Υπουργός Παιδείας: Καμία αλλαγή στο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ πριν το 2016-2017 – Τώρα αξιολόγηση εκπαιδευτικών


Ακούστε εδώ όλη την ομιλία: http://www.naftemporiki.gr/podcast/listenclip.asp?id=54031
 
 
 
Τα κεντρικά σημεία των Προγραμματικών δηλώσεων του υπουργού παιδείας 

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος έκανε σήμερα προγραμματικές δηλώσεις στους τομείς των αρμοδιοτήτων του.

Τα Κεντρικά σημεία της ομιλίας του είναι τα παρακάτω:
«Το αίτημα για τη βελτίωση της Παιδείας αποτελεί διαχρονική και καθολική απαίτηση των Ελλήνων πολιτών. Η  παιδεία εξαντλείται από το δημοτικό ως το πανεπιστήμιο στην άχαρη γυμναστική της διάνοιας με την απομνημόνευση. Είναι προφανές ότι το πρόβλημα της παιδείας ούτε αντιμετωπίζεται ούτε εξαντλείται με μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας παντού. Διότι η Παιδεία αποτελεί εγγύηση των ίσων ευκαιριών, της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής κινητικότητας»

«Πρώτος άξονας, οι άνθρωποι της εκπαίδευσης.  Οι μόνοι που μπορούν να δώσουν σάρκα και οστά στο πάνδημο αίτημα της αναβάθμισης της Παιδείας μας πέρα από την συνθηματολογία των μεταρρυθμίσεων είναι οι εκπαιδευτικοί. Προωθούμε άμεσα την αξιολόγηση διαδικασιών και του ανθρώπινου δυναμικού, των εκπαιδευτικών μας, με στόχο την ανάδειξη των τομέων που χρειάζονται βελτιωτικές παρεμβάσεις.»

«Δεύτερος άξονας, η ποιότητα της προσφερόμενης παιδείας για όλες τις Ελληνίδες, τους Έλληνες και τις οικογένειές τους. Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης .Η Ποιότητα πρέπει να διαπερνά και να αναβαθμίζει σε περιεχόμενο και μορφή τα αναλυτικά προγράμματα και τη διδακτέα ύλη, τις μεθόδους διδασκαλίας και τα σχολικά βιβλία, τη διδασκαλία ξένων γλωσσών έως και τον τρόπο αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Ποιότητα στη βάση ενός κεντρικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού με την αναβάθμιση του ρόλου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»

«Τρίτος άξονας, η ενίσχυση των υποδομών, της κτιριολογικής και υλικοτεχνικής υποδομής. Τα «έξυπνα» βιοκλιματικά εκπαιδευτήρια και τα σύγχρονα ψηφιακά εποπτικά μέσα. Η τεχνολογία του ηλεκτρονικού βιβλίου, η υλοποίηση της ψηφιακής τάξης, η ψηφιοποίηση των σχολικών βιβλιοθηκών συνθέτουν και δημιουργούν ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Κεντρικό εργαλείο εφαρμογής πολιτικών ενίσχυσης των υποδομών η απορρόφηση των κονδυλίων από το ΕΣΠΑ και το επιχειρησιακό πρόγραμμα «εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» που σήμερα προσεγγίζει  το 28%»

«Τέταρτος άξονας, ο συγκερασμός και η σύνθεση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με το διαχρονικό πνεύμα της ελληνικής  παιδείας. Στόχος της «Ευρώπης 2020» είναι μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς με ανάπτυξη για όλους και εμείς θέλουμε  την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί ξανά στη διαμόρφωση της σύγχρονης σκέψης και παιδείας»

«Στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση το ψηφιακό σχολείο παίρνει σάρκα και οστά στη σχολική χρονιά 2013-2014. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα καταθέσουμε νομοσχέδιο εντός του έτους για τη μεταρρύθμιση του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου.  Στη μεταλυκειακή εκπαίδευση και κατάρτιση ολοκληρώνουμε τη μεταφορά της αρμοδιότητας λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Στηρίζουμε αλλά και ελέγχουμε τον θεσμό των Κέντρων Μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Προχωράμε στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων εναρμονίζοντας τις πολιτικές μας με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Η εκπαίδευση ελληνοπαίδων εξωτερικού ενισχύεται αποφασιστικά μέσα από την επιδιωκόμενη συνέργεια της Ελληνικής Πολιτείας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των άλλων Πατριαρχείων και των Ελληνικών Κοινοτήτων της Διασποράς  και σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, από την πρωτοβάθμια έως την ανωτάτη και την ενίσχυση των Πανεπιστημιακών Εδρών Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού»

