Πόσο κοστίζουν τα πλασματικά χρόνια : Ποιοι και με ποιες προϋποθέσεις δικαιούνται να αναγνωρίσουν επιπλέον ασφάλιση


Εως επτά έτη πλασματικό χρόνο ασφάλισης θα μπορούν να αναγνωρίζουν οι ασφαλισμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου από το 2015. Από το τρέχον έτος οι ασφαλισμένοι δίνανται να αναγνωρίσουν τέσσερα έτη και σταδιακά να φθάσουν στα επτά το 2015. Μεταξύ αυτών που αναγνωρίζονται είναι τα έτη σπουδών, ο χρόνος ανεργίας κτλ.

1 Ποιοι έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν τους νέους «πλασματικούς» χρόνους;

Οι νέοι «πλασματικοί» χρόνοι αναγνωρίζονται μόνο από εκείνους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και μετά. Αντίθετα, όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως 31.12.2010 αναγνωρίζουν τους χρόνους που ίσχυαν με τους προηγούμενους νόμους (π.χ. στρατιωτική θητεία, χρόνος ανατροφής παιδιών κτλ.).

2 Πόσα χρόνια μπορεί να αναγνωρίσει ο εργαζόμενος από τους νέους χρόνους που προβλέπονται στον νέο ασφαλιστικό νόμο;

Ενας εργαζόμενος που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 μπορεί να αναγνωρίσει ως 4 χρόνια. Οποιος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012 μπορεί να αναγνωρίσει ως 5 χρόνια, το 2013 ως 6 χρόνια και από το 2014 και μετά ως 7 χρόνια.

3 Τα «πλασματικά» χρόνια αναγνωρίζονται μόνο σε Ταμεία κύριας ασφάλισης ή και στα επικουρικά;
Τα «πλασματικά» αναγνωρίζονται και στα επικουρικά Ταμεία με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναγνωρίζονται στα Ταμεία κύριας ασφάλισης. Οι εισφορές βέβαια για την αναγνώριση χρόνου στα επικουρικά Ταμεία είναι πολύ μικρότερες (στις περισσότερες περιπτώσεις 6% επί των συντάξιμων αποδοχών).

4 Για ποιους χρόνους που αναγνωρίζονται δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές;

Χωρίς την καταβολή εισφορών αναγνωρίζεται ο χρόνος της επιδοτούμενης ανεργίας και ως 300 ημέρες, ο χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας και ως 300 ημέρες, ο χρόνος κύησης και λοχείας για τις μητέρες και ως 119 ημέρες και ο χρόνος συνταξιοδότησης με αναπηρική σύνταξη. Αντίθετα, για όλους τους άλλους χρόνους που αναγνωρίζονται καταβάλλονται εισφορές.

5 Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω τον χρόνο στρατιωτικής θητείας;

Σε όλα τα Ταμεία ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται με την καταβολή εισφοράς που αντιστοιχεί στο άθροισμα των εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, επί των συντάξιμων αποδοχών που έχει ο εργαζόμενος κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης. Για τους μισθωτούς η εισφορά στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι το 20% επί των αποδοχών, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες η εισφορά για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται είναι ίση με την εισφορά που καταβάλλει ο ασφαλισμένος στον κλάδο σύνταξης.

6 Σε ποιες περιπτώσεις έχω έκπτωση για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας;

Εκπτωση 30% παρέχεται σε όσους ασφαλισμένους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 ως 31.12.2014.

Εκπτωση 50% παρέχεται σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2015 και μετά.

7 Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω τα χρόνια σπουδών;
Ο χρόνος σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, ο χρόνος μαθητείας και ο χρόνος φοίτησης σε μέσες επαγγελματικές σχολές αναγνωρίζονται με την καταβολή εισφορών που αντιστοιχεί στο 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται.

8 Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω τον χρόνο ανατροφής παιδιών;

Ο χρόνος ανατροφής παιδιών αναγνωρίζεται με την καταβολή εισφορών που αντιστοιχεί στο 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται.

9 Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω εκπαιδευτική άδεια ή χρόνο απεργίας;

Για τους χρόνους εκπαιδευτικής άδειας ή απεργίας ο εργαζόμενος καταβάλλει για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει ποσό που αντιστοιχεί στο 20% του συντάξιμου μισθού που έχει κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης.

