Συνταξιοδοτικό: Οι ημερομηνίες-κλειδιά για τους γονείς ανηλίκων


Τρεις είναι οι σημαντικότερες κατηγορίες για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών με ανήλικα τέκνα. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι σε συνάρτηση με το έτος θεμελίωσης δικαιώματος:

Το όριο ηλικίας διαμορφώθηκε πέρυσι στο 52ο έτος και φέτος θα φτάσει στο 55ο τόσο για άντρες όσο και για γυναίκες
Το όριο ηλικίας διαμορφώθηκε πέρυσι στο 52ο έτος και φέτος θα φτάσει στο 55ο τόσο για άντρες όσο και για γυναίκες
  • Οσοι θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010. Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις αφορούν τις μητέρες, οι οποίες με 25 έτη ασφάλισης μπορούν να αποχωρήσουν σε ηλικία 50 ετών. Για τη συμπλήρωση της 25ετίας συμπεριλαμβάνεται τόσο η ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα όσο και η υπηρεσία στον δημόσιο τομέα.

Να σημειώσουμε εδώ πως γυναίκες εκπαιδευτικοί που είχαν 22 έως 24 έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του έτους αλλά έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τον χρόνο αυτό με πλασματικό χρόνο τέκνων, και μόνον, θα θεωρείται ότι έχουν θεμελιώσει το σχετικό δικαίωμα πριν από το 2011, αφού ο χρόνος αυτός προσμετράται από τον 7/2010 όπως δείχνουν οι μέχρι σήμερα πρακτικές των υπηρεσιών.

  • Οσοι θεμελιώνουν δικαίωμα από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2012. Μεταβατικές διατάξεις ισχύουν για τις μητέρες, ενώ κερδισμένοι βγαίνουν οι άντρες με ανήλικα καθώς… επεκτείνονται οι ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Το όριο ηλικίας διαμορφώθηκε πέρυσι στο 52ο έτος και φέτος θα φτάσει στο 55ο έτος τόσο για άντρες όσο και για γυναίκες. Ωστόσο χρειάζεται προσοχή, καθώς οι άντρες που είχαν συμπληρώσει μέχρι το τέλος του 2010 την 25ετία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εν λόγω δικαίωμα.

Οσον αφορά τον χρόνο ασφάλισης και οι γονείς αυτής της κατηγορίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλασματικά έτη. Τα έτη των τέκνων, εφόσον έχουν συμπληρώσει 15ετή δημόσια υπηρεσία, ο στρατός, τα έτη των σπουδών αλλά και της άδειας ανατροφής. Επιπλέον για την 25ετία προσμετράται και σε αυτήν την περίπτωση ο χρόνος του ιδιωτικού τομέα.

  • Οσοι θεμελιώσουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Είναι οι χαμένοι του ασφαλιστικού, καθώς η δυνατότητα συνταξιοδότησης με ευνοϊκές προϋποθέσεις καταργείται. Το όριο ηλικίας για έξοδο με 25ετία «κλειδώνει» στο 65ο έτος.
Εκπαιδευτικοί γονείς ανήλικων τέκνων
Κατηγορία
Απαιτούμενα
για θεμελίωση
συντάξιμα έτη
Ετος
συμπλήρωσης
Απαιτούμενα
έτη για
συνταξιοδότηση
Οριο
ηλικίας
Μητέρες
ανηλίκων
25
Μέχρι
31/12/2010
25
50
Γονείς
ανηλίκων
γενικά
25
Από 1/1/2011
25
52
25
2012
25
55
25
2013
25
65

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

ΠΗΓΗ: alfavita.gr