ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Π.Ε. 2012


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Συνάδελφοι/ισσες,

Aνακοινώθηκαν, σήμερα οι μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

Φέτος υποβλήθηκαν 8.813 αιτήσεις όλων των κατηγοριών και οι συνάδελφοι/σσες που μετατέθηκαν είναι 2.143, ποσοστό 24,32% . Το 2011 το ποσοστό ανερχόταν σε 17,35%, το 2010 σε 34,73%, το 2009 σε 48,1%, το 2008 σε  51,35%, το 2007 σε 50,4%).

Προκειμένου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι/σσες, σας παραθέτω στατιστικά στοιχεία των μεταθέσεων από το 2008:

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2008-2009

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΝΗΠ/ΓΩΓΟΙ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

154

96

70

49

2

3

2

Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

77

34

34

34

1

1

Γ΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

197

73

116

41

7

5

Δ΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

51

19

29

17

3

1

1

Ε΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

90

30

51

13

                                                 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2010

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΝΗΠ/ΓΩΓΟΙ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

2010

ΣΜΕΑ

2010

ΣΜΕΑ

2010

ΣΜΕΑ

2010

ΣΜΕΑ

2010

ΣΜΕΑ

Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

76

18

38

3

2

1

1

Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

31

1

9

1

3

1

Γ΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

97

9

44

11

12

4

1

Δ΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

19

21

2

1

Ε΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

52

1

13

7

1

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2011

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΝΗΠ/ΓΩΓΟΙ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

 

ΣΜΕΑ

 

ΣΜΕΑ

 

ΣΜΕΑ

 

ΣΜΕΑ

 

ΣΜΕΑ

Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

16

19

27

7

2

0

0

0

0

0

Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

12

4

10

5

1

0

0

0

0

0

Γ΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

13

13

27

2

0

0

0

0

0

0

Δ΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

Ε΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

0

1

10

1

0

0

0

0

0

0

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2012

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΝΗΠ/ΓΩΓΟΙ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΦΥΣ.ΑΓΩΓ.

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

97

41

9

2

1

Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

32

21

5

1

1

Γ΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

4

33

Δ΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

8

12

Ε΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2

16

1

 

 

 

ΒΑΣΕΙΣ   ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2008

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΝΗΠ/ΓΩΓΟΙ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

72,21

79,10

Β΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

64,12

69,46

71,15

Γ΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

56,89

52,32

82,65

29,79

Δ΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

51,87

43,99

77,25

26,72

Ε΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

45,87

39,62

 ΒΑΣΕΙΣ   ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2009

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΝΗΠ/ΓΩΓΟΙ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

71,45

75,46

34,52

Β΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

66,23

60,19

Γ΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

60,49

54,88

Δ΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

55,2

46,15

Ε΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

50,73

44,32

 

 

ΒΑΣΕΙΣ   ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2010

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΝΗΠ/ΓΩΓΟΙ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

73,65

72,74

38,76

29,28

Β΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

68,46

65,72

94,80

Γ΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

61,90

55,65

88,19

96,36

Δ΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

57,63

45,82

87,36

Ε΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

51,05

43,49

74,06

 

 

ΒΑΣΕΙΣ   ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2011

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΝΗΠ/ΓΩΓΟΙ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

115,15

84,21

117,98

Β΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

96,27

75,42

105,49

Γ΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

96,58

65

Δ΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

63,48

Ε΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

50,98

ΒΑΣΕΙΣ   ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2012

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΝΗΠ/ΓΩΓΟΙ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

87,28

81,08

114,96

Β΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

82,59

73,48

105,75

Γ΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

68,82

Δ΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

80,36

59,51

Ε΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

54,75

92,45

Οι νέες ρυθμίσεις  σύμφωνα με το Ν. 3848/2010 είναι οι εξής:

1.  Οι συνάδελφοι/ισσες που θα μετατεθούν φέτος ,όπως και πέρυσι υποχρεούνται να παραμείνουν 2 χρόνια στη νέα τους οργανική, ώστε να έχουν δικαίωμα νέας μετάθεσης.

2.  Οι μονάδες για κάθε χρόνο υπηρεσίας  είναι 2,5 από 2 που ήταν με το Π.Δ 100/97.

3.  Οι μονάδες  εντοπιότητας είναι 4 από 2 που ήταν με το Π.Δ 100/97.

4.  Οι πολύτεκνοι δεν θεωρούνται ειδική κατηγορία για τις μεταθέσεις εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης(εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε).

