Ανακοίνωση της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. για το Πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία


Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στο πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία που δημοσίευσε το Σάββατο 24‐04‐2010 αθηναϊκή εφημερίδα και το οποίο δόθηκε στους εκπαιδευτικούς, με ταυτόχρονη κατάθεση στη Βουλή, τη νύχτα στις 26‐04‐2010.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου, όχι μόνο δεν ελήφθησαν υπόψη θέσεις του κλάδου, αλλά συμπεριελήφθησαν διατάξεις που δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στους εκπαιδευτικούς. Το νομοσχέδιο έχει ως βασικό σκοπό τη στοχοποίηση και την απαξίωση του Έλληνα Εκπαιδευτικού

Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. πιστεύει πως το περιεχόμενο των περισσοτέρων διατάξεων του πολυνομοσχεδίου είναι απαράδεκτο. Ενδεικτικά αναφέρουμε: