ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ(ΤΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΝΔΡΕΑ)


Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες,

Με μεγάλη προσοχή διάβασα το κείμενο το οποίο έστειλε στα Σχολεία και στο προσωπικό μου mail ο Αιρετός του Κ.Υ.Σ.ΠΕ  κ. Μπράτης Δημήτρης, σχετικά με τις επιλογές των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων σύμφωνα με το νόμο 3848/2010  κάνοντας παράλληλα τη σύγκριση με το νόμο 3467/2006, με τον οποίο έγιναν οι κρίσεις των εν’ ενεργεία Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Μεγάλη έκπληξη μου προκάλεσε η διαπίστωση του κ. Μπράτη -τη χαρακτηρίζει η επιλεκτική ανάγνωση και ανάλυση των αριθμών- αναφορικά με τη βαρύτητα της συνέντευξης των υποψηφίων όπως υπάρχει στο νόμο 3848/2010 σε σχέση με το νόμο 3467/2006, ο οποίος διαπιστώνει ότι ο νόμος 3848/2010 περιορίζει τη βαρύτητα της συνέντευξης  κατά 25% σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο 3467/2006.

Η διαπίστωση αυτή είναι ένα μεγάλο «ψέμα», προϊόν μιας επιφανειακής μελέτης των μορίων ή μιας επιλεκτικής κομματικής ανάγνωσης για δημιουργία εντυπώσεων.

Η αλήθεια είναι ότι στο 90% και πλέον των υποψηφίων Διευθυντών με το νόμο 3848/2010 η συνέντευξη θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα απ’ ότι η συνέντευξη στις αντίστοιχες επιλογές του 2007 με το νόμο 3467/2006, με ότι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, το αντίθετο απ’ ότι επισημαίνει ο κ. Μπράτης στην ενημέρωση του.

Σας παρουσιάζω οκτώ (8) παραδείγματα, απ’ τα οποία φαίνεται καθαρά η βαρύτητα της συνέντευξης αναλογικά και στους δύο νόμους, σε παρόμοιες καταστάσεις, για να βγάλετε τα συμπεράσματα σας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο:

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2007 με το νόμο 3467/2006 με 16 χρόνια υπηρεσίας, όλα στο σχολείο, με πιστοποίηση στις Νέες Τεχνολογίες είχε μετρήσιμα μόρια (20 μονάδες από εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία και 0,25 μονάδες από νέες τεχνολογίες) Σύνολο 20,25 μετρήσιμα αντικειμενικά μόρια. Το μέγιστο της συνέντευξης 20 δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο (20,25+20=40,25) αποτελεί το 49,68%.

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2011 με το νόμο 3848/2010 με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά έχει μετρήσιμα μόρια (4 μονάδες από υπηρεσιακή κατάσταση και 2 από τις νέες τεχνολογίες) Σύνολο μετρήσιμων μορίων 6. Το μέγιστο της συνέντευξης 15 μονάδες δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(6+15=21) αποτελεί το 71,42%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2o :

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2007 με το νόμο 3467/2006 με 24 χρόνια υπηρεσίας και πάνω, όλα στο σχολείο, με πιστοποίηση στις Νέες Τεχνολογίες είχε μετρήσιμα μόρια (20 μονάδες από εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία και 0,25 μονάδες από νέες τεχνολογίες) Σύνολο 20,25 μετρήσιμα αντικειμενικά μόρια. Το μέγιστο της συνέντευξης 20 δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(20,25+20=40,25) αποτελεί το 49,68%.