«Στην Ανώτατη Εκπαίδευση στόχος μας είναι η ποιοτική αναβάθμιση, η απρόσκοπτη λειτουργία και η ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Ιδιαίτερα σήμερα στην περίοδο της πιο οξείας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.
1ον εξορθολογισμό του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια, αλλά και την κοινωνική και οικονομική γεωγραφία της χώρας, καθώς είναι εμφανές ότι το στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε τα τελευταία 30 χρόνια πρέπει να αλλάξει. Προχωράμε με εθνικό στρατηγικό σχέδιο σε ένα εθνικό διάλογο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

2ον Ολοκλήρωση της εφαρμογής του Νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
Στο σημείο αυτό θέλω να στείλω ένα μήνυμα σαφές και αδιαπραγμάτευτο. Και προς τους αρνητές και προς τους ζηλωτές της μεταρρύθμισης. Όλοι υποσκάπτουν εξίσου την μεταρρυθμιστική προσπάθεια εφόσον δυσχεραίνουν τον διάλογο και την συναίνεση.  Μοναδικός γνώμονας των αποφάσεών μας είναι το δημόσιο συμφέρον. Και το δημόσιο συμφέρον επιβάλει δύο πράγματα.

Πρώτον την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης το οποίο σημαίνει την εφαρμογή του νόμου στο σκέλος της διοίκησης και προς την κατεύθυνση αυτή θα γίνουν οι απαραίτητες διασαφηνίσεις και προσαρμογές χωρίς να αλλοιώνεται ο πυρήνας, η κατεύθυνση και η φιλοσοφία της μεταρρύθμισης.

Δεύτερον η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ελληνικών ανωτάτων ιδρυμάτων το οποίο σημαίνει ανοικτά ΑΕΙ και ΤΕΙ για να παρέχουν το δημόσιο αγαθό της παιδείας σε αυτή την περίοδο της βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

3ον Αναθεώρηση του συστήματος συγγραμμάτων

4ον Βελτίωση των υποδομών της φοιτητικής μέριμνας»
«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ: Αφού ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις τόσο της δευτεροβάθμιας, όσο και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τότε και μόνο μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά για τον επανασχεδιασμό του εξεταστικού συστήματος εισαγωγής στα Ανώτατα ιδρύματα με ορίζοντα εφαρμογής του νέου συστήματος την ακαδημαϊκή περίοδο 2016-2017»

«ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ: Όσον αφορά τα θρησκεύματα, έναν άλλο κρίσιμο τομέα της αρμοδιότητάς μου, η ελληνική πολιτεία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας σε όλες τις εκφάνσεις της.  Πέραν αυτού προσβλέπουμε σε μια συνεργατική σχέση με την εκκλησία μας υποστηρίζοντας το κοινωνικό της έργο και τη βιωσιμότητα των δράσεων της που αποκτούν καίρια σημασία για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής»

«ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ τη σκληρή δουλειά με το βλέμμα στραμμένο ταυτόχρονα στο παρόν και στο μέλλον. Αντιμετωπίζοντας την καθημερινότητα αποτελεσματικά με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την ομαλή ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και της υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων των πανελλαδικών εξετάσεων, χωρίς παρατάσεις και προβλήματα. Προετοιμάζουμε τη νέα σχολική χρονιά για την έγκαιρη παροχή των σχολικών βιβλίων και την πλήρωση των θέσεων δασκάλων και καθηγητών. Στόχος και μέλημά μας είναι από την πρώτη ημέρα του αγιασμού τα σχολεία να λειτουργούν ομαλά και χωρίς κενά. Εργαζόμαστε για την οργανωτική και λειτουργική ενοποίηση του Υπουργείου με στόχο την ολοκλήρωση της συγχώνευσης μέσα στο πρώτο τριμήνου της θητείας μας»

«Ο ελληνισμός επιβίωσε μέσα στους αιώνες διαμέσου της παιδείας και του πολιτισμού. Ας γίνουν τα λάθη και οι αστοχίες του παρελθόντος μάθημα ζωής για όλους μας και οι προσδοκίες των παιδιών μας οδικός χάρτης για το μέλλον»

ΚΕΙΜΕΝΑ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: alfavita.gr, 8/7/2012

Αναρτήθηκε στις ΑΡΘΡΑ από Blogs. Leave a Comment »

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: