Φορώντας τα ρούχα της έπαρσης η υπουργός παιδείας αποκαλεί «ιστορία» χιλιάδες αδιόριστους εκπαιδευτικούς, του Χρήστου Κυργιάκη


Σε συνέντευξή της στο «Ε» της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας μεταξύ των άλλων αναφέρει επί λέξη:

«Έχω δεχτεί επίθεση κραυγών από μία ¨ιστορία¨ αδιόριστων καθηγητών οι οποίοι δεν υπάρχουν. Δεν τους έχουμε βρει και δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ, παρόλο που τους έχω καλέσει δημόσια μέσα από την τηλεόραση για διάλογο. Είναι άτομα με μεγάλη ένταση. Αυτά ως προς τις αποδοκιμασίες».

Μάλιστα! Ώστε τόσες χιλιάδες άνθρωποι αποτελούν για την υπουργό μία ¨ιστορία¨.

Επειδή οι υπουργοί, υφυπουργοί και τώρα τελευταία οι αναπληρωτές υπουργοί στο χώρο της εκπαίδευσης  έρχονται και παρέρχονται αλλά οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που μένουν για να στηρίξουν την εκπαίδευση καλό είναι να υπενθυμίσουμε στην υπουργό κάποια πράγματα.

Αν θέλει πράγματι να βρει τους αδιόριστους ας ζητήσει από τους συνεργάτες της να μπουν στην ιστοσελίδα του υπουργείου παιδείας και να της δείξουν τους πίνακες με τους αναπληρωτές , τους ωρομίσθιους, τους πίνακες με 24 μήνες προϋπηρεσία και επιτυχία στον ΑΣΕΠ, τους πίνακες με 30 μήνες προϋπηρεσία, τους πίνακες με τους αδιόριστους-διοριστέους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ και πάει λέγοντας. Στην ίδια την υπουργό μπορεί να φανούν ως λίστες χιλιάδες ανθρώπων και τίποτε παραπάνω, όμως πίσω από κάθε όνομα κρύβεται μια ζωή , μια οικογένεια και πολλά όνειρα.

Πριν ένα χρόνο ήταν που ο πρωθυπουργός έλεγε:

«Δεν θα προχωρήσουμε σε κινήσεις που ανατρέπουν τον προγραμματισμό των ανθρώπων για το μέλλον τους».

Κι όμως ο προγραμματισμός χιλιάδων ανθρώπων τινάχτηκε…

Για να διαβάσετε τη συνέχεια κάντε κλικ εδώ.

Advertisement

alfavita.gr: Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί για την προϋπηρεσία


alfavita.gr: Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί για την προϋπηρεσία

14/07/2010 – 18:00

Οι προϋπηρεσίες που προσμετρούνται και μοριοδοτούνται

Σχετικά με τις προϋπηρεσίες που προσμετρούνται και μοριοδοτούνται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (παραγράφος 5 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 – ΦΕΚ 188 Α΄ όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του ν. 2834/2000 – ΦΕΚ 160 Α΄ και παράγραφος 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 – ΦΕΚ 152 Α΄, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3687/2008 – ΦΕΚ 159 Α΄ και του άρθρου 6 του ν. 3848/2010 – ΦΕΚ 71 Α΄) οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

Προϋπηρεσία αποτελεί η απασχόληση ως προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. (άρθρο 9 παρ. 11 του Ν. 1566/1985), στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, στα ναυτικά λύκεια, η υπηρεσία εκπαιδευτικών στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας για μουσουλμάνους μαθητές και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα. Όπου αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε:

α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) στα Μουσικά Σχολεία,

γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων,

δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,

ε) στα Ναυτικά Λύκεια,

στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,

ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,

θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,

ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005,

ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης,

ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,

ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄)  και

ιδ) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος,  Υπουργείου  των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 -ΦΕΚ 78/Α΄),

ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.),

ιστ) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες  – Α.Μ.Ε.Α.).

Προσμέτρηση γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από:

i) το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

ii) τους αρμόδιους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, φορείς στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,

iii) το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα Δημόσια Ναυτικά Λύκεια, πριν από την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, για τις σχολές και τα τμήματα αυτής,

v) τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.  Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου,

vi) φορείς των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων τελεί  υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου.

vii) το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ.,

viii) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων για Α.Μ.Ε.Α. στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης.

Η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, που προσφέρθηκε σε περισσότερους του ενός κλάδους, υπολογίζεται στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε.

Alfavita.gr