Υπουργείο Εσωτερικών: 2η Φάση της Απογραφής Δημοσίων Υπαλλήλων


http://apografi.gov.gr/

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της απογραφής και ένταξης στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Για να διορθώσετε, να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας αλλά και να απογραφείτε,εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτετε κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.

Από την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου ξεκινά η δεύτερη φάση του Έργου της Απογραφής, με στόχο τη δημιουργία ενός πλήρους συστήματος  διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων του Δημοσίου Τομέα. Πρόκειται για ένα δυναμικό εργαλείο στα χέρια της δημόσιας διοίκησης, που θα δώσει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαχείρισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

(α) την πιστοποίηση των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Διοικητικού ή Προσωπικού, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού τους,

(β) την απογραφή όσων δεν απογράφησαν λόγω κωλύματος και

(γ) τη διόρθωση και συμπλήρωση των στοιχείων των ήδη απογεγραμμένων.

Οι ημερομηνίες καθώς και οι λεπτομέρειες για κάθε επιμέρους στάδιο  θα ανακοινωθούν σε αυτή την ιστοσελίδα.

Παρακαλούνται οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων Προσωπικού και όλοι οι μισθοδοτούμενοι από το Ελληνικό Δημόσιο, στην περίπτωση που δεν είναι ήδη κάτοχοι, να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται σε 3 βήματα:

1. Αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά

2. Αυτοπρόσωπη παρουσία στη Δ.Ο.Υ. για έγκριση της αίτησης

3. Ενεργοποίηση λογαριασμού ηλεκτρονικά

Αναλυτικά:

1. Υποβολή Αίτησης Εγγραφής

Ο υποψήφιος χρήστης του νέου TAXISnetσυμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του, δηλώνοντας το όνομα (username) και τον κωδικό (password) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του συστήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων του συστήματος καταχωρείται η αίτηση και ο χρήστης λαμβάνει σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει το δεύτερο βήμα.

2. Έγκριση της αίτησης στη Δ.Ο.Υ

Ο υποψήφιος χρήστης του TAXISnet μεταβαίνει στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. και ζητά να λάβει τον κλειδάριθμο. Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του χρήστη στη Δ.Ο.Υ. Το μόνο στοιχείο που απαιτείται είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, κέντρο αλλοδαπών, ταυτότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτότητα Ομογενούς, Ειδικά Δελτία Πολιτικών Προσφύγων κ.λπ.) το οποίο πρέπει να είναι καταχωρημένο στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS .

Για την περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης, θα προσκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών .

Ο υπάλληλος ανακτά από το σύστημα την αίτηση του φορολογούμενου και τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS. Το σύστημα επαναλαμβάνει τους ελέγχους που εκτελούνται κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής. Αν κάποιος έλεγχος αποτύχει, η αίτηση απορρίπτεται υποχρεωτικά.

Με την έγκριση της αίτησης εκτυπώνονται δύο βεβαιώσεις.

Η Βεβαίωση για τον χρήστη υπογράφεται από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. έγκρισης αίτησης εγγραφής και περιέχει έναν επιπλέον κωδικό (κλειδάριθμο), ο οποίος είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη (3 ο Βήμα).

Η Βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. έγκρισης αίτησης εγγραφής υπογράφεται από τον χρήστη και τηρείται σε ειδικό φάκελο στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. , ώστε σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η υπογραφή του παραλήπτη να υπάρχει το πρωτότυπο έγγραφο. Στη Βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. πιστοποίησης δεν αναγράφεται ο κλειδάριθμος.

3. Ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη (User Account)

Ο υποψήφιος χρήστης του TAXISnetμε τη χρήση του κλειδαρίθμου ενεργοποιεί ηλεκτρονικά τον λογαριασμό του. Στο βήμα αυτό του ζητείται να αλλάξει τον αρχικό κωδικό πρόσβασης (password).

Η ενεργοποίηση του λογαριασμού απαιτεί τη γνώση 3 κωδικών: το όνομα χρήστη (username), τον κωδικό πρόσβασης (password) και τον κλειδάριθμο, ο οποίος παραλαμβάνεται μόνο από τον ίδιο το χρήστη.

