Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί για τα συνταξιοδοτικά τους


ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Όπως είναι γνωστό με το νέο νόμο για το Συνταξιοδοτικό που ψηφίστηκε πριν λίγους μήνες στην ολομέλεια της Βουλής επέρχονται δυσμενείς αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Ορίζεται ωστόσο στην παρ. 11 του άρθρου 6 αυτού του νόμου, όπως ακριβώς και στο νόμο 3847 που δημοσιεύτηκε στις 11-5-2010, ότι όσοι και όσες έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010 δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Για τα πρόσωπα αυτά θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις, που αφορούν τόσο τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και τον υπολογισμό της σύνταξης.

Με απλά λόγια, όσοι έχουν  θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31-12-2010 ,  μπορεί να αποχωρήσουν όποτε θέλουν και το 2011 και το 2015 και  οποιαδήποτε άλλη χρονολογία  χωρίς καμία μεταβολή ούτε στα όρια ηλικίας ούτε στον υπολογισμό της σύνταξης ούτε καμία  « ποινή» θα έχουν στο ύψος της σύνταξής τους, εάν φύγουν μετά το 2010.

Πιο συγκεκριμένα να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά ποιοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δε θίγονται:

1) Όλοι οι διορισθέντες μέχρι 31-12-82.

Ειδικότερα από αυτή την κατηγορία:

α) Όλες οι παντρεμένες γυναίκες είτε έχουν παιδιά είτε δεν έχουν, μπορούν να αποχωρήσουν, όποτε θέλουν ,σήμερα ή και μετά το 2010, γιατί έχουν συμπληρώσει 24,5 χρόνια υπηρεσίας και δεν απαιτείται όριο ηλικίας.

β) Όλοι όσοι συμπλήρωσαν ή θα συμπληρώσουν και μετά το 2010   35 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας. Από τα  35 χρόνια υπηρεσίας τα 25 τουλάχιστον είναι απαραίτητο να είναι στο δημόσιο (στην 25ετία υπολογίζεται και η στρατιωτική θητεία για τους άνδρες) τα υπόλοιπα μπορεί να είναι και από τον ιδιωτικό τομέα και θα χρειαστεί εξαγορά για την αναγνώριση.

* Αυτοί σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να αποχωρήσουν και με λιγότερα χρόνια, με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν, τα γνωστά εξάμηνα που προστίθενται από 1-1-98  Χωρίς Όριο Ηλικίας            (Χ.Ο.Η.)

Αν π.χ η 25ετία  συμπληρώθηκε το 2001, από την ημερομηνία συμπλήρωσής της και μετά απαιτούνται συνολικά 34   έτη Χ.Ο.Η

Αν    συμπληρώθηκε το    2002, απαιτούνται       34,5  χρόνια   Χ.Ο.Η.

Αν                 »                   2003 και μετά απαιτούνται  35  έτη  Χ.Ο.Η.

2)  Διορισθέντες από 1-1-83 έως 31-12-92

α) Μητέρες ανηλίκων που στις 31-12-2010 έχουν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας , στα  οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης και έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας. Σ΄ αυτές η σύνταξη θα καταβληθεί, όταν συμπληρώσουν το 50ο έτος της ηλικίας. Αν το 50 έτος συμπληρώνεται μετά το 2010, δεν αλλάζει τίποτε γι αυτές, όσο και να παραμείνουν στην υπηρεσία και ούτε επηρεάζει τα αποκτηθέντα ασφαλιστικά δικαιώματα η ενηλικίωση του παιδιού.

β) Μητέρες με τρία παιδιά και άνω.

Χρειάζονται 20 χρόνια υπηρεσίας (στα  οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης) να έχουν συμπληρώσει στις 31-12-2010 και μπορούν να αποχωρήσουν , χωρίς όριο ηλικίας, όποτε θελήσουν. Δεν  ενδιαφέρει να είναι τα παιδιά ανήλικα ή ενήλικα, ο αριθμός των παιδιών  ενδιαφέρει  την ημερομηνία που συμπληρώνεται η 20ετία.

