αναφέρομαι, άλλωστε  χρόνια τώρα κάνουν παραταξιακή πολιτική… τώρα θα αλλάξουν)… βιάζονται… και γρήγορα θα κριθούν… όπως όλοι μας φυσικά…

Σε όλες τις περιπτώσεις το νομοσχέδιο που κατατέθηκε έχει πολλές αλλαγές στον εργασιακό μας βίο και σε καμία περίπτωση τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν δικαιούται κανείς να προσπαθεί να πείσει τους/τις συναδέλφους εκπαιδευτικούς ότι δεν συμβαίνουν και σπουδαίες αλλαγές… Τίποτα παραπάνω προς το παρόν… η συνέχεια αργότερα για όλους αυτούς επί πραγματικών γεγονότων…

Όσο για τους/τις συναδέλφους που βρίσκονται στο μεταίχμιο του 2011(πονηρή χρονιά)… η πρότασή μου είναι να περιμένουν την ψήφιση και στη συνέχεια αφού ρωτήσουν κάποιον ειδικό… τότε και μόνο τότε να πάρουν την απόφασή τους…

Εμείς όλοι λέμε πολλά που στην πραγματικότητα δε μας κοστίζουν και τίποτα… για αυτούς όμως είναι η σύνταξή τους…

Σίγουρα θα επανέλθουμε…