Advertisement


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γενική εκτίμηση στοιχείων απογραφής

Οι αριθμοί διαψεύδουν μια συστηματική και χρόνια παραποίηση,  διαστρέβλωση της πραγματικότητας με τα περί 1,5 – 2 ακόμη και 2,5 εκατ. Δημοσίων Υπαλλήλων. Αποδεικνύεται ότι τόσο σε αριθμό όσο και σε μισθολογική δαπάνη είμαστε κάτω από το Μ.Ο. της Ε.Ε.Είναι ώρα από την προπαγάνδα να έρθουμε στην ουσία.

Συγκεκριμένα:

  • Στον τερματισμό της πολιτικής απαξίωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών για τη διευκόλυνση της ιδιωτικοποίησής τους. Δηλαδή της εμπορευματοποίησης των δημοσίων και κοινωνικών αγαθών και την επιβάρυνση των πολιτών με δυσβάσταχτο κόστος για τα μείζονα και αναγκαία για αξιοπρεπή διαβίωση.
  • Στη δημοκρατική αναδιοργάνωση και την παραγωγική ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης, που σημαίνει, πρώτα απ’ όλα, ξερίζωμα των λογικών περί κράτους – λάφυρου, του εκάστοτε νικητή των εκλογών
  • Στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβής, εκσυγχρονισμό μέσων και διαρκή εκπαίδευση, ανανέωση δυναμικού και δυνατοτήτων, αξιοκρατία.Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με σαφείς προτάσεις, συγκεκριμένες θέσεις και διεκδικήσεις, σταθερά επιδιώκει την αύξηση της κοινωνικής αποτελεσματικότητας των δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών, τον απεγκλωβισμό από οποιαδήποτε λειτουργία ή διαδικασία που βρίσκεται στο πλέγμα ιδιωτικών, παρασιτικών ή αδιαφανών, πρακτικών ενός φθαρμένου και σε κρίση συστήματος.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Αναρτήθηκε στις ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ. Ετικέτες: . Leave a Comment »

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


Επισκεφτείτε τον κόμβο  http://apografi.gov.gr/faq.html του Υπουργείου Εσωτερικών… όπου υπάρχουν απαντήσεις για πολλές ερωτήσεις που προκύπτουν από την προσπάθεια συμπλήρωσης του δελτίου απογραφής… απλά δε χρειάζεται κανένας πανικός…

Επιβολή περιορισμών στην απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων…


Περιορισμούς στη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που καταχωρούνται για την απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων επιβάλλει με απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όπως απεφάνθη η Αρχή, δεν πρέπει να συλλεχθούν και να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας κατά την απογραφή τα στοιχεία που δεν συνδέονται με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ΟΤΑ. Η Αρχή επελήφθη αυτεπαγγέλτως αλλά και κατόπιν καταγγελίας της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος και ενός πολίτη, επί της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπει την απογραφή του προσωπικού του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την απογραφή θα γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των δημοσίων κ.λπ. υπαλλήλων τα οποία και θα καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα τηρείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής, «ως αναγκαία και πρόσφορα δεν μπορούν να θεωρηθούν ο βαθμός και η βαθμολογία του τίτλου σπουδών, το θέμα του διδακτορικού τίτλου, ο βαθμός του μεταπτυχιακού τίτλου και άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου».

Ακόμη, τα στοιχεία σχετικά με «τις ξένες γλώσσες, τις επιμορφώσεις, τους επαίνους-μετάλλια κρίνονται καταρχήν μη αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη του σκοπού της…. μισθοδοσίας των απασχολουμένων στο Δημόσιο, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας τα παραπάνω στοιχεία συνδέονται με την καταβολή επιδομάτων σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων». Όσον αφορά τον αριθμό φορολογικού μητρώου, το έτος του εκκαθαριστικού και τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής της ΔΕΗ, η Αρχή έκρινε ότι είναι χρήσιμα για την ταυτοποίηση των απογραφομένων.