γ) Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες των γυναικών (ανύπαντρες γυναίκες, μητέρες με ενήλικα παιδιά κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας κλπ ) , εάν συμπληρώνουν 25ετία στις 31-12-2010 , μπορούν να αποχωρήσουν, όταν συμπληρώσουν το 60ο έτος της ηλικίας τους, όποτε αυτό συμπληρωθεί , χωρίς καμία μεταβολή στη συνταξιοδοτική τους κατάσταση.

ε) Όλοι οι άνδρες που έχουν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας.  Το όριο ηλικίας που απαιτείται για συνταξιοδότηση γι αυτούς,  έχει να κάνει με το έτος που συμπληρώθηκες η 25ετία. Αν πχ η 25ετία συμπληρώθηκε το 1998 απαιτούνται 60,5 έτη, αν συμπληρώθηκε το 1999     61 έτη κ.ο.κ Αν η 25ετία συμπληρώθηκε από το 2007 και μετά απαιτείται η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

δ) Όλοι όσοι συμπληρώνουν 31-12-2010  35 χρόνια υπηρεσίας και έχουν ηλικία 58 ετών ή όταν συμπληρώσουν την ηλικία των 58 ετών μετά το 2010

ε) Όλοι όσοι μέχρι 31-12-2010 έχουν 37 χρόνια Χ.Ο.Η.

Με την παρ.5 του άρθρου 6 αυτού του νόμου καταργείται δυστυχώς μια σημαντική ρύθμιση για τους εκπαιδευτικούς που έδινε η  παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.3075/2002. Ο νόμος αυτός, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού λειτουργήματος,   έδινε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αποχωρούν  με 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών, όσοι απ’ αυτούς είχαν διοριστεί μέχρι 31-12-82, και 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών όσοι διορίζονταν μετά την 1-1-83. Η διάταξη αυτή του Ν.3075  καταργείται από 1-1-2011.

Ωστόσο στηριζόμενοι στην παρ. 11 του άρθρου 6 αυτού του νόμου περί μη εφαρμογής των αλλαγών σ’αυτούς που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010, ύστερα και από σχετική επιβεβαίωση  από το αρμόδιο τμήμα συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μπορούμε να βεβαιώσουμε τα εξής:

α)  Όσοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν μέχρι 31-12-82, έχουν θεμελιώσει όλοι συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) και επομένως δε θίγονται από την κατάργηση αυτής της διάταξης. Αυτοί μπορούν να αποχωρήσουν, όταν συμπληρώσουν τα 30 χρόνια υπηρεσίας (όσοι δεν τα έχουν συμπληρώσει) και όταν συμπληρώσουν το 55ο έτος της ηλικίας τους. Στην 25ετία για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος υπολογίζεται και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες, ενώ ο χρόνος ασφάλισης σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ ,ΟΑΕΕ κλπ) υπολογίζεται μετά την 25ετία για τη συμπλήρωση της 30ετίας.Η περαιτέρω παραμονή τους στην υπηρεσία μετά το 2010,  δεν επιφέρει καμία μεταβολή στη συνταξιοδοτική τους κατάσταση ούτε στον υπολογισμό της σύνταξης.

β) Όσοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν από 1-1-83 και μετά, εάν  μέχρι 31-12-2010 συμπληρώνουν 25ετία, θα μπορέσουν να αποχωρήσουν, όταν συμπληρώσουν 30 έτη υπηρεσίας και όταν θα έχουν και το 60 έτος της ηλικίας, όποτε αποκτήσουν αυτές τις προϋποθέσεις. Στην 25ετία για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος γι αυτή την κατηγορία υπολογίζεται και ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες. Ο ελάχιστος χρόνος δημόσιας υπηρεσίας που απαιτείται είναι 5 έτη γι τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Τα βασικά σημεία του νόμου έχουν ως εξής:

Α.   ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ 1-1-2011 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ –ΕΤΑΜ

Από 1-1-2011 όλοι οι νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι στο Δημόσιο υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον  κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ

Τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στους οικείους φορείς, στους οποίους ασφαλίζονται και οι προσληφθέντες μετά την 1-1-93.