10 Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω τον χρόνο ανεργίας;

Για τον χρόνο της επιδοτούμενης ανεργίας δεν καταβάλλονται εισφορές. Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Για οποιονδήποτε άλλο χρόνο ανεργίας ή κενού ασφάλισης που υπάρχει μετά την πρώτη ασφάλιση σε οποιονδήποτε φορέα ο εργαζόμενος πληρώνει εισφορά για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει ίση με το 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

11 Πώς μπορώ να πληρώσω στο Ταμείο μου για την αναγνώριση των «πλασματικών» χρόνων;

Η πληρωμή στα Ταμεία γίνεται εφάπαξ εντός τριμήνου από την ειδοποίηση του Ταμείου, οπότε υπάρχει έκπτωση 15% στο ποσό. Παρέχεται όμως η δυνατότητα το συνολικό ποσό να εξοφληθεί σε τόσες μηνιαίες δόσεις όσοι είναι οι μήνες που αναγνωρίζονται.

12 Μπορώ με την αναγνώριση των «πλασματικών» χρόνων να πάρω σύνταξη σε μικρότερη ηλικία;
Στην πραγματικότητα και σε πολλές περιπτώσεις με την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα νωρίτερα

13 Σε ποιες περιπτώσεις τα «πλασματικά» χρόνια συνυπολογίζονται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και σε ποιες για την προσαύξηση της σύνταξης;

Σε όλες τις περιπτώσεις τα χρόνια που αναγνωρίζονται συνυπολογίζονται για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ειδικά όμως για προσαύξηση της σύνταξης συνυπολογίζονται τα χρόνια για τα οποία προβλέπεται η πληρωμή εισφοράς (αναγνώριση με εξαγορά).

Αναγνωριζόμενοι χρόνοι ασφάλισης

1. Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
Εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) επί του μισθού που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 ως 31.12.2014 το ποσό εξαγοράς μειώνεται κατά 30% και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2015 και εφεξής το ποσό εξαγοράς μειώνεται κατά 50%.

2. Χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών
Αναγνωρίζεται βάσει του άρθρου 6 του Ν. 1483/1984-ΦΕΚ 153 Α και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% (ΙΚΑΕΤΑΜ) του μισθού του χρόνου υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

3.Χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας (ως 300 ημέρες)

Συνυπολογίζεται (χωρίς εξαγορά) μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, όχι όμως για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.

4. Χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας (ως 300 ημέρες)

Συνυπολογίζεται (χωρίς εξαγορά) μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος- όχι όμως για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.

5. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (ως δύο έτη)

Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) επί του μισθού του χρόνου υποβολής της αίτησης.

6.Χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και ο χρόνος σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες επαγγελματικές σχολές, ο οποίος είναι ίσος με τα κατά τον χρόνο αποφοίτησης επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής.

Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

7. Χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και στο Δημόσιο
Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

8. Χρόνος κύησης και λοχείας(που προβλέπεται από την ΕΓΣΣΕ)

Συνυπολογίζεται (χωρίς εξαγορά) μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όχι όμως για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.

9. Χρόνος απεργίας
Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% (ΙΚΑΕΤΑΜ) επί των μισθών του χρόνου υποβολής της αίτησης.

10. Πλασματικός χρόνος του άρθρου 141 του Ν. 3655/2008 ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης των παιδιών.

Συνυπολογίζεται και για τη συμπλήρωση του χρόνου συνταξιοδότησης και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης- είναι 1 χρόνος για το πρώτο παιδί και από 2 χρόνια για το δεύτερο και τρίτο και καλύπτει και τις γεννήσεις που έγιναν πριν από την 1.1.2000.

11.Χρόνος μαθητείας(ως 1 έτος)
Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

12. Χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν από την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ και ως 5 έτη εφόσον δεν είχαν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

13. Χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη αναπηρίας.
Συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1.Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και συμπληρώνω ως το τέλος του 2010 10.000

ημέρες ασφάλισης. Εχω υπηρετήσει 2 έτη στρατιωτική θητεία. Πότε θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα και πότε μπορώ να αναγνωρίσω τον χρόνο στρατιωτικής θητείας; Αν πληρώσω τον Στρατό το 2011, θα έχω έκπτωση;

Θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010,εφόσον αναγνωρίσετε 500 τουλάχιστον ημέρες από τη στρατιωτική σας θητεία. Για να πάρετε σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσετε το 58ο έτος της ηλικίας σας.Η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας μπορεί να γίνει και σήμερα,αλλά και ως τις 31.12.2013. Δεν θα έχετε έκπτωση για την αναγνώριση του Στρατού, γιατί ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που θεμελιώνουν δικαίωμα ως το τέλος του 2010.

2.Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και έχω συμπληρώσει 9.000 ημέρες ασφάλισης το 2010. Είμαι 56 ετών. Πότε θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα; Τι πρέπει να κάνω για να πάρω το συντομότερο δυνατόν σύνταξη;

Το 2011, εφόσον συνεχίσετε την εργασία σας, θα έχετε 9.300 ημέρες ασφάλισης. Μπορείτε να αναγνωρίσετε 1.200 ημέρες ασφάλισης (από ανεργία, από Στρατό, από σπουδές κτλ.) έτσι ώστε να συμπληρώσετε 10.500 ημέρες ασφάλισης και να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα για χορήγηση σύνταξης στο 58ο έτος της ηλικίας σας. Για να καταβληθεί η σύνταξη απαιτούνται βέβαια 10.800 ημέρες ασφάλισης τις οποίες θα συμπληρώσετε το 2012, οπότε και μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε.

ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

Οι 7 αλλαγές από το 2011 στις συντάξεις του Δημοσίου…


Η βίαιη εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί τη βασικότερη αλλαγή που επέρχεται στο ασφαλιστικό καθεστώς του δημοσίου τομέα. Αναλυτικά:

1
Επέρχεται εξίσωση εντός τριών ετών (2011-2013) των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών- γυναικών στο Δημόσιο. Οι μητέρες ανηλίκων οι οποίες στα 25 χρόνια υπηρεσίας θεμελιώνουν δικαίωμα και στα 50 παίρνουν σύνταξη θίγονται περισσότερο, αφού η ηλικία συνταξιοδότησης το 2011 αυξάνεται στα 52, το 2012 στα 55 και το 2013 στα 65. Παρέχεται η δυνατότητα στις μητέρες αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης ως 5 έτη ως εξής: για τα τρία πρώτα παιδιά ένα έτος για το πρώτο παιδί και δύο έτη για καθένα από τα επόμενα.

2 Εξομοιώνονται ως προς τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη) άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί ως 31.12.1982. Η άμεση αυτή εξίσωση δεν επιφέρει συνταξιοδοτικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις αυξάνονται σταδιακά από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλαδή να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.

3 Θεσπίζεται ενιαίο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (55ο έτος) για τους άνδρες και τις γυναίκες υπαλλήλους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως 31.12.1997.

4 Θεσπίζονται από 1.1.2011 τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 ως 31 Δεκεμβρίου 1992:

* Για όσους έχουν ανήλικο παιδί και συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2011, το 52ο έτος της ηλικίας, για όσους συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 55ο και για όσους συμπληρώνουν την 25ετία από το έτος 2013 και μετά το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65ο έτος. * Το 50ό έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο.

* Το 61ο έτος για όσους υπαλλήλους δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες, έχουν 15 χρόνια ασφάλισης και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, το οποίο αυξάνεται στο 63ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012 και στο 65ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το έτος 2013 και μετά. 5 Εξομοιώνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που μπορούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη και ορίζεται στο 56ο έτος το 2011, στο 58ο το 2012 και στο 60ό έτος το 2013. 6 Για άνδρες και γυναίκες υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί από 1.1.1983 και μετά ο προβλεπόμενος σήμερα χρόνος υπηρεσίας των 35 ετών που απαιτείται προκειμένου να αποχωρήσουν με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας καθώς και ο προβλεπόμενος χρόνος των 37 ετών που απαιτείται προκειμένου να αποχωρήσουν από την υπηρεσία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυξάνονται σταδιακά ως το έτος 2015 στα 40 έτη υπηρεσίας, το δε όριο ηλικίας των 58 ετών παραμένει για το έτος 2011 στο 58ο. Το έτος 2012 αυξάνεται στο 59ο κ.ο.κ. Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ισχύουν και για αυτούς που συμπληρώνουν τα 37 έτη από το έτος 2011 και μετά.

7 Εξισώνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που πρωτοασφαλίστηκαν μετά την 1.1.1993, με τις ανάλογες επεμβάσεις στις διατάξεις του Ν. 2084/1992. Στην περίπτωση αυτή η εξίσωση γίνεται άμεσα από 1.1.2013 και μετά, δεδομένου ότι οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή δεν θα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης ως το έτος 2013.

ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

Νέο μαζικό κύμα φυγής για συνταξιοδότηση – Αύξηση των αιτήσεων που πλησιάζει το 50% σε σχέση με πέρσι


Εάν δεν ανακοπεί το φαινόμενο, έως το τέλος του έτους εκτιμάται πως θα έχουν υποβληθεί 65.000 έως 75.000 αιτήσεις

 

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η μαζική «έξοδος» των ασφαλισμένων, με αποτέλεσμα τα Ταμεία να κατακλύζονται από αιτήσεις για συνταξιοδότηση. Σε περίπτωση που το κύμα φυγής δεν ανακοπεί, στο τέλος του έτους εκτιμάται πως θα έχουν υποβληθεί από 65.000 έως 75.000 αιτήσεις για συνταξιοδότηση.

Τα «πρωτεία» στη μαζική αυτή φυγή έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπου τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν αύξηση περίπου 50% των αιτήσεων στο ταμείο επικουρικής ασφάλισης. Συγκεκριμένα στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) από την αρχή της νέας χρονιά μέχρι και την Παρασκευή είχαν υποβληθεί 550 αιτήσεις, ενώ το ίδιο διάστημα πέρσι δεν ξεπερνούσαν τις 325.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, όπου κάθε μέρα υποβάλλονται περίπου 25 αιτήσεις για το εφάπαξ. Ενδεικτικό των διαστάσεων που έχει πάρει η «έξοδος» είναι πως στο Ταμείο στοιβάζονται 37.000 αιτήσεις για εφάπαξ, ωστόσο δεν υπάρχουν χρήματα για την καταβολή του βοηθήματος.

Κερδισμένοι και χαμένοι
Μιλώντας στο «Εθνος της Κυριακής» ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) Θανάσης Τσιακανίκας σημειώνει χαρακτηριστικά πως «με βάση την ενημέρωση που έχουμε από τα ασφαλιστικά ταμεία διαπιστώνουμε πως η υποβολή αιτήσεων για συνταξιοδότηση συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό».

Από τη μαζική αυτή έξοδο? κερδίζει το δημόσιο, καθώς τα χρήματα που καταβάλλει για συντάξεις είναι λιγότερα από αυτά που θα έπρεπε να δίνει για τη μισθοδοσία. Στον αντίποδα ζημιωμένα είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, που όχι μόνο καλούνται να καταβάλλουν όλο και περισσότερες συντάξεις αλλά ταυτόχρονα χάνουν χρήματα από τις εισφορές.

Μεγάλοι χαμένοι από την πρόωρη έξοδο είναι και οι ασφαλισμένοι, καθώς καλούνται να συμβιβαστούν με χαμηλότερες συντάξεις. Με βάση τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων (ΠΟΣΕ) ΙΚΑ το 70% των συντάξεων που χορηγεί το Ταμείο είναι κάτω από 700 ευρώ.

Η μαζική αυτή έξοδος των ασφαλισμένων σε συνδυασμό με τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό οδηγούν σε σοβαρές καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων. Σήμερα ένας υποψήφιος συνταξιούχος περιμένει από 6 μέχρι 14 μήνες για να πάρει σύνταξη όταν έχει όλα τα χρόνια σε ένα Ταμείο και από 8 μήνες μέχρι και 2,5 χρόνια εφόσον έχει διαδοχική ασφάλιση.

Αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη καθυστέρηση υπάρχει στα επικουρικά ταμεία, όπου ο χρόνος αναμονής μπορεί να φτάσει και τα τρία χρόνια. Για παράδειγμα ένας εμποροϋπάλληλος χρειάζεται έως και 4 χρόνια για να πάρει κύρια και επικουρική σύνταξη από το ΙΚΑ και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ) αντίστοιχα.

Στην ανάγκη λήψης μέτρων για την ταχύτερη εξυπηρέτηση όσων υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης αναφέρεται ο πρόεδρος της ΠΟΠΟΚΠ Θανάσης Τσιακανίκας. Οπως χαρακτηριστικά τονίζει «είναι ανάγκη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου να ενισχύσει τα ασφαλιστικά ταμεία με προσωπικό, να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός και η μηχανοργάνωση των φορέων και να απλουστευθούν οι διαδικασίες».

ΑΔΕΔΥ
Ζητεί μέτρα στήριξης των Ταμείων

Τη λήψη μέτρων για τη στήριξη των ταμείων του δημοσίου τομέα ζητεί η ΑΔΕΔΥ, που αναμένεται να έχει συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Η κορυφαία δημοσιοϋπαλληλική οργάνωση ζητεί την «υπαγωγή» στο ΤΕΑΔΥ περίπου 80.000 εργαζομένων στο δημόσιο, που σήμερα δεν καλύπτονται από το συγκεκριμένο φορέα (με το όφελος να φτάνει τα 50 με 60 εκατομμύρια) και τη θέσπιση πόρου 2% σε κάθε λογαριασμό του δημοσίου υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων.