Ακόμη, η Αρχή αναφέρει ότι πρέπει να ληφθούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας από τους υπεύθυνους της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ώστε να διασφαλίζουν τουλάχιστον τους ακόλουθους κινδύνους: α) την αποφυγή διάδοσης στοιχείων σε τρίτους κατά τη χρήση της εφαρμογής φυλλομετρητή Διαδικτύου (web browser) από κάθε χρήστη β) τη μη ακριβή διαπίστευση, ταυτοποίηση ή εξουσιοδότηση των χρηστών της εφαρμογής, εκτός των απογραφόμενων γ) τη μη ασφαλή αυθεντικοποίηση των χρηστών αυτών δ) τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα από τους χρήστες της εφαρμογής και τους διαχειριστές των διακομιστών όλων των επιπέδων.

 ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αναρτήθηκε στις ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ. Ετικέτες: . Leave a Comment »

Νεότερες οδηγίες για την απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων…


07/07/2010 – 07:26

Οι προθεσμίες «τρέχουν»

Η απογραφή ξεκινά την 12η Ιουλίου και ολοκληρώνεται την 23η Ιουλίου. Από την 9η Ιουλίου θα ανοίξει σε όλους η ηλεκτρονική φόρμα απογραφής.

Η απογραφή ανάλογα με το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ κάθε εργαζομένου δεν διαρκεί μόνο μία μέρα -δηλαδή την αντίστοιχη προς το τελικό ψηφίο του ΑΦΜ ημερομηνία. Οι ημερομηνίες αυτές είναι καταληκτικές για κάθε εργαζόμενο με αντίστοιχο τελικό ψηφίο ΑΦΜ.

Αυτό σημαίνει ότι από την 9η Ιουλίου και με καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχη του τελικού ψηφίου ΑΦΜ μπορεί να κάθε εργαζόμενος να πραγματοποιήσει την απογραφή του.

Αναλυτικότερα:

1- Από την 7η Ιουλίου και μέχρι και την 9η Ιουλίου θα απογραφούν υποχρεωτικά και οριστικά οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών. Η διαδικασία της απογραφής αυτών των υπαλλήλων σε διαφορετικό χρονικό πλαίσιο από αυτό των υπολοίπων εργαζομένων εξυπηρετεί τον εξής σκοπό: Να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή της ηλεκτρονικής εφαρμογής από έναν ικανοποιητικό αριθμό εργαζομένων/χρηστών, έτσι ώστε να διορθωθούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν

2- Κατά το ίδιο διάστημα -7η με 9η Ιουλίου- θα απογραφούν πιλοτικά και οι εργαζόμενοι της Νομαρχίας Χαλκιδικής και του Δήμου Χαϊδαρίου. Διευκρινίζεται ότι αυτοί οι εργαζόμενοι μπορούν να απογραφούν και κατά το χρονικό πλαίσιο απογραφής όλων των εργαζομένων -12η με 23η Ιουλίου- και βάσει του τελικού ψηφίου του ΑΦΜ τους.

3- Για τους εργαζόμενους που αδυνατούν να απογραφούν ισχύουν τα εξής:

·                           Όσοι υπάλληλοι απουσιάζουν λόγω προγραμματισμένης άδειας μπορούν να απογραφούν με δική τους ευθύνη από οποιονδήποτε υπολογιστή που διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. Αν αδυνατούν να το πράξουν μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση απογραφής τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού της υπηρεσίας τους η οποία θα συνοδεύεται από την έντυπη φόρμα απογραφής με συμπληρωμένα τα στοιχεία τους.

·                           Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να ακολουθήσουν την παραπάνω διαδικασία αλλά επισημαίνεται ότι πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση απογραφής τους με την συμπληρωμένη έντυπη φόρμα απογραφής μέχρι την 1η Ιουλίου στις διευθύνσεις και στα γραφεία πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία υπάγονται.

·                           Όσοι υπάλληλοι απουσιάζουν λόγω ασθένειας ή όποιου άλλου αιφνίδιου κωλύματος θα απογραφούν από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού της υπηρεσίας τους βάσει των στοιχείων του φακέλου τους, αφού πρώτα ενημερώσουν τις Διευθύνσεις.

·                           Όσοι υπάλληλοι λείπουν εκτός έδρας για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουν καταρχάς την ατομική ευθύνη απογραφής τους. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η πρόσβαση τους σε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, για αυτούς οφείλουν να μεριμνήσουν οι υπηρεσίες τους.

