ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ(ΤΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΝΔΡΕΑ)


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2-2-2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Συνάδελφοι/ισσες,

Στις 26-1-2011, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εξέδωσε την εγκύκλιο, 13725/0092/26-1-2011 σχετικά με το συνταξιοδοτικό των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η εγκύκλιος αποσαφηνίζει τις διατάξεις των άρθρων 2, 6, και 17 του νόμου 3865/2010, που αφορούν τις περιπτώσεις εξίσωσης ορίων ηλικίας ανδρών – γυναικών και την αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης.

Τα σημεία που αφορούν τους εκπαιδευτικούς κατά χρονολογία πρόσληψης και χρόνου θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι τα εξής:

1.      Οσοι/ες συνάδελφοι/ισσες προσελήφθηκαν στο Δημόσιο έως 31-12-1982, συνταξιοδοτούνται με ότι ίσχυε πριν από τη ψήφιση του νόμου 3865/2010. Οι περισσότεροι  αυτής της  κατηγορίας ήδη έχουν συνταξιοδοτηθεί

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΣ 30 55 35
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 25 53 32

2.      Οσοι/ες προσελήφθηκαν μετά την 1-1-1983 εφ’ όσον θεμελίωσαν 25/ετία έως 31-12-2010,

Δε θίγονται από το νέο ασφαλιστικό νόμο 3865/2010 και συνταξιοδοτούνται με ότι ίσχυε πριν την ψήφιση του νέου νόμου.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ 25 50 37
ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΗΛΙΚΟ  

35

 

58

 

37

Εναλλακτικά:

Κάποιος/α μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με 30 (Έτη Υπηρεσίας) και 60 ετών (Όριο Ηλικίας) ή 25 ( Ε. Υ) και 65 (Ο.Η ) για τους ΑΝΔΡΕΣ και 25 (Ε.Υ)  και 60 (Ο.Η) για τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ.

Επισήμανση:

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ της συγκεκριμένης κατηγορίας αδικούνται γιατί δεν τους δίνεται η δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν στα 52 έτη με ανήλικο παιδί όπως ισχύει γι’ αυτούς που θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέσα στο 2011.

Παράδειγμα:

Μέσα στο 2011 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί κάποιος με ανήλικο παιδί  έχοντας 21 ή 22 ή 23 ή 24 ή 25 Ε.Υ (αναγνωρίζοντας πλασματικά χρόνια υπηρεσίας) και ηλικία 52 ετών, ενώ αντίθετα, δεν μπορεί κάποιος με ανήλικο παιδί που έχει 26,27,28,29,30 Ε.Υ και είναι 52 ετών.

Σ’ αυτήν την κατηγορία -παλαιοί ασφαλισμένοι προσληφθέντες μετά την 1-1-1983- βρίσκεται μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών και θα δώσω μερικά παραδείγματα:

α) Γυναίκα η οποία ανήκει σ’ αυτήν την κατηγορία και  δεν έχει ανήλικο παιδί ή είναι διαζευγμένη ή ανύπαντρη και έχει 25 Ε.Υ  μπορεί να φύγει από την Υπηρεσία και να της καταβληθεί η σύνταξη όταν θα έχει όριο ηλικίας 60 ετών. Εννοείται ότι μπορεί να παραμείνει όσο περισσότερα χρόνια θέλει (26,27,28,29 κλπ) και εφ’ όσον φτάσει τα 35 Ε.Υ να φύγει στα 58 Ο.Η. Αν φύγει στα 25 Ε.Υ η  σύνταξη που θα της καταβληθεί ανέρχεται στα 25/35, στα 26 θα πάρει 26/35 κλπ.  Η Γυναίκα της συγκεκριμένης κατηγορίας μπορεί να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, δηλαδή όταν θα είναι 55 ετών, αλλά σ’ αυτήν την περίπτωση θα έχει μείωση της σύνταξης της κατά 1/267 για κάθε μήνα μέχρι τη συμπλήρωση του κανονικού Ο.Η δηλ. 60 ετών ή 4,5% μείωση κατ’ έτος.

β) Άνδρας ο οποίος ανήκει σ’ αυτήν την κατηγορία και έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα 25 Ε.Υ., μπορεί να φύγει από την υπηρεσία και να του καταβληθεί η σύνταξη όταν θα έχει το όριο ηλικίας 65 ετών. Αν μείνει στην υπηρεσία και φύγει με 30 Ε.Υ μπορεί να συνταξιοδοτηθεί όταν είναι 60 ετών (αυτό ισχύει μόνο για εκπαιδευτικούς Ν.3075/2002 άρθρο 5 παρ. 4). Αν φύγει με 35 Ε.Υ μπορεί να συνταξιοδοτηθεί όταν θα είναι 58 ετών ή στην περίπτωση που έχει 37 Ε.Υ  συνταξιοδοτείται  Χωρίς Όριο Ηλικίας.

Ο άνδρας της συγκεκριμένης κατηγορίας μπορεί να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα με 25 Ε.Υ, δηλ. όταν θα είναι 60 ετών, αλλά σ’ αυτήν την περίπτωση θα έχει μείωση της σύνταξης του κατά 1/267 για κάθε μήνα μέχρι τη συμπλήρωση του κανονικού Ο.Η., δηλαδή 65 ετών ή 4,5% μείωση κατ’ έτος.

3. Οσοι/ες εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν 25/ετία από τις 1-1-2011

Όσοι συνάδελφοι/ισσες προσελήφθηκαν μετά την 1-1-1983 και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011, 2012, 2013 και μετά, διέπονται από τις διατάξεις του νέου νόμου 3865/2010. Για τους/τις συναδέλφους/ισσες αυτής της κατηγορίας εξισώνονται τα όρια ηλικίας Ανδρών- Γυναικών και αλλάζουν δραστικά τα όρια ηλικίας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 
 

 

ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ

ΕΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
2011 25 52
2012 25 55
2013 25 65

 

 

ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ, ΧΗΡΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ

ΕΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
2011 25 61
2012 25 63
2013 25 65

 

Εναλλακτικά:

Κάποιος/α  αν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25/ετία) το 2011,συνταξιοδοτείται με 36 Ε.Υ και 58 ετών, το 2012 με 37 Ε.Υ και 59 ετών, το 2013 με 38 Ε.Υ και 60 ετών, το 2014 με 39 Ε.Υ και 60 ετών και το 2015 και μετά 40 Ε.Υ και 60 ετών.

Παράδειγμα:

Γυναίκα ή άνδρας υπάλληλος που έχει διοριστεί το 1986 και δεν έχει παιδιά, συμπληρώνει την 25ετία το 2011, θεμελιώνοντας συνταξιοδοτικό δικαίωμα και σε περίπτωση αποχώρησής του/της από την υπηρεσία η σύνταξη θα μπορεί να του/της καταβληθεί άμεσα:

α) Εφόσον έχει συμπληρώσει και το 61ο έτος της ηλικίας,

β) Στην περίπτωση που δεν είναι 61 ετών, όποτε συμπληρώσει το ηλικιακό αυτό όριο. Επίσης επισημαίνεται ότι αν δεν είναι 61ετών το έτος 2011, έχει όμως συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας, μπορεί να ζητήσει την πρόωρη καταβολή της σύνταξής, με την μείωση όμως που ισχύει για όσους/ες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 01-01-2011 (ήτοι 1/200 για κάθε μήνα ή 6% για κάθε έτος που θα ασκήσει νωρίτερα το σχετικό δικαίωμα).

4. Γυναίκες-Ανδρες Εκπαιδευτικοί με Τρία (3) Παιδιά

Όσοι/ες συνάδελφοι/ισσες έχουν τρία (3) παιδιά, τα έτη υπηρεσίας και τα όρια ηλικίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, έχουν όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ/ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-1983

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-2010 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΠΟ 1-1-2011

ΚΑΙ ΜΕΤΑ

 

 

 

 

ΑΝΔΡΕΣ* ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ 3 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  ΠΑΙΔΙΑ

ΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ  

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

 

20

 

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

*Οι Άνδρες μόνο εφ’ όσον είναι χήροι ή έχουν την επιμέλεια των παιδιών  

 

Έτος θεμελίωσης 20ετίας Έτη θεμελίωσης Ο.Η
 

2011

 

21

 

52

 

2012

 

23

 

55

 

2013

 

25

 

65

 

 

Επισημαίνεται:

Όσες γυναίκες θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010 (20/ετία), συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας.

Όσοι άνδρες θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010 (25/ετία) συνταξιοδοτούνται από 1-1-2011 με όριο ηλικίας 52 ετών.

Όσοι/ες γυναίκες και άνδρες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011, 2012, 2013, συνταξιοδοτούνται αντίστοιχα στα 52, 55 και 65 έτη, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

Το δικαίωμα συνταξιοδότησης με ευνοϊκούς όρους λόγω τριών (3) παιδιών μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο συζύγους.

5. Οσοι/ες εκπαιδευτικοί έχουν ανάπηρο παιδί ή σύζυγο με αναπηρία 67% και ανίκανο/η για άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος

Όσοι/ες συνάδελφοι έχουν ανάπηρα παιδιά ή συζύγους, συνταξιοδοτούνται ως εξής:

Όσοι Άνδρες ή Γυναίκες αυτής της κατηγορίας θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα:

έως 31-12-2010: Οι μεν Γυναίκες συνταξιοδοτούνται με 25 Ε.Υ και 50 Ο.Η, οι δε Άνδρες με 25 Ε.Υ και 65 Ο.Η.

από 1-1-2011: Ισχύει η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης Ανδρών-Γυναικών, οπότε συνταξιοδοτούνται με 25 Ε.Υ και 50 Ο.Η.

Επισήμανση:

Οι Άνδρες που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως 31-12-2010 αδικούνται κατάφωρα έναντι αυτών που θεμελιώνουν μέσα στο 2011.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ

Με το νόμο 3865/2010 δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την προσαύξηση της σύνταξης. Η αναγνώριση αυτή αφορά μόνο όσους/ες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2011. Όσοι θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25/ετία) έως 31-12-2010 δεν έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου (εκτός του Στρατού για τους άνδρες)

Ο Πλασματικός χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί είναι:

α.        Πλασματικός χρόνος παιδιών: Δίδεται η δυνατότητα αναγνώρισης και από τους δύο γονείς και είναι, ένας (1) χρόνος για ένα παιδί, τρία (3) χρόνια για δύο παιδιά, και πέντε(5) χρόνια για τρία παιδιά.

β.         Πλασματικός χρόνος σπουδών, εκπαιδευτικής άδειας και άδειας ανατροφής παιδιού έως 6 ετών: Ο πλασματικός χρόνος που μπορεί να αναγνωρίσει κάποιος/α είναι:

Από τους χρόνους που αναφέρονται (έτη σπουδών, εκπαιδευτική άδεια, άδεια άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού ηλικίας μέχρι 6 ετών) συναθροισμένου και του χρόνου της στρατιωτικής θητείας (προκειμένου για άνδρες υπαλλήλους) ο/η υπάλληλος μπορεί να αναγνωρίσει κατ’ ανώτατο όριο:

I.            Τέσσερα (4) έτη εφόσον θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2011.

II.            Πέντε (5) έτη εφόσον θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2012.

III.            Έξι (6) έτη εφόσον θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2013, και

IV.            Επτά (7) έτη εφόσον θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 01-01-2014.

Ο μέχρι 5 έτη πλασματικός χρόνος παιδιών που μπορεί ν’ αναγνωρισθεί ως συντάξιμος είναι προφανές ότι δεν υπάγεται στους παραπάνω περιορισμούς, καθώς δεν περιλαμβάνεται στα έτη που αναφέρονται παραπάνω.

Η αίτηση από τον/την υπάλληλο μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, δηλαδή είτε ενώ ο/η υπάλληλος είναι εν ενεργεία, είτε κατά τη συνταξιοδότηση, ακόμα και μετά από αυτή, στην τελευταία όμως αυτή περίπτωση εντός της προθεσμίας που τάσσει η συνταξιοδοτική νομοθεσία.

Παράδειγμα:

ΑΝΔΡΑΣ – ΓΥΝΑΙΚΑ με πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας, με δύο (2) ανήλικα παιδιά που θα έχουν στις 31-12-2011 18 έτη υπηρεσίας.

Ο μεν ΑΝΔΡΑΣ έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τρία (3) χρόνια από τα παιδιά, δύο (2) χρόνια από τις σπουδές και δύο (2) από τη στρατιωτική θητεία, δηλαδή συνολικά επτά (7) έτη, και έτσι στις 31-12-2011 θεμελιώνει 25/ετία (συνταξιοδοτικό δικαίωμα) και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί όταν θα είναι 52 ετών.

Η δε ΓΥΝΑΙΚΑ μπορεί να αναγνωρίσει τρία (3) χρόνια από τα παιδιά και δύο (2) χρόνια από τις σπουδές, δηλαδή συνολικά πέντε (5) χρόνια. Η θεμελίωση όμως του συνταξιοδοτικού δικαιώματος 25/τία θα γίνει στις 31-12-2013 οπότε θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί όταν θα είναι 65 ετών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1.       Πολλοί Συνάδελφοι/σσες πριν το διορισμό τους εργάσθηκαν σε διάφορες εργασίες, τα χρόνια αυτά προσμετρούνται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για την προσαύξηση της σύνταξης(διαδοχική ασφάλιση).

2.       Το δικαίωμα συνταξιοδότησης με ευνοϊκές διατάξεις (ανήλικο παιδί ,ανάπηρο παιδί ή σύζυγο) μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο συζύγους,  εφ’ όσον η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25/ετία) γίνεται μετά την 1-1-2011

3.       Ως ημερομηνία ενηλικίωσης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

4.       Για την περίπτωση των ανδρών που έχουν ανήλικο παιδί και έχουν θεμελιώσει 25/ετία έως 31-12-2010, θεωρώ πως αν προσφύγουν δικαστικά θα δικαιωθούν. Υπάρχουν ήδη συνάδελφοι οι οποίοι δρομολογούν την προσφυγή τους.