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2011 με το νόμο 3848/2010 με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά έχει μετρήσιμα μόρια (8 μονάδες από υπηρεσιακή κατάσταση και 2 από τις Νέες Τεχνολογίες) Σύνολο μετρήσιμων μορίων 10. Το μέγιστο της συνέντευξης 15 μονάδες δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(10+15=25) αποτελεί το 60%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3o :

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2007 με το νόμο 3467/2006 με 16 χρόνια υπηρεσίας, όλα στο σχολείο, με Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό και πιστοποίηση στις Νέες Τεχνολογίες, είχε μετρήσιμα μόρια (20 μονάδες από εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία, 2,5 από το Διδασκαλείο ή το Μεταπτυχιακό και 0,25 μονάδες από Νέες Τεχνολογίες). Σύνολο 22,75 μετρήσιμα αντικειμενικά μόρια. Το μέγιστο της συνέντευξης 20, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο (22,75+20=42,75) αποτελεί το 46,78%.

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2011 με το νόμο 3848/2010 με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, έχει μετρήσιμα μόρια (4 μονάδες από υπηρεσιακή κατάσταση, 3 από το Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό και 2 από τις Νέες Τεχνολογίες). Σύνολο μετρήσιμων μορίων 9. Το μέγιστο της συνέντευξης 15 μονάδες, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(9+15=24) αποτελεί το 62,5%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4o :

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2007 με το νόμο 3467/2006 με 24 χρόνια υπηρεσίας και πάνω, όλα στο σχολείο, με Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό και πιστοποίηση στις Νέες Τεχνολογίες, είχε μετρήσιμα μόρια (20 μονάδες από εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία, 2,5 από το Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό και 0,25 μονάδες από Νέες Τεχνολογίες). Σύνολο 22,75 μετρήσιμα αντικειμενικά μόρια. Το μέγιστο της συνέντευξης 20, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(22,75+20=42,75) αποτελεί το 46,78%.

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2011 με το νόμο 3848/2010 με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά έχει μετρήσιμα μόρια (8 μονάδες από υπηρεσιακή κατάσταση, 3 από το Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό και 2 από τις Νέες Τεχνολογίες) Σύνολο μετρήσιμων μορίων 13. Το μέγιστο της συνέντευξης 15 μονάδες, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(13+15=28) αποτελεί το 53,57%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5o

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2007 με το νόμο 3467/2006 με 20 χρόνια υπηρεσίας, όλα στο σχολείο, με Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό, πιστοποίηση στις Νέες Τεχνολογίες και 4 χρόνια Διευθυντής/ντρια είχε μετρήσιμα μόρια (20 μονάδες από εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία, 2,5 από το Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό, 1 από Διοικητική εμπειρία και 0,25 μονάδες από Νέες Τεχνολογίες). Σύνολο 23,75 μετρήσιμα αντικειμενικά μόρια. Το μέγιστο της συνέντευξης 20, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(23,75+20=43,75) αποτελεί το 45,71%.

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2011 με το νόμο 3848/2010 με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά έχει μετρήσιμα μόρια (6 μονάδες από υπηρεσιακή κατάσταση, 3 από το Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό, 2 από Διοικητική εμπειρία και 2 από τις Νέες Τεχνολογίες). Σύνολο μετρήσιμων μορίων 13. Το μέγιστο της συνέντευξης 15 μονάδες, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(13+15=28) αποτελεί το 53,57%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6o :   

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2007 με το νόμο 3467/2006 με 24 χρόνια υπηρεσίας, όλα στο σχολείο, με Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό, πιστοποίηση στις ΤΠΕ και 4 χρόνια Διευθυντής/ντρια, είχε μετρήσιμα μόρια (20 μονάδες από εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία, 2,5 από το Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό, 1 από Διοικητική εμπειρία και 0,25 μονάδες από τις ΤΠΕ). Σύνολο 23,75 μετρήσιμα αντικειμενικά μόρια. Το μέγιστο της συνέντευξης 20, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(23,75+20=43,75) αποτελεί το 45,71%.

