ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ(ΤΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΝΔΡΕΑ)


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2-2-2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Συνάδελφοι/ισσες,

Στις 26-1-2011, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εξέδωσε την εγκύκλιο, 13725/0092/26-1-2011 σχετικά με το συνταξιοδοτικό των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η εγκύκλιος αποσαφηνίζει τις διατάξεις των άρθρων 2, 6, και 17 του νόμου 3865/2010, που αφορούν τις περιπτώσεις εξίσωσης ορίων ηλικίας ανδρών – γυναικών και την αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης.

Τα σημεία που αφορούν τους εκπαιδευτικούς κατά χρονολογία πρόσληψης και χρόνου θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι τα εξής:

1.      Οσοι/ες συνάδελφοι/ισσες προσελήφθηκαν στο Δημόσιο έως 31-12-1982, συνταξιοδοτούνται με ότι ίσχυε πριν από τη ψήφιση του νόμου 3865/2010. Οι περισσότεροι  αυτής της  κατηγορίας ήδη έχουν συνταξιοδοτηθεί

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΣ 30 55 35
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 25 53 32

2.      Οσοι/ες προσελήφθηκαν μετά την 1-1-1983 εφ’ όσον θεμελίωσαν 25/ετία έως 31-12-2010,

Δε θίγονται από το νέο ασφαλιστικό νόμο 3865/2010 και συνταξιοδοτούνται με ότι ίσχυε πριν την ψήφιση του νέου νόμου.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ 25 50 37
ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΗΛΙΚΟ  

35

 

58

 

37

Εναλλακτικά:

Κάποιος/α μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με 30 (Έτη Υπηρεσίας) και 60 ετών (Όριο Ηλικίας) ή 25 ( Ε. Υ) και 65 (Ο.Η ) για τους ΑΝΔΡΕΣ και 25 (Ε.Υ)  και 60 (Ο.Η) για τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ.

Επισήμανση:

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ της συγκεκριμένης κατηγορίας αδικούνται γιατί δεν τους δίνεται η δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν στα 52 έτη με ανήλικο παιδί όπως ισχύει γι’ αυτούς που θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέσα στο 2011.

Παράδειγμα:

Μέσα στο 2011 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί κάποιος με ανήλικο παιδί  έχοντας 21 ή 22 ή 23 ή 24 ή 25 Ε.Υ (αναγνωρίζοντας πλασματικά χρόνια υπηρεσίας) και ηλικία 52 ετών, ενώ αντίθετα, δεν μπορεί κάποιος με ανήλικο παιδί που έχει 26,27,28,29,30 Ε.Υ και είναι 52 ετών.

Σ’ αυτήν την κατηγορία -παλαιοί ασφαλισμένοι προσληφθέντες μετά την 1-1-1983- βρίσκεται μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών και θα δώσω μερικά παραδείγματα:

α) Γυναίκα η οποία ανήκει σ’ αυτήν την κατηγορία και  δεν έχει ανήλικο παιδί ή είναι διαζευγμένη ή ανύπαντρη και έχει 25 Ε.Υ  μπορεί να φύγει από την Υπηρεσία και να της καταβληθεί η σύνταξη όταν θα έχει όριο ηλικίας 60 ετών. Εννοείται ότι μπορεί να παραμείνει όσο περισσότερα χρόνια θέλει (26,27,28,29 κλπ) και εφ’ όσον φτάσει τα 35 Ε.Υ να φύγει στα 58 Ο.Η. Αν φύγει στα 25 Ε.Υ η  σύνταξη που θα της καταβληθεί ανέρχεται στα 25/35, στα 26 θα πάρει 26/35 κλπ.  Η Γυναίκα της συγκεκριμένης κατηγορίας μπορεί να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, δηλαδή όταν θα είναι 55 ετών, αλλά σ’ αυτήν την περίπτωση θα έχει μείωση της σύνταξης της κατά 1/267 για κάθε μήνα μέχρι τη συμπλήρωση του κανονικού Ο.Η δηλ. 60 ετών ή 4,5% μείωση κατ’ έτος.

β) Άνδρας ο οποίος ανήκει σ’ αυτήν την κατηγορία και έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα 25 Ε.Υ., μπορεί να φύγει από την υπηρεσία και να του καταβληθεί η σύνταξη όταν θα έχει το όριο ηλικίας 65 ετών. Αν μείνει στην υπηρεσία και φύγει με 30 Ε.Υ μπορεί να συνταξιοδοτηθεί όταν είναι 60 ετών (αυτό ισχύει μόνο για εκπαιδευτικούς Ν.3075/2002 άρθρο 5 παρ. 4). Αν φύγει με 35 Ε.Υ μπορεί να συνταξιοδοτηθεί όταν θα είναι 58 ετών ή στην περίπτωση που έχει 37 Ε.Υ  συνταξιοδοτείται  Χωρίς Όριο Ηλικίας.