Δίδεται μάλιστα η δυνατότητα και στους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους, καθώς και σε όσους προσληφθούν  μέχρι 31-12-2010 να επιλέξουν προαιρετικά την υπαγωγή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.

 

Β.   ΕΞΙΣΩΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1. Γονείς με ανήλικα παιδιά:

(προσληφθέντες στο Δημόσιο από 1-1-83 έως 31-12-92)

Μέχρι τώρα μόνο οι μητέρες με ανήλικα παιδιά αυτής της κατηγορίας μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με 25 χρόνια υπηρεσία και ηλικία 50 ετών, εφόσον κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας το παιδί ήταν ανήλικο.

Με το νέο νόμο  άνδρες και γυναίκες  της κατηγορίας αυτής,  εάν συμπληρώνουν

την 25ετία από 1-1- 2011 και έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας , απαιτείται το 52ο έτος της ηλικίας συμπληρωμένο, το οποίο αυξάνεται στο 55ο έτος από 1-1-2012 και στο 65ο έτος από 1-1-2013.

 

Έτος θεμελίωσης

 

Έτη υπηρεσίας

 

Όριο ηλικίας

2010 25 50
2011 25 52
2012 25 55
2013 25 65

Αύξηση από 2 έως 15 έτη  υπηρεσίας. Είναι από τις πιο επώδυνες αλλαγές,

Για τις ασφαλισμένες από 1-1-93 που έχουν ανήλικα   παιδιά και θα έφευγαν με 20 χρόνια υπηρεσίας  και ηλικία 55 ετών, η εξίσωση ξεκινάει άμεσα από 1-1-2013 (αφού μέχρι τότε δεν έχει θεμελιωθεί δικαίωμα 20ετίας)και ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τις ασφαλισμένες πριν το 1992.

3. Γονείς με τρία ή περισσότερα παιδιά:

Μέχρι τώρα οι  μητέρες με τρία παιδιά και άνω μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με 20 έτη υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον ήταν ασφαλισμένες μέχρι 31-12-92 .

Το δικαίωμα της συνταξιοδότησης  με 20 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας δεν παρέχονταν στον πατέρα, που είχε τρία παιδιά παρά μόνο αν ήταν χήρος ή διαζευγμένος . Στην περίπτωση μάλιστα του διαζευγμένου έπρεπε τα παιδιά να ήταν ανήλικα και  τα τρία και να είχε την επιμέλεια αυτών με δικαστική απόφαση.

Με το  νέο νόμο από 1-1-2011  τόσο οι άνδρες όσο και οι  γυναίκες που έχουν τρία παιδιά, ανεξάρτητα από το χρόνο πρόσληψής τους ,  εάν μέχρι 31-12-2010 συμπληρώνουν 20 χρόνια πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μπορούν να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας (Χ.Ο.Η.)  Η υπηρεσία αυτή αυξάνεται κατά 1 έτος για όσους συμπληρώνουν την 20ετία εντός του 2011, αλλά με όριο ηλικίας το 52ο έτος , κατά 2 έτη για όσους τη συμπληρώνουν τα  2012 , με όριο ηλικίας το 55ο έτος και επίσης κατά 2 έτη για όσους τη συμπληρώνουν το 2013 με όριο ηλικίας το 65ο έτος.

Καταργείται η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες  να είναι δηλ χήροι ή να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση, αν είναι διαζευγμένοι.

Έτος θεμελίωσης Έτη υπηρεσίας Όριο ηλικίας
2010 20 Χ.Ο.Η.
2011 21 52
2012 23 55
2013 25 65

Οι ασφαλισμένοι από 1-1-93 που έχουν 3 παιδιά και άνω, επειδή και εδώ η 20ετία συμπληρώνεται από 1-1-2013, ακολουθούν τα όρια ηλικίας των ασφαλισμένων πριν το 1992 δηλ το 2013 θα θέλουν 25 έτη που τα συμπληρώνουν το 2018 οπότε θα θέλουν και το 65ο έτος της ηλικίας.