Συνάδελφοι/ισσες, προσπάθησα να σας αναλύσω με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια την εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ, καθώς όμως οι περιπτώσεις και οι ιδιαιτερότητες είναι πολλές, θα βρίσκομαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ  Π.Υ.Σ.Π.Ε  ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΗΛ.2310913050 ΚΙΝ.6945938199

Mail: giakoumisa@sch.gr

Advertisement

156 Σχόλια to “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ(ΤΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΝΔΡΕΑ)”

 1. Δήμος Says:

  Είμαι Δημοτικός υπάλληλος και ανήκω στη κατηγορία των ανδρων που έχουν ανήλικο παιδί και έχουν θεμελιώσει 25ετία εως 31/12/2010.Εάν κανείς γνωρίζει περισσότερα στοιχεία ή έχει δρομολογήσει δικαστική προσφυγή παρακαλώ ας με ενημερώσει για το χρόνο που θα πάρει αυτό ,τη διαδικασία, το δικηγορικό γραφείο κλπ γιατί το θέμα αυτό απασχολεί ήδη πολλούς συναδέλφους .
  Ευχαριστώ

  • Βαλσαμάκης Εμμανουήλ Says:

   Ανήκω στη κατηγορία των ανδρων που έχουν ανήλικο παιδί και έχουν θεμελιώσει 25ετία εως 31/12/2010.
   Εάν κανείς γνωρίζει περισσότερα στοιχεία ή έχει δρομολογήσει δικαστική προσφυγή παρακαλώ ας με ενημερώσει για το χρόνο που θα πάρει αυτό ,τη διαδικασία, το δικηγορικό γραφείο κλπ γιατί το θέμα αυτό απασχολεί και εμένα.

 2. Σ.Σ Says:

  Είμαι εκπαιδευτικός και έως 31/12/2010 είχα συμπληρώσει 24 χρόνια και 8 μήνες. Έχω θεμελιώσει δικαίωμα για συνταξιοδότηση. Διορίστηκα το 1987. Η πρώτη φορά που δούλεψα ως αναπληρώτρια ήταν το 1980-81. Επίσης Όταν συνταξιοδοτηθώ πρέπει να φύγω μέχρι 31-10 οπωσδήποτε ή και μέσα στον Νόέμβριο ;Τα 24 χρόνια και 6 μήνες θεωρούνται 25 προ σύνταξης ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!

  • alextekidi Says:

   ΤΑ 24 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 6 ΜΗΝΕΣ ΔΕΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ 25 ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ… ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΕΝΣΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1983 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ!

 3. ΜΑΚΡΕΛΛΗ ΤΟΥΛΑ Says:

  Είμαι στην κατηγορία 25 και ανήλικο το 2010 αλλά δεν είμαι 50( είμαι 48) χρονών.Μπορώ να πάρω σύνταξη με αναστολή δύο χρόνων και αν ναι ,κατοχυρώνω σύνταξη με τα τωρινά επιδόματα ή με το ενιαίο μισθολόγιο;Σας ευχαριστώ.

 4. ΕΛΕΝΗ ΣΧΙΖΑ Says:

  ΘΕΜΑ: Εξαγορά πλασματικών χρονών

  Είμαι δασκάλα 45 χρονών .Στις 22 Φεβρουαρίου 2011 συμπλήρωσα 21 έτη υπηρεσίας .Διορίστηκα στις 6/8/1991 και δούλεψα πριν ως αναπληρώτρια 1 χρόνο 5 μήνες και 14 ημέρες . Έχω 2 παιδιά ανήλικα .
  Η κόρη μου γεννήθηκε στις 27/8/1997 και ο γιος μου 17/8/2000 .
  Έχω τελειώσει τη διετούς Ακαδημία Λάμιας το 1986 .
  Θα ήθελα να μάθω αν μπορώ να εξαγοράσω τα χρονιά των σπουδών μου και τα πλασματικά των τέκνων μου για θεμελιώσω δικαίωμα σύνταξης στα 52 μου χρόνια .

  Ευχαριστώ

  Ελένη Σχίζα

  • alextekidi Says:

   Ελένη με όσα φαίνεται ότι ισχύουν μπορείς να κάνεις εξαγορά… περίμενε όμως τουλάχιστον μεχρι το τέλος Νοεμβρίου και το ξαναβλέπουμε… το δικαίωμα της εξαγορας οποιασδήποτε πλασματικής υπηρεσίας ισχύει μέχρι 31-12-2011 για τα 52 και μέχρι 31-12-2012 για τα 55.
   Μη βιάζεσαι απλά… απόλαυσε το καλοκαίρι και τα λέμε από Σεπτέμβριο!

 5. Aris Says:

  Είμαι 50 χρονων ακριβως.Διοριστηκα στις 3/9/90.Εχω εναν αναγνωρισμενο χρονο προυπηρεσιας σαν αναπληρωτρια.Εχω ανηλικο παιδι(13 χρονων).Ποτε και πως μπορω να συνταξιοδοτηθω;

  • alextekidi Says:

   ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΣΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 31-12-2011 25 ΧΡΟΝΙΑ… ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ ΣΤΑ 52 ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ!

 6. Πηνελόπη Μωραϊτου Says:

  Καλησπέρα
  είμαι εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας. Δούλεψα σας με ΙΚΑ σε ιδιωτική επιχείρηση από το 76 – 81 και σύμφωνα με το ΙΚΑ εχω συνολικά 1500 ένσημα. Στο δημόσιο πρωτοδούλεψα σαν αναπληρώτρια το 1992 και από το 1993 σαν μόνιμη. Το 2012 θα έχω 20 χρόνια υπηρεσίας και θέλω να βγώ στην σύνταξη. Σκοπεύω να εξαγοράσω και τα 5 χρόνια που μου δίνει ο νόμος.
  Τι ηλικία πρέπει να έχω για να πληρωθώ την σύνταξη μου
  Μπορώ να βγω το 2012?
  Πόσα χρόνια είναι τα 1500 ένσημα ( σύμφωνα με το ΙΚΑ κάθε 300 ένσημα είναι ένας χρόνος ) ισχύει το ίδιο και με το δημόσιο.?
  Ευχαριστώ για τη βοήθεια
  Με εκτίμηση
  Πηνελόπη Μωραϊτου

  • alextekidi Says:

   Από 1-1-2011 ισχύει η διαδοχική ασφάλιση, άρα τα5 χρόνια του ΙΚΑ είναι αυτούσια… πρόσθεσε και τα 20 χρόνια που έχεις εξαγοράζοντας και 5 χρόνια ή λιγ’οτερα μπορείς να φύγεις στα 52 αν εξαγοράσεις το υπόλοιπο των 25 μέσα στο 2011(αθροιστικά με του ΙΚΑ) ή στα 55 χωρίς καμία εξαγορά αφού τα συμπληρώνεις το 2012. Αυτό που πρέπει να δεις είναι η οικογενειακή σου κατάσταση σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας και αν σε συμφέρει να βγεις!

 7. MARIA Says:

  ΕΙΜΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 51 ΕΤΩΝ. ΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑ 1982.ΕΧΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ.ΕΧΩ ΣΥΝΟΛΟ 31 ΕΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΑ ΜΚ 2 ΣΤΙς 6-10 2011.ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΒΓΩ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Η ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΩ ΤΑΝ ΑΙΤΗΣΗ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 8. kostas Says:

  Σας παραθέτω χρονικά το ιστορικό και παρακαλώ να με ενημερώσετε αν κατοχυρώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή αν πρέπει άμεσα να εξαγοράσω το χρόνο σπουδών και στρατού ή να προβώ σε άλλες ωφέλιμες συνταξιοδοτικά ενέργειες κατα την κρίση σας ώστε να μην απωλέσω σχετικά δικαιώματα πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης.

  Εργασιακή εμπειρία-σπουδές-οικογενειακή κατάσταση:

  1.Σπουδαστής απο 15/9/86 έως 20/9/91, 4 έτη σπουδών
  2.Εργαζόμενος στη ΔΕΗ απο 1-7-88 έως 30-9-88, ΤΕΑΜ-ΙΚΑ, ΜΙΚΤΑ-ΒΑΡΕΑ
  3.Εργαζόμενος στον ΗΛΠΑΠ, απο 1-7-90 έως 30-9-90, ΤΕΑΜ-ΙΚΑ, ΜΙΚΤΑ
  4.Εργαζόμενος στην Progres ΕΠΕ, απο 1-2-92 έως 30-4-92, ΤΕΑΜ-ΙΚΑ, ΜΙΚΤΑ
  5. Στρατιωτική θητεία απο 1-3-93 έως 1-3-94
  6.Αναπληρωτής Εκπαιδευτικός σε δημόσια σχολή απο 1-11-94 έως 30-6-95 και απο 1-10-95 έως 30-6-96, ΤΕΑΜ-ΙΚΑ, ΜΙΚΤΑ
  7.Εργαζόμενος Τεχνικός στην Ολυμπιακή Αεροπλοϊα απο 1-7-95 έως 30-4-96, ΤΕΑΜ-ΙΚΑ, ΜΙΚΤΑ-ΒΑΡΕΑ
  8.Αναπληρωτής Εκπαιδευτικός σε δημόσια σχολή απο 1-11-96 έως 30-6-97, ΤΕΑΜ-ΙΚΑ, ΜΙΚΤΑ
  9.Διορισμένος στο δημόσιο ως εκπαιδευτικός απο 1-7-97 έως σήμερα
  10.Γάμος 2005
  11.Γέννηση τέκνου 2008

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία.
  Κώστας

  • alextekidi Says:

   Η ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-2011… ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙΣ ΣΤΑ 52 Ή 25 ΕΤΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-2012 ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙΣ ΣΤΑ 55 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ… ΚΑΝΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΑΝ ΘΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΕΙΣ!

 9. Bλάχου Βασιλική Says:

  Είμαι καθηγήτρια 57 ετών διορίστηκα αναπληρώτρια 7-11-1080 και συμπλήρωσα 1 χρόνο 11 μήνες και 25 ημέρες υπηρεσία ως αναπληρώτρια.
  Μόνιμη διορίστηκα την 9-9-1985.
  Σήμερα έχω Υπηρεσία 28 έτη και ΜΚ4
  Μπορώ να βγώ σε σύνταξη;
  Θα έχω ποινή;Πότε θα μου καταβληθεί η σύνταξη;
  Να ανακαλέσω την αίτηση μου με συμφέρει ή όχι η προθεσμία λήγει αύριο

 10. MARIA Says:

  Δεν εχω ανακαλρσει την αιτηση συνταξιοδοτησης μου και κανονικα με απολυουν απο την υπηρεσια στις 10-10 2001.Μετα τα τελευταια μετρα που πηρε ηκυβερνηση θεωρειτε οτι εχω κανει σωστα;

  ευχαριστώ πολύ

 11. Δέσποινα Says:

  Εκπαιδευτικός γυναίκα γεννημένη στις 11-7-1957.
  Παντρεμένη με δύο παιδιά 1985 και 1990.

  Από το 1977 έως το 1981 έχω 350 ένσημα από το ΙΚΑ. Από το 1990 έως το 1995 ως αναπληρώτρια σε δημόσια σχολεία (ΙΚΑ) σύνολο 1000 ένσημα και ταμείο ανεργίας τα καλοκαίρια.

  Διορίστηκα στο Δημόσιο στις 23-8-1995

  Τι δυνατότητες έχω να βγω στη σύνταξη; Τι με συμφέρει να αναγνωρίσω και πότε πρέπει να εξαγοράσω;

  Το 2008 που το παιδί μου εκλεισε τα 18 χρονια είχα 15 ετη υπηρεσίας, λέει κάτι αυτό ;

  • alextekidi Says:

   ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!
   ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΨΑΤΕ ΘΑ ΒΓΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ… ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 300.
   ΔΕ ΣΑΣ ΛΕΩ ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ… ΟΠΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ!

 12. Φώτης Says:

  Γεια σας!
  Είμαι εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και πείτε μου, σας παρακαλώ ,αν με συμφέρει να εξαγοράσω το χρόνο σπουδών και στρατού ή αν χρειάζεται να προβώ σε κάποια άλλη ενέργεια και σε ποια ηλικία πρόκειται να συνταξιοδοτηθώ περίπου:

  1. Ηλικία: 50 ετών
  2. Παντρεμένος με δύο ενήλικα παιδιά που σπουδάζουν: 20 και 22 ετών.
  3. Σπουδές: 4 έτη
  4. Στρατιωτική θητεία 1 έτος
  5. Έχω 4 έτη προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, από το 1977-1990 ( ένσημα ΙΚΑ).
  6. Διορισμός στο Δημόσιο 3-9-1990, ως μόνιμος
  7. Αναπληρωτής εκπ/κός με προϋπηρεσία 8 μήνες και 17 ημέρες

  Ευχαριστώ πολύ!
  Φώτης

  • alextekidi Says:

   ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ… ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΩΣ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΕΙ… ΘΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΟΤΑΝ ΠΛΗΣΙΑΣΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ!
   ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΦΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΛΙΚΑ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ… ΑΡΑ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ!

 13. Δωρα καταιγιδη Says:

  ΘΕΜΑ: Εξαγορά πλασματικών χρονών

  Είμαι δασκάλα 46 χρονών .Στις 02 Ιουλιου 2011 συμπλήρωσα 24 έτη συνολικης δημοσιας υπηρεσίας . Έχω 1 παιδι ανήλικο.
  Ο γιος μου γεννήθηκε στις 21/7/2005 .
  Έχω τελειώσει τη διετούς Ακαδημία Θεσ/νικης το 1985 .
  Θα ήθελα να μάθω αν μπορώ και αν συμφερει να εξαγοράσω τα χρονιά των σπουδών μου και τα πλασματικά του τέκνου μου για να θεμελιώσω δικαίωμα σύνταξης στα 52 μου χρόνια,λαμβανοντας υποψη το νεο καθεστως της εργασιακης εφεδρειας

  Ευχαριστώ

  Δωρα

  • alextekidi Says:

   ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΙΣ… ΘΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΕΙΣ ΤΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΙΣ31-12-2011.

 14. Δημήτρης Ματζεριώτης Says:

  « Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη»

  του Δημήτρη Στεργιούλη
  Επίτιμου Διευθυντή
  2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου
  «ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ»

  Ο πρόεδρος της Τουρκίας Αμπντουλάχ Γκιουλ κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψή του στο Λονδίνο προέβη σε δηλώσεις και για την Κύπρο.
  Το ύφος των δηλώσεων Γκιουλ , που αναφέρονται στη Μεγαλόνησο , είναι προκλητικά ιταμό, πολιτικά απαράδεκτο και οπωσδήποτε προδίδει αδόκιμο πολιτικό άνδρα σε σύγχυση φρενών ευρισκόμενο .
  Φαίνεται ότι η λόγια ρήση «το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη» περικλείει ψυχιατρικό αξίωμα γενικής παραδοχής.
  Προφανώς οι Γκιουλ, Ερντογάν , Νταβούτογλου , Μπαγίς και οι λοιποί της ίδιας συνομοταξίας διάγουν περίοδο μεγάλης θλίψεως, η οποία τους έχει οδηγήσει σε διανοητική παράκρουση και δεν είναι σε θέση να ελέγξουν εαυτούς , οσάκις αναφέρονται στην Κύπρο.
  Και η σύγχυση των φρενών τους οσημέραι θα εντείνεται και θα φθάσει στον κολοφώνα της την 1/7/2012, που η Κύπρος θα αναλάβει την προεδρία της Ε.Ε.
  Δυστυχώς ο Γκιουλ και τα λοιπά οντάρια της τουρκικής πολιτικής σκηνής δεν έχουν αντιληφθεί ότι οι ίδιες οι δηλώσεις ,τους κατέστησαν περιφερόμενα σούργελα..
  Ο Γκιουλ και η παρέα του δεν μπορούν να συμβιβαστούν με το γεγονός ότι οι Ελληνοκύπριοι σε λιγότερα από 40 χρόνια κατόρθωσαν, όχι μόνο να επουλώσουν τις πληγές τους από τις καταστροφές που προξένησαν στην προαιωνίως ελληνική γη της Κύπρου τα στρατεύματα του Αττίλα, αλλά και να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους, εξασφαλίζοντας ευπρόσωπη παρουσία στο διεθνές πολιτικό προσκήνιο και βιοτικό επίπεδο αξιοζήλευτο. Κατόρθωσαν να ενταχθούν στην Ε.Ε και να είναι αυτή τη στιγμή πλήρες και ισότιμο κράτος-μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας. Οσονούπω δε αναλαμβάνει και την προεδρία της.
  Η Κυπριακή Δημοκρατία , στη διάλυση της οποίας στόχευε ο Αττίλας, αποτελεί σήμερα κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο , ενώ το τουρκικό εξάμβλωμα στον κυπριακό βορρά έχει κακοφορμίσει . Έχει μεταλλαχθεί σε αιμορραγούσα και πυορροούσα οικονομική πληγή για την Τουρκία , « τελεί εν απαξία διεθνώς» και, πλην της Τουρκίας , κανένα άλλο κράτος δεν το έχει αναγνωρίσει.
  Με αυτή την πραγματικότητα το τουρκικό δίδυμο Γκιουλ- Ερντογάν δεν μπορεί να εξοικειωθεί. Απότοκος τούτου , όπως η Ψυχιατρική παραδέχεται, η αυτόματη ενεργοποίηση ψυχολογικών μηχανισμών δημιουργίας ψευδαισθήσεων, οι οποίες , ασυνειδήτως, συμμετέχουν στη διαπάλη μεταξύ των ανθρώπινων επιθυμιών και της πραγματικότητας.
  Όταν στον ανθρώπινο ψυχισμό ο μηχανισμός αναπλήρωσης εξισορροπεί το πραγματικό με το ψευδές η ψυχοπαθολογική προσωπικότητα βρίσκεται σε σχετική ηρεμία.
  Επομένως η μη παραδοχή της κρατικής υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Γκιουλοερντογάνεια συνομοταξία έχει την επιστημονική της ερμηνεία. Πρόκειται περί ψυχοπαθολογικών προσωπικοτήτων που αρέσκονται να ζουν στον κόσμο των ψευδαισθήσεων , γι’ αυτό ακριβώς το λόγο την Κυπριακή Δημοκρατία αυτάρεσκα αποκαλούν Ελληνοκυπριακή Διοίκηση , αντιδιαστέλλοντάς την από την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», όπως αποκαλεί το τουρκικό μόρφωμα στον κυπριακό βορρά.
  Πάντως δεν υπάρχει μεγαλύτερη ατίμωση και προσβολή για ψυχοπαθείς πολιτικούς άνδρες , όταν διαπιστώσουν ότι τις δοξασίες του τις διαψεύδει η «ζώσα πραγματικότης». Και στην περίπτωσή μας η ζώσα πραγματικότητα είναι η ακόλουθη:
  Η κατά τους Τούρκους Ελληνοκυπριακή Διοίκηση είναι η για όλο τον κόσμο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, κράτος-μέλος του Ο.Η.Ε. διεθνώς αναγνωρισμένο , πλήρες και ισότιμο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης, που την 1/7/2012 αναλαμβάνει την προεδρία της Ε.Ε., ενώ η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» υπάρχει μόνο για την Τουρκία , αλλά είναι ανύπαρκτη για όλα τα άλλα κράτη της Υφηλίου.
  Μ’ αυτή την πραγματικότητα οι Τούρκοι δεν μπορούν να εξοικειωθούν πλέον. Ασφυκτιούν όταν διαπιστώνουν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία στόχευε ο Αττίλα να διαλύσει , ΖΕΙ και ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ και από την 1/7/2012 η Ε.Ε. την θέτει κορωνίδα επί της κεφαλής της.
  Αυτή η πραγματικότητα αποτελεί άλγος και άγος για τους Τούρκους . Από εδώ εκπηγάζει «το πολύ της θλίψεώς τους, που γεννά παραφροσύνη».
  Επίσης είναι διακριβωμένο ότι η επιτεταμένη παραφροσύνη καθιστά τον πολιτικό άνδρα ανίκανο να εκφέρει «έλλογο λόγο» και αδιαφορεί αν γίνετε καταγέλαστος για τούτο.
  Αυτό έχει πάθει και ο δυστυχισμένος ο Γκιουλ. Θαυμάστε το ύφος του άφρονα πολιτικού άνδρα στις δηλώσεις που έκανε επί αγγλικού εδάφους αναφορικά με την Κύπρο, και ελεεινολογείστε τον, γιατί πρόκειται για πολιτικό οντάριο κατώτατης στάθμης, διακατεχόμενο από νεοσουλτανικές απόψεις.
  Σύμφωνα, λοιπόν, με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Aksan, ο Γκιουλ, κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο , αναφέρθηκε στην Κύπρο και στην Ε.Ε, τονίζοντας πως «το 2012 μπορεί να συμβεί στη Μεγαλόνησο η μεγαλύτερη απώλεια κύρους. Σκεφτείτε , είπε, η Ελληνοκυπριακή πλευρά εντάχθηκε στην Ε.Ε. κατά παράβαση όλων των αρχών της Ε.Ε. και μάλιστα με τρόπο ελλιπή και μισό».
  Η ανωτέρω δήλωση του Γκιουλ προδίδει καταγέλαστο αντικείμενο. Δεν φαντάζει παράταιρο να ομιλούν για απώλεια κύρους οι διεθνώς κατεξευτελισμένοι; Και μη προς κακοφανισμό κανενός αυτός ο χαρακτηρισμός μου, γιατί δεν αποτελεί «ημετέραν δόξαν», καθόσον είναι γενικά παραδεκτό ότι οι μη σεβόμενοι και συμμορφούμενοι με τις αποφάσεις του κορυφαίου των διεθνών οργανισμών, ήγουν του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. είναι εξευτελισμένοι,
  Πέραν τούτου ο Γκιουλ κάνει λόγο για ένταξη στην Ε.Ε. της Ελληνοκυπριακής πλευράς , ενώ είναι τοις «πάσι γνωστόν» , ότι στην Ε.Ε. εντάσσονται ευρωπαϊκά κράτη και όχι εθνότητες ή μειονότητες κρατών. Και είναι επίσης γνωστό ότι επίσημο κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και όχι τα μορφώματα , προϊόντα παράνομων εισβολέων. Αυτή είναι η πραγματικότητα με την οποία δεν μπορούν να συμβιβαστούν οι Τούρκοι.
  Όσον αφορά στη δήλωση Γκιουλ ότι η Ελληνοκυπριακή πλευρά εντάχθηκε στην Ε.Ε. κατά παράβαση όλων των αρχών της Ε.Ε., και μάλιστα κατά τρόπο ελλιπή και μισό τι να πει κανείς;
  Ομιλεί για παράβαση των αρχών της Ε.Ε. εκείνος που δεν πιστεύει σ’ αυτές. Θαυμάστε θράσος πολιτικού άνδρα. Ομιλεί για παράβαση αρχών και θεσμίων ο Πρόεδρος χώρας που έχει καταδικαστεί για καταπάτηση διεθνών κανόνων δικαίου και διεθνών θεσμίων.
  Αν ο πολυπράγμων Γκιουλ έχει την εντύπωση ότι θα έπρεπε η Ε.Ε. να νομιμοποιήσει τον Αττίλα και τους έποικους και να τους υποδεχθεί στα σαλόνια της, τον πληροφορούμε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται και ούτε πρόκειται να επισυμβούν , γιατί αντιβαίνουν όχι μόνο στο κοινοτικό δίκαιο , αλλά και στο κοινό περί δικαίου αίσθημα .
  Η επιχειρηματολογία των νεοοθωμανών ότι η διεθνής κοινότητα και η Ε.Ε. πρέπει να λάβουν υπόψη τις πραγματικότητες , ότι δηλαδή στην Κύπρο υπάρχουν δυο κράτη και η ένταξη της, ψευδώς αποκαλούμενης , «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» στην Ε.Ε. με όλες τις ιδιαιτερότητες που την διέπουν και που πρέπει να αποτελέσουν πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο, εκτός του ότι είναι έωλη, είναι και παράλογη,
  Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου και το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι δεδομένα και δεν συντάχθηκαν για να αναθεωρούνται και να προσαρμόζονται κάθε φορά στα καπρίτσια , τα γούστα και τις επιθυμίες των νεοσουλτάνων , πολύ δε περισσότερο να καταπατούνται από αυτούς ατιμωριτί. Αν επ’ αυτού Γκιουλ και Ερντογάν έχουν διαφορετική άποψη , τότε ονειρεύονται «χιόνι στο σουβλί κι αέρα στο πηρούνι».
  Κατά συνέπεια πρέπει να βάλουν καλά στο μυαλό του τα ακόλουθα:
  Αν δεν αποχωρήσουν από τη Μεγαλόνησο τα κατοχικά στρατεύματα του Αττίλα . Αν δεν φύγουν όλοι ανεξαίρετα οι έποικοι και οι απόγονοί τους από την Κύπρο. Αν η Τουρκία δεν αποζημιώσει τους Ελληνοκύπριους για τις καταστροφές που προξένησε η εισβολή του Αττίλα στον τόπο τους. Αν οι Τούρκοι δεν σεβαστούν τα χερσαία, τα εναέρια , τα θαλάσσια και υποθαλάσσια σύνορα της Ελλάδας , δεν έχουν απολύτως καμία ελπίδα να ενταχθούν στην Ε.Ε.
  Η πίστη τους ότι ο χρόνος εργάζεται γι’ αυτούς είναι ανεδαφική και εσφαλμένη. Οι Έλληνες ποτέ δεν λησμονούν και τα εγκλήματα πολέμου ουδέποτε παραγράφονται
  Όσο ο καιρός παρέρχεται , τόσο χαλυβδώνεται η θέλησή μας για δικαίωση, Και η δικαίωση θα επισυμβεί , είτε το θέλει, είτε όχι η Τουρκία Θα’ρθει η ημέρα, και μάλιστα πολύ σύντομα, που στην Κύπρο θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες της λευτεριάς. Θα’ρθει η ημέρα που τούρκικο ποδάρι δεν θα μείνει στο νησί. Η ιστορία καταμαρτυρεί ότι η Κύπρος ήταν προαιωνίως ελληνική γη . Η φτέρνα του Τούρκου ποτέ δεν έδεσε με το χώμα της Κύπρου.
  Στη συνέχεια των , εν Λονδίνω δηλώσεών του, ο Γκιουλ , σε διανοητική παράκρουση ευρισκόμενος, είπε: «Και τώρα αυτή η μισή χώρα, αυτή η ελλιπής χώρα θα αναλάβει την Προεδρία της Ε.Ε. Αυτή η μισερή Ένωση –εννοεί την Ε.Ε.- θα έχει μια μισή προεδρία».
  Και προβάλλει τώρα , με τρόπο ανάγλυφο, το μεγάλο ερώτημα.
  Αφού η Ε.Ε. είναι μισερή , γιατί κ. Γκιουλ τόσο διακαώς επιθυμείτε να ενταχθείτε σ’ αυτή; Τι έχουν να πουν, εν προκειμένω, οι αξιωματούχοι της Ε.Ε. Φούλε και Μπαρόζο, που εργολαβικά ανέλαβαν την πραγμάτωση των επιδιώξεών της Τουρκίας.
  Φαντάζομαι ότι ο άφρων πρόεδρος Γκιουλ και ο αμετροεπείς Νταβούτογλου και Μπαγίς, που ονειρεύονται Ταϊβανοποίηση της Κύπρου, τους έπεισαν ότι η Τουρκία και το εν Κύπρω εξάμβλωμα του Αττίλα δεν έχουν θέση στην Ε.Ε.
  Κύριε Γκιουλ,
  η ιστορία σας, ο»πολιτισμός» σας , η γεωγραφική σας θέση και η εν γένει ιστορική σας διαδρομή , «ιστορική διαδρομή απαισία τη μνήμη», μιας και ο λαός σας είναι υπόδικος στη συνείδηση της ανθρωπότητας γιατί διέπραξε γενοκτονίες τριών διαφορετικών λαών( Αρμενίων, Ελλήνων του Πόντου και της Μ. Ασίας, Κούρδων) δεν συνάδουν με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
  Εκτός τούτου απ’ όπου περάσατε σπείρατε τον όλεθρο και την καταστροφή . Κυριολεκτικά δεν αφήσατε «λίθον επί λίθου.» . «Τούρκοι διαβήκαν , χαλασμός θάνατος πέρα ως πέρα». Αυτός είναι ο λαός σας κ. Γκιουλ. Ϊδιος και απαράλλακτος είστε κι εσείς. Η βαρβαρότητα κυκλοφορεί στο αίμα σας και οσάκις σας δοθεί ευκαιρία την εκδηλώνετε παντοιοτρόπως και ποικιλοτρόπως. Είστε αιμοβόρος και αιμοδιψής,
  Αυτά τα «προτερήματά σας, που είναι και προτερήματα του λαού σας», κ. Γκιουλ, δεν επιτρέπουν την είσοδο των Τούρκων, πολλώ δε μάλλον του τουρκικού Αττίλα , στον ευρωπαϊκό συνεταιρισμό.
  Τέλος απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου , αν υπάρξει κάποια κίνηση διαμαρτυρίας από πλευράς Τουρκίας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας , ο Γκιουλ είπε ότι «εμείς θα τους καταδικάσουμε στην ανέχεια. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο δε θα λάβουμε μέρος στις συνεδριάσεις , όπου θα προεδρεύουν οι Ελληνοκύπριοι.» .
  Φαίνεται ότι η παραφροσύνη του Γκιουλ δεν έχει όρια. Οπωσδήποτε έχει μετεξελιχθεί σε διανοητική παράκρουση . Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι ο Γκιουλ έχει μεταμορφωθεί σε καταγέλαστο πολιτικό ανδρείκελο. Η δε πολυπραγμοσύνη του τον έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο.
  Δεν μας εξήγησε , όμως, «τίνι τρόπω θα καταδικάσει τους Ελληνοκύπριους στην ανέχεια»;
  Πάντως αν ονειρεύεται να κάνει ναυτικό αποκλεισμό της Μεγαλονήσου , όσο διάστημα αυτή θα ασκεί την προεδρία της Ε.Ε., του συνιστούμε να το αποτολμήσει . Και τότε βλέπουμε , κατά το δη κοινώς λεγόμενο, «πόσα απίδια πιάνει ο σάκος του».
  Παρενθετικά επισημαίνουμε στον Γκιουλ ότι είναι κομμάτι δύσκολο στην Τουρκία να αναβιώσει την εποχή την πολιτική των κανονιοφόρων. Άλλωστε οι Τούρκοι δεν έχουν τα φόντα για τοιούτου είδους τολμήματα, γιατί εκτός των άλλων δεν προσιδιάζουν στο μπουνταλάδικο του χαρακτήρα τους.
  Μας επισείει, ο Γκιουλ, ως απειλή το ότι η Τουρκία δεν θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Ε.Ε. στις οποίες θα προεδρεύει η Κυπριακή Δημοκρατία.
  Ευθαρσώς του απαντάμε: «Σκασίλα μας». Το πολύ –πολύ να βάλουμε τη σκούπα μας να κλαίει.
  Ισχυρίζεται ο ίδιος κύριος ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την Ε.Ε. Κύριε Γκιουλ, Πρόεδρε των Αγαρηνών, γιατί αυτοεξευτελίζεσαι ; Εσύ ο ίδιος δεν χαρακτήρισες μισερή την Ε.Ε. Είναι ποτέ δυνατόν , εχέφρων άνθρωπος, να επιθυμεί ένταξη σε ένωση την οποία θεωρεί μισερή; Δυστυχώς τέτοιο είστε. Χατζηαβάτες της πολιτικής.
  Κύριε Γκιουλ ,
  αν έχετε την εντύπωση ότι είναι δυνατή η είσοδος της χώρας σας στην Ε.Ε. , τη στιγμή που στρατεύματα της Τουρκίας παράνομα εισέβαλαν και κατέλαβαν έδαφος κράτους , ισότιμου μέλους της Ε.Ε. σήμερα , το οποίο και εποίκισαν παράνομα και παράνομα κατέχουν μέχρι σήμερα , σας συνιστούμε να προσγειωθείτε στην πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι μια:
  Όσο η Τουρκία βρίσκεται εν παρανομία ένταξη στην Ε.Ε. γιοκ.-

