Η σημερινή εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας που αφορά σε συγχωνεύσεις, καταργήσεις και ιδρύσεις σχολείων… ΑΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ… ΚΑΛΕΙΣΤΕ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ… ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ… ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!


Μαρούσι, 30 – 1 – 2012

Αρ.Πρωτ. 10112 /Δ4
«Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013»
Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προχωρά στις προβλεπόμενες από την εκπαιδευτική νομοθεσία μεταβολές (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί) σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-13…

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι 10-02-2012 :
1) Να καταχωρήσουν στο Σύστημα Καταγραφής (Survey) τις προτάσεις-εισηγήσεις τους για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων  της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 1966/91. Για το σκοπό αυτό στο Σύστημα Καταγραφής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Survey) έχουν προστεθεί φόρμες προτάσεων-εισηγήσεων, ώστε η διαδικασία υποβολής τους να γίνει ηλεκτρονικά.
2) Να υποβάλλουν τις προτάσεις αυτές στα αρμόδια Δημοτικά Συμβούλια.
Αφού γνωμοδοτήσουν έγκαιρα τα δημοτικά συμβούλια σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄), οι Διευθυντές ΠΕ και ΔΕ θα συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων αρμοδιότητάς τους και θα τις διαβιβάσουν μέχρι 24-02-2012 στο ΥΠΔΒΜΘ και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις. Μαζί με τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα αποσταλούν βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τις λειτουργικές ανάγκες των προτεινόμενων προς ίδρυση σχολείων που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22-11-2010).
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα υποβάλουν την εισήγησή τους μέχρι 02-03-2012.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα προτεινόμενα προς ίδρυση σχολεία είναι ενταγμένα ή πρόκειται να ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης, θα πρέπει να αναφέρεται στις προτάσεις-εισηγήσεις. Τα κριτήρια συγχώνευσης είναι οι κτιριακές υποδομές-εγκαταστάσεις και οι δυνατότητες ανάπτυξης αιθουσών διδασκαλίας, βιβλιοθήκης και λοιπών βοηθητικών χώρων και εξοπλισμού στο σχολείο μετακίνησης. Επιπλέον εκτιμάται η χιλιομετρική απόσταση για το νέο σχολείο λαμβάνοντας υπόψη τη συγκοινωνιακή κάλυψη u964 της περιοχής, το οδικό δίκτυο, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τη διάρκεια κάλυψης της διαδρομής για την άφιξη στο νέο σχολείο, η οποία για τις δύσκολες και δυσπρόσιτες περιοχές δε μπορεί να υπερβαίνει τη μισή ώρα για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και τα ¾ της ώρας για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε ενιαίο χώρο ως ξεχωριστές σχολικές μονάδες της ίδιας βαθμίδας ενοποιούνται σε μία σχολική μονάδα, τηρουμένων των παραπάνω κριτηρίων.
Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και αιτιολογημένες, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωσή τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων, στις οποίες θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η ακριβής ονομασία και η έδρα λειτουργίας του νέου σχολείου.
Σε κάθε περίπτωση για την υποβολή οποιασδήποτε πρότασης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα στις αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 και Φ. 3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507/Β΄/13-10-2006) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την αριθμ. 68419/Γ2/6-7-2006 (ΦΕΚ 984/Β΄/2006) ΚΥΑ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Τέλος επισημαίνεται ότι θα είναι καλό να εξασφαλίζεται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής εκπαιδευτικής πρότασης προς όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσης και την αποφυγή των εκ των υστέρων διαμαρτυριών.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Advertisement

Υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων(του Νάστου Γεώργιου αιρετού Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Θεσσαλίας)


Οι υποβιβασμοί, οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις σχολικών μονάδων πραγματοποιούνται χωρίς ουσιαστικά την ύπαρξη συγκεκριμένων και ξεκάθαρων κριτηρίων ,έτσι πιθανόν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σχολικών μονάδων μαμούθ, το σχηματισμό πληθωρικών τμημάτων και την υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Με έναν πρόχειρο υπολογισμό, στην Θεσσαλία «χάνονται»  περισσότερες από 345 περίπου οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια.

_Στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας περισσότερες από 90(85 δασκάλων και 6 νηπιαγωγών).

_Στο ΠΥΣΠΕ Τρικάλων περισσότερες από 70(69 δασκάλων και 2 νηπιαγωγών).

_Στο ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας περισσότερες από 160(140 δασκάλων και 20 νηπιαγωγών).

_Στο ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας περισσότερες από 25(23 δασκάλων και 2 νηπιαγωγών).

Πανελλαδικά όμως, «χάνονται» πολλές εκατοντάδες οργανικές θέσεις περίπου 1900.

Πρακτικά αυτό σημαίνει μείωση του ποσοστού ικανοποίησης των αιτήσεων μεταθέσεων και αποσπάσεων των εκπαιδευτικών στη Θεσσαλία , αλλά και γενικά δραστική μείωση των διορισμών. Εάν σκεφτεί κανείς ότι το 2008 διορίστηκαν 3.500, το 2009 περίπου 2.800, το 2010 περίπου 1.400, εύκολα καταλαβαίνει κανείς τι πρόκειται να συμβεί το 2011.

