«Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΜΕ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ»


ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ν Δ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΜΕ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ»
Στις 24-1-2011 η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έδωσε συνέντευξη τύπου για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά. Στη συνέντευξη έγιναν καταγγελίες για λόγους εντυπωσιασμού και ακούσθηκαν πολλά που δείχνουν επιδερμική σχέση με τα προβλήματα και απαξιώνουν το έργο των εκπαιδευτικών. Ας δούμε μία προς μία αυτές τις καταγγελίες:
Οικονομικές και διοικητικές παρεκτροπές
Καταγγελία 1: «Συντονιστής εκπαίδευσης το 2007-2008 σε Ευρωπαϊκή χώρα παρήγγειλε 132.799 τόμους σχολικών βιβλίων για 1.300 μαθητές με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημία περίπου 100.000 € για το Ελληνικό δημόσιο. Ο ίδιος συντονιστής, το 2005, ανέθεσε έργο επισκευής Ελληνικού σχολικού συγκροτήματος ύψους € 110.000, σε αμφιλεγόμενες εταιρείες της περιοχής ευθύνης του με απευθείας ανάθεση παραβιάζοντας την νομοθεσία περί ανάθεσης δημοσίων έργων. To 2010 ξεκίνησε ΕΔΕ και η υπόθεση σήμερα εξετάζεται από το υπηρεσιακό συμβούλιο»
Σχόλιο: Η υπόθεση εστάλη το 2008 στον εισαγγελέα από την τότε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Τότε παραπέμφθηκε και στο υπηρεσιακό συμβούλιο. Σε ποιές ενέργειες προέβη η σημερινή ηγεσία για να διαπιστώσει που βρίσκεται η καταγγελία ενώπιον της δικαιοσύνης; εάν όντως εκκρεμεί ακόμη στο υπηρεσιακό συμβούλιο, τί μέτρα έχει λάβει για την απίστευτη κωλυσιεργία;
Καταγγελία 2: «Σε άλλη ευρωπαϊκή πόλη αγοράστηκε το 2007 με ευθύνη του Ο.Σ.Κ. κτήριο το οποίο προοριζόταν για Ελληνικό Σχολείο, το οποίο κρίθηκε στην συνέχεια ακατάλληλο λόγω ύπαρξης αμίαντου. Το κτήριο κόστισε € 1.300.000!!! Μετά από ενέργειες της σημερινής ηγεσίας του ΥΠΔΜΘ βρέθηκε αγοραστής και το κτήριο θα πωληθεί σε τιμή υψηλότερη από την τιμή αγοράς»
Σχόλιο: Για να πωληθεί ένα κτήριο σε τιμή υψηλότερη της τιμής αγοράς, αυτό σημαίνει ότι η εκτίμηση των αρμοδίων υπηρεσιών και το τίμημα που εδόθη ήσαν τελικώς πολύ καλά. Πού ακριβώς είναι το σκάνδαλο;

Αύξηση αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Καταγγελία 3: «Υπήρξε μεγάλη αύξηση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή» διότι «πελατειακές σχέσεις και προσωπικές στρατηγικές οδήγησαν σε αυτή την εκρηκτική αύξηση κι είναι προφανές ότι δεν υπήρχε αντίστοιχη αύξηση αναγκών και ζήτησης από μαθητές στο εξωτερικό».
Σχόλιο: Υπήρξε αύξηση του αριθμού των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, όταν άλλαξε ο νόμος που μείωσε τον ελάχιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα. Την ίδια αύξηση είχαμε και στην Ελλάδα. Οι πελατειακές σχέσεις, στις οποίες αναφέρεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, θα ήταν δύσκολο να βρουν έδαφος να ανθίσουν, διότι οι αποσπασμένοι πηγαίνουν στο εξωτερικό μετά από εξετάσεις και μόνον. Σε πολλές περιπτώσεις οι αιτήσεις είναι λιγότερες από τις θέσεις!

Άγνοια της γλώσσας του τόπου από τους εκπαιδευτικούς

Καταγγελία 4: «Επειδή το σύστημα λειτούργησε για κάποια χρόνια εντελώς πελατειακά, είχαμε και το φαινόμενο … να στέλνουμε δασκάλους-εκπαιδευτικούς που δεν μπορούσαν να χειριστούν καλά τη γλώσσα της χώρας στην οποία πήγαιναν».
Σχόλιο: Εκπαιδευτικοί αποσπώνται σε 72 χώρες σε όλο τον κόσμο. Είναι αδύνατον να γνωρίζουν τις γλώσσες 72 χωρών! Επιπλέον, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που επιθυμεί να αποσπασθεί στο εξωτερικό μειώνεται διαρκώς. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί πηγαίνουν με μειωμένα προσόντα.

Ισότιμοι τίτλοι σπουδών

Καταγγελία 5: «Πολλές μορφές Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης του εξωτερικού, δεν παρέχουν ισότιμους τίτλους σπουδών με τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα των χωρών που είναι εγκατεστημένα και δε δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές τους να εισαχθούν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα των χωρών αυτών».
Σχόλιο: Το πρόβλημα αυτό υφίσταται κυρίως στη Γερμανία. Για αυτό το λόγο είχε ξεκινήσει αλλαγή των σχολικών προγραμμάτων και διάλογος με τις γερμανικές εκπαιδευτικές αρχές για αναγνώριση της ισοτιμίας και δημιουργία ενός ελληνο-γερμανικού απολυτηρίου αντίστοιχου του γαλλο-γερμανικού (abi-bac). Ας μας πει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας πότε ήταν η τελευταία φορά που συνεδρίασε η κοινή ελληνογερμανική επιστροπή για την εκπαίδευση; Τί έχει γίνει τα τελευταία δύο έτη για την αλλαγή των σχολικών προγραμμάτων; Πού βρίσκεται το θέμα του ελληνο-γερμανικού απολυτηρίου;

ΗΠΑ: μικρός αριθμός ομογενών μαθητών παρακολουθεί μαθήματα ελληνικής γλώσσας

Καταγγελία 6: «Στις ΗΠΑ παρακολουθούν μάθημα μόλις 16 χιλιάδες περίπου ομογενείς μαθητές, ενώ υπάρχει ένας άλλος σημαντικός αριθμός που ξεπερνά τις 30 χιλιάδες πιθανά και 40 χιλιάδες που δεν παρακολουθεί κανένα απολύτως πρόγραμμα».
Σχόλιο: Η παρατήρηση είναι σωστή. Για αυτό το λόγο το 2008 υπήρξε συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Αρχιεπισκοπής Αμερικής για την αντιμετώπιση του προβλήματος που περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, επαναλειτουργία της σχολής του Αγίου Βασιλείου για εκπαίδευση όσων Ελληνοαμερικανών επιθυμούν να διδάξουν στα σχολεία των κοινοτήτων και δημιουργία ενός προτύπου ελληνο-αμερικανικού σχολείου στην ανατολική ακτή. Τί από αυτά έχει υλοποιηθεί;

Μείωση προσοντούχων ομογενών εκπαιδευτικών

Καταγγελία 7: «Το επόμενο σημείο είναι η διαρκής μείωση προσοντούχων ομογενών εκπαιδευτικών, καθώς δεν υπάρχουν κίνητρα για να μπορέσουν να κινητοποιηθούν και να αξιοποιηθούν σε αυτή την προσπάθεια».
Σχόλιο: Το 2008 είχε δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ειδικό πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Διδασκόντων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας μόνον ως δεύτερης ή ως ξένης γλώσσας αποκλειστικώς και μόνον για τις εκπαιδευτικές μονάδες της αλλοδαπής που ήταν γνωστό ως Γ2+. Το 2009 ελέγχθηκε πλήρως το πρόγραμμα και διαπιστώθηκε ότι το πιστοποιητικό ανταποκρίνεται στους στόχους των εισηγητών του. Γιατί κατά τα τελευταία δύο έτη το Υπουργείο Παιδείας δεν το υιοθετεί, αφού θέλει κίνητρα για τους ομογενείς εκπαιδευτικούς;

Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί δίδασκαν αγγλικά, καλλιτεχνικά, μουσική

Καταγγελία 8: «Σημαντικός αριθμός των αποσπασμένων εκπαιδευτικών που στέλναμε τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό, είχαν ειδικότητες όπως αγγλικής φιλολογίας, καλλιτεχνικών, μουσικής, που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα αντιμετωπίζει».
Σχόλιο: Καλό θα ήταν να μας πει το Υπουργείο ποιός είναι αυτός ο «σημαντικός αριθμός» και το ποσοστό τους στο σύνολο των εκπαιδευτικών. Όταν υπάρχουν ημερήσια σχολεία στο εξωτερικό, το Υπουργείο είναι υποχρεωμένο να στείλει όλες τις ειδικότητες. Βεβαίως, ελαμβάνοντο μέτρα να μην αποσπώνται π.χ. στη Βρετανία για τις ανάγκες των εκεί δύο σχολείων εκπαιδευτικοί με ειδικότητα αγγλικής φιλολογίας αλλά να επιλέγεται επιτόπιο προσωπικό με σύμβαση έργου. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αγνοεί ότι μεγάλος όγκος αιτημάτων από ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού είναι η αποστολή εκπαιδευτικών με ειδικότητα στη μουσική και στη γυμναστική για να μπορεί η νέα γενιά να έχει μία ελάχιστη επαφή με την Ελλάδα μέσω των τραγουδιών και των ελληνικών χορών

Δεν υπάρχει αξιοπιστία στους αριθμούς των μαθητών

Καταγγελία 9: «Δεν υπάρχει δυστυχώς ένα αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης της λειτουργίας των σχολικών μονάδων. …Ο συνολικός αριθμός των μαθητών που παρακολουθεί προγράμματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερμανία το σχολικό έτος 2010-2011 ανέρχεται σε 18 χιλιάδες. Λίγους μήνες μετά την αρχική καταμέτρηση, έγινε επανακαταμέτρηση αυτών των μαθητών και το αποτέλεσμα ήταν 15 χιλιάδες μαθητές. Μπορεί κανείς πολύ εύκολα να καταλάβει ότι κανένα από τα δύο νούμερα δεν είναι αξιόπιστο».
Σχόλιο: Η παρατήρηση δείχνει την τεράστια άγνοια επί του θέματος διότι και οι δύο αριθμοί είναι σωστοί. Οι περισσότερες σχολικές μονάδες προσφέρουν απογευματινά μαθήματα. Οι μαθητές τα παρακολουθούν μετά το τέλος των κανονικών μαθημάτων. Στην έναρξη του σχολικού έτους γράφονται πολλοί μαθητές. Εξ ου και ο αριθμός των 18.000. Επειδή δεν είναι υποχρεωτική η φοίτηση υπάρχει διαρροή. Για αυτό το λόγο λίγους μήνες μετά υπήρχαν 15.000 μαθητές!
Δυστυχώς, όλες οι παραπάνω επισημάνσεις καταδεικνύουν ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 1,5 χρόνο μετά, αντί να μας γνωστοποιήσει τα πεπραγμένα της προσπαθεί μέσω ανυπόστατων καταγγελιών να σπιλώσει το έργο της ΝΔ στο χώρο της Παιδείας.

Ε Ρ Ω Τ Α Τ Α Ι
η κα Υπουργός

1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό ;
2. Γιατί το Υπουργείο αντί να προσπαθεί να αναβαθμίσει την παρεχόμενη εκπαίδευση στο εξωτερικό προσπαθεί μέσα από δήθεν «καταγγελίες» να βρει άλλοθι για την απραξία των τελευταίων δύο ετών;

Αθήνα, 01 / 02 / 2011

Ο ερωτών Βουλευτής Ευριπίδης Σ. Στυλιανίδης
Βουλευτής Ροδόπης

Advertisement