Υπό συζήτηση το πρόγραμμα της Ιστορίας στα σχολεία


Στη συνάντηση, ο υπουργός επισήμανε πως αποτελεί μείζον πρόβλημα της εκπαίδευσης το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα της Ιστορίας ενώ ήδη υπάρχουν 42 προγράμματα σπουδών για τα υπόλοιπα διδακτικά αντικείμενα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Για τον λόγο αυτό, συγκάλεσε διευρυμένη επιτροπή από όλα τα Ιστορικά Τμήματα των Πανεπιστημίων προκειμένου να συνταχθεί με νέα δεδομένα (σύνταξη του προγράμματος και του λυκείου) το αναλυτικό πρόγραμμα Ιστορίας για όλη την εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο.

Κατά τη συζήτηση, συμφωνήθηκε να μελετηθεί όλο το υπάρχον υλικό (ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα κ.α.), να υπάρξει νέα συνάντηση στα τέλη Απριλίου και εντός του Ιουνίου να υποβληθούν προτάσεις από τους εκπροσώπους των Ιστορικών τμημάτων επί των οποίων θα στηριχθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της Ιστορίας στα σχολεία.

ΠΗΓΗ:  http://tvxs.gr

Φώτης Κόντογλου – Ἡ πίστη τοῦ λαοῦ μας κατὰ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα


Ἐκεῖνοι οἱ ἁπλοϊκοὶ ἄνθρωποι, ἐκεῖνα τὰ ἀγράμματα γεροντάκια καὶ οἱ γριοῦλες, ποὺ τὴν Σαρακοστὴ καὶ τὴν Μεγάλη Βδομάδα βρίσκονται ὅλη μέρα στὴν ἐκκλησία, ζήσανε ἀπὸ τὰ μικρά τους χρόνια ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου καὶ καταλάβανε αὐτὸ τὸ χαροποιὸν πένθος, ποὺ δὲν τὸ καταλάβανε, ἀλοίμονο, οἱ σπουδασμένοι μας, ποὺ θέλουνε νὰ τοὺς διδάξουνε, ἀντὶ νὰ διδαχθοῦνε ἀπ᾿ αυτούς.

Τώρα τὶς μέρες τῆς Σαρακοστῆς, τῆς Μεγάλης Βδομάδας καὶ τοῦ Πάσχα πορεύονται μαζὶ μὲ τὸν Χριστό, ἀκολουθᾶνε ὁλοένα ἀπὸ πίσω του, ἀληθινά, ὄχι φανταστικά, ἀκούγοντάς Τον νὰ λέγῃ:«Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ παραδοθήσεται ὁ Ὑιὸς τοῦ ἀνθρώπου, καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ».

Μαζί του βρίσκονται στὸν Μυστικὸ Δεῖπνο καὶ δακρύζουνε ἀπὸ τὰ λόγιά Του, μαζί Του πᾶνε στὸ πραιτώριο καὶ στὸν Πιλᾶτο, μαζί Του ῥαπίζονται, μαζί Του μαστιγώνονται, μαζί Του ἐμπαίζονται, μαζί Του σταυρώνονται, μαζί Του θάβονται, μαζί Του ἀνασταίνονται.

Τὰ μάτια τους γίνονται βρῦσες καὶ τρέχουνε, μὰ αὐτὰ τὰ δάκρυα δὲν εἶναι δάκρυα τῆς ἀπελπισίας, ἀλλὰ τῆς ἐλπίδας καὶ τῆς βεβαιότητας πὼς μ᾿ αὐτὰ ποτίζεται τὸ ὁλόδροσο κι ἀμάραντο δέντρο τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς, τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτὸ γίνεται κάθε χρόνο.

Ὤ! Πόσο ἀληθινὰ πίστις εἶναι ἡ ὀρθόδοξη πίστις τοῦ λαοῦ μας!

 ***************************

Λόγοι ανεπιτήδευτοι – ουσιώδεις – κατανυκτικοί, λόγοι ενός επιφανούς Έλληνα…

ΠΗΓΗ:  http://chilonas.wordpress.com

ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΖΟΥΜΕ… ΜΕ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΓΑΠΟΥΝ!!!

Αναρτήθηκε στις ΑΡΘΡΑ από Blogs. Leave a Comment »

Στη Βουλή εκ νέου η τροπολογία για τους πολύτεκνους -Το υπουργείο Παιδείας επανέφερε για ψήφιση τις ρυθμίσεις για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια


Επανακατατέθηκαν οι τροπολογίες του υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή των πολύτεκνων και των υποψηφίων από ειδικές κατηγορίες στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας. Οι τροπολογίες κατατέθηκαν στο σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την τοπική Ανάπτυξη και την Αυτοδιοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/Ε.Κ», ενώ σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και ρύθμιση με την οποία διευκολύνονται τα πανεπιστήμια να προχωρήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα σε καθορισμό νέων θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες και ερευνητές.
Εξάλλου, λαμβάνεται ειδική πρόνοια για τους αποφοίτους των ειδικών κατηγοριών του 2011. Έτσι, τα νέα διευρυμένα κριτήρια των ειδικών κατηγοριών ισχύουν αναδρομικά για τους αποφοίτους του 2011 που μετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2011. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του 2011 που πληρούν τα νέα διευρυμένα κριτήρια των ειδικών κατηγοριών ή που πληρούσαν τα κριτήρια αυτά κατά την αποφοίτησή τους το 2011, διεκδικούν κατ’ αποκλειστικότητα ειδικές θέσεις που ανέρχονται σε επιπλέον ποσοστό του 3% των θέσεων εισακτέων των τμημάτων και σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η κατάληψη των θέσεων αυτών θα γίνει χωρίς εξετάσεις, με επανυποβολή μηχανογραφικού στο πλαίσιο της διαδικασίας του 10% (ως παλαιοί απόφοιτοι).
Πέραν των ανωτέρω θέσεων που θα καλυφθούν κατ’ αποκλειστικότητα από τους αποφοίτους του 2011, οι ίδιοι απόφοιτοι θα συμμετέχουν και στο 10% των θέσεων εισακτέων και στις αντίστοιχες με αυτές θέσεις ειδικών κατηγοριών, ως υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών, μαζί με τους αποφοίτους του 2010 που θα επανυποβάλουν μηχανογραφικά.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην τροπολογία για την εισαγωγή των ειδικών κατηγοριών σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ:
-Απαλείφονται τα ηλικιακά όρια και από τους πολύτεκνους και από τους τρίτεκνους. Συγκεκριμένα, διατηρείται ισοβίως η πολυτεκνική ιδιότητα και απαλείφεται το ηλικιακό όριο του 26ου έτους στην περίπτωση των τρίτεκνων.
-Προστίθεται ως ειδική υποκατηγορία, υπαγόμενη σε εκείνη των κοινωνικών κριτηρίων, εκείνη των πολυδύμων τέκνων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος.
-Επίσης απαλείφεται η προϋπόθεση της κατοχής οικογενειακού εισοδήματος ορισμένου ύψους προκειμένου να υπαχθούν οι υποψήφιοι στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες.
-Καταργείται η προϋπόθεση της διοικητικής περιφέρειας. Στο μέτρο που στον νόμο δεν τίθεται σχετικός περιορισμός, οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα την σχολή της προτίμησής τους χωρίς γεωγραφικό περιορισμό.
-Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν αδέλφια που ήδη φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για την υπαγωγή τους στην ειδική κατηγορία εισακτέων θα πρέπει ο αδελφός ή η αδελφή του υποψηφίου να είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών και να μην είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.
Επίσης για τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα των ΑΕΙ, αναφέρεται ότι: «Αίρονται σημαντικά εμπόδια ως προς την υλοποίηση και εκτέλεση των έργων ή προγραμμάτων των Ιδρυμάτων δημιουργώντας έτσι ευκαιρίας απασχόλησης σε νέους επιστήμονες αλλά και τη δυνατότητα περιορισμού του φαινομένους της διαρροής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό».
Για τα ιδιωτικά σχολεία αναφέρεται ότι: «Στα μαθήματα πληροφορικής και ξένων γλωσσών παρέχεται η δυνατότητα κατανομής των μαθητών κάθε τάξης, ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους, σε περισσότερα τμήματα. Συγχρόνως, παρέχεται η δυνατότητα παράλληλης διδασκαλίας διαφορετικών ξένων γλωσσών στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
Όπως δήλωσε σχετικά ο υπουργός Παιδείας καθηγητής κ. Γ. Μπαμπινιώτης στη Βουλή: «Με την τροπολογία για τις ειδικές κατηγορίες εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ρυθμίζονται θέματα πολυτέκνων και τριτέκνων με τρόπο με τον οποίον επιλύονται σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των οικογενειών αυτών. Παράλληλα επιλύονται σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των ερευνητικών προγραμμάτων των ΑΕΙ παρέχοντας με αξιοκρατικό τρόπο ευκαιρίες απασχόλησης νέων επιστημόνων, ώστε να περιοριστεί η διαρροή στο εξωτερικό.»
Η υφυπουργός κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου δήλωσε ότι: «Από την στιγμή που κτηθεί η πολυτεκνική ιδιότητα, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, διατηρείται ισοβίως, άρα αίρονται τα ηλικιακά όρια για τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους. Αίρεται επίσης και το οικονομικό κριτήριο, όχι μόνο λόγω των οικονομικών συνθηκών, αλλά και λόγω και προβλημάτων που σχετίζονται με θέματα νομιμότητας. Καταργείται όμως και η προϋπόθεση της διοικητικής Περιφέρειας. Αυτό αίρεται με δύο τρόπους: πρώτον μέσω της ρύθμισης που έχει κατατεθεί και δεν έχει απολύτως καμία προϋπόθεση, ως εκ τούτου, αμέσως μετά θα βγει η ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου και δεύτερον, επαναφέροντας καταρχήν τη διαδικασία του 10%, βάσει της οποίας όλοι οι υποψήφιοι του 2011 έχουν δικαίωμα να μετάσχουν σε αυτήν. Αλλά έχουμε επιπλέον του ποσοστό 10%, για όσους έδωσαν εξετάσεις το 2011, ένα πρόσθετο ποσοστό 3% για να μπουν τα παιδιά αυτά στο Πανεπιστήμιο. Να ξεκαθαρίσω ότι για όλες τις κατηγορίες ισχύει η αναδρομικότητα, αλλά δεν μπορεί να ισχύει για άπειρες θέσεις.»
ΠΗΓΗ: alfavita.gr
ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ BLOG: ΟΤΑΝ ΤΑ ΛΕΓΑΜΕ ΠΕΡΣΙ… ΑΥΤΟΙ ΕΠΕΜΕΝΑΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΣΤΕΡΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ… ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΔΑΝ… ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ… ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΩΣ ΑΣΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΣΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ… ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟ!
Αναρτήθηκε στις ΑΡΘΡΑ από Blogs. Leave a Comment »