Δυστυχώς οι επιλογές του Υπουργείου δεν έγιναν με τα ίδια κριτήρια παντού. Ερωτηματικά δε υπάρχουν για το ρόλο, σε αυτές τις επιλογές, που έπαιξαν αρκετοί παράγοντες εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πράξης. Αλλού εφαρμόζεται ο νόμος και αλλού όχι, αλλού γίνανε καταργήσεις και αλλού όχι, ενδεικτικά αναφέρω κάποιες αντιθέσεις για να βγουν συμπεράσματα:

*Το Δημοτικό Σχολείο Βαμβακούς Φαρσάλων με 101 μαθητές από 6/θέσιο έγινε 4/θέσιο.

*Το Δημοτικό Σχολείο Χάλκης Λάρισας με 67μαθητές παραμένει 6/θέσιο.

_Το Δημοτικό Σχολείο Ευυδρίου-Λόφου Φαρσάλων με 92 μαθητές από 6/θέσιο σε 4/θέσιο.

_Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πλατυκάμπου Λάρισας με 93 μαθητές παραμένει 6/θέσιο.

*Το Δημοτικό Σχολείο Μελισσοχωρίου Λάρισας με 55 μαθητές από 5/θεσιο σε 4/θέσιο.

*Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Πλατυκάμπου Λάρισας με 52 μαθητές παραμένει 5/θέσιο.

_Το 3ο Το Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων με 200 μαθητές από 12/θέσιο σε 8/θέσιο.

_Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων με 225 μαθητές παραμένει 12/θέσιο. κ.τ.λ.

Φυσικά τέτοιες διαφοροποιήσεις υπάρχουν σε όλη τη Θεσσαλία. Θέση μου είναι ότι φυσικά και σωστά παραμένουν τα όσα παραμένουν ως έχουν, τα άλλα γιατί όμως υποβιβάζονται;

Ο νόμος από 13-10-2006  με αρχή το σχολικό έτος 2006-07 της κ. Μαριέττας Γιαννάκου λέει:

10-15 Μαθητές Μονοθέσιο.16-30 Διθέσιο.31-45 Τριθέσιο.46-100 Τετραθέσιο.101-125 Πενταθέσιο.126-150 Εξαθέσιο.151-175 Επταθέσιο.176-200 Οκταθέσιο.201-225 Εννιαθέσιο.226-250 Δεκαθέσιο.251-275 Ενδεκαθέσιο.276-300 Δωδεκαθέσιο.

Σχετικά ερωτήματα  που υπάρχουν και περιμένουν απαντήσεις είναι:

Τι θα γίνει με τους μαθητές του Β` κύκλου ολιγοθέσιων σχολείων που κλείνουν; Όπου δεν υπάρχουν οι υποδομές, τι θα γίνει; χρήματα ξέρουμε καλά ότι δεν υπάρχουν. Τι θα γίνει με τη μεταφορά των μαθητών; Τι θα γίνει με την ασφάλεια της μεταφοράς των μαθητών; Ποιος θα αναλάβει το κόστος όλων αυτών; Τι θα γίνει με τους Δήμους που δεν μπορούν να εγγυηθούν για τα παραπάνω; Ποιος τελικά θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αλλαγών, διότι υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι; Οι τοπικές κοινωνίες  και οι γονείς δεν θα έπρεπε να έχουν κι αυτοί λόγο;

Καμία εξασφάλιση για το πρόβλημα της μεταφοράς μαθητών δεν προβλέπεται, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι οι δήμοι που θα αναλάβουν την μεταφορά μαθητών από τη νέα σχολική χρονιά, ασφυκτιούν οικονομικά και δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουν . Φυσικά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, δεν γίνεται κανένας λόγος ίδρυσης οργανικών θέσεων για την εφαρμογή προγραμμάτων αντισταθμιστικής αγωγής.

Το κλείσιμο των σχολικών μονάδων αποτελεί το πιο ακραίο παράδειγμα εγκατάλειψης συγκεκριμένων περιοχών και της διεύρυνσης ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στη Θεσσαλία. Οι υποβιβασμοί , οι συγχωνεύεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων, θα έχουν ως επακόλουθο την μείωση εκατοντάδων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού που είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες της μάθησης και θα οδηγήσουν τους γονείς στα αστικά κέντρα.

Το σχολείο σ` ένα χωριό δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη. Αν υπάρχουν περιπτώσεις με ελάχιστους μαθητές, ο νόμος υπήρχε από το 1986 εφαρμοζόταν κάθε χρόνο και οι υπεύθυνοι θα παίρνανε τις όποιες αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη τους  μόνο τα παιδαγωγικά κριτήρια.

Όπως φαίνεται η δωρεάν, δημόσια, ποιοτική παιδεία, δεν είναι ο στόχος μα μόνο η μείωση του κόστους γενικά στην παιδεία. Με όλο το σεβασμό, άλλη μια απόφαση πολιτικών, βουλευτών και υπουργών που στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία και που δεκάρα δε φαίνεται να δίνουν, για τα παιδιά του φτωχού λαού που είχαν μια ευκαιρία να αλλάξουν, μέσω της γνώσης, τη μοίρα τους.

«ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ» του Γιακουμή Ανδρέα


Συναδέλφισσες/οι

Χθες το Υπουργείο ανακοίνωσε τις «μεταβολές» των Σχολείων, Συγχωνεύσεις, Καταργήσεις , Υποβιβασμούς αλλά δεν ανακοίνωσε τις προαγωγές και ιδρύσεις.

Θα υπάρξουν άραγε ; Χρειάζεται έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών. (Δ.Ν.Τ)

Δυστυχώς οι φόβοι μας έγιναν πραγματικότητα, δυστυχώς  η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, μας επαλήθευσε και προχώρησε  μονομερώς σε σαρωτικές αλλαγές (μόνο καταργήσεις ,συγχωνεύσεις και υποβιβασμούς) αλλάζοντας στην κυριολεξία το χάρτη των Σχολείων, χωρίς να υπολογίσει,τις θέσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας ,τους γονείς ,τις τοπικές κοινωνίες αλλά και αυτούς ακόμη τους υπηρεσιακούς παράγοντες (προϊσταμένους)που γνωρίζουν πολύ καλύτερα απ’ τους «ΛΟΓΙΣΤΕΣ» του Υπουργείου την κατάσταση στις πραγματικές της διαστάσεις.

Με μία διαδικασία καθαρά λογιστική , οι μαθητές, η εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς βιώνουν τη μεγαλύτερη βίαιη και γενικευμένη παρέμβαση στο χώρο της παιδείας , η οποία  σύμφωνα με το Υπουργείο έγινε  «για το καλό μας», «με παιδαγωγικά κριτήρια» «για αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού» και άλλα αστεία τέτοιου είδους.

Η αλήθεια είναι μία. Όλη αυτή η παρέμβαση στο χώρο της παιδείας έγινε για τους εξής δύο λόγους:

1. Tην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων.

2. Tην  εξασφάλιση  ανθρώπινου δυναμικού χωρίς διορισμούς.

Με την αντιεκπαιδευτική πολιτική το Υπουργείο παιδείας αφού μείωσε τις δαπάνες για την παιδεία στο 2,7% , αφού με τα 800 «νέα ολοήμερα» εξασφάλισε 1200 δασκάλους, αφού με την κατάργηση του διδασκαλείου εξασφάλισε άλλους 700 δασκάλους ,αφού περιόρισε την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού, εξασφαλίζει τώρα άλλους 1700 δασκάλους (με πρόχειρους υπολογισμούς) με τις καταργήσεις –συγχωνεύσεις-υποβιβασμούς και εάν όλα τα 6/θ έως 12/θ λειτουργήσουν με αναμορφωμένο πρόγραμμα, τη νέα Σχολική Χρονιά 2011-2012, το Υπουργείο θα έχει καταφέρει να εξασφαλίσει πολλούς ακόμη δασκάλους.

Συναδέλφισσες/οι, στην Ανατολική Θεσ/νίκη οι οργανικές που χάνονται με τις συγχωνεύσεις καταργήσεις, υποβιβασμούς είναι τουλάχιστον 55 Δασκάλων ,7 Νηπιαγωγών ,9 Φ.Α και 9 Αγγλικής, απ’ τις οποίες οι 27 των Δασκάλων είναι στα Σχολεία του 4ου Γραφείου.

Οι επιπτώσεις των Συγχωνεύσεων-Καταργήσεων- Υποβιβασμών στις υπηρεσιακές μεταβολές, των Συναδέλφων είναι καταλυτικές και ουσιαστικές.

Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία μεταθέσεων (Ειδικές Κατηγορίες-Μεταθέσεις Διαπολιτισμιστικών- Μεταθέσεις Πειραματικών κ.λ.π) και απ’ ότι φαίνεται θα υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις  σ΄ όλο το φάσμα των υπηρεσιακών μεταβολών.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε λιγότερες μεταθέσεις λιγότερες αποσπάσεις, λιγότερους, ίσως και καθόλου διορισμούς.  (Εύχομαι ειλικρινά να μη βγω αληθινός).

Οι συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούν σε Σχολεία που έχουν Συγχωνευτεί-Καταργηθεί-Υποβιβαστεί θα κληθούν μετά τις μεταθέσεις από Π.Υ.Σ.Π.Ε σε Π.Υ.Σ.Π.Ε  να κάνουν δηλώσεις  σύμφωνα με το Π.Δ 100/97. Άρθρο 14

Άρθρο 14
Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

1. Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν:

α) Σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση αυτών ή άλλη αιτία.
β) Σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση αυτών, από μετατροπή λυκείων σε λυκειακές τάξεις ή από μείωση των τμημάτων των μαθητών ή άλλη αιτία. Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.
2. Τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια, μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 9, 11, 12 και 13 του διατάγματος αυτού συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.
3. Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:

α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικό στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
β) Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.
ιι) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.
4. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών.
5. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:

α) Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται, εφόσον το επιθυμούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. H τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης
β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση,
Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων της παραγράφου αυτής μπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις.

7. Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους.
8. Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ. Οι διατάξεις που προβλέπουν συνυπολογισμό του χρόνου απόσπασης στην οργανική θέση εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.
9. Οι διατάξεις της παραγράφου 3, και της παραγράφου 7 εδάφ. Β και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπ/κοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθμίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
10. Για το χαρακτηρισμό εκπ/κού ως υπεράριθμου και την άρση της υπεραριθμίας αυτού, δεν απαιτείται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος Π.Δ. 50/96.
11. Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού εξαιρούνται όσοι έχουν μετατεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Π.Δ. καθώς και όσοι έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/81 και διανύουν τη διετία υποχρεωτικής παραμονής τους στο δυσπρόσιτο σχολείο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαι πάντα στη διάθεση σας.

ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ  Π.Υ.Σ.Π.Ε  ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΗΛ.2310913050 ΚΙΝ.6945938199

Mail: giakoumisa@sch.gr

«ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ»


Οι μάσκες έπεσαν πλήρως, για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση της ανακολουθίας και της υποτέλειας επιβεβαίωσε την αναλγησία της , δίνοντας προς θυσία και τον ευαίσθητο χώρο της παιδείας ,υπακούοντας με ευλάβεια στις προσταγές του Δ.Ν.Τ .

Παρά τις «φιλότιμες προσπάθειες» της Υπουργού Παιδείας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα σε όλα τα Μ.Μ.Ε, δυστυχώς γι’ αυτή δεν την πιστεύει κανείς.

Δεν μπορεί κανείς Έλληνας και καμιά Ελληνίδα να πιστέψει ότι  οι «μεταβολές» των Σχολείων, Συγχωνεύσεις, Καταργήσεις – Υποβιβασμοί  που ανακοίνωσε  το Υπουργείο έγιναν «για το καλό των μαθητών μας», «με παιδαγωγικά κριτήρια» «για αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού» και άλλα αστεία τέτοιου είδους.

Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο γιατί δεν ανακοίνωσε συγχρόνως και ιδρύσεις και προαγωγές Σχολικών Μονάδων, όπως γινόταν κάθε χρόνο;

Μήπως γιατί οι προαγωγές και ιδρύσεις είναι για το καλό των μαθητών αλλά πολύ κακό για τους εκφραστές του Μνημονίου;

Μήπως οι προαγωγές δεν ανακοινώθηκαν γιατί θα πρέπει να πάρουν την έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών-Δ.Ν.Τ ;

Με μια μονομερή και συγχρόνως λογιστική απόφαση το Υπουργείο κατήργησε –συγχώνευσε-υποβίβασε 1933 Σχολεία  σ’ όλη την Ελληνική επικράτεια, αλλάζοντας κυριολεκτικά το χάρτη των Σχολείων της χώρας μας.

Το όλο εγχείρημα έγινε ξεκάθαρα με λογιστικά και οικονομικά κριτήρια με τελικό σκοπό την εξοικονόμηση πόρων από τα λειτουργικά έξοδα των Σχολείων και τον περιορισμό έως κατάργηση των διορισμών.

Καταγγέλλουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την υποβάθμιση της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Καταγγέλλουμε όλους αυτούς που με την απραξία και την ένοχη σιωπή τους  γίνονται τα γρανάζια για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να αντιδράσουν δυναμικά στην προσπάθεια υποβάθμισης του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ.Α.Κ.Ε/Π.Ε  Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ… ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΛΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ, ΕΙΣΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ


Μαύρες σημαίες για τις συγχωνεύσεις

Των ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΙΑΤΣΟΥ, ΑΝΝΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ

Ισχυρές κοινωνικές και πολιτικές δονήσεις σε όλη τη χώρα προκάλεσαν οι ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας για το νέο συρρικνωμένο -κατά 1.056 μονάδες- χάρτη των σχολείων, απόλυτα προσαρμοσμένο στους όρους του Μνημονίου.