 15. Λώμης Μαρίνος Says:

  Μαρινος Λ.
  Είμαι εκπαιδευτικός διορισμένος στις 27/8/87 και έχω 14 μήνες αναγνωρισμένη προϋπηρεσία. Έχω πάρει 8 μήνες άδεια άνευ αποδοχών. Είμαι πατέρας 3 ανήλικων παιδιών και είμαι γεννημένος το 1955. Έχω υπηρετήσει στο στρατό 22 μήνες. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ. Μπορώ να κάνω εξαγορά (και ποσα χρόνια ) για προσαύξηση; Πόσο περιπου θα είναι το ποσόν της εξαγοράς; Τι σύνταξη περίπου θα παρω; Τι με συμβουλεύετε;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • alextekidi Says:

   ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΑΡΙΝΟ… ΚΑΝΕ ΛΙΓΟ ΥΠΟΜΟΝΗ ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΓΡΑΨΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ!

 16. Παναγιώτης Νταβαρίνος Says:

  Αγαπητέ κ. Συνάδελφε,
  Το 2012 είμαι 65 ετών και συμπληρώνω 35 έτη εκπαιδευτικής πραγματικής υπηρεσίας [24 δημόσιου σχολείου+11 ιδιωτικού σχολείου,αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας από το ΠΥΣΔΕ] με βαθμό Β΄και ΜΚ 6. Όλοι οι αρμόδιοι αλληλοαναιρούνται σε συνταξιοδοτικές ερωτήσεις μου. Προσφεύγω στα φώτα σας! Μήπως μπορείτε να μου απαντήσετε σεις ΣΑΦΩΣ; Θα σας οφείλω χάριτες. Σας ευχαριστώ εκ προοιμίου.
  Παναγιώτης Νταβαρίνος

  • alextekidi Says:

   ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ… ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΣΤΕ… ΝΑΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ… ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΤΩΡΑ… ΑΠΛΑ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ… ΦΥΓΕΤΕ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ!!!!!!!!!!!!!

 17. Δάγγα Τούλα Says:

  Είμαι 50 ετών ( γεννήθηκα τον Νοέμβριο του 1961 ) με δυο ανήλικα παιδιά.
  Διορίστηκα το Σεπτέμβριο του 1989 αφού δούλεψα σαν αναπληρώτρια για 3 χρόνια. Έχω μέχρι το τέλος του 2010 , 23,5 χρόνια υπηρεσίας στο δημόσιο ( μαζί με τα χρόνια σαν αναπληρώτρια ) και 2 χρόνια ένσημα ΙΚΑ ( περίπου 600 ένσημα ). Δηλαδή 25,5 χρόνια δουλειάς μέχρι το τέλος του 2010. Μέχρι σήμερα έχω 26,5 χρόνια διαδοχικής ασφάλισης και αναρωτιέμαι αν δικαιούμαι να πάρω σύνταξη.
  Αν όντως δικαιούμαι, πόση σύνταξη θα πάρω με 25 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο?
  Θα πάρω επίσης κάποιο ποσό και από το ΙΚΑ?

  • alextekidi Says:

   Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ… ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ 52 ΣΑΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 30% ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΝΑΤΕ ΜΕ 37 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ… ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΣΟΒΑΡΑ ΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ!!!

 18. Δάγγα Τούλα Says:

  Ονομάζομαι Δάγγας Γρηγόριος και είμαι καθηγητής Φυσικής Αγωγής διορισμένος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση την 1-9-1997.
  Είμαι 49 ετών και έχω ανήλικο παιδί ως το 2011. Ήμουν αναπληρωτής για 8 μήνες και 22 μέρες πριν διοριστώ. Δηλαδή μέχρι το τέλος του 2011 έχω υπηρεσία στο δημόσιο 15 χρόνια . Επίσης έχω 1430 ένσημα ΙΚΑ, δηλαδή περίπου 5 χρόνια.
  Η ερώτησή μου είναι αν θα μπορούσα να εξαγοράσω άλλα 5 χρόνια και να πάρω σύνταξη στα 52 μου.
  Γνωρίζω ότι μπορώ να εξαγοράσω τα 4 έτη σπουδών μου. Μπορώ να εξαγοράσω 1 έτος επιπλέον για ένα παιδί μου?

  • alextekidi Says:

   ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ… ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΙΣ… ΕΓΩ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΝΑ ΚΑΘΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΠΟΥ… ΑΠΛΑ ΜΗ ΒΙΑΣΤΕΙΣ!!!!!!!!!!!!

 19. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Says:

  Γεια σας! Είμαι εκπ/κός. Ημ. γένν.8/12/1959.ΦΕΚ Διορ.2/9/1998.Αναπληρωτής 5 έτη,2 μήνες .1η πρόσληψη 11/9/1991.Έχω 2 ανήλικα παιδιά.Άλλες υπηρεσίες:41 ημ.σε Δημοσιο Δενδρ.σταθμό το 1980{ασφάλεια ΙΚΑ,δεν τις χρησιμοποίησα},19 ημ. σεΕνωση Γεωργ.Συνεταιρ. το1982,120 ημ.ΕΛΤΑ ΤΟ 1989 και 2μήν.ΝΕΛΕ(τις αναγνώρισα). Στις 29/6/2011 έστειλα στο Γ.Λ.Κ. για εξαγορά :3 έτη παιδιών,2 σπουδών,17μην. 25ημερ.στρατό. Έπραξα σωστά; (όλα αυτά για θεμελίωση 25/ετίας το 2011)

  • alextekidi Says:

   ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΑΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΆΝΕΤΕ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ… ΑΛΛΑ ΑΦΟΥ ΤΟ ΚΑΝΑΤΕ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ… ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ!!!

 20. Ελένη Σαραβάνου Says:

  Γειά σας! Θα σας παρακαλούσα να μου δώσετε την γνώμη σας επειδή μου λένε αντιφατικές πληροφορίες για την συνταξιοδότητση μου.
  Είμαι 55 χρονών.
  Διρίστηκα το 1998 στην εκπαίδευση και έχω συνολικά14,5 χρόνια υπηρεσίας στο σχολείο.
  Έχω επίσης 396 μέρες ΙΚΑ.
  Και 15 χρόνια ΤΑΕ.
  Ερωτήσεις
  1)Μπορω να πάρω πλήρη σύνταξη τώρα; Με συμφέρει; Ή πρέπει να πάω στα 60;
  2)Κάποια από τα ένσημα μου του ΙΚΑ είναι την ίδια χρονική περίοδο με του ΤΑΕ. Αυτά μετράνε και από τα δύο ταμεία ή μόνο από το ένα;
  Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για την απάντηση σας.
  Ελένη

 21. Eleni Mal Says:

  Καλημέρα. Είμαι εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια, ασφαλισμένη πριν το ’92 και το Δεκέμβρη του 2012 συμπληρώνω 23 χρόνια υπηρεσίας (μόνιμη + αναπληρώτρια) και ηλικία 54 ετών. Υπάρχει περίπτωση να συνταξιοδοτηθώ στα 60 ή στα 61 μου με 30 χρόνια υπηρεσίας; Χρειάζεται να εξαγοράσω κάτι; Αυτήν τη στιγμή υπάρχει και ανήλικο παιδί όμως οικονομικά δε μπορώ να ανταπεξέλθω σε πρόωρη έξοδο. Ευχαριστώ.

  • alextekidi Says:

   ΕΛΠΙΖΩ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΥΡΩΣΕΤΕ, ΑΝ ΟΛΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΌΣ ΤΟΥ 2012, ΟΠΟΤΕ ΦΕΥΓΕΤΕ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΑ 55 ΣΑΣ ΧΡΟΝΙΑ… ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΠΑΤΕ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕ ΣΑΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΣΤΑ 60 Ή ΣΤΑ 61.

 22. Ελένη Σαραβάνου Says:

  Επίσης είμαι παντρεμένη χωρίς παιδιά.

  • alextekidi Says:

   ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ… Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΣ ΘΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30/35 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ… ΤΑ ΕΝΣΗ ΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ… ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 2012 ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ… 300 ΕΝΣΗΜΑ ΙΣΟΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ.

   • Ελένη Σαραβάνου Says:

    Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας! Η συμπλήρωση των 30 χρόνων έως τις 10 Ιουλίου 2012 σημαίνει ότι μπορώ τότε να κάνω αίτηση για πλήρη συνταξιοδότηση;

   • alextekidi Says:

    Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ 30/35 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ!

