Η σημερινή εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας που αφορά σε συγχωνεύσεις, καταργήσεις και ιδρύσεις σχολείων… ΑΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ… ΚΑΛΕΙΣΤΕ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ… ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ… ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!


Μαρούσι, 30 – 1 – 2012

Αρ.Πρωτ. 10112 /Δ4
«Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013»
Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προχωρά στις προβλεπόμενες από την εκπαιδευτική νομοθεσία μεταβολές (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί) σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-13…

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι 10-02-2012 :
1) Να καταχωρήσουν στο Σύστημα Καταγραφής (Survey) τις προτάσεις-εισηγήσεις τους για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων  της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 1966/91. Για το σκοπό αυτό στο Σύστημα Καταγραφής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Survey) έχουν προστεθεί φόρμες προτάσεων-εισηγήσεων, ώστε η διαδικασία υποβολής τους να γίνει ηλεκτρονικά.
2) Να υποβάλλουν τις προτάσεις αυτές στα αρμόδια Δημοτικά Συμβούλια.
Αφού γνωμοδοτήσουν έγκαιρα τα δημοτικά συμβούλια σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄), οι Διευθυντές ΠΕ και ΔΕ θα συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων αρμοδιότητάς τους και θα τις διαβιβάσουν μέχρι 24-02-2012 στο ΥΠΔΒΜΘ και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις. Μαζί με τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα αποσταλούν βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τις λειτουργικές ανάγκες των προτεινόμενων προς ίδρυση σχολείων που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22-11-2010).
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα υποβάλουν την εισήγησή τους μέχρι 02-03-2012.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα προτεινόμενα προς ίδρυση σχολεία είναι ενταγμένα ή πρόκειται να ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης, θα πρέπει να αναφέρεται στις προτάσεις-εισηγήσεις. Τα κριτήρια συγχώνευσης είναι οι κτιριακές υποδομές-εγκαταστάσεις και οι δυνατότητες ανάπτυξης αιθουσών διδασκαλίας, βιβλιοθήκης και λοιπών βοηθητικών χώρων και εξοπλισμού στο σχολείο μετακίνησης. Επιπλέον εκτιμάται η χιλιομετρική απόσταση για το νέο σχολείο λαμβάνοντας υπόψη τη συγκοινωνιακή κάλυψη u964 της περιοχής, το οδικό δίκτυο, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τη διάρκεια κάλυψης της διαδρομής για την άφιξη στο νέο σχολείο, η οποία για τις δύσκολες και δυσπρόσιτες περιοχές δε μπορεί να υπερβαίνει τη μισή ώρα για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και τα ¾ της ώρας για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε ενιαίο χώρο ως ξεχωριστές σχολικές μονάδες της ίδιας βαθμίδας ενοποιούνται σε μία σχολική μονάδα, τηρουμένων των παραπάνω κριτηρίων.
Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και αιτιολογημένες, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωσή τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων, στις οποίες θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η ακριβής ονομασία και η έδρα λειτουργίας του νέου σχολείου.
Σε κάθε περίπτωση για την υποβολή οποιασδήποτε πρότασης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα στις αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 και Φ. 3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507/Β΄/13-10-2006) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την αριθμ. 68419/Γ2/6-7-2006 (ΦΕΚ 984/Β΄/2006) ΚΥΑ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Τέλος επισημαίνεται ότι θα είναι καλό να εξασφαλίζεται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής εκπαιδευτικής πρότασης προς όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσης και την αποφυγή των εκ των υστέρων διαμαρτυριών.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Advertisement

Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ… ΣΤΟΧΟΣ Η ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ!


ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΔΩΣΕ ΕΧΘΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Ή ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ… ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ… ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΟΤΙ ΚΑΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ…

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ Ή ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΠΩΣ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΝΑΙ:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

1523 σχολικές μονάδες σε  672. Από αυτές :

  • 169 Μονοθέσια, Διθέσια και Τριθέσια

  • 98 ήταν ήδη σε αναστολή  λειτουργίας

  • 18 χωρίς μαθητές

1238 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΩΝ 4/ΘΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ  Ή ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ… ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ!!!!!!!!

Από τις συνενώσεις των σχολικών μονάδων της  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκύπτουν:

  • 120 νέα 6/θέσια και

  • 61 νέα 12/θέσια σχολεία

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ… ΚΑΙ ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ!