Ορισμός 161 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα!


Το Υπουργείο δεν έχασε καθόλου χρόνο και όρισε όλα σχεδόν τα συγχωνευμένα δημοτικά σχολεία σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Διαβάστε την εγκύκλιο του Υπουργείου και δέστε τα σχολεία…

Αναρτήθηκε στις ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ. Leave a Comment »