 23. βαγγέλης Says:

  Είμαι εκπ/κός και έχω διοριστεί στο Δημόσιο το 22/10 /1983 με ημερομηνία γέννησης 27/2/1956. Έχω 13 μήνες ΤΕΒΕ πριν το 1983 και 2 χρόνια στρατιωτικής θητείας. Στις 31/12/2010 ήμουν 54 ετών και 10 μηνών, με συμπληρωμένα 30 χρόνια συνολικής υπηρεσίας (27 Δημόσιο, 1 ΤΕΒΕ, 2 στρατός). Υπάγομαι στο νόμο για τους εκπαιδευτικούς 30 χρόνια και 55 έτη υπηρεσίας ή πρέπει να έχω ημερολογιακά συμπληρώσει τα 55 έτη ηλικίας;
  Αλλιώς γνωρίζω τι ισχύει για τους μετά το 1983 διορισμένους (35 ΕΥ και 58 Η ή 30 ΕΥ και 60 Η).
  Επίσης έχω πληροφορηθεί ότι η προ του 1983 υπηρεσία μου στον ιδιωτικό τομέα δεν μου δίνει το πλεονέκτημα των προ του 1983 διορισμένων στο Δημόσιο. Σωστά; Η μόνη εμπλοκή που είχα με το δημόσιο προ του 1983 ήτα η θητεία μου στο στρατό ως έφεδρος αξιωματικός. Αυτό μετράει;
  Ευχαριστώ.

  • alextekidi Says:

   ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 1983 ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΟΡΕΑ ΕΙΣΤΕ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ… ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ… ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΓΚΑΘΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ ΜΕ 30/35… ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΑΦΟΥ ΞΕΚΑΘΑΡΊΣΕΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΟΓΕΊ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΣ!

  • do Says:

   > η προ του 1983 υπηρεσία μου στον ιδιωτικό τομέα δεν μου δίνει το πλεονέκτημα των προ του 1983 διορισμένων στο Δημόσιο. Σωστά;
   σωστά

 24. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Says:

  ΕΙΜΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ 29/8/1989 ΚΑΙ ΕΧΩ 1 ΕΤΟΣ ΚΑΙ 6 ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ. ΕΧΩ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 19-3-1964. ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ 22 ΜΗΝΕΣ. ΑΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΩ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ 2011 25 ΕΤΗ. ΕΧΩ ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΦΥΓΩ ΣΤΑ 52 ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ. ΑΝ ΦΥΓΩ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ Ή ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑ ΠΩΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ 55 ΘΑ ΠΑΡΩ ΜΕΙΩΜΕΝΗ. ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΑ 52 ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  • alextekidi Says:

   Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ… ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ ΟΠΟΤΕ ΕΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΑ 52 ΣΑΣ ΧΡΟΝΙΑ!

 25. Παναγιωτης Χριστοδουλατος Says:

  Παναγιωτης ( 27/4/2012)
  Εχω 4 μηνες ΙΚΑ το 1975 εμπορουπαλληλος. Το 1982 πηγα στρατο για 20 μηνες . Απο 6/1984 εχω 11,5 χρονια ΤΕΒΕ. Την 3/6/2012 συμπληρωνω 20 χρονια σαν (αναπλ +μονιμος ) εκπαιδευτικος σε λυκειο. Εχω απο το Νοεμβρη 2011 κλεισει τα 55 ετη ηλικιας και εχω 2 ανηλικα παιδια ( το ενα 13 ,5 ετων). Τι με συμβουλευετε; να φυγω με 25ετια σαν πατερας ανηλικου πληρωνοντας 5 ετη η να περιμενω τα 60 η κατι αλλο;
  Με εκτιμιση

  • alextekidi Says:

   ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ… ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΤΕ… Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ 20ΕΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΣΕΙΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΞΑΓΟΡΑ!

 26. Γιώργος Σκ. Says:

  Γεια σας.

  Είμαι εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, αν μπορείτε να με βοηθήσετε, τα στοιχεία μου είναι τα ακόλουθα:

  Γέννηση: 19-5-1957
  Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος και άτεκνος
  Βασικό Πτυχίο: 4ετούς φοίτησης, λήψη το 1982
  Στρατιωτική θητεία: 6 μήνες
  Ασφάλιση ΙΚΑ : α) Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου (και εννοείται πριν τη λήψη του πτυχίου μου το 1982) είχα
  53 ημερομίσθια σε εργοστάσιο
  β) Από 1-5-1983 έως 30-6-1983 είχα 44 ημερομίσθια στη ΔΕΗ
  γ) Από 1-6-1984 έως 31-7-1984 είχα 31 ημερομίσθια ως σερβιτόρος σε εστιατόριο
  Ασφάλιση στο ΤΕΒΕ και τώρα ΟΑΕΕ: 12 μήνες από 1-10-1987 έως 30-9-1988
  Υπηρεσία στο Δημόσιο: α) Προϋπηρεσία ως ωρομίσθιος και αναπληρωτής (ασφάλιση ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) συνολικά: 8 έτη,
  2 μήνες και 26 ημέρες
  β) Από 23-8-1996 (είναι η ημερομηνία του ΦΕΚ) είμαι διορισμένος στο Δημόσιο

  Στις 27-5-2012 κλείνω 24 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Δημόσιο

  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :
  1) Πόσα και ποια πλασματικά χρόνια (4 έτη σπουδών ή 6 μήνες στρατ/κής θητείας ή και τα δύο) πρέπει να αναγνωρίσω ή με συμφέρει να αναγνωρίσω για να θεμελιώσω δικαίωμα σύνταξης και ποιο έτος το θεμελιώνω;

  2) Με ποιους τρόπους μπορώ να πάρω πλήρη σύνταξη και πότε, καθώς και ποιος ο τρόπος-ρύθμιση που συμφέρει ;

  3) Με ποιους τρόπους-ρυθμίσεις μπορώ να πάρω όχι πλήρη (μειωμένη -πρόωρη) σύνταξη και πότε με συμφέρει να την πάρω ;

  4) Αν χρειαστεί, λοιπόν, να εξαγοράσω τα 4 έτη σπουδών, τη στρατιωτική θητεία των 6 μηνών πότε με συμφέρει να τα εξαγοράσω ;

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,

  Γ.Σ.

  • alextekidi Says:

   Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΠΟΤΕ ΕΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ… ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ… ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΤΑ 37 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΤΕ ΣΤΑ 52 Η΄53!

 27. Σουλακης Δημητριος Says:

  ΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΓΕΝΗΘΗΚΑ 25/02/1964
  ΗΛΙΚΙΑ 48 ΧΡΟΝΩΝ

  ΕΧΩ 2 ΠΑΙΔΙΑ Α) 1991 ΚΑΙ Β) 1997

  67 ΕΝΣΗΜΑ ΙΚΑ 06/1981-09/1981
  106 ΕΝΣΗΜΑ ΙΚΑ 07/1982-11/1982
  25 ΕΝΣΗΜΑ ΙΚΑ 10/1989 ΩΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 19 ΜΗΝΕΣ 11/1987 ΕΩΣ 06/1989

  ΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 05/09/1990
  ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ 2012 ΕΧΩ 22 ΕΤΗ 4 ΜΗΝΕΣ

  ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΩ ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ 4 ΕΤΗ
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 19 ΜΗΝΕΣ 11/1987 ΕΩΣ 06/1989
  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 55
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  • alextekidi Says:

   ΔΗΜΗΤΡΗ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΣΤΙΣ 31-12-2011 ΝΑ ΕΧΕΙΣ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ… ΕΤΣΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ ΣΤΑ 52 ΣΟΥ Ή ΟΠΟΤΕ ΕΣΥ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ!!!!

 28. Γιώργος Σκ. Says:

  Γεια σας.
  Είμαι εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, αν μπορείτε να με βοηθήσετε, τα στοιχεία μου είναι τα ακόλουθα:
  Γέννηση: 19-5-1957
  Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος και άτεκνος
  Βασικό Πτυχίο: 4ετούς φοίτησης, λήψη το 1982
  Στρατιωτική θητεία: 6 μήνες
  Ασφάλιση ΙΚΑ : α) Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου (και εννοείται πριν τη λήψη του πτυχίου μου το 1982) είχα
  53 ημερομίσθια σε εργοστάσιο
  β) Από 1-5-1983 έως 30-6-1983 είχα 44 ημερομίσθια στη ΔΕΗ
  γ) Από 1-6-1984 έως 31-7-1984 είχα 31 ημερομίσθια ως σερβιτόρος σε εστιατόριο
  Ασφάλιση στο ΤΕΒΕ και τώρα ΟΑΕΕ: 12 μήνες από 1-10-1987 έως 30-9-1988
  Υπηρεσία στο Δημόσιο: α) Προϋπηρεσία ως ωρομίσθιος και αναπληρωτής (ασφάλιση ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) συνολικά: 8 έτη,
  2 μήνες και 26 ημέρες
  β) Από 23-8-1996 (είναι η ημερομηνία του ΦΕΚ) είμαι διορισμένος στο Δημόσιο
  Στις 27-5-2012 κλείνω 24 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Δημόσιο
  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :
  1) Πόσα και ποια πλασματικά χρόνια (4 έτη σπουδών ή 6 μήνες στρατ/κής θητείας ή και τα δύο) πρέπει να αναγνωρίσω ή με συμφέρει να αναγνωρίσω για να θεμελιώσω δικαίωμα σύνταξης και ποιο έτος το θεμελιώνω;
  2) Με ποιους τρόπους μπορώ να πάρω πλήρη σύνταξη και πότε, καθώς και ποιος ο τρόπος-ρύθμιση που συμφέρει ;
  3) Με ποιους τρόπους-ρυθμίσεις μπορώ να πάρω όχι πλήρη (μειωμένη -πρόωρη) σύνταξη και πότε με συμφέρει να την πάρω ;
  4) Αν χρειαστεί, λοιπόν, να εξαγοράσω τα 4 έτη σπουδών, τη στρατιωτική θητεία των 6 μηνών πότε με συμφέρει να τα εξαγοράσω ;
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,
  Γ.Σ.

 29. eirhnh ntinh Says:

  Γεια σας .ειμαι 53 ετων και διορισμενη στο δημοσιο στις 24-9-1982. μεδυο ενηλικα παιδια. Εχω προυπυρεσια ως αναπληρωτρια 1χ 8μην και 27 μερ και σε ιδιωτικο σχ 11 μην και 2 ημ. Μπορω να βγω φετος σε συνταξη και με ποσα χρονια ; τα χρονια ως αναπληρωτρια και τους 11 μην που εχω στο ιδιωτικο αναγνωριζονται ως συνταξιμα; Θα πρεπει να τα εξαγορασω;

  • alextekidi Says:

   ΘΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ… ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΜΩΣ ΑΝ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΤΕ ΛΙΓΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΣ!

 30. Thanasis Says:

  Είμαι άντρας 51 χρονών, παντρεμένος με δύο ανήλικα παιδιά, 4 χρόνια ΠΕ και 18 μήνες στρατιωτική θητεία. Διορίστηκα στο Δημόσιο το 1992 και έχω ένσημα ΙΚΑ για έξι μήνες. Ποια είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή για συνταξιοδότηση με τις παρούσες ισχύουσες συνθήκες;

  • alextekidi Says:

   ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΛΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-2011 25 ΧΡΟΝΙ ΓΙΑ 52 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31-12-2012 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ 55… ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΤΕ ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ… ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΠΟΤΕ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ!!!

 31. soula Says:

  Διορίστηκα σε ΟΤΑ το 1990 με πτυχίο 2 χρόνια σπουδών και έχω δύο παιδιά στο δημοτικό. Γεννήθηκα το 1966 και θέλω να μάθω τι εξαγορά πρέπει να κάνω για να συνταξιοδοτηθώ. Μπορεί αυτό να γίνει στα πενήντα, αν με εξαγορά πλασματικών έχω συμπληρώσει 25ετία πριν από τις 31/12/2010;

  • Λίτσα Says:

   Ανήκω κι εγώ σε μια παρόμοια περίπτωση (με την soula), με τη διαφορά ότι έχω 4 χρόνια σπουδών σε ΤΕΙ. Ισχύουν και για μένα τα ίδια; Ευχαριστώ, Λίτσα

  • alextekidi Says:

   Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΟ 2011 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 25ΕΤΙΑΣ ΤΟ 2011 ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ 52 ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ!

 32. Γιάννης Says:

  Είμαι 57 ,διορισμένος καθηγητής το 1983,αναγνωρισμένη προϋπηρεσία 17 ημέρες σε δημόσιο σχολείο ως ωρομίσθιος το 1982.Τι με συμφέρει; Να πάρω σύνταξη φέτος (29+2 στρατός=31 χρόνια) ή να παραμείνω στην υπηρεσία; Ευχαριστώ

  • alextekidi Says:

   Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ… ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΟΥΝ… ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ 1 Η΄ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΑΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 15.000€… ΟΛΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΥΣΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΠΩΣ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ!

   • Γιάννης Says:

    Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντησή σας.Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα πράγματα είναι ρευστά. Η γενική τους κατεύθυνση όμως είναι προς το χειρότερο,για καλύτερα δεν νομίζω να υπάρχουν προοπτικές…απλά δεν ξέρουμε πόσο χειρότερα .Θα μπορούσε πχ να παύσουν να ισχύουν οι ευνοϊκές ασφαλιστικές διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς και να μας πάνε όλους στα 65 ή στα 67 ! Το εφάπαξ πάει για σταδιακή κατάργηση..οι μισθοί βάσει των οποίων υπολογίζεται η σύνταξη μειώνονται…συζητείται αύξηση του ωραρίου (από 16 πού έχω τώρα) σε 22 ώρες ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας …μας έκαναν τη ζωή μας άνω-κάτω. Με βλέπω ,λοιπόν, συνταξιούχο !

   • alextekidi Says:

    ΚΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑΝΝΗ… ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕΣ ΜΑΣ ΤΑΛΑΝΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΤΑΛΑΝΙΖΟΥΝ… ΚΑΙ ΟΡΕΞΗ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΚΟΒΟΥΝ!

 33. Ζαχαρούλα Says:

  Από Σεπτέμβριο του 1986 έως Σεπτέμβριο του 2010 έχω 6763 ημέρες ασφάλισης ΙΚΑ (δούλευα σε ιδιωτικά σχολεία). Στο μεσοδιάστημα από Σεπτέμβριο του 2001 έως και Σεπτέμβριο του 2002 εργάστηκα στο δημόσιο με διορισμό και είχα ασφάλεια δημοσίου. Από τον Οκτώβριο του 2010 είμαι ασφαλισμένη πλέον στο δημόσιο. Το 2010 ενηλικιώθηκε το παιδί μου. Με αυτά τα δεδομένα πότε συνταξιοδοτούμαι και από ποιον φορέα; Πρέπει κάτι να εξαγοράσω; Τι συμφέρει να κάνω;

  • alextekidi Says:

   ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 2010 ΕΧΕΤΕ 23 ΧΡΟΝΙΑ… ΛΕΙΠΕΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2002-2010… ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ;

   • Ζαχαρούλα Says:

    Είχα ΙΚΑ ως εκπαιδευτικός σε Ιδιωτικό σχολείο. Δηλαδή στο δημόσιο είμαι ασφαλισμένη μόνο από Σεπτέμβριο του 2001 έως και Σεπτέμβριο του 2002(οπότε και παραιτήθηκα) και από Οκτώβριο του 2010(οπότε και διορίστηκα εκ νέου) και στο εξής .

   • alextekidi Says:

    ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ;

   • Ζαχαρούλα Says:

    ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟ ΕΧΩ ΘΕΣΕΙ ΗΔΗ ΣΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑ ΣΤΙΣ 14/6.

    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   • alextekidi Says:

    ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ… ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΑΝ ΔΟΥΛΕΥΑΤΕ!!!

   • Ζαχαρούλα Says:

    ΑΣ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ.
    ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΕΝΣΗΜΑ-ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
    1. 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2001- ΙΚΑ-4370-ΙΔΙ ΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
    2. 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002-ΔΗΜΟΣΙΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
    3. 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΕΩΣ ΚΑΙ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008-ΙΚΑ-1775-ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
    4. 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010-ΙΚΑ-618-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ+ΙΔΑΧ
    5. 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ-ΔΗΜΟΣΙΟ-ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
    !!!ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ :
    ->ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010 ΕΧΩ 6763 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ
    ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2010 ΕΝΗΛΙΚΙΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ, ΚΑΙ
    -> ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΩ 32 ΜΗΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

    ΕΡΩΤΗΜΑ:
    Με αυτά τα δεδομένα πότε συνταξιοδοτούμαι και από ποιον φορέα; Πρέπει κάτι να εξαγοράσω; Τι συμφέρει να κάνω;

    ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΦΑΝΗΚΑ ΠΙΟ ΞΕΚΑΘΑΡΗ.
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ.

   • alextekidi Says:

    Ο ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΣΑΣ… ΘΑ ΠΑΤΕ ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ… ΑΝΑΜΟΝΗ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ… ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΓΩ ΒΛΕΠΩ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΑΤΕ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2010 ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 50… ΝΑ ΤΟ ΔΩ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΞΑΝΑΛΕΜΕ… ΑΛΛΩΣΤΕ ΔΕ ΘΑ ΦΥΓΕΤΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ!!!

   • Ζαχαρούλα Says:

    Ευχαριστώ για την υπομονή σας και εύχομαι να βγάλετε άκρη, γιατί ως τώρα απευθύνθηκα σε αρκετούς ειδικούς στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν πήρα ξεκάθαρη απάντηση. Ως τελευταία συμβουλή μου προτάθηκε να κατεβώ Αθήνα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους!

 34. ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΠΟΠΗ Says:

  ΕΙΜΑΙ ΓΕΝΝΗΜΜΕΝΗ ΤΟ 1957 ΔΗΛ.55 ΕΤ.ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑ ΤΟ 1986.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑ ΠΡΟΥΠΗΠΕΣΙΑ ΑΠΟ ΙΚΑ[ΜΗ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΤΕ ΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΟΥΝ,4 ΕΤΗ,1 ΜΗΝΑ,28 ΜΕΡΕΣ].ΠΛΗΡΩΣΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΜΟΥ.ΕΧΩ ΕΠΙΣΗΣ ΚΟΡΗ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΤΟ1991.ΜΙΑ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ,ΔΗΛ. ΕΧΩ 30 ΕΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ [ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΚΑΙ 25].ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Η ΘΑ ΒΡΕΘΩ ΠΡΟ ΕΚΠΛΗΞΕΩΣ ΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΥ

  • alextekidi Says:

   ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ… ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΙΚΑ… ΚΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ!

   • ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΠΟΠΗ Says:

    EΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΞΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΠΟΥ ΧΑΝΩ ΠΕΡΙΠΟΥ 200 ΕΥΡΩ.ΑΡΑ ΒΓΑΙΝΩ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΕ 30 ΕΤΗ ΑΝ Κ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑ ΤΟ 86.ΝΑ’ΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΤΑΙ.

 35. Μιμί Says:

  Γεια σας. Είμαι 54 χρόνων και διορίστηκα ως εκπαιδευτικός το 1994, έχοντας δουλέψει ως αναπληρώτρια 1 χρόνο και 8 μήνες. Πριν και στο διάστημα 1982-1994 εργαζόμουν και έχω συνολικά περίπου 8 χρόνια ασφάλισης στο ΙΚΑ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω: 1. θεμελιώνω δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31/12/2010;
  2. θα πρέπει να αναγνωρίσω τα χρόνια ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα;
  3. με συμφέρει -αν πληρώ τις προϋποθέσεις- να συνταξιοδοτηθώ τώρα ή να περιμένω μέχρι τα 60;

  • alextekidi Says:

   ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ… ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΑΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΣΑΣ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ… ΥΠΟΜΟΝΗ ΓΙΑΛΙΓΟ ΑΚΟΜΗ… ΜΗΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ!

 36. Αθανασία Says:

  Γυναίκα εκπαιδευτικός 62 ετών συμπληρώνει 35 χρόνια υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-2013. Πότε απολύεται;
  Α) Την μέρα που συμπληρώνει το 35ο έτος
  Β) Όταν τελειώσει η σχολική χρονιά 2012-2013
  Γ) Πριν αρχίσει η σχολική χρονιά 2012-2013

  Ευχαριστώ
  Αθανασία

 37. ΜΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Says:

  καλημέρα.
  ειμαι καθηγητης διορισμος στο 1987 ,και με 1 και 5 μηνες αναπληρωτης στο δημοσιο.
  κλεινω 25ετια το 2011 με 2 ανηλικα τεκνα.
  το 2011 ειμαι 50 χρονων (ιανουαριος 1961).
  Βασικος μισθος τον οκτ.2011 1506 ευρω (5ο κλιμακιο),
  νεος βασικος μισθος 1944
  .καθαρος μισθος το 2011 1600 ευρω ,
  τωρινοςμισθος 1428 ευρω.
  το 2013 γινομαι 52 χρονων.
  πειτε μου περιπου τι συνταξη θα παρω εαν φυγω το 2013;
  με συμφερει να φυγω η να μεινω ;

  • alextekidi Says:

   ΥΠΟΛΓΙΣΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 6% ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 30% ΣΥΝΟΛΙΚΑ… ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙΣ ΟΛΟ… Η ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΟ ΛΙΝΚ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ!

  • Μαρία Says:

   Είμαι Διευθύντρια σε Γυμνάσιο (η θητεία μου ως Διευθύντριας λήγει σε δύο χρόνια). Έχω συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας μου. Δεν έχω ανήλικα παιδιά και συμπλήρωσα 35 χρόνια υπηρεσία στο τέλος του Φεβρουαρίου 2013. Θα με απολύσουν; Αν Ναι πότε; Μπορώ να παραμείνω μέχρι να συμπληρώσω 37 χρόνια υπηρεσία ή μέχρι να ολοκληρωθεί η θητεία μου ως Διευθύντριας; Μπορώ να διαγράψω κάποια χρόνια υπηρεσία (π.χ. ως αναπληρώτρια) ώστε να παραμείνω περισσότερα χρόνια στην υπηρεσία; Οι καινούριες διατάξεις περί «απολύσεων» με επηρεάζουν;
   Ευχαριστώ

   • alextekidi Says:

    ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΤΑΝ ΛΥΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!

 38. Γιάννης Says:

  Αγαπητέ κ.Τεκίδη θα ήθελα και πάλι τη βοήθειά σας.Σας υπενθυμίζω ότι σας είχα ρωτήσει ( και μου είχατε απαντήσει) τα παρακάτω:
  «Είμαι 57 ,διορισμένος καθηγητής το 1983,αναγνωρισμένη προϋπηρεσία 17 ημέρες σε δημόσιο σχολείο ως ωρομίσθιος το 1982.Τι με συμφέρει; Να πάρω σύνταξη φέτος (29+2 στρατός=31 χρόνια) ή να παραμείνω στην υπηρεσία;»
  Έρχομαι τώρα να σας ρωτήσω:
  Μαζί με την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία μου συμπληρώνω ολόκληρα έτη υπηρεσίας στις 19 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Αν βγω στη σύνταξη τον Ιούλιο φέτος με τρίμηνες αποδοχές θα μου λείπουν 16 μήνες ασφάλισης στα επικουρικά ταμεία ,από Αύγουστο 2012 μέχρι 19 Νοεμβρίου 2013 ( μάλλον 13 μήνες για το ΜΤΠΥ λόγω τρίμηνων αποδοχών).Πόσο θα μου κοστίσει αυτή η εξαγορά;Ο βασικός μισθός μου με το ενιαίο είναι 1983Ε (βαθμός Β ΜΚ 02). Μηνιαίες κρατήσεις: ΜΤΠΥ 84,95 – ΤΠΔΥ 61,84 – ΤΕΑΔΥ 54,54.

  Επίσης έχω ένσημα ΙΚΑ 6 μηνών σε εργοστάσιο από το 1973.Να τα αναγνωρίσω και πόσο θα μου κοστίσει;

  Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά.

  • alextekidi Says:

   ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑΝΝΗ… ΝΟΜΙΖΩ ΘΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΑ ΠΟΣΑ!

 39. ΓΚΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Says:

  matina says
  ΕΙΜΑΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΤΟ 1958 ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑ ΣΤΙΣ 15-9-1981, φεκ 263, ΕΧΩ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΕΤΟΣ 11 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 15 ΗΜΝΕΡΕΣ. Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ; ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΧΩ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 32 ΕΤΗ ΚΑΙ 9 ΜΗΝΕΣ ΔΗΛ. 33 ΕΤΗ . ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΣΩΣΤΑ;
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

  • alextekidi Says:

   ΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΝΑΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ… ΚΑΝΤΕ ΟΜΩΣ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ ΣΑΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ… ΠΑΝΤΩΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ!!!

 40. ΓΚΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Says:

  μάλλον δύσκολη η απόφαση…
  ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.

 41. Παγώνα Says:

  Είμαι δασκάλα παντρεμένη με 2 ενήλικα παιδιά , 52 χρονων , έχω θέση διευθύντριας μέχρι το 2015 και δουλεύω από τις 20/09/1982 (11μήνες αναπληρώτρια και από τον Αύγουστο του 1983 διορισμένη). Σας παρακαλώ ενημερώστε με εάν με συμφέρει να βγω τώρα στη σύνταξη.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • alextekidi Says:

   ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΓΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΓΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ… ΟΛΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ… ΟΜΩΣ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΔΙΚΗ ΣΑΣ!

 42. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΣΙΝΑΣ Says:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.
  ΕΙΜΑΙ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 2010 31/12 ,ΕΙΧΑ 22 ΕΤΗ 7 ΜΗΜΕΣ 14 ΜΕΡΕΣ.ΕΧΩ ΘΗΤΕΙΑ 28 ΜΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2010.ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ 31/12/2010
  24 ΕΤΗ 11 ΜΗΝΕΣ 14 ΜΕΡΕΣ.
  ΕΡΩΤΗΜΑ Α:ΕΜΠΙΠΤΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟ 2010?
  ΕΡΩΤΗΜΑ Β:ΕΧΩ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΩΣ 31-12-2011 ΚΑΙ ΤΟ 2011 ΕΚΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΜΟΥ,28 ΜΗΝΕΣ.ΕΤΣΙ ΣΤΙΣ 31/12/2011 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΩ 25 ΕΤΗ 11 ΜΗΝΕΣ 14 ΜΕΡΕΣ.
  ΕΜΠΙΠΤΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟ 2011?
  ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΩ ΟΛΗ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ?ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΩ ΤΩΡΑ?

  • alextekidi Says:

   ΤΟ ΛΕΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ… ΕΜΠΙΠΤΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ 52 ΣΟΥ ΧΡΟΝΙΑ…!