Παράλληλα προτείνει τη δημιουργία ενός «σχήματος» για τη δανειοδότηση του Ταμείου Πρόνοιας, ώστε να επιταχυνθεί η έκδοση του εφάπαξ βοηθήματος. Στόχος είναι το Ταμείο να πάρει ένα δάνειο περίπου 400 εκατ. ευρώ. Ωστόσο σημείο τριβής αναμένεται να αποτελέσουν τα κυβερνητικά σχέδια για επιβολή εισφοράς 2% με 3% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων για τη στήριξη των ταμείων. Μία τέτοια πρόταση βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετη την ΑΔΕΔΥ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Για να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων το υπουργείο Εργασίας προχωρεί στην υποχρεωτική έκδοση της προσωρινής σύνταξης σε όλα τα Ταμεία. Η σύνταξη θα εκδίδεται το αργότερο μέσα σε 2,5 μήνες από την υποβολή της αίτησης και θα αντιστοιχεί περίπου στο 90% του ποσού που κανονικά δικαιούται ο ασφαλισμένος (όταν βγει η τελική απόφαση θα καταβάλλονται και τα αναδρομικά). Το μέτρο θα εφαρμοστεί από τον Απρίλιο σε όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης, ενώ στόχος είναι μέχρι το Σεπτέμβριο να έχει επεκταθεί και στα επικουρικά.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
ΕΘΝΟΣ, 16/1/2011

Αναρτήθηκε στις ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ. Leave a Comment »

«ΑΥΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΙ ΚΑΝΕΙ…», Αντώνη Σαμαρά


Γράφει ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης (Χάρρυ Κλυνν)
«ΑΥΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΙ ΚΑΝΕΙ…», Αντώνη Σαμαρά
Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων παρουσιάζουν το κόμμα του οποίου ηγείσαι να υπολείπεται, κολλημένο στο 20%, κατά 4 έως 8 ποσοστιαίες μονάδες του ΠΑΣΟΚ!
Βρήκε εδώ και καιρό τον τρόπο το ΠΑΣΟΚ να στριμώχνει στα σκοινιά τη Νέα Δημοκρατία με δημοσκοπήσεις που,… κατά πολλούς, βγάζουν μάτι για τη πιθηκοειδή καταγωγή τους!
Εκείνο, όμως, που βγάζει δυο μάτια είναι η ανεξήγητα χλιαρή έως κρύα, μην πω και παγωμένη, αντίδραση του αρμόδιου τομέα της ΝΔ (Αλήθεια Αντώνη υπάρχει τέτοιος τομέας ή σας ξέφυγε όταν προχωρούσατε στο σχεδιασμό της σκιώδους κυβέρνησης)
Αλλά το πιο σοβαρό είναι αυτό που συζητά κατά κόρον πλέον ο κόσμος, «Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΔΕ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΞΕΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ, ΠΑΡ’ ΟΤΙ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΛΥΣΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ… ΚΑΙ ΤΟ ΩΡΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕ ΜΑΣ ΕΞΗΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ…»
Αυτά συζητάει ο κόσμος Αντώνη, που μάταια περιμένει, ως φαίνεται, από τη ΝΔ να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες.
Ως προς τις δημοσκοπήσεις δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν. Ή λένε την αλήθεια ή λένε ψέματα. Τόσο όμως στη μια, όσο και στην άλλη περίπτωση η ΝΔ είναι βοερά απούσα!
Και ο λαός, που έχει καεί στο χυλό, τείνει να πεισθεί ότι η ΝΔ στερείται σχεδίου, στερείται λύσεων και όλα όσα προτείνει, αφού επιμελώς αποφεύγει να τα εφαρμόσει, δεν είναι παρά θεωρητικές απόψεις που δεν έχουν καμιά, απολύτως, πρακτική αξία.
Εν τω μεταξύ ο συμμαθητής σου «ετσιγουστάροντας» προχωρεί ακάθεκτος στην εφαρμογή του σχεδίου του γενικού ξεπουλήματος της χώρας, πιστός «τοις κείνων ρήμασι…»
Το τραγικό, όμως, Αντώνη, είναι ότι ο κόσμος άρχισε πλέον να πιστεύει ότι «…ΑΥΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΙ ΚΑΝΕΙ…»
Βασίλης N. Τριανταφυλλίδης
(Χάρρυ Κλυνν)
Καλαμαριά
Αναρτήθηκε στις ΑΡΘΡΑ από Blogs. Leave a Comment »