5.  Οι πολύτεκνοι δεν εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ 100/97 (Το άρθρο 14 ρυθμίζει τη διαδικασία των υπεραρίθμων)

Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων περιμένουμε να εκδοθεί η εγκύκλιος των αποσπάσεων, έτσι ώστε να δρομολογηθούν όλες οι διαδικασίες για την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιακών μεταβολών.

Οι συνάδελφοι/σσες που έχουν μετατεθεί -μαζί μ’ αυτούς/ές που ζητούν βελτίωση θέσης  και αυτούς/ές που είναι στη διάθεση- θα κάνουν δήλωση τοποθέτησης, σε οργανικά κενά που θα ανακοινώσει το ΠΥΣΠΕ για κάθε περιοχή μετάθεσης ξεχωριστά, δηλαδή Α΄& Β΄ περιοχή. Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να δηλώσει έως 20 σχολικές μονάδες.

Αρχικά θα τοποθετηθούν οι συνάδελφοι/ισσες που θα κριθούν υπεράριθμοι λόγω των συγχωνεύσεων, υποβιβασμών, καταργήσεων , σύμφωναμε το άρθρο 14 του Π.Δ 100/97, (ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 30 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3848/2010).

ΑΡΘΡΟ 14 Π.Δ100/97

 Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικό στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.
Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.

Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων το υπηρεσιακό συμβούλιο θα αποφασίζει για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός της ίδιας Περιοχής Μετάθεσης, με την εξής σειρά:

Α. Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 13 του Π.Δ 100/97.

Β. Μεταθέσεις και τοποθετήσεις όλων των άλλων εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν δήλωση αλλά δεν θα τοποθετηθούν σε Σχολική Μονάδα της προτίμησης τους, μπορούν αν το επιθυμούν, να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση σε εναπομείναντα κενά, ειδάλλως τοποθετούνται για το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις, αρχίζοντας απ’ αυτούς/ές που έχουν τις λιγότερες μονάδες τοποθέτησης*. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, παραμένουν ως υπεράριθμοι/ες, στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.

* Οι Μονάδες Μετάθεσης-Τοποθέτησης είναι οι εξής:

1. Συνολική υπηρεσία  Χ 2,5 Μονάδες

π.χ. Συνάδελφος/ισσα με 10 χρόνια υπηρεσίας έχει 10Χ2,5=25 Μονάδες (ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 30 ΤΟΥ Ν.3848/2010)

2. Οικογενειακοί λόγοι

Έγγαμος                                  4 Μονάδες

Πρώτο παιδί                            4 Μονάδες

Δεύτερο παιδί                         4 Μονάδες

Τρίτο παιδί                             6 Μονάδες

Π.χ. Συνάδελφος/ισσα παντρεμένος/η με 3 παιδιά, συγκεντρώνει 18 Μονάδες

3. Συνθήκες διαβίωσης

Από 1 έως 10 Μονάδες για κάθε έτος, ανάλογα  με το σχολείο που υπηρετούσε ο/η εκπαιδευτικός.

4. Συνυπηρέτηση        4 Μονάδες.

5. Εντοπιότητα            4 Μονάδες (ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 30 ΤΟΥ Ν.3848/2010)

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα παραπάνω ή οτιδήποτε άλλο  είμαι πάντα στη διάθεση σας.

                                                       ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Advertisement

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕ 2012 όπως ανακοινώθηκαν από τους αιρετούς του κλάδου…

Ιστορικό αρνητικό ρεκόρ: Οι λιγότερες μεταθέσεις στην ιστορία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Δείτε τα ονόματα και τις βάσεις


Δελτίο Τύπου                                             29/04/2011

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2011.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ανήλθαν σε 9.573, από τις οποίες ικανοποιήθηκαν 1.459  (ποσοστό 15,24%).

Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά σε σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις νέες τους θέσεις μέχρι 21/06/2011. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2011.

Οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και οι Διευθυντές Διευθύνσεων και Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις, είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ή ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ή ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΩΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΡΕΚΟΡ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΡΡΕΕΙ) ΠΟΛΛΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΖΟΡΙΣΤΟΥΝ ΑΔΙΚΑ.

ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΩΣ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ ΘΥΜΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ ΛΑΘΟΣ: ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΟΥΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΑΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΤΕ ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΧΩΡΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΗ!

ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΝΤΡΟΠΗ… ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ!

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2011

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ
(051) Α΄ Αθηνών (Π.Ε.)
(052) Β΄ Αθηνών (Π.Ε.)
(053) Γ΄ Αθηνών (Π.Ε.)

34,07

(054) Δ΄ Αθηνών (Π.Ε.)

45,99

(521) Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.)
(522) Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.)
(531) Α΄ Δυτ. Αττικής (Π.Ε.)

30,95

28,18

36,49

(532) Β΄ Δυτ. Αττικής (Π.Ε.)

23,36

(541) Α΄ Πειραιά (Π.Ε.)

30,11

(542) Β΄ Πειραιά (Π.Ε.)

30,55

(543) Γ΄ Πειραιά (Π.Ε.)

36,03

16,16

(071) Βοιωτία (Π.Ε.)

17

26,4

(121) Εύβοια (Π.Ε.)

16,01

7,32

(281) Κορινθία (Π.Ε.)

18,99

(021) Αργολίδα (Π.Ε.)

90,4

(061) Αχαία (Π.Ε.)

44,2

55,4

(031) Α΄ Αρκαδία (Π.Ε.)

9

(032) Β΄ Αρκαδία (Π.Ε.)
(151) Ηλεία (Π.Ε.)

44,97

17,91

(361) Μεσσηνία (Π.Ε.)

90,49

22,91

(301) Λακωνία (Π.Ε.)

17,62

41,87

(461) Φθιώτιδα (Π.Ε.)

84,25

47,86

(481) Φωκίδα (Π.Ε.)

8,16

(131) Ευρυτανία (Π.Ε.)

9

(011) Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.)

20,45

15,66

(141) Ζάκυνθος (Π.Ε.)

18,86

30,86

19,98

(251) Α΄ Κεφαλλονιά (Π.Ε.)

29,2

(252) Β΄ Κεφαλλονιά (Π.Ε.)
(341) Λευκάδα (Π.Ε.)

31,53

(241) Κέρκυρα (Π.Ε.)

9,83

7

31,83

(041) Αρτα (Π.Ε.)

43,82

65,62

(401) Πρέβεζα (Π.Ε.)

65,69

48,94

(201) Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.)

88,49

81,65

(202) Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.)

84,92

65,78

(203) Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.)

70,29

59,18

(204) Δ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.)

53,23

(181) Θεσπρωτία (Π.Ε.)

53,47

42,68

(351) Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.)

94,36

87,94

(352) Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.)

72,15

54,27

(353) Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.)

77,9

58,9

(354) Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.)

54,18

35,75

69,5

(311) Α΄ Λάρισας (Π.Ε.)

116,84

126,94

(312) Β΄ Λάρισας (Π.Ε.)

90,7

84,13

(313) Γ΄ Λάρισας (Π.Ε.)

90,84

84,22

(314) Δ΄ Λάρισας (Π.Ε.)

83,15

52,41

(221) Καρδίτσα (Π.Ε.)

34,36

(451) Τρίκαλα (Π.Ε.)

78,72

32,48

20,22

(191) Α΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.)

115,15

84,21

119,98

(192) Β΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.)

96,27

75,42

105,49

(193) Γ΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.)

96,58

65,08

(194) Δ΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.)

63,48

(195) Ε΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.)

50,98

(081) Γρεβενά (Π.Ε.)

25,32

30,91

(271) Κοζάνη (Π.Ε.)

34,27

(391) Πιερία (Π.Ε.)

83,31

64,62

60,44

84,74

(161) Ημαθία (Π.Ε.)

34,28

66,77

10,2

(381) Πέλλα (Π.Ε.)

63,66

29,46

(231) Καστοριά (Π.Ε.)

81,12

(471) Φλώρινα (Π.Ε.)

72,2

(491) Χαλκιδική (Π.Ε.)
(261) Κιλκίς (Π.Ε.)

65,53

42,41

(091) Δράμα (Π.Ε.)

36,94

(441) Σέρρες (Π.Ε.)

33,32

(211) Α΄ Καβάλας (Π.Ε.)

24,36

(371) Ξάνθη (Π.Ε.)

44,78

60,45

(421) Ροδόπη (Π.Ε.)

34,61

(111) Εβρος (Π.Ε.)

16,58

(171) Ηράκλειο (Π.Ε.)

18,28

14,82

46,38

96,81

(501) Χανιά (Π.Ε.)

73

39,73

(411) Ρέθυμνο (Π.Ε.)

20,97

(321) Λασίθι (Π.Ε.)
(101) Δωδεκάνησα (Π.Ε.)

17,14

(291) Κυκλάδες (Π.Ε.)

22,27

22,73

38,07

22,32

(431) Α΄ Σάμου (Π.Ε.)

21,57

(432) Β΄ Σάμου (Π.Ε.)

27,62

(331) Α΄ Λέσβου (Π.Ε.)

40,47

9

(332) Β΄ Λέσβου (Π.Ε.)
(511) Α΄ Χίου (Π.Ε.)

48,75

38,89

19,91

(512) Β΄ Χίου (Π.Ε.)