Το πλαφόν στις αίθουσες και η αύξηση των μαθητών, μείζονα ζητήματα Στην περιφέρεια οργανώνονται λαϊκές συνελεύσεις, μαζικές «εισβολές» στις κατά τόπους διευθύνσεις, ενώ άρχισαν οι πρώτες μαθητικές καταλήψεις. Στην Αττική γονείς και εκπαιδευτικοί ανεβάζουν μαύρες σημαίες στα απειλούμενα σχολεία καταγγέλλοντας τις εκτεταμένες συγχωνεύσεις ενώ φουντώνει το μέτωπο των αντιδράσεων από τις Ομοσπονδίες που ήδη αποφάσισαν τις πρώτες απεργιακές κινητοποιήσεις. Η ΟΛΜΕ πραγματοποιεί την ερχόμενη Παρασκευή στάση εργασίας και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, ενώ αποφάσισε 24ωρη απεργία στις 30 Μαρτίου και δύο ακόμα 24ωρες μέχρι τον Απρίλιο, ενταγμένες στο ευρύτερο διεκδικητικό πλαίσιο του κλάδου. Εξ ου και η απόφαση για πρόταση προς την ΑΔΕΔΥ για 24ωρη στις 13 Απριλίου όπως και το αίτημα προς τις τοπικές οργανώσεις για εξουσιοδότηση απόφασης 24ωρης μόλις κατατεθεί ρύθμιση που θα θίγει οικονομικά και εργασιακά δικαιώματα. Ανάλογη αναμένεται η απόφαση της ΔΟΕ μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Συλλήβδην απόρριψη και σκληρή κριτική του σχεδίου των συγχωνεύσεων δέχτηκε το υπουργείο Παιδείας από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τα οικονομικά κριτήρια, το πλήγμα στην περιφέρεια, η υποβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου αποτελούν τον πυρήνα της πολεμικής από τα κόμματα, ορισμένα εκ των οποίων, όπως το ΚΚΕ, καλούν σε ξεσηκωμό. Από την άλλη, οι Ομοσπονδίες καταγγέλλουν πως τα νούμερα κρύβουν μια ακόμη πιο σκληρή πραγματικότητα, ενώ δηλώνουν πως οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις αφορούν περισσότερα σχολεία. «Το λουκέτο μπαίνει στο 13% περίπου των σχολείων» τονίζει ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ επισημαίνοντας πως οι μονάδες δευτεροβάθμιας είναι συνολικά 3.700, από τις οποίες όμως πρέπει να εξαιρεθούν οι περίπου 600 της τεχνικής εκπαίδευσης και των άλλων ειδικών κατηγοριών (μουσικά, καλλιτεχνικά κ.λπ.). Συνεπώς, το μέγεθος της παρέμβασης αυξάνεται περισσότερο. Μια γρήγορη επεξεργασία, μάλιστα, της Ομοσπονδίας έδωσε περιοχές όπου το μαχαίρι του υπουργείου έφτασε μέχρι και στο (περίπου) 45% των εκεί σχολείων. Περισσότερο πληγείσες οι Καρδίτσα (44%), Σέρρες (42,5%), Πρέβεζα (37%), Τρίκαλα (29,3%), Κοζάνη (22,2%), Αθήνα (19,1). Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, σε σύνολο 16.000 μονάδων συγχωνεύονται 1.933 σχολεία, εκ των οποίων τα 1.523 στην πρωτοβάθμια και τα 410 στη δευτεροβάθμια. Καταργούνται 851 δημοτικά-νηπιαγωγεία, 205 γυμνάσια-λύκεια.

Το σκοτεινό τοπίο της εκπαίδευσης -που θα απλωθεί βαθμιαία από την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς- αποτελεί το επίκεντρο των καταγγελιών και των φόβων που εκφράζουν όλοι όσοι εντάσσονται στο πλαίσιο όπου καλείται να λειτουργήσει το ελληνικό σχολείο. Οικονομικοί, κοινωνικοί, εκπαιδευτικοί λόγοι συμπλέκονται και αλληλεπηρεάζονται δημιουργώντας το απόλυτο σκηνικό εφαρμογής του Μνημονίου σε ένα χώρο που τυπικά δεν περιλαμβάνεται στο Μνημόνιο!

Τρία είναι τα βασικά κλειδιά προσαρμογής στις επιταγές του Μνημονίου:

α) Μείωση διορισμών μέσα από τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις για τους εκπαιδευτικούς-δημόσιους υπαλλήλους που εντάσσονται στη μνημονιακή επιταγή για 1/5 ως προς τις προσλήψεις (μια πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις).

β) Μετακύλιση οικονομικής διαχείρισης των σχολείων και μεταφοράς μαθητών στους δήμους οι οποίοι ωστόσο, ήδη, έχουν δεχθεί μείωση των προϋπολογισμών τους.

γ) Μείωση δαπανών από τη δημιουργία μεγάλων μονάδων, απαλλαγή από ενοίκια, αξιοποίηση κτηρίων.

Κατά τ’ άλλα, οι συνέπειες των μέτρων αγγίζουν αρκετούς τομείς: εργασιακό καθεστώς, εκπαιδευτικό έργο, υποδομές, οικονομική επιβάρυνση ειδικά στην περιφέρεια λόγω των μετακινήσεων ή και «μεταναστεύσεων».

Εργασιακές συνέπειες:

– Απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας όχι μόνον οργανικών αλλά και ειδικοτήτων (από τη συγχώνευση ολοήμερων). Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2013 οι 170.000 εκπαιδευτικοί στα ελληνικά σχολεία (από τη μείωση διορισμών, συνταξιοδοτήσεις κ.ά.) θα είναι 35.000 λιγότεροι.

Εκπαιδευτικές:

– Δημιουργία -ειδικά στα αστικά κέντρα- τεράστιων μονάδων με αριθμό μαθητών πολύ μεγαλύτερο από το σημερινό. Οχι πάνω από 400 μαθητές στα συνενωμένα, λέει το υπουργείο· είναι πολύ περισσότεροι από τον ισχύοντα μέσο όρο επισημαίνουν οι Ομοσπονδίες. Ο νόμος προβλέπει δώδεκα τμήματα στην πρωτοβάθμια και εννέα στη δευτεροβάθμια με αριθμό μαθητών ανά τμήμα 25 και 25+10% αντιστοίχως. Ητοι, δημοτικά-νηπιαγωγεία με 300 μαθητές και γυμνάσια-λύκεια με λιγότερους από 270 μαθητές. Βάσει των νέων δεδομένων θα φτάνουν στους 400 και σε έξι περιπτώσεις -όπως λέει το ίδιο το υπουργείο- ακόμη περισσότερους.