·                           Όσοι υπάλληλοι παρά την παρουσία τους στις υπηρεσίες τους κατά το χρονικό διάστημα της απογραφής αδυνατούν να απογραφούν οι ίδιοι, λόγω μη εξοικείωσης με τη χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου ή για όποιον άλλο λόγο, μπορούν να το πράξουν με τη βοήθεια των ομάδων υποστήριξης κάθε υπηρεσίας. Οι προϊστάμενοι ή οι αναπληρωτές τους των μονάδων Διοικητικού/Προσωπικού έχουν την ευθύνη να συστήσουν ομάδες υποστήριξης πέντε μελών οι οποίες θα υποβοηθήσουν την απογραφή αυτών των υπαλλήλων. Διευκρινίζεται ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με φυσική παρουσία αυτών των υπαλλήλων. Οι ομάδες υποστήριξης οφείλουν να εξυπηρετήσουν όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως αν ανήκουν στην υπηρεσία τους. Τέλος οι ομάδες υποστήριξης θα λειτουργούν ανά βάρδιες από τις 7.30 πμ έως τις 8.00 μμ.

4- Η απογραφή των εργαζομένων είναι υποχρεωτική. Κάθε εργαζόμενος με την ολοκλήρωση της απογραφή του θα λαμβάνει έναν κωδικό απογραφής, που αποτελεί και το αποδεικτικό ότι η απογραφή του έχει πραγματοποιηθεί. Έτσι ακόμα κι αν οι εργαζόμενοι απογραφούν από οποιονδήποτε υπολογιστή θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποδείξουν ότι απογράφησαν με την επίδειξη αυτού του κωδικού απογραφής τους. Όλοι οφείλουν να αποθηκεύσουν/καταγράψουν αυτόν τον κωδικό, ώστε να πιστοποιούν την απογραφή τους όταν και αν αυτό χρειαστεί.

5- Σε επόμενο διάστημα κάθε εργαζόμενος θα λάβει μέσω μηνύματος στο κινητό του ή/ και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – πρόκειται για στοιχεία που ζητώνται στην ηλεκτρονική απογραφή – τον προσωπικό κωδικό απογραφής του. Είναι ο κωδικός που θα του δίνει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στην εργασιακή του ταυτότητα, όχι όμως για να αλλάζει στοιχεία που έχουν καταχωριστεί. Έτσι θα του δοθεί η δυνατότητα να ενημερωθεί από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και για το μισθολόγιό του.

Διευκρινίζεται σε αυτό το σημείο ότι ο κάθε εργαζόμενος καταχωρίζει τα στοιχεία του μόνο μία φορά – αυτή της ημερομηνίας πραγματοποίησης της απογραφής του από 1η έως 23η Ιουλίου 2010. Η επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών σε επόμενα διαστήματα αποτελεί ευθύνη των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού.

Τέλος, να σημειωθεί ότι μέσα στα χρονικά περιθώρια απογραφής που έχουν οριστεί και βάσει των καταληκτικών ημερομηνιών ανά τελικό ψηφίο ΑΦΜ, κάθε εργαζόμενος δύναται να επανέλθει απογραφόμενος από την αρχή – κάνοντας δηλαδή νέα είσοδο στην ηλεκτρονική φόρμα και συμπληρώνοντας εξ’ αρχής όλα τα στοιχεία του – αν και εφόσον έχει εισάγει λανθασμένα ή/και ελλιπή στοιχεία σε μια πρώτη ή άλλη προσπάθεια. Σε αυτή την περίπτωση θα διατηρηθεί η πιο πλήρης και ορθότερη απογραφή. Προσοχή, αυτό μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ μέσα στα οριζόμενα χρονικά όρια και προ της λήξης δικαιώματος απογραφής για τον καθένα.

6- Μετά από την ολοκλήρωση της απογραφής, θα γίνουν οι αναγκαίες διασταυρώσεις με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και θα αποδοθεί σε κάθε εργαζόμενο ένας μοναδικός Ενιαίος Κωδικός Μισθοδοσίας Δημοσίου.

Η διασταύρωση των στοιχείων της βάσης της απογραφής των εργαζομένων με τα στοιχεία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών θα πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένους χρήστες των Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού και σε καμία περίπτωση αυτή η διαδικασία δεν βαρύνει κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά. Κάθε εργαζόμενος έχει τη μοναδική και ατομική υποχρέωση να απογραφεί δίνοντας πλήρη, ορθά και αληθή στοιχεία – καθότι η απογραφή ισοδυναμεί με υπεύθυνη δήλωση – μέσα στα ορισμένα χρονοδιαγράμματα, ώστε να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα με τη μισθοδοσία του από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

7- Διευκρινίζεται ότι όσοι εργαζόμενοι δεν απογραφούν και άρα δε θα ενταχθούν στην νέα Ενιαία Αρχή Πληρωμών του Δημοσίου, θα σταματήσουν να πληρώνονται, έως ότου απογραφούν, οπότε και θα πληρωθούν αναδρομικά. Είναι σημαντικό όλοι οι εργαζόμενοι που υποχρεούνται να απογραφούν να το πράξουν, όπως ορίζεται από τη διαδικασία, βοηθώντας έτσι και στο μεγάλο έργο της αναδιαμόρφωσης του συστήματος πληρωμών του Δημοσίου.

8- Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία της απογραφής μσθοδοτούμενων από το Δημόσιο δίνονται στον δικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/. Εκεί υπάρχουν οι οδηγίες συμπλήρωσης, το έντυπο προετοιμασίας, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

In.gr

Απογραφή Δημοσίων υπαλλήλων: Οι άνθρωποι είναι απίθανοι – κλειστό το σύστημα …που θα ήταν ανοιχτό!


Δυστυχώς η ιστορία της απογραφής των δημοσίων υπαλλήλων πάει να εξελιχθεί, εκτός των άλλων, σε τραγέλαφο ταλαιπωρίας. Ενώ μέρες τώρα ενημέρωναν επίσημα ότι θα μπορεί ο δημόσιος υπάλληλος από την 1η Ιουλίου να μπει στο σύστημα και να «περάσει» τα στοιχεία του πριν από την καταληκτική ημερομηνία, με έκπληξη διαβάζουμε στην διεύθυνση http://apografi.gov.gr/ διαβάζουμε ότι «Το σύστημα θα ανοίξει για όλους τους υπόχρεους στις 12 Ιουλίου 2010. Οι καταληκτικές ημερομηνίες που σας έχουν ανακοινωθεί με τη σχετική εγκύκλιο παραμένουν σταθερές». Αλήθεια τι θα γίνει π.χ. με τους έχοντες ΑΦΜ που τελειώνει σε 1 και δεν μπορούν στις 12 Ιουλίου να βρίσκονται σε υπολογιστή ή το σύστημα είναι φορτωμένο; Θα τιμωρηθούν με διακοπή μισθοδοσίας επειδή δεν μπορεί να λειτουργήσει η απογραφή, όχι φυσικά με δική τους ευθύνη; Τι γίνεται με τον προγραμματισμό που έχουν κάνει οι υπάλληλοι που έχουν ζητήσει εκείνες τις μέρες τις άδειες τους και θα λείπουν, καθώς είχαν κατά νου ότι μέχρι τότε θα είχαν απογραφεί; Οι άνθρωποι είναι απίθανοι!

Και κάτι άλλο. Ο αναγνώστης της alfavita.gr, o δάσκαλος Μιχαήλ Παπαντώνης μας έστειλε ένα ψηφιοποιημένο άρθρο της τοπικής εφημερίδας, Νέος Αγών (Καρδίτσας), 27 Ιουλίου 1956, με θέμα την απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων.

Είναι τραγικό και αστείο να επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία. (εφημερίδα «Νέος Αγών», Καρδίτσα, 27/7/1956) alfavita.gr

Αναρτήθηκε στις ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ. Ετικέτες: . Leave a Comment »

Υπουργείο Παιδείας: Δεν απογράφονται οι εκπαιδευτικοί των οποίων η σύμβαση λήγει έως τις 30/06/2010


ΘΕΜΑ: «Απογραφή προσωπικού»

Σχετ. Το αριθμ. 6865/24-06-2010 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 4779/24-06-2010 εγγράφου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

Η απογραφή και η καταχώρισή της στο http://apografi.gov.gr/ αποτελεί ατομική υποχρέωση κάθε αμειβομένου από το Δημόσιο. Υπόχρεοι προς απογραφή είναι όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, οι αναπληρωτές, οι ωρομίσθιοι και οι εργαζόμενοι με σχέση μίσθωσης έργου. Οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί καθώς και οι  καθαριστές-στριες με σχέση μίσθωσης έργου, των οποίων η σύμβαση λήγει έως τις 30/06/2010, δεν απογράφονται.

Οι υπόχρεοι πρέπει να μπουν στην εφαρμογή και να απογραφούν, από την 1η Ιουλίου, με καταληκτικές ημερομηνίες που διαφέρουν ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους (αν το ΑΦΜ λήγει σε 1 μέχρι τις 12/07/2010, σε 2 μέχρι τις 13/07/2010, σε 3 μέχρι τις 14/07/2010, σε 4 μέχρι τις 15/07/2010, σε 5 μέχρι τις 16/07/2010, σε 6 μέχρι τις 19/07/2010, σε 7 μέχρι τις 20/07/2010, σε 8 μέχρι τις 21/07/2010, σε 9 μέχρι τις 22/07/2010 και σε 0 μέχρι τις 23/07/2010).

Τα έγγραφα που πρέπει να έχει συλλέξει ο υπόχρεος για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της απογραφής του είναι:

–      Ένα εκκαθαριστικό φορολογίας, οποιουδήποτε έτους, από το 2002 και μετά

–      Η κάρτα κοινωνικής ασφάλισης ή το βιβλιάριο υγείας ή η επιστολή γνωστοποίησης ΑΜΚΑ. Εναλλακτικά, μπορεί να αναζητηθεί ο ΑΜΚΑ στο δικτυακό τόπο http://www.amka.gr στην Ενότητα «Έχω ΑΜΚΑ;»

–      Η αστυνομική του ταυτότητα

–      Ένας λογαριασμός ΔΕΗ της κατοικίας του

–      Ένα πρόσφατο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας

–      Οι τίτλοι σπουδών του

Οι υπόχρεοι (εκπαιδευτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι, καθαριστές-στριες) που δεν δύνανται να απογραφούν μόνοι τους ή στο σχολείο που υπηρετούν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση, συνοδευόμενη από το συμπληρωμένο Έντυπο Προετοιμασίας (το οποίο θα προμηθευτούν από το σχολείο τους).

Οι υπόχρεοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την απογραφή από την ιστοσελίδα http://apografi.gov.gr/ (στην οποία υπάρχουν οι οδηγίες συμπλήρωσης της φόρμας και η ενότητα «Συχνές ερωτήσεις» http://apografi.gov.gr/faq.html), τον τηλεφωνικό αριθμό υποστήριξης 1500 (24ωρη εξυπηρέτηση) και την ομάδα υποστήριξης που έχει συσταθεί στη Διεύθυνσή μας. Η ομάδα υποστήριξης θα λειτουργεί σε δύο βάρδιες, από τις 7.30 π.μ. έως τις 8 μ.μ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας θα σας κοινοποιηθούν άμεσα.

Παρακαλούνται οι κ. κ. Διευθυντές των σχολείων

1.   να ενημερώσουν ενυπόγραφα όλους τους εκπαιδευτικούς, τους διοικητικούς υπαλλήλους και τις καθαρίστριες του σχολείου τους

2.   να τους παρέχουν

–   ένα πρόσφατο μηνιαίο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας τους και

–   ένα αντίγραφο του Εντύπου Προετοιμασίας, το οποίο επισυνάπτεται. Οδηγίες συμπλήρωσης της φόρμας απογραφής υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://apografi.gov.gr/docs/Odigies.pdf

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης

Γεώργιος Ν. Κωνσταντινίδης

M.A. Φιλόλογος – ΘεολόγοςΑναρτήθηκε στις ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ. Ετικέτες: . Leave a Comment »

Είσαι δημόσιος υπάλληλος; Μην ξεχάσεις να απογραφείς…


Αν δεν απογραφείς, δεν θα πληρωθείς.

Ξεκίνησε από σήμερα, η ενημέρωση ηλεκτρονική απογραφή των μισθοδοτούμενων στο δημόσιο τομέα. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να υποβάλλουν τα στοιχεία τους στην ιστοσελίδα, που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό (http://apografi.gov.gr/)

Υπολογίζεται ότι στη βάση δεδομένων θα συγκεντρωθούν περί τα 1.100.000 ονόματα δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και συμβασιούχων).
Αναρτήθηκε από t:bloggers team στις 9:25:00 π.μ.