Ο άνδρας της συγκεκριμένης κατηγορίας μπορεί να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα με 25 Ε.Υ, δηλ. όταν θα είναι 60 ετών, αλλά σ’ αυτήν την περίπτωση θα έχει μείωση της σύνταξης του κατά 1/267 για κάθε μήνα μέχρι τη συμπλήρωση του κανονικού Ο.Η., δηλαδή 65 ετών ή 4,5% μείωση κατ’ έτος.

3. Οσοι/ες εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν 25/ετία από τις 1-1-2011

Όσοι συνάδελφοι/ισσες προσελήφθηκαν μετά την 1-1-1983 και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011, 2012, 2013 και μετά, διέπονται από τις διατάξεις του νέου νόμου 3865/2010. Για τους/τις συναδέλφους/ισσες αυτής της κατηγορίας εξισώνονται τα όρια ηλικίας Ανδρών- Γυναικών και αλλάζουν δραστικά τα όρια ηλικίας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 
 

 

ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ

ΕΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
2011 25 52
2012 25 55
2013 25 65

 

 

ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ, ΧΗΡΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ

ΕΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
2011 25 61
2012 25 63
2013 25 65

 

Εναλλακτικά:

Κάποιος/α  αν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25/ετία) το 2011,συνταξιοδοτείται με 36 Ε.Υ και 58 ετών, το 2012 με 37 Ε.Υ και 59 ετών, το 2013 με 38 Ε.Υ και 60 ετών, το 2014 με 39 Ε.Υ και 60 ετών και το 2015 και μετά 40 Ε.Υ και 60 ετών.

Παράδειγμα:

Γυναίκα ή άνδρας υπάλληλος που έχει διοριστεί το 1986 και δεν έχει παιδιά, συμπληρώνει την 25ετία το 2011, θεμελιώνοντας συνταξιοδοτικό δικαίωμα και σε περίπτωση αποχώρησής του/της από την υπηρεσία η σύνταξη θα μπορεί να του/της καταβληθεί άμεσα:

α) Εφόσον έχει συμπληρώσει και το 61ο έτος της ηλικίας,

β) Στην περίπτωση που δεν είναι 61 ετών, όποτε συμπληρώσει το ηλικιακό αυτό όριο. Επίσης επισημαίνεται ότι αν δεν είναι 61ετών το έτος 2011, έχει όμως συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας, μπορεί να ζητήσει την πρόωρη καταβολή της σύνταξής, με την μείωση όμως που ισχύει για όσους/ες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 01-01-2011 (ήτοι 1/200 για κάθε μήνα ή 6% για κάθε έτος που θα ασκήσει νωρίτερα το σχετικό δικαίωμα).

4. Γυναίκες-Ανδρες Εκπαιδευτικοί με Τρία (3) Παιδιά

Όσοι/ες συνάδελφοι/ισσες έχουν τρία (3) παιδιά, τα έτη υπηρεσίας και τα όρια ηλικίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, έχουν όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ/ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-1983

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-2010 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΠΟ 1-1-2011

ΚΑΙ ΜΕΤΑ

 

 

 

 

ΑΝΔΡΕΣ* ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ 3 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  ΠΑΙΔΙΑ

ΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ  

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

 

20

 

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

*Οι Άνδρες μόνο εφ’ όσον είναι χήροι ή έχουν την επιμέλεια των παιδιών  

 

Έτος θεμελίωσης 20ετίας Έτη θεμελίωσης Ο.Η
 

2011

 

21

 

52

 

2012

 

23

 

55

 

2013

 

25

 

65

 

 

Επισημαίνεται:

Όσες γυναίκες θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010 (20/ετία), συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας.

Όσοι άνδρες θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010 (25/ετία) συνταξιοδοτούνται από 1-1-2011 με όριο ηλικίας 52 ετών.

Όσοι/ες γυναίκες και άνδρες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011, 2012, 2013, συνταξιοδοτούνται αντίστοιχα στα 52, 55 και 65 έτη, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

Το δικαίωμα συνταξιοδότησης με ευνοϊκούς όρους λόγω τριών (3) παιδιών μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο συζύγους.

5. Οσοι/ες εκπαιδευτικοί έχουν ανάπηρο παιδί ή σύζυγο με αναπηρία 67% και ανίκανο/η για άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος

Όσοι/ες συνάδελφοι έχουν ανάπηρα παιδιά ή συζύγους, συνταξιοδοτούνται ως εξής:

Όσοι Άνδρες ή Γυναίκες αυτής της κατηγορίας θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα:

έως 31-12-2010: Οι μεν Γυναίκες συνταξιοδοτούνται με 25 Ε.Υ και 50 Ο.Η, οι δε Άνδρες με 25 Ε.Υ και 65 Ο.Η.

από 1-1-2011: Ισχύει η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης Ανδρών-Γυναικών, οπότε συνταξιοδοτούνται με 25 Ε.Υ και 50 Ο.Η.