– Υποβάθμιση εκπαιδευτικού έργου σε πολυάριθμα και πολυπληθή τμήματα, στοίβαγμα εκατοντάδων μαθητών σε μικρούς αύλειους χώρους, με τον κίνδυνο της αύξησης της παραβατικότητας, δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων ανάλογα με το μέγεθος της συγχωνεύσης.

Οικονομικο-κοινωνικές:

– Επιβάρυνση των οικογενειών για τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία, αύξηση προβλημάτων ή και κινδύνων κατά την πρόσβαση στα σχολεία, ανατροπή των συνθηκών φοίτησης και πιθανότητα ακόμη και μαθητικής διαρροής.

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ…


Το Υπουργείο Παιδείας, με πρόσχημα την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού σχολείου, ώστε αυτό να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες πολιτικές και πολιτισμικές ανάγκες, όπως  το ίδιο αναφέρει στην εγκύκλιο που έχει στείλει στους Περιφερειακούς Δ/ντές για τις συνενώσεις-ιδρύσεις σχολικών μονάδων με διαδικασίες εξπρές, μονομερώς, χωρίς κανένα ουσιαστικό διάλογο, προσπαθεί να επιβάλλει μια δομική αναθεώρηση του σχολείου που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, με μοναδικό στόχο την ικανοποίηση των επιταγών του μνημονίου, αλλά και την ουσιαστική μείωση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Ήδη από την έναρξη του Σχολικού Έτους βιώνουμε «σπουδαίες» αλλαγές στο Νέο Σχολείο  που υποστηρίζει πως στοχεύει να φτιάξει το Υπουργείο.

1. Όσο κι αν προσπαθούν να  παρουσιάσουν τα 801 πιλοτικά ολοήμερα σχολεία αναμορφωμένου προγράμματος ότι λειτουργούν χωρίς προβλήματα, διαψεύδονται από τις αντιδράσεις που συνεχώς πολλαπλασιάζονται από συλλόγους γονέων, δημοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο αλλά και από τους ίδιους τους μικρούς μαθητές  των σχολείων, που ζουν την προχειρότητα του σχεδιασμού του Υπουργείου σε όλο της το μεγαλείο.

Η βασική υποχρέωση της πολιτείας για τη συμπλήρωση των κενών των σχολείων ακόμη και σήμερα, φαντάζει όνειρο θερινής νυχτός. Υπάρχουν εκατοντάδες λειτουργικά κενά, σύμφωνα και με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, κάτι το οποίο δεν αρνείται το ίδιο το Υπουργείο.

2. Οι ελαστικές μορφές εργασίας, με νέους εργασιακούς κανόνες που ακόμα δεν έχουν ξεκαθαριστεί, πλημμύρισαν την εκπαίδευση με αναπληρωτές ΕΣΠΑ πλήρους ή μειωμένου ωραρίου. Πάνω από το 50% των εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν φέτος, δουλεύουν με όρους που, παρά τις διαβεβαιώσεις της Υπουργού για πλήρη δικαιώματα, δημιουργούν θολό τοπίο και ανασφάλεια.

3. Οι αλλαγές που προωθούνται στα βιβλία και τα προγράμματα σπουδών που γίνονται «ερήμην» της εκπαιδευτικής κοινότητας, με διαγωνισμούς εξπρές, αποδεικνύουν την προχειρότητα, δημιουργώντας περιβάλλον ανασφάλειας και έλλειψης δημιουργικότητας στο σχολείο.

Σε όλα τα παραπάνω ήρθε να προστεθεί και η απόφαση του Υπουργείου για μια άνευ προηγουμένου αλλαγή και συρρίκνωση του χάρτη των σχολείων, όπως τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.  Με μια κίνηση αντιπερισπασμού και με φόντο τις αντιδράσεις όλων των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας στις επιχειρούμενες αλλαγές, δόθηκε στη δημοσιότητα κείμενο διαβούλευσης, που ακόμη και ο τίτλος του : «Δημόσια Διαβούλευση για Συνενώσεις-Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2011-2012», κρύβει περίτεχνα αυτό στο οποίο στοχεύει του Υπουργείο. Έξυπνα, δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη «κατάργηση», την ουσιαστική ιδέα όλης αυτής της προσπάθειας.

Στο ίδιο κείμενο, αλλά και σε συνεντεύξεις της Υπουργού μετέπειτα, χρησιμοποιείται κατά κόρον η έκφραση «παιδαγωγικοί λόγοι». Ο στόχος για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δύο αυτά τεχνάσματα, δείχνουν μια οργανωμένη προσπάθεια να παραπλανήσουν την κοινωνία και στη συνέχεια να προβούν στις καταργήσεις με τις όσο το δυνατό λιγότερες αντιδράσεις. Δεν είναι τυχαίο που η ίδια η Υπουργός στις συνεντεύξεις της, απαντώντας στις αντιδράσεις απευθύνεται μόνο προς τους γονείς και τους μαθητές, προσπαθώντας με πλασματικά στοιχεία να δημιουργήσει ρήγμα μεταξύ αυτών και των εκπαιδευτικών.