 43. ΜΑΡΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗ -ΑΛΕΒΙΖΟΥ Says:

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ!ΕΙΜΑΙ ΔΑΣΚΑΛΑ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΣΤΙΣ 31/5/1967, ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ 1996 ΜΕ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: 1 ΧΡΟΝΟ 8 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 2 ΜΕΡΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΕΧΩ ΕΝΣΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1993.ΕΧΩ ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ( 7/5/1996, 12/2/1999 ) ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΕΤΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΙΝ ΔΙΟΡΙΣΤΩ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
  1/ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 20ΕΤΙΑΣ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ;
  ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΩ ΤΟ 2010; 2011;2012;
  ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ 2012.ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ(2012) ΓΙΑ ΤΟ 2010;
  2/ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 52 ΕΤΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ;
  3/ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΣΤΑ 52 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΠΕΡΙΠΟΥ;
  4/ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΑΓΟΡΑ;
  5/ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΩ;
  6/ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΩ ΤΗΝ 20ΕΤΙΑ;
  7/ ΑΝ ΝΑΙ ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ;
  8/ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ;
  ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΩ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ 4 ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2010(ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΑΥΤΟ ΣΗΜΕΡΑ;) Η 5 ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ.ΟΥΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ (ΑΝ ΜΠΟΡΩ…)…ΒΟΗΘΕΙΑ!!!!
  ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΒΙΖΟΥ

  • alextekidi Says:

   ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΜΟΝΟ 25ΕΤΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΤΑ 55 ΤΩΝ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ 31-12-2012 ΝΑ ΕΧΕΙΣ 25 ΧΡΟΝΙΑ… ΜΗ ΒΙΑΖΕΣΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΔΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝ ΣΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ… Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΡΟΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ… ΤΟ 55 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ -6% ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ -30%…

 44. ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ Says:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ
  ΕΙΜΑΙ ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΕ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 4-9-1989.ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΙΩΘΚΗΚΕ ΤΟ 2010. ΕΙΜΑΙ 53 ΕΤΩΝ.ΕΧΩ ΕΝΣΗΜΑ ΙΚΑ ΑΠΟ 22-7-1978 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 884.
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΩ 25ΕΤΙΑ ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΠΟΙΟΥ Χ
  ΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΥΓΩ?.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • alextekidi Says:

   ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ 25ΕΤΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2010 ΧΡΕΙΑΖΕΣΘΕ 1 Ή 1,5 ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 25ΕΤΙΑς… ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΑ 55 ΣΑΣ ΑΦΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΤ ΣΑς ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 25ΕΤΙΑΣ.

   • Παναγιώτης Νταβαρίνος Says:

    Το Γ.Λ.Κ. μου απάντησε ότι δεν συμπληρώνω τα απαιτούμενα χρόνια για
    συνταξιοδότηση. Θα παραμείνω στην εργασία. Σας παρακαλώ να μη μου
    στέλνενετε άλλα ενημερωτικά μηνύματα, διότι δεν τα χρειάζομαι.
    Σας ευχαριστώ για την μεχρι τώρα ενημέρωση.

    Παναγιώτης Νταβαρίνος
    pntavarinos@yahoo.gr

   • alextekidi Says:

    ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΔΩ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΛΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΟΥ… ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΣΤΕΙΛΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΜΕ ΜΑΙΛ… ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΣΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ… ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΑ!!!

 45. Ελένη Κ. Says:

  Καλησπέρα!
  Είμαι νηπιαγωγός, έχω γεννηθεί στις 11-05 1962,είμαι έγγαμη και έχω δύο παιδιά που έχουν γεννηθεί το 1ο στις 23-11-1987 και το δεύτερο στις 23-5-1990. Με το νέο μισθολόγιο την 1-1-11 έχω βαθμό Β και πλεονάζοντα χρόνο: 6 χρόνια 10 μήνες και 13 ημέρες Μ.Κ. Β2 Φ.Ε.Κ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 271/29-8-1984.
  Έχω υπηρετήσει ως αναπληρώτρια 8 μήνες και 10 ημέρες από 10-10-1983 έως 30-6 1984.
  Έχω δουλέψει σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό από 15-9-1982 έως 15-6-1983 και έχω 180 ένσημα.

  Θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής:
  Πότε μπορώ να υποβάλλω αίτημα για συνταξιοδότηση και να πάρω άμεσα σύνταξη (χωρίς να περιμένω να συμπληρώσω κάποιο όριο ηλικίας);
  Τι ποσό σύνταξης θα πάρω;

  Ευχαριστώ πολύ!!

  • alextekidi Says:

   ΕΛΕΝΗ ΘΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΣΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ!!!

   • Ελένη Κ. Says:

    Ευχαριστώ πολύ! Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τουλάχιστον οι παλαιότεροι δραμματικές αλλαγές

   • Ελένη Κ. Says:

    Καλημέρα ηθελα να ρωτήσω υπάρχει κάποια πληροφορία σχετικά με τον υπολογισμό του ΕΦΑΠΑΞ για όσους υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδότηση από 1-1-2024;
    Ευχαριστώ πολύ!
    Ελένη Κ.

   • alextekidi Says:

    ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΤΑΝ ΛΥΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!

 46. Μ.Π. Says:

  Είμαι 51 ετών (γεννήθηκα Μάρτιο 1961) με 2 ανήλικα παιδιά (12 ετών). ΄Εχω δουλέψει 12 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) και διορίστηκα το Σεπτέμβριο του 1998. Μέχρι σήμερα έχω 26,5 χρόνια διαδοχικής ασφάλισης και αναρωτιέμαι αν με συμφέρει να πάρω τώρα σύνταξη, σημειωτέον ότι δεν έχω κλείσει 15 χρόνια στο Δημόσιο. Χρειάζεται να εξαγοράσω κάποια χρόνια; Δικαιούμαι εφάπαξ και ταμεία; Πόσο θα είναι η κύρια σύνταξη και τα ταμεία;
  Ευχαριστώ πολύ!!

 47. Tάτη Says:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΕΙΜΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ.ΔΟΥΛΕΨΑ ΑΝ/ΤΡΙΑ ΑΠΟ 28/9/1992 ΕΩΣ 30/6/1999. ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΚΑ ΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ 1400 ΕΝΣΗΜΑ.ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ 5 ΕΤΗ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΙ ΗΜΕΡΕΣ.ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑ ΜΕ ΦΕΚ 31/8/1999.ΣΥΜΦΩΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ 24/4/2012 ΕΧΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 18 ΕΤΗ.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ 17,5 ΕΤΗ.ΕΧΩ ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΟ 2012;ΜΠΟΡΩ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΩ ΚΑΙ 6 ΜΗΝΕΣ ΟΑΕΔ ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 7,5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ; ΩΣ ΤΩΡΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

 48. evi papadopoulou Says:

  Ο πατέρας μου είναι εκπαιδευτικός και διορίσθηκε στο Δημόσιο τον Σεπτέμβριο του 1990. Από τον Ιανουάριο του 1980 μέχρι και τον διορισμό του στο Δημόσιο ήταν ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ. Είναι 59 ετών και έχει δύο παιδιά, ηλικίας 29 και 24 ετών. Πότε μπορεί να συνταξιοδοτηθεί και με ποιές προϋποθέσεις;

 49. ΜΕΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Says:

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ.
  ΕΙΜΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΟΝΙΜΗ, ΜΕ 21 Ε. Υ. ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑ ΤΟ 1994.
  ΠΡΙΝ ΔΙΟΡΙΣΤΩ ΔΟΥΛΕΥΑ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1983- 1993. (ΕΝΣΗΜΑ ΙΚΑ). ΕΙΜΑΙ 49 ΧΡΟΝΩΝ.
  ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ?
  ΜΕΜΑ

 50. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ Says:

  Είμαι εκπ/κός και έχω διοριστεί στο Δημόσιο το 28/08 /1983 με ημερομηνία γέννησης 20/11/1954. Έχω δουλέψει το 1982 και 1981 στο ΚΑΤΕΕ Σερρων (ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ) με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις απο την σχολή, και ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΤΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ το 1981 και 1982 με τις αντίστοιχη βεβαίωση, και εχω 2 χρόνια στρατιωτική θητεία. σε ποιον νόμο υπάγομαι πριν του 1983 ή μετα του 1983.
  Αλλιώς γνωρίζω τι ισχύει για τους μετά το 1983 διορισμένους (35 ΕΥ και 58 Η ή 30 ΕΥ και 60 Η).

  • alextekidi Says:

   ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΤΑΝ ΛΥΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!

 51. ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΤΑΣΙΟΥ Says:

  ΕΙΜΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 3/9/1990 .ΣΤΙΣ 10/1/2013 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ 25 ΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.ΕΙΜΑΙ 48 ΕΤΩΝ ΜΕ 2 ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ.ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΣΥΝΤΑΞΗ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΑΚΡΙΒΩΣ;

  • ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΤΑΣΙΟΥ Says:

   EXΩ 2 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ.ΘΑ ΜΕ ΩΦΕΛΟΥΣΕ Η
   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ; ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ.

   • alextekidi Says:

    ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΤΑΝ ΛΥΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!

  • alextekidi Says:

   ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΤΑΝ ΛΥΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!

 52. ΓΙΑΝΝΗΣ Μ. Says:

  Είμαι καθηγητής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχω διοριστεί αναπληρωτής το 1984 και μόνιμος το 1988.
  Στις 31-12-2010 είχα συμπληρώσει 25 χρόνια υπηρεσίας (μαζί με αυτά του αναπληρωτή)
  Έχω τρία παιδιά.
  Έχω κλείσει τα 55.
  Είμαι με την εντύπωση ότι μπορώ να φύγω όποτε θέλω από εδώ και πέρα (ως τρίτεκνος)
  Μπορεί να αλλάξουν, με τα νέα μέτρα, τα κριτήρια συνταξιοδότησης και να κινδυνεύω να εγκλωβιστώ μέχρι τα 65 ή έχω κατοχυρώσει το δικαίωμα να φύγω όποτε θέλω ανεξάρτητα από μελλοντικές ρυθμίσεις;
  Αλλάζει κάτι το 2016 για εμένα; Έχω ακούσει ότι αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών.
  Έχω κάνει αίτηση να κατοχυρώσω τα χρόνια του στρατού. Μπορώ και με συμφέρει να κατοχυρώσω άλλα χρόνια; (σπουδών, παιδιών)

  Ευχαριστώ πολύ

  ΓΙΑΝΝΗΣ Μ.

  • alextekidi Says:

   ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΡΚΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ! ΘΑ ΤΟ ΔΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ!

 53. Fani Says:

  γεια σας
  Είμαι εκπαιδευτικός, διορισμένη από το 1994 στο Δημόσιο. Μου αναγνωρίστηκαν βαθμολογικά και μισθοδοτικά 7 χρόνια που εργάστηκα σαν ωρομίσθια καθηγήτρια στα ΤΕΙ. Πριν από αυτήν την προϋπηρεσία είχα εργαστεί 3 χρόνια ως ιδιωτική υπάλληλος με ασφάλιση στο ΙΚΑ (έχω ένσημα από το 1979).
  Είμαι μητέρα με τρια παιδιά, το ένα ανήλικο.

  Πότε με συμφέρει να συνταξιοδοτηθώ; Εμπίπτω στη διαδοχική ασφάλιση;

  σας ευχαριστώ πάρα πολύ

  • alextekidi Says:

   Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑ ΣΗΜΕΡΑ… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΒΓΑΛΕΤΕ ΑΚΡΗ ΤΑ ΞΑΝΑΛΕΜΕ!

 54. Β. Ντοσκέας Says:

  Θα ήθελα τη βοήθειά σας:
  1 . Είμαι εκπαιδευτικός, πατέρας ενός ενήλικου παιδιού και γεννήθηκα το 1957
  2 . Εργάστηκα σαν ωρομίσθιος για το Δημόσιο, από Οκτώβριο1982 ως και Ιούνιο 1983.
  3. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 1988, που διορίστηκα μόνιμα στο δημόσιο, έχω 5
  χρόνια ΙΚΑ,(ιδωτικός τομέας), για τα οποία έχω υποβάλει αίτηση αναγνώρισης και ηδη πληρώνω.( Από στρατό έχω απαλλαγή).

  4 .Από τα παραπάνω φαίνεται ότι μέχρι το τέλος του 2010 δεν έχω 25 χρόνια
  στο Δημόσιο, (έχω 22 + 1 ωρομίσθιος), (τα έτη ασφάλισης στον ιδ τομέα δεν λογαριάζονται στην θεμελίωση γιατί η πρώτη μου εργασία για το δημόσιο ήταν πριν το 1983).
  Σας ερωτώ:
  α) Μπορώ να αναγνωρίσω ένα έτος για το παιδί, οπότε θεμελιώνω εντός του 2011
  25ετία και
  β) Αναγνωρίζοντας 4 έτη σπουδών, να φύγω το 2013 με 35 χρόνια ΧΟΗ;
  (25 μόνιμος δημόσιο +1 ωρομίσθιος δημόσιο +1 παιδί +5 ΙΚΑ +4 σπουδές) =36 έτη
  Δηλαδή το βασικό ερώτημα είναι : Αυτοί που εργάστηκαν με σύμβαση για το δημόσιο πριν το 1983, αλλά μέχρι το 2010 δεν συμπληρώνουν 25ετία (γιατί προσλήφθηκαν μόνιμα αργότερα και ενδιάμεσα εργάστηκαν στον ιδιωτικό τομέα), διατηρούν το δικαίωμα 35ετίας ΧΟΗ; Διότι στο νόμο φαίνεται ότι το διατηρούν, αλλά στην εγκύκλιο δεν γίνεται σαφής αναφορά.
  Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
  Β. Ντοσκέας

  • alextekidi Says:

   Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΣΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΝΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗ!

   • Β. Ντοσκέας Says:

    Στον οδηγό του ΓΛΚ πηγαίνοντας στον πινακα: «Διορισμένοι μέχρι 1982 που θεμελειώνουν δικαίωμα από 1-1-2011και μετά» , μπερδεύονται τα πράγματα και παραπέμπει στους μετά την 1/1/1983 διορισμένους . Γιαυτό σε ξαναρωτώ » Αυτοί που εργάστηκαν με σύμβαση για το δημόσιο πριν το 1983, αλλά μέχρι το 2010 δεν συμπληρώνουν 25ετία (γιατί προσλήφθηκαν μόνιμα αργότερα και ενδιάμεσα εργάστηκαν στον ιδιωτικό τομέα), διατηρούν το δικαίωμα 35ετίας ΧΟΗ;

   • alextekidi Says:

    ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΤΑΝ ΛΥΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!

   • Β. Ντοσκέας Says:

    Τελικά το διόρθωσαν στις 2/2/2013

   • alextekidi Says:

    ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΤΑΝ ΛΥΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!

 55. ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Says:

  Γεννήθηκα 21 Αυγούστου 1955 και διορίστηκα τον Αύγουστο του 1987 (ΦΕΚ 170/27-8-87) σαν εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπ/σης. Έχω 22 μήνες στρατό και 565 ένσημα ΙΚΑ (πρώτη ασφάλιση ΙΚΑ το 1974) στον ιδιωτικό τομέα, πριν το διορισμό μου στο δημόσιο.Εχω τα παρακατω ερωτήματα:
  1. Εχω θεμελειώσει τελος του 2010; (Λογικά φευγω με 30 χρ.και 60 ετών. Υπάρχει μειωμένη σάυτή τη περίπτωση;)
  2. Με συμφέρει να εξαγοράσω το στρατό; (Εχω κανει αίτηση το 2011.)
  3. Πότε μπορώ να αποχωρήσω με πλήρη ή μειωμένη;;
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ

 56. ΜΠΟΙΔΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Says:

  ΕΙΜΑΙ ΔΑΣΚΑΛΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΤΗΝ 23-03-1962, ΑΓΓΑΜΗ ΚΑΙ ΑΤΕΚΝΗ. ΠΡΩΤΟΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΙΣ 29/08/1984, ΕΝΩ ΕΧΩ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 12 ΜΕΡΕΣ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 28 ΕΤΗ ΚΑΙ 2 ΜΗΝΕΣ, ΕΝΩ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 28 ΕΤΗ ΚΑΙ 9 ΜΗΝΕΣ. Ο ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Β΄ΜΕ Μ.Κ 2.
  ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΕΧΩ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 25 ΕΤΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/12/10, ΟΝΤΑΣ ΟΜΩΣ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΑΚΟΜΑ 50 ΜΙΣΟ, ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Η ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΤΑ 55 ΕΤΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΩ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ?
  ΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013 ΜΕ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ?

 57. Tάτη Says:

  Καλησπέρα, σήμερα το πρωί σε εκπομπή ειπώθηκε πως η υποβολή αιτήσεως για την εξαγορά πλασματικών χρόνων πρέπει να γίνει μέχρι 31-12-12.Παρακάλω να με ενημερώσετε ,αν γνωρίζετε κάτι τέτοιο. Σας στέλνω εκ νέου και την ερώτησή μου και συμληρώνω πως γεννηθηκα το 1966. .ΔΟΥΛΕΨΑ ΑΝ/ΤΡΙΑ ΑΠΟ 28/9/1992 ΕΩΣ 30/6/1999. ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΚΑ ΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ 1400 ΕΝΣΗΜΑ.ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ 5 ΕΤΗ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 6 ΗΜΕΡΕΣ.ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑ ΜΕ ΦΕΚ 31/8/1999.ΣΥΜΦΩΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ 24/4/2012 ΕΧΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 18 ΕΤΗ.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ 17,5 ΕΤΗ.ΕΧΩ ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΟ 2012;ΜΠΟΡΩ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΩ ΚΑΙ 6 ΜΗΝΕΣ ΟΑΕΔ ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 7,5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ; ΩΣ ΤΩΡΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.
  Απάντηση

  • alextekidi Says:

   ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2012… ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ… ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ… ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ BLOG ΜΟΥ!

 58. TT Says:

  Γεννήθηκα την 11/3/1961 και εργάστηκα για πρώτη φορά στις 4/6/1980 στην Εθνική Τράπεζα ως μόνιμος υπάλληλος μέχρι 8/9/1997 , από την οποία αποχώρησα λόγω διορισμού μου στο Δημόσιο. Δεν έχω αναλάβει τις εισφορές μου ούτε από Ταμείο συντάξεων , ούτε από το Ταμείο επικούρισης . Το διάστημα από 13/8/1984 έως 13/5/1986 υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία (την οποία δεν έχω εξαγοράσει ), ενώ μετά την θητεία μου επέστρεψα στην Τράπεζα έως 8/9/1997 όπως σας προανέφερα.

  Από 1/9/1997 εργάζομαι μέχρι σήμερα στο Δημόσιο ως εκπαιδευτικός , μόνιμος υπάλληλος .
  Έχω 2 παιδιά (γεννήθηκαν το 1989 και 2006 αντίστοιχα ) και 3 πτυχία Ελληνικών Πανεπιστημίων .
  Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ (το συντομότερο ) ;

  • alextekidi Says:

   ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ… ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΚΑΤΙ ΤΑ ΞΑΝΑΛΕΜΕ!!!

   • TT Says:

    Καλησπέρα.
    Παρακαλώ να μου απαντήσετε πότε ακριβώς μπορώ να συνταξιοδοτηθώ και τι ίσως χρειάζεται να κάνω γιατί ειλικρινά έχω μπλεχτεί παρόλο που διάβασα τον οδηγό σας.
    Ευχαριστώ πολύ.

   • alextekidi Says:

    ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΤΑΝ ΛΥΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!

 59. STEFANOS P. Says:

  Συνάδελφε γεια
  είμαι δάσκαλος και διορίστηκα το 1987. Δούλεψα αναπληρωτής κατά το σχολικό έτος 1986-1987. Έχω 4 παιδιά και το μικρότερο είναι γεννημένο το 1997. Τι ισχύει για μένα; Απαιτούνται κάποιες ενέργειες εκ μέρους μου;

  • alextekidi Says:

   ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΦΕΥΓΕΙΣ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΟΤΑΝ ΦΥΓΕΙΣ… ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΤΩΡΑ… ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΓΕΙΣ ΚΟΙΤΑΞΕ ΑΝ ΣΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΕΙΣ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ!

 60. ΣΑΡΡΗ ΘΕΛΞΙΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ Says:

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ

  ΗΜΕΡ.ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 31/8/95
  ΗΜΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΗς 700 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ (2 ΕΤΗ Κ 4 ΜΗΝΕς) ΤΕΒΕ

  ΑΡΙΘ.ΤΕΚΝΩΝ 2 1982,1984
  ΑΠΟΔΟΧ 22/8/12 ΣΥΝΟΛΟ 1741,7-594,3=1147,44
  ΗΜΕΡ.ΓΕΝ 15/12/1956

  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥς

  15-4-0 2010
  2-4–0 ΤΕΒΕ
  1-2-0 ΙΚΑ
  —————
  18-10-0
  —————-
  3-0-0
  ===========
  21-10-0
  ————-
  4-0-0
  ————–
  25-10-0

  2011 25 ΕΤΗ

  Εγχειριστηκα το σεπτεμβριο του 2012 για καρκινο μαστου και λεμφαδενων.υποβληθηκα σε χημειο-ακτινο -ορμονο εως και σημερα,
  επειδη δεν μπορω να εκπληρωσω τις υποχρεωσεις μου θελω να βγω σε συνταξη.
  ειμαι ακομα με αναρρωτικη αδεια (Δυσιατο νοσημα διπλασιασμος)
  Για τον σκοπό αυτό :
  Στις 25/10/12 εκανα αιτηση στο γεν.λογιστηριο του κρατους για εξαγορα 3 και 2,5 χρονων
  σπουδων και τεκνων αντιστοιχα.
  στις19/11/12 και επειτα απο ερωτηση μου ξανα στο λογιστηριο του κρατους με ενημερωσαν
  οτι πρεπει να προσπαθησω να βγω αντι με μειωμενη συνταξη σε απολυση λογω νοσου.και οτι πρεπει να εξαγορασω 4 χρονια .ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΤΕ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ?ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ

  ομως δεν καταλαβαινω ΚΑΙ τις διαφορες των δυο περιπτωσεων και την διαδικασια που θελει η καθε μια

  ΕΑΝ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΩ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2012?? ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΧΡΙ 31 12 12???/ ΠΟΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΥ?
  700 ΕΥΡΩ? ΧΩΡΙς ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ?
  ΘΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΜΕΣΩς?Η ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ?
  Τι πρεπει να κανω?
  ποιος μπορει να με βοηθησει?
  ευχαριστω πολυ για τιν χρονο σας
  ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΙς ΠΟΛΛΕς ΕΡΩΤΗΣΕΙς ΟΜΩς ΔΥΣΤΥΧΩς Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΝΕΧΩς ΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙς

  ΣΑΡΡΗ ΘΕΛΞΙΟΠΗ ΜΑΡΙΑ

  • alextekidi Says:

   ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΟΥ… ΑΡΧΙΚΑ ΣΟΥ ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΑ… Η ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΝΟΣΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑΤΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΛΛΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΔΙΝΕΤΑΙ… ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ 6% ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΦΟΡΟ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΘΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ… Η ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ… ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΤΙς ΑΔΕΙΕς ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ!!!

 61. ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Says:

  Ειμαι καθηγητης Μηχανολογος ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ με ΦΕΚ διορισμου 27-8-1987.Εχω 565 ενσημα ΙΚΑ και 22 μηνες στρατο.Τελη Ιουλιου του 2013 συμπληρωνω μαζι με στρατο και ΙΚΑ,29 χρονια και 7 μήνες.Πιάνονται για 30 χρόνια;Μπορω να παραιτηθω τον Ιούλιο του 2013 και να περιμένω τα 60 για σύνταξη; Ειμαι 58 ετων.
  Σας ευχαριστω.

  • alextekidi Says:

   ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΤΑΝ ΛΥΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!

 62. αλεξανδρος Says:

  καλησπερα και συγχαρητηρια για την εξαιρετικη σας δουλεια εδω περα.θα ηθελα να ρωτησω πως προσαυξανει το ποσο της συνταξης δημοσιου η προυπηρεσια ως αναπληρωτης και τα πλασματικα χρονια που εχουν αναγνωριστει.προσαυξανουν τα ετη/35 ή προσαυξανεται η συνταξη κατα 0,3/35 για καθε ετος που αναγνωριζεται?ευχαριστω εκ των προτερων.

  • alextekidi Says:

   ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΤΑΝ ΛΥΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!

 63. TT Says:

  Γεννήθηκα την 11/3/1961 και εργάστηκα για πρώτη φορά στις 4/6/1980 στην Εθνική Τράπεζα ως μόνιμος υπάλληλος μέχρι 8/9/1997 , από την οποία αποχώρησα λόγω διορισμού μου στο Δημόσιο. Δεν έχω αναλάβει τις εισφορές μου ούτε από Ταμείο συντάξεων , ούτε από το Ταμείο επικούρισης . Το διάστημα από 13/8/1984 έως 13/5/1986 υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία (την οποία δεν έχω εξαγοράσει ), ενώ μετά την θητεία μου επέστρεψα στην Τράπεζα έως 8/9/1997 όπως σας προανέφερα.

  Από 1/9/1997 εργάζομαι μέχρι σήμερα στο Δημόσιο ως εκπαιδευτικός , μόνιμος υπάλληλος .
  Έχω 2 παιδιά (γεννήθηκαν το 1989 και 2006 αντίστοιχα ) και 3 πτυχία Ελληνικών Πανεπιστημίων .
  Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ (το συντομότερο ) ;
  Σας στέλνω ξανά το ερώτημά μου γιατί δεν πήρα μέχρι σήμερα απάντησή σας και επίσης με τον οδηγό δεν έχω βγάλει ξεκάθαρο συμπέρασμα. Παρακαλώ περιμένω σύντομα την απάντησή σας.
  ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

  • alextekidi Says:

   ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΤΑΝ ΛΥΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!

 64. Ιατρίδου Δέσποινα Says:

  Ονομάζομαι Ιατρίδου Δέσποινα. Είμαι καθηγήτρια κλάδου ΠΕ02, βαθμός Β, μισθολογικό κλιμάκιο 1.ΦΕΚ διορισμού 06/08/1991.Αναγνωρισμένη προυπηρεσία έως 31/10/2011, 4 έτη, 11 μήνες και 26 ημέρες. Χρόνος συνολικής υπηρεσίας για κατάταξη, έως 01/11/2011 : 25 έτη, 2 μήνες και 21 ημέρες. (με βάση τη διαπιστωτική πράξη κατάταξης υπαλλήλου). Είμαι γεννημένη 04/06/1963, έχω δύο παιδιά, γεννημένα 13/01/1991 και 08/01/1994. Κατέθεσα αίτηση για κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και αναγνώριση πλασματικού χρόνου στις 19/05/2011. Με τα σημερινά δεδομένα, συνταξιοδοτούμαι στα 52 (25 χρόνια συμπληρωμένα στο 2011 και ανήλικο παιδί). Μπορώ αναγνωρίζοντας πλασματικό χρόνο να συνταξιοδοτηθώ κλείνοντας τα 50; (να υπαχθώ δηλαδή στην περίπτωση συμπλήρωσης 25 χρόνων στο 2010 με ανήλικο παιδί;)

  Έχω κάνει αίτηση για κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, (με τη συμπλήρωση 25ετίας), και για αναγνώριση όλου του πλασματικού χρόνου, (παιδιών και σπουδών), για να έχω δικαίωμα πλήρους σύνταξης (Δεν έχω αναγνωρίσει όμως ακόμα πλασματικό χρόνο, καθώς δεν έχω πάρει απάντηση).

  Τα ερωτήματά μου είναι:

  1. Για να συνταξιοδοτηθώ στα 50 πόσο πλασματικό χρόνο πρέπει να αναγνωρίσω;

  2. Ποια είναι η διαδικασία αναγνώρισης;(πού, πότε, και πώς γίνεται;)

  3. Καταβάλλεται άμεσα η σύνταξη στα 50;

  4. Ποια είναι η σύνταξη που θα πάρω αν συνταξιοδοτηθώ στα 50 και ποια στα 52;

  5. Με συμφέρει οικονομικά αν μπορώ να αναγνωρίσω πλασματικό χρόνο για πλήρη σύνταξη;

  • alextekidi Says:

   ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΤΑΝ ΛΥΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: