Νέο σχ.ν. για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: Μονιμοποίηση μόνο με θετική αξιολόγηση – Τα κριτήρια


Τέλος εποχής η μονιμοποίηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών χωρίς θετική αξιολόγηση

Αξιολόγηση κάθε δύο χρόνια και των 160.000 εκπαιδευτικών. Πειθαρχικό παράπτωμα για αξιολογητές και αξιολογούμενους η άρνηση συμμετοχής στη διαδικασία

ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 7/4/2012

Από την «κρησάρα» της αξιολόγησης θα περάσουν υποχρεωτικά από τη νέα σχολική χρονιά χιλιάδες δάσκαλοι και καθηγητές, ενώ το «εισιτήριο» της μονιμοποίησης θα εξασφαλίσουν μόνο όσοι νεοδιόριστοι καταφέρουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες, πλέον, απαιτήσεις. Αυτό προβλέπεται στο προσχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Παιδείας για το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών το οποίο παρουσιάζει σήμερα η «ΗτΣ». Η αξιολόγηση θα αφορά σε δύο πεδία -τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, αλλά κυρίως την απόδοσή τους στο διδακτικό έργο- με συνολικά 20 κριτήρια. Στο προσχέδιο του Π.Δ. δεν υπάρχει αναφορά για επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης αρνητικής αξιολόγησης των μόνιμων εκπαιδευτικών, αλλά στην περίπτωση των νεοδιόριστων που τελούν υπό δοκιμαστική υπηρεσία για δύο χρόνια μπορεί να στοιχίσει ακόμα και την απομάκρυνσή τους από τη δημόσια εκπαίδευση.

«Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στοχεύει στην ανάδειξη των θετικών στοιχείων και την επισήμανση των αδυναμιών στο έργο τους για την εξάλειψή τους» αναφέρεται στο Π.Δ., ενώ στελέχη του υπουργείου Παιδείας διαβεβαιώνουν πως η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δεν θα έχει «τιμωρητικό» χαρακτήρα και δεν θα οδηγεί σε απολύσεις. Αντίθετα, όπως τονίζουν, στόχος είναι εάν κάποιος εκπαιδευτικός συγκεντρώσει χαμηλές επιδόσεις να υποστηρίζεται με κατάλληλη επιμόρφωση ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ωφέλιμο και για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές. Η αξιολόγηση, βεβαίως, αποτελεί «κόκκινο πανί» για τις ομοσπονδίες των δασκάλων και των καθηγητών καθώς εκτιμούν ότι μπορεί να αποτελέσει πρόκριμα για μελλοντικές αποχωρήσεις δεδομένης της δέσμευσης που έχει αναλάβει η χώρα έναντι της τρόικας να μειώσει τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 έως το 2015.
CLOSE WINDOW

Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση
Σύμφωνα με το προσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, η αξιολόγηση δασκάλων και καθηγητών θα γίνεται υποχρεωτικά κάθε δύο ή τρία ημερολογιακά έτη (ανάλογα με το βαθμό των εκπαιδευτικών), ενώ ενδεχόμενη άρνησή της θα αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα γίνεται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας και το σχολικό σύμβουλο και θα περιλαμβάνει ακόμη και? επιτόπια επίσκεψη του αξιολογητή για την παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εκθέσεις αξιολόγησης θα γνωστοποιούνται στο διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου μετά την περίοδο αξιολόγησης έτους, ενώ πριν από τη σύνταξή τους θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά συνέντευξη μεταξύ του αξιολογητή και του αξιολογούμενου. Η αξιολόγηση θα καλύπτει δύο θεματικά πεδία που αναλύονται σε είκοσι δείκτες. Η συνολική βαθμολογία τους θα κυμαίνεται από 0 έως 100 βαθμούς. Ειδικότερα, θα αξιολογούνται:

Η απόδοση του εκπαιδευτικού στο διδακτικό έργο του. Περιλαμβάνονται τρεις κατηγορίες (σχεδιασμός – προγραμματισμός και αξιολόγηση, διδασκαλία και μαθησιακό περιβάλλον) με 14 δείκτες που εξετάζουν, π.χ., αν καλύφθηκαν οι στόχοι του προγράμματος σπουδών, εάν επελέγησαν οι κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας και εάν τεκμηριώνονται τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Οι ικανότητες και ο επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού. Για παράδειγμα, αξιολογείται η ικανότητα του εκπαιδευτικού να εγκαθιστά σχέσεις συνεργασίας μεταξύ σχολείου και κοινωνίας, να ενδυναμώνει τις σχέσεις συνεργασίας με τους γονείς, να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του, αλλά και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην πρόοδο των μαθητών.

Ανάλογα κριτήρια θεσπίζονται και για τα στελέχη της εκπαίδευσης.

Το «εισιτήριο» για τη μονιμοποίηση
Για τους δόκιμους εκπαιδευτικούς θα συντάσσονται κατά τη διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας τους δύο εκθέσεις αξιολόγησης. Η πρώτη, που θα ονομάζεται «διαμορφωτική-συμβουλευτική έκθεση αξιολόγησης», θα συντάσσεται μετά το τέλος του πρώτου διδακτικού έτους και θα έχει ως στόχο την υποστήριξη και την ενίσχυση του νεοδιοριζόμενου. Η δεύτερη θα συντάσσεται μετά το τέλος του δεύτερου διδακτικού έτους και θα αποτελεί την τελική έκθεση αξιολόγησής του.

Εκπαιδευτικός που αποτυγχάνει να μονιμοποιηθεί ύστερα από αρνητική αξιολόγηση θα μπορεί να επαναλάβει μια φορά τη διαδικασία για μονιμοποίηση την αμέσως επόμενη σχολική χρονιά, κατά την οποία θα στηρίζεται συστηματικά από το σχολικό σύμβουλο. Επίσης, κάθε υποψήφιος για μονιμοποίηση εκπαιδευτικός που αποτυγχάνει να μονιμοποιηθεί θα δικαιούται, αν το επιθυμεί, να υποβάλει μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα ένσταση προς την Επιτροπή Ενστάσεων.

Εκτός από τους νεοδιόριστους, δικαίωμα ένστασης έχουν, βεβαίως, και οι μόνιμοι δάσκαλοι και καθηγητές, καθώς και τα στελέχη εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Π.Δ., ο αξιολογούμενος εντός 10 ημερών μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν της έκθεσης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον του Συμβουλίου Αξιολόγησης ένσταση μεροληψίας του αξιολογητή που θεμελιώνεται σε συγκεκριμένα στοιχεία ή ένσταση λόγω αποδεδειγμένης πλάνης περί τα πράγματα. Το Συμβούλιο Αξιολόγησης, αφού ακούσει τον αξιολογητή, θα εξετάσει την ένσταση και, αν κρίνει ότι είναι βάσιμη, θα προχωρήσει το ίδιο στην τελική αξιολόγηση και την ενδεχόμενη διόρθωση της έκθεσης αξιολόγησης του ενιστάμενου.

ΠΗΓΗ:  alfavita.gr

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ BLOG:  Φαίνεται πως και η τετράμηνη παράταση που δόθηκε στην έκδοση των Π.Δ. για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δε θα είναι αρκετή και ότι προκύψει θα είναι μονομερώς αποδεκτό από το Υπουργείο, τους συντάκτες ουσιαστικά του συστήματος αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας που ήδη τρέχει και όπως τονίζαμε από εδώ έρχεται με μοναδικό στόχο την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και μόνο.

Από τη δημοσίευση προκύπτουν δύο χαρακτηριστικά που σε άλλες χώρες που δοκιμάστηκαν ήδη έχουν αποσυρθεί… άπειρη γραφειοκρατία με εκθέσεις και θεωρητικές προσεγγίσεεις του ιδεατού και ασφυκτικός έλεγχος των εκπαιδευτικών που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ξεφύγουν από το σχεδιασμό της πολιτικής ηγεσίας για την εκπαίδευση… η αναφορά σε πειθαρχικό αδίκημα της άρνησης του εκπαιδευτικού να αξιολογήσει και να αξιολογηθεί πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διαβούλευση για το θέμα δείχνει την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας για επιβολή μιας κατάστασης που θα ναατρέψει άρδην την υπάρχουσα κατάσταση της δημοκρατίας και ελευθερίας στο σχολείο…

Επειδή λοιπόν έχουμε και μνήμη αλλά ταυτόχρονα θέλουμε την ελευθερία και δημοκρατία μέσα στους Συλλόγους Διδασκόντων του σχολείου… καλούμε όλους αυτούς που το 2006 οδήγησαν τον κλάδο στη μεγάλη απεργία για το τίποτα… να αντιληφθούν πως τώρα και όχι αύριο πρέπει να δοθεί ο αγώνας κατά της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και το αμέσως προσεχές διάστημα να κινητοποιήσουν τον κλάδο με επίσημες αποφάσεις μια και όλη η φιλοσοφία αποδοχής της αξιολόγησης έχει καταριφθεί αφού το αποτέλεσμά της είναι συνδεδεμένο με τη μισθολογική και τη βαθμολογική εξέλιξη και ταυτόχρονα μπορεί να φτάσει και στην απόλυση.

Advertisement

H τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τις παραιτήσεις, τα πειραματικά σχολεία, το βαθμολόγιο των αιρετών κ.ά.


ΠΗΓΗ: alfavita.gr

Κατατέθηκε νύχτα η τροπολογία για την οποία πίεζε η Τρόικα.Την συμμετοχή στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών, φέρνει με τροπολογία που κατέθεσε αργά το απόγευμα στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας κ. Γιώργος Μπαμπινιώτης.

Η απόφαση ήταν ειλημμένη εδώ και αρκετούς μήνες, όμως… αναβαλλόταν συνεχώς μπροστά στις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2013 και βάση αυτής από το 2014 θα ορίζονται οι προϊστάμενοι των διάφορων υπηρεσιών και διευθύνσεων.

Σε περίπτωση που κριθεί από την Τρόικα και την ελληνική κυβέρνηση ότι χρειάζονται περικοπές εκπαιδευτικών η αξιολόγηση θα καθορίσει ποιοι θα είναι αυτοί που θα απομακρυνθούν από τα σχολεία. Δηλαδή όπως θα ισχύσει σε όλο τον υπόλοιπο στενό δημόσιο τομέα, όπως είχε γράψει προ εβδομάδων το Πρώτο Θέμα.

Τα κριτήρια αξιολόγησης, η διαδικασία και τα όργανα που θα την αναλάβουν θα καθορίζονται μετά από προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση των υπουργών Διοικητικής Μταρρύθμισης και Παιδείας. Το προεδρικό διάταγμα θα καθορίζει και την «βαρύτητα των επί μέρους κριτηρίων για την προαγωγική διαδικασία και την αξιολόγηση της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης».

Το προεδρικό διάταγμα αναμένεται να εκδοθεί μέσα σε τέσσερις μήνες από την στιγμή δημοσίευσης του νόμου.

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: http://www.protothema.gr