Τη διαβούλευση ακολούθησε η εγκύκλιος που στην πραγματικότητα έλεγε τα ίδια με το κείμενο της διαβούλευσης, προσπαθούσε να χαϊδέψει τα αυτιά των δημάρχων (στους οποίους να σημειωθεί στάλθηκε και επιστολή) έτσι ώστε να αποδεχτούν τις συγχωνεύσεις γιατί ουσιαστικά το κόστος της λειτουργίας των σχολείων από εδώ και στο εξής θα βαρύνει τους Δήμους. Δεν είναι τυχαίο που στις 28-2-2011 όλοι οι δήμαρχοι έχουν προσκληθεί από την Υπουργό για ενημέρωση επί των συγχωνεύσεων… αλλά ποιος ξέρει τι πραγματικά θα τους πει, έτσι ώστε να κάμψει και τις τελευταίες αντιδράσεις που υπάρχουν… επισημαίνοντάς τους το κόστος λειτουργίας των σχολείων.

Από την πλευρά μας ως εκπαιδευτικοί απαντώντας της, λοιπόν, της θέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα:

1. Για ποιο λόγο φέτος δεν τηρήθηκε η σχετική νομοθεσία, που η ίδια  έχει επικαλεστεί σε συνεντεύξεις της, για να υποστηρίξει το γεγονός ότι συγχωνεύσεις-καταργήσεις γίνονταν όλα τα χρόνια και ακολουθήθηκε μυστική διαδρομή προτάσεων που όλοι αρνούνται ότι υπάρχουν αλλά αυτές δημοσιεύονται στις εφημερίδες και μάλιστα τις ημέρες κατά τις οποίες γινόταν και η περιβόητη διαβούλευση.

Είναι σίγουρο πως προτάσεις υπάρχουν και δυστυχώς είναι λογιστικές, χωρίς «παιδαγωγικούς σκοπούς» και αποκρύπτονται σκόπιμα.

2. Είναι αλήθεια ότι τα κενά που προέκυψαν από την αποχώρηση των εκπαιδευτικών μέσα στο 2010, ξεπερνούν τις 5.000. Με ποιο τρόπο αποφασίσατε να τα συμπληρώσετε; Καταργώντας και συγχωνεύοντας σχολεία με αποτέλεσμα την κατάργηση των οργανικών θέσεων άρα και τη μη ύπαρξη οργανικών κενών; Η αλήθεια είναι ότι στη λογιστική λογική, που με πρόσχημα το μνημόνιο και το ΔΝΤ προσπαθείτε να επιβάλλετε, δεν μπορεί να σας προλάβει κανείς. Σκεφτήκατε όμως ότι αυτό που επιχειρείτε, μη λαμβάνοντας υπόψη κανέναν «παιδαγωγικό λόγο», θα προκαλέσει τέτοια ζημιά στην εκπαίδευση που πιθανόν θα περάσουν πολλά χρόνια για να συνέλθει, ακόμη κι αν τα μέτρα που θα πάρετε καταργηθούν πολύ γρήγορα;

Στόχος σας, λοιπόν, δεν είναι η καλύτερη προσφορά της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά η «οικονομία». Δε θέλετε να κάνετε διορισμούς, που ακόμη και με το αναθεωρημένο μνημόνιο «θα ήταν πολλοί για σας λόγω συνταξιοδοτήσεων». Επιθυμείτε να λειτουργήσετε την εκπαίδευση με ελαστικές μορφές εργασίας που πολύ πιο εύκολα αποδέχονται μειώσεις μισθών και υποβάθμιση εργασιακών σχέσεων.

Το δόγμα για λιγότερα σχολεία άρα και λιγότερα έξοδα θα φέρει άμεσα μεγαλύτερα τμήματα-περισσότερα μαθησιακά ελλείμματα, εξαφανισμένους αντισταθμιστικούς και υποστηρικτικούς θεσμούς, λιγότερους εκπαιδευτικούς σε διαρκή ομηρία ελαστικών σχέσεων ακόμη και περιπλάνησης αφού ουσιαστικά θα μειωθούν οι οργανικές θέσεις άρα και η δυνατότητα για μεταθέσεις και αποσπάσεις. Αυτοί είναι οι στόχοι που εξυπηρετεί το δόγμα σας και για αυτό γίνονται οι συγχωνεύσεις-καταργήσεις των σχολείων.

Με ποια παιδαγωγικά κριτήρια θα επιβληθούν οι μετακινήσεις μαθητών; Πολύ περισσότερο που ήδη δεν υπάρχουν ειδικά μεταφορικά μέσα, το κράτος πλήρωνε υπέρογκα ποσά σε ιδιώτες για τη μεταφορά μαθητών. Τα χιλιομετρικά μεγέθη και ο χρόνος μεταφοράς που θέτει το υπουργείο δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να μας καλύπτει. Ο λόγος είναι απλός:  μιλάμε για παιδιά μικρής ηλικίας! Εκτός αν θέλουμε να περάσουμε πάλι από την εποχή της λειτουργικής ημιμάθειας στην εποχή της αμάθειας και της εγκατάλειψης των σχολείων από πολύ μικρή ηλικία.

