ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ Δ.Υ. ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ ν.  4024/2011.