«ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ» του Γιακουμή Ανδρέα


Συναδέλφισσες/οι

Χθες το Υπουργείο ανακοίνωσε τις «μεταβολές» των Σχολείων, Συγχωνεύσεις, Καταργήσεις , Υποβιβασμούς αλλά δεν ανακοίνωσε τις προαγωγές και ιδρύσεις.

Θα υπάρξουν άραγε ; Χρειάζεται έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών. (Δ.Ν.Τ)

Δυστυχώς οι φόβοι μας έγιναν πραγματικότητα, δυστυχώς  η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, μας επαλήθευσε και προχώρησε  μονομερώς σε σαρωτικές αλλαγές (μόνο καταργήσεις ,συγχωνεύσεις και υποβιβασμούς) αλλάζοντας στην κυριολεξία το χάρτη των Σχολείων, χωρίς να υπολογίσει,τις θέσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας ,τους γονείς ,τις τοπικές κοινωνίες αλλά και αυτούς ακόμη τους υπηρεσιακούς παράγοντες (προϊσταμένους)που γνωρίζουν πολύ καλύτερα απ’ τους «ΛΟΓΙΣΤΕΣ» του Υπουργείου την κατάσταση στις πραγματικές της διαστάσεις.

Με μία διαδικασία καθαρά λογιστική , οι μαθητές, η εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς βιώνουν τη μεγαλύτερη βίαιη και γενικευμένη παρέμβαση στο χώρο της παιδείας , η οποία  σύμφωνα με το Υπουργείο έγινε  «για το καλό μας», «με παιδαγωγικά κριτήρια» «για αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού» και άλλα αστεία τέτοιου είδους.

Η αλήθεια είναι μία. Όλη αυτή η παρέμβαση στο χώρο της παιδείας έγινε για τους εξής δύο λόγους:

1. Tην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων.

2. Tην  εξασφάλιση  ανθρώπινου δυναμικού χωρίς διορισμούς.

Με την αντιεκπαιδευτική πολιτική το Υπουργείο παιδείας αφού μείωσε τις δαπάνες για την παιδεία στο 2,7% , αφού με τα 800 «νέα ολοήμερα» εξασφάλισε 1200 δασκάλους, αφού με την κατάργηση του διδασκαλείου εξασφάλισε άλλους 700 δασκάλους ,αφού περιόρισε την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού, εξασφαλίζει τώρα άλλους 1700 δασκάλους (με πρόχειρους υπολογισμούς) με τις καταργήσεις –συγχωνεύσεις-υποβιβασμούς και εάν όλα τα 6/θ έως 12/θ λειτουργήσουν με αναμορφωμένο πρόγραμμα, τη νέα Σχολική Χρονιά 2011-2012, το Υπουργείο θα έχει καταφέρει να εξασφαλίσει πολλούς ακόμη δασκάλους.

Συναδέλφισσες/οι, στην Ανατολική Θεσ/νίκη οι οργανικές που χάνονται με τις συγχωνεύσεις καταργήσεις, υποβιβασμούς είναι τουλάχιστον 55 Δασκάλων ,7 Νηπιαγωγών ,9 Φ.Α και 9 Αγγλικής, απ’ τις οποίες οι 27 των Δασκάλων είναι στα Σχολεία του 4ου Γραφείου.

Οι επιπτώσεις των Συγχωνεύσεων-Καταργήσεων- Υποβιβασμών στις υπηρεσιακές μεταβολές, των Συναδέλφων είναι καταλυτικές και ουσιαστικές.

Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία μεταθέσεων (Ειδικές Κατηγορίες-Μεταθέσεις Διαπολιτισμιστικών- Μεταθέσεις Πειραματικών κ.λ.π) και απ’ ότι φαίνεται θα υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις  σ΄ όλο το φάσμα των υπηρεσιακών μεταβολών.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε λιγότερες μεταθέσεις λιγότερες αποσπάσεις, λιγότερους, ίσως και καθόλου διορισμούς.  (Εύχομαι ειλικρινά να μη βγω αληθινός).