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2011 με το νόμο 3848/2010 με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, έχει μετρήσιμα μόρια (8μονάδες από υπηρεσιακή κατάσταση, 3 από το Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό, 2 από Διοικητική εμπειρία και 2 από τις ΤΠΕ). Σύνολο μετρήσιμων μορίων 15. Το μέγιστο της συνέντευξης 15 μονάδες, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(15+15=30) αποτελεί το 50%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 7o :   

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2007 με το νόμο 3467/2006 με 24 χρόνια υπηρεσίας, όλα στο σχολείο, με Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό, Δεύτερο Πτυχίο, πιστοποίηση στις ΤΠΕ και 4 χρόνια Διευθυντής/ντρια είχε μετρήσιμα μόρια (20 μονάδες από εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία, 2,5 από το Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό, 2 από το πτυχίο, 1 από Διοικητική εμπειρία και 0,25 μονάδες από τις ΤΠΕ). Σύνολο 25,75 μετρήσιμα αντικειμενικά μόρια. Το μέγιστο της συνέντευξης 20, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(25,75+20=45,75) αποτελεί το 43,71%.

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2011 με το νόμο 3848/2010 με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά έχει μετρήσιμα μόρια (8μονάδες από υπηρεσιακή κατάσταση, 3 από το Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό, 3 από το Πτυχίο, 2 από Διοικητική εμπειρία και 2 από τις ΤΠΕ) Σύνολο μετρήσιμων μορίων 18. Το μέγιστο της συνέντευξης 15μονάδες, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(18+15=33) αποτελεί το 45,45%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 8o :   

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2007 με το νόμο 3467/2006 με 24 χρόνια υπηρεσίας, όλα στο σχολείο, με το σύνολο των μορίων από επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση (Διδακτορικό, Διδασκαλείο, Μεταπτυχιακό, Δεύτερο Πτυχίο, πιστοποίηση στις ΤΠΕ, Ξένες Γλώσσες κ.λπ.)και 4 χρόνια Διευθυντής/ντρια, είχε μετρήσιμα μόρια (20 μονάδες από εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία, 14 μονάδες από επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση και 1 από Διοικητική εμπειρία). Σύνολο 35μετρήσιμα αντικειμενικά μόρια. Το μέγιστο της συνέντευξης 20, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(35+20=55) αποτελεί το 36,6%.

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2011 με το νόμο 3848/2010 με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, έχει μετρήσιμα μόρια (8 μονάδες από υπηρεσιακή κατάσταση, 24 από επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση και 2 από Διοικητική εμπειρία). Σύνολο μετρήσιμων μορίων 34. Το μέγιστο της συνέντευξης 15 μονάδες, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(34+15=49) αποτελεί το 30,61%.

Είναι φανερό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων συναδέλφων/ισσών για Διευθυντές/ντριες, βρίσκονται στα επτά πρώτα παραδείγματα στα οποία εμφανώς η βαρύτητα της συνέντευξης είναι μεγαλύτερη με το νόμο 3848/2010 και όχι με το νόμο 3467/2006.

Μόνο στην εξαιρετικά ακραία περίπτωση που κάποιος/α συγκεντρώνει το σύνολο των μορίων από επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση, τότε και μόνο τότε, η βαρύτητα της συνέντευξης είναι μικρότερη με το νόμο 3848/2010.

Άραγε τι ποσοστό αντιπροσωπεύει αυτή η περίπτωση;

   Κύριε Μπράτη, είναι εύκολο με επιφανειακή και εύπεπτη ανάγνωση να παραποιούμε καταστάσεις και να παραπλανούμε τους συναδέλφους με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων με βαρύγδουπες και ισοπεδωτικές φράσεις.

ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ  Π.Υ.Σ.Π.Ε  ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΗΛ: 2310913050

ΚΙΝ: 6945938199              

MAIL:giakoumisa@sch.gr              

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ BLOG: Γιατί σου δημιουργεί έκπληξη Ανδρέα το κείμενο του Δ. Μπράτη… ο συνάδελφος ότι έκανε σαν πρόεδρος(παραπλάνηση των συναδέλφων)… το ίδιο κάνει και ως αιρετός… Κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσουν και οι συνάδελφοι!

Advertisement