Επισήμανση:

Οι Άνδρες που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως 31-12-2010 αδικούνται κατάφωρα έναντι αυτών που θεμελιώνουν μέσα στο 2011.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ

Με το νόμο 3865/2010 δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την προσαύξηση της σύνταξης. Η αναγνώριση αυτή αφορά μόνο όσους/ες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2011. Όσοι θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25/ετία) έως 31-12-2010 δεν έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου (εκτός του Στρατού για τους άνδρες)

Ο Πλασματικός χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί είναι:

α.        Πλασματικός χρόνος παιδιών: Δίδεται η δυνατότητα αναγνώρισης και από τους δύο γονείς και είναι, ένας (1) χρόνος για ένα παιδί, τρία (3) χρόνια για δύο παιδιά, και πέντε(5) χρόνια για τρία παιδιά.

β.         Πλασματικός χρόνος σπουδών, εκπαιδευτικής άδειας και άδειας ανατροφής παιδιού έως 6 ετών: Ο πλασματικός χρόνος που μπορεί να αναγνωρίσει κάποιος/α είναι:

Από τους χρόνους που αναφέρονται (έτη σπουδών, εκπαιδευτική άδεια, άδεια άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού ηλικίας μέχρι 6 ετών) συναθροισμένου και του χρόνου της στρατιωτικής θητείας (προκειμένου για άνδρες υπαλλήλους) ο/η υπάλληλος μπορεί να αναγνωρίσει κατ’ ανώτατο όριο:

I.            Τέσσερα (4) έτη εφόσον θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2011.

II.            Πέντε (5) έτη εφόσον θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2012.

III.            Έξι (6) έτη εφόσον θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2013, και

IV.            Επτά (7) έτη εφόσον θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 01-01-2014.

Ο μέχρι 5 έτη πλασματικός χρόνος παιδιών που μπορεί ν’ αναγνωρισθεί ως συντάξιμος είναι προφανές ότι δεν υπάγεται στους παραπάνω περιορισμούς, καθώς δεν περιλαμβάνεται στα έτη που αναφέρονται παραπάνω.

Η αίτηση από τον/την υπάλληλο μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, δηλαδή είτε ενώ ο/η υπάλληλος είναι εν ενεργεία, είτε κατά τη συνταξιοδότηση, ακόμα και μετά από αυτή, στην τελευταία όμως αυτή περίπτωση εντός της προθεσμίας που τάσσει η συνταξιοδοτική νομοθεσία.

Παράδειγμα:

ΑΝΔΡΑΣ – ΓΥΝΑΙΚΑ με πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας, με δύο (2) ανήλικα παιδιά που θα έχουν στις 31-12-2011 18 έτη υπηρεσίας.

Ο μεν ΑΝΔΡΑΣ έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τρία (3) χρόνια από τα παιδιά, δύο (2) χρόνια από τις σπουδές και δύο (2) από τη στρατιωτική θητεία, δηλαδή συνολικά επτά (7) έτη, και έτσι στις 31-12-2011 θεμελιώνει 25/ετία (συνταξιοδοτικό δικαίωμα) και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί όταν θα είναι 52 ετών.

Η δε ΓΥΝΑΙΚΑ μπορεί να αναγνωρίσει τρία (3) χρόνια από τα παιδιά και δύο (2) χρόνια από τις σπουδές, δηλαδή συνολικά πέντε (5) χρόνια. Η θεμελίωση όμως του συνταξιοδοτικού δικαιώματος 25/τία θα γίνει στις 31-12-2013 οπότε θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί όταν θα είναι 65 ετών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1.       Πολλοί Συνάδελφοι/σσες πριν το διορισμό τους εργάσθηκαν σε διάφορες εργασίες, τα χρόνια αυτά προσμετρούνται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για την προσαύξηση της σύνταξης(διαδοχική ασφάλιση).

2.       Το δικαίωμα συνταξιοδότησης με ευνοϊκές διατάξεις (ανήλικο παιδί ,ανάπηρο παιδί ή σύζυγο) μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο συζύγους,  εφ’ όσον η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25/ετία) γίνεται μετά την 1-1-2011

3.       Ως ημερομηνία ενηλικίωσης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

4.       Για την περίπτωση των ανδρών που έχουν ανήλικο παιδί και έχουν θεμελιώσει 25/ετία έως 31-12-2010, θεωρώ πως αν προσφύγουν δικαστικά θα δικαιωθούν. Υπάρχουν ήδη συνάδελφοι οι οποίοι δρομολογούν την προσφυγή τους.

Συνάδελφοι/ισσες, προσπάθησα να σας αναλύσω με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια την εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ, καθώς όμως οι περιπτώσεις και οι ιδιαιτερότητες είναι πολλές, θα βρίσκομαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ  Π.Υ.Σ.Π.Ε  ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΗΛ.2310913050 ΚΙΝ.6945938199

Mail: giakoumisa@sch.gr