Οι συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούν σε Σχολεία που έχουν Συγχωνευτεί-Καταργηθεί-Υποβιβαστεί θα κληθούν μετά τις μεταθέσεις από Π.Υ.Σ.Π.Ε σε Π.Υ.Σ.Π.Ε  να κάνουν δηλώσεις  σύμφωνα με το Π.Δ 100/97. Άρθρο 14

Άρθρο 14
Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

1. Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν:

α) Σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση αυτών ή άλλη αιτία.
β) Σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση αυτών, από μετατροπή λυκείων σε λυκειακές τάξεις ή από μείωση των τμημάτων των μαθητών ή άλλη αιτία. Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.
2. Τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια, μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 9, 11, 12 και 13 του διατάγματος αυτού συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.
3. Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:

α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικό στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
β) Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.
ιι) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.
4. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών.
5. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:

α) Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται, εφόσον το επιθυμούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. H τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης
β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση,
Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων της παραγράφου αυτής μπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις.

7. Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους.
8. Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ. Οι διατάξεις που προβλέπουν συνυπολογισμό του χρόνου απόσπασης στην οργανική θέση εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.
9. Οι διατάξεις της παραγράφου 3, και της παραγράφου 7 εδάφ. Β και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπ/κοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθμίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
10. Για το χαρακτηρισμό εκπ/κού ως υπεράριθμου και την άρση της υπεραριθμίας αυτού, δεν απαιτείται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος Π.Δ. 50/96.
11. Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού εξαιρούνται όσοι έχουν μετατεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Π.Δ. καθώς και όσοι έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/81 και διανύουν τη διετία υποχρεωτικής παραμονής τους στο δυσπρόσιτο σχολείο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαι πάντα στη διάθεση σας.

ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ  Π.Υ.Σ.Π.Ε  ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΗΛ.2310913050 ΚΙΝ.6945938199

Mail: giakoumisa@sch.gr

Advertisement

«ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ»


Οι μάσκες έπεσαν πλήρως, για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση της ανακολουθίας και της υποτέλειας επιβεβαίωσε την αναλγησία της , δίνοντας προς θυσία και τον ευαίσθητο χώρο της παιδείας ,υπακούοντας με ευλάβεια στις προσταγές του Δ.Ν.Τ .

Παρά τις «φιλότιμες προσπάθειες» της Υπουργού Παιδείας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα σε όλα τα Μ.Μ.Ε, δυστυχώς γι’ αυτή δεν την πιστεύει κανείς.

Δεν μπορεί κανείς Έλληνας και καμιά Ελληνίδα να πιστέψει ότι  οι «μεταβολές» των Σχολείων, Συγχωνεύσεις, Καταργήσεις – Υποβιβασμοί  που ανακοίνωσε  το Υπουργείο έγιναν «για το καλό των μαθητών μας», «με παιδαγωγικά κριτήρια» «για αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού» και άλλα αστεία τέτοιου είδους.

Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο γιατί δεν ανακοίνωσε συγχρόνως και ιδρύσεις και προαγωγές Σχολικών Μονάδων, όπως γινόταν κάθε χρόνο;

Μήπως γιατί οι προαγωγές και ιδρύσεις είναι για το καλό των μαθητών αλλά πολύ κακό για τους εκφραστές του Μνημονίου;

Μήπως οι προαγωγές δεν ανακοινώθηκαν γιατί θα πρέπει να πάρουν την έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών-Δ.Ν.Τ ;

Με μια μονομερή και συγχρόνως λογιστική απόφαση το Υπουργείο κατήργησε –συγχώνευσε-υποβίβασε 1933 Σχολεία  σ’ όλη την Ελληνική επικράτεια, αλλάζοντας κυριολεκτικά το χάρτη των Σχολείων της χώρας μας.

Το όλο εγχείρημα έγινε ξεκάθαρα με λογιστικά και οικονομικά κριτήρια με τελικό σκοπό την εξοικονόμηση πόρων από τα λειτουργικά έξοδα των Σχολείων και τον περιορισμό έως κατάργηση των διορισμών.

Καταγγέλλουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την υποβάθμιση της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Καταγγέλλουμε όλους αυτούς που με την απραξία και την ένοχη σιωπή τους  γίνονται τα γρανάζια για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να αντιδράσουν δυναμικά στην προσπάθεια υποβάθμισης του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ.Α.Κ.Ε/Π.Ε  Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