Τα πολυδύναμα σχολικά κέντρα που οραματίζονται μέσα από τα σκονάκια αντιγραφής ξένων προτύπων οι «φωστήρες» της κυβέρνησης δεν υστερούν μόνο στο ζήτημα της σχολικής στέγης. Έχουν αποτύχει και στις χώρες του εξωτερικού όπου εφαρμόστηκαν. Τέτοια σχολεία η  εμπειρία έχει δείξει ότι δημιουργούν απρόσωπο και χαοτικό σχολικό περιβάλλον, διαλύουν τις παιδαγωγικές σχέσεις μαθητών-εκπαιδευτικών και λειτουργούν αποσταθεροποιητικά στην ένταξη και μαθησιακή πορεία, ιδιαίτερα των νεοεισερχόμενων μαθητών στο δημοτικό σχολείο.

Όσο για τη λογιστική «λογική» των λιγότερων δαπανών, τα σχολεία δεν είναι «προβληματικές επιχειρήσεις». Δεν μπορεί να επικρατεί η λογική των οικονομικών δεικτών του κέρδους και της ζημίας. Ζημιά είναι το σχολείο που κλείνει, το σχολείο που απορρίπτει, το σχολείο που διώχνει τους μαθητές του, το σχολείο που απαξιώνει τους δασκάλους του, το σχολείο που κονιορτοποιεί τη γνώση, το φτηνό, αγοραίο, αυταρχικό σχολείο που μάλλον ονειρεύεστε. Τα σχολεία έχουν ανάγκη από περισσότερα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, η εκπαίδευση δεν έχει ανάγκη τους «σοφούς αξιολογητές» που λυμαίνονται εκατομμύρια €…

Το γεγονός ότι ακόμα υπάρχει το «σχολείο της γειτονιάς», δεν αποτελεί οπισθοδρόμηση. Το σχολείο για το οποίο εμείς παλεύουμε δεν μπορεί να είναι αχανές και απρόσωπο. Ενταγμένο σε έναν κεντρικό σχεδιασμό με επίκεντρο την ικανοποίηση των κοινωνικών  αναγκών, έχει παιδαγωγική λογική και  συγκεκριμένα κριτήρια που εξυπηρετούν το μαθητή και την κοινωνία. Το να ξέρει – για παράδειγμα – ο εκπαιδευτικός τα ονόματα των μαθητών του δεν είναι παράδοση που πρέπει να εκλείψει. Γι’ αυτό, σήμερα, όχι αύριο, λέμε «όχι» στην επιχείρηση «συγχωνεύσεις σχολείων», παλεύουμε ενάντια στην επιχειρούμενη αναδιοργάνωση της εκπαιδευτικής δομής που αποτελεί προμήνυμα των επόμενων εγκλημάτων στη μόρφωση των παιδιών μας. Με αιτήματα και στόχους πάλης στη γραμμή «καμία θυσία – για την παρεχόμενη εκπαίδευση» (αναλογία μαθητών, εργασιακές σχέσεις εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού κτλ.), πιάνουμε το νήμα της αγωνίας της κοινωνίας να μορφώσει τα παιδιά της και το πηγαίνουμε στο επίκαιρο και αναγκαίο συμπέρασμα ότι χρειάζεται αλλαγή πολιτικής  για να έρθει στο προσκήνιο το σχολείο που η ίδια έχει ανάγκη και οι ίδιες οι δυνατότητες της εποχής επιτάσσουν.

Αγωνιζόμαστε για:

  • ·Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία  στο 15% του Γ.Κ.Π.
  • · Καμία κατάργηση-συγχώνευση σχολείων, τμημάτων και μετακίνηση μαθητών σε άλλα σχολεία.
  • · Καθιέρωση  20 μαθητών ανά τμήμα και 15 μαθητών ανά τμήμα στα νηπιαγωγεία και στις Α’, Β’ τάξεις. 2 προς 25 αναλογία στα μειονοτικά σχολεία
  • · Να καταργηθεί ο αντιεκπαιδευτικός νόμος 3848
  • · Μόνιμους μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών σε όλες τις θέσεις (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, εκπ/κοί ειδικοτήτων, γυμναστές, ειδική και αντισταθμιστική εκπαίδευση κλπ)  και βοηθητικού προσωπικού ώστε να καλυφθούν ΤΩΡΑ οι πραγματικές ανάγκες.
  • · Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή
  • · Ενίσχυση των δημόσιων δομών της ειδικής αγωγής. Τμήμα Ένταξης σε κάθε δημοτικό-νηπιαγωγείο
  • · Διεύρυνση του θεσμού της μετεκπαίδευσης. Όχι στην επιμόρφωση – χειραγώγηση

Η ώρα έχει έρθει, κάθε ώρα τώρα, είναι η δική μας ώρα!