* ο υπάλληλος ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. πχ αν μία τρίτεκνη υπάλληλος θεμελιώνει το 2011 20ετία, χρειάζεται  τότε 21 έτη που θα τα έχει το 2012, το όριο όμως ηλικίας των 52 ετών ισχύει πάντα γι αυτή.

 

4. Άνδρες και γυναίκες με ανίκανα παιδιά

α) (ασφαλισμένοι από 1-1-83 έως 31-12-82)

Μέχρι τώρα οι μητέρες υπάλληλοι με ανάπηρα παιδιά (50% και άνω) ή με ανίκανο σύζυγο (67% και άνω) υπάγονταν στην ίδια κατηγορία με τις μητέρες με ανήλικα παιδιά , 25έτη υπηρεσίας και ηλικία  50ετών. Οι άνδρες δεν μπορούσαν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος.

Με το νέο νόμο άνδρες και γυναίκες της κατηγορίας αυτής από 1-1-2011,εφόσον έχουν ανίκανο παιδί ή ανίκανο σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μπορούν να αποχωρήσουν στο 50ό έτος της ηλικίας με τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25ετία).

Επεκτείνεται το δικαίωμα αυτό και στους άνδρες που είχαν μέχρι τώρα το 65ο έτος της ηλικίας.

β). Άνδρες και γυναίκες με ανίκανα παιδιά (ασφαλισμένοι από 1-1-93 και μετά)

Μέχρι τώρα οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής που είχαν ενήλικα αλλά ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με 20 χρόνια υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών.

Με το νέο νόμο άνδρες και γυναίκες της κατηγορίας αυτής, εφόσον έχουν ανίκανα για κάθε εργασία παιδιά, από 1-1-2013 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 50ο έτος της ηλικίας αλλά με 25 χρόνια πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

Έτη υπηρεσίας Όριο ηλικίας
Ασφαλισμένοι μέχρι      31-12-92 25 50
Ασφαλισμένοι από         1-1-93 25 50

 

5. Λοιπές περιπτώσεις της κατηγορίας των ασφαλισμένων 1-1-1983 έως 31-12-82

(ανύπαντρες γυναίκες, παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά και χήρες ή διαζευγμένες χωρίς παιδιά ή με έγγαμα παιδιά, καθώς και άγαμες μητέρες με άγαμα παιδιά)

Προκειμένου να γίνει η εξίσωση των ορίων ηλικίας των γυναικών με τους άνδρες ο νέος νόμος προβλέπει  ότι οι ανωτέρω κατηγορίες των γυναικών, εάν συμπληρώνουν την 25ετία το 2010,  ισχύει το όριο ηλικίας των 60 ετών για τη λήψη της σύνταξης. Εάν η 25ετία συμπληρώνεται το 2011, απαιτείται το 61ο έτος της ηλικίας, εάν συμπληρώνεται το 2012 απαιτείται το 63ο έτος και εάν συμπληρώνεται η 25ετία το 2013, απαιτείται το 65ο έτος.

 

Έτος θεμελίωσης

 

Έτη υπηρεσίας

 

Όριο ηλικίας

2010 25 60
2011 25 61
2012 25 63
2013 25 65

6. Πρόωρη συνταξιοδότηση από 1-1-83 έως 31-12-92)

Όλες οι γυναίκες της προηγούμενης κατηγορίας   (ανύπαντρες ,παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά κλπ) εάν συμπληρώνουν την 25ετία μέχρι το 2010 ισχύει το όριο ηλικίας των 60 ετών για τη λήψη της σύνταξης , ενώ για τους άνδρες είναι το 65ο έτος της ηλικίας.

Δίνεται η δυνατότητα μέχρι τώρα να λάβουν  πρόωρη σύνταξη από την ηλικία των 55 ετών οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας και από την ηλικία των 60 ετών οι άνδρες, μειωμένη όμως κατά 4,5%  για κάθε έτος  που υπολείπεται  του αντίστοιχου ορίου ηλικίας. Αν πχ αποχωρήσουν 5 έτη νωρίτερα του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας  θα λάβουν τη σύνταξη μειωμένη κατά  4,5% χ 5 = 22,5%.

Με το νέο νόμο, προκειμένου να γίνει εξίσωση των ορίων ηλικίας, εάν η 25ετία συμπληρώνεται από 1-1- 2011 τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες,  η πρόωρη συνταξιοδότηση θα γίνεται στο 56ο έτος  και από 1-1-2012 το ηλικιακό όριο αυξάνεται κατά 2 έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι η συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας.

 

Έτος θεμελίωσης  

Έτη υπηρεσίας

Πρόωρη συνταξιοδότηση Πλήρης συνταξιοδότηση
2010 25 55 60
2011 25 56 61
2012 25 58 63
2013 25 60 65

 

Η μείωση όμως θα είναι 6% για κάθε έτος πρόωρης εξόδου που υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης, Δηλ. για αποχώρηση 5έτη νωρίτερα του προβλεπόμενου χρόνου η μείωση θα είναι 6%  χ  5 = 30%

Αυτό είναι το λεγόμενο «πέναλτι» στην τηλεοπτική γλώσσα του ασφαλιστικού και μόνο γι αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Όλες οι άλλες συντάξεις λέγονται πλήρεις και είναι ανάλογες με τα χρόνια υπηρεσίας.

 

7. Για  όσους έχουν προσληφθεί  μετά την 1-1-83 και συμπληρώνουν 36 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας το έτος 2011, η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη μετά τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους.

Ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας για όσους συμπληρώνουν αυτόν από το έτος 2012 και μετά αυξάνεται κατά 1 έτος και μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών πλήρους πραγματικής υπηρεσίας. Το όριο ηλικίας των 58 ετών αυξάνεται από 1-1-2012 κατά  ένα (1) έτος ετησίως και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας.

Η παράγραφος αυτή του άρθρου 6 έρχεται να αντικαταστήσει την παρ.6γ του άρθρου 1 του Ν.3029/2002 κατά την οποία οι προσληφθέντες μετά την 1-1-83, εάν συμπλήρωναν 35 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, η καταβολή της σύνταξης γινόταν  με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας. Αυτό ισχύει μέχρι 31-12-2010. Αν η 35ετία συμπληρώνεται το 2011, ναι μεν ισχύει το 58ο έτος ηλικίας αλλά τα έτη υπηρεσίας πρέπει να γίνουν 36 κ.ο.κ.

 

Έτος θεμελίωσης

Έτη υπηρεσίας Όριο ηλικίας
2010 35 58
2011 36 58
2012 37 59
2013 38 60
2014 39 60
2015 40 60

 

8. Τα 37 έτη υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας που προβλέπονταν από το νόμο 3029/2002 για όλους τους ασφαλισμένους από 1-1-83 και μετά, καταργούνται από 1-1-2011,γιατί τότε απαιτείται και το όριο ηλικίας των 58ετών.  Από 1-1-2012 απαιτείται η συμπλήρωση του 59ου έτους της ηλικίας ακολουθώντας την αυξανόμενη πορεία που δείχνει ο ανωτέρω πίνακας, ώστε από 1-1-2015 να απαιτούνται 40 έτη υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών.

Γ.              ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α) χρόνος σπουδών

Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 και μετά, θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, ύστερα από εξαγορά, και ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής, καθώς και ο χρόνος σπουδών σε μέσες επαγγελματικές σχολές.

Ο ανωτέρω χρόνος σπουδών αναγνωρίζεται ως συντάξιμος εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει υπηρεσία  12 ετών. Όσα από τα πρόσωπα αυτά αναγνωρίζουν το χρόνο σπουδών ως συντάξιμο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, αν έχουν λάβει εκπαιδευτική άδεια, μόνο μέχρι δύο (2) έτη από την εκπαιδευτική άδεια μπορούν να υπολογίζουν ως συντάξιμο.

Χρήση αυτής της διάταξης δεν μπορούν να κάνουν όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31-12-2010.

β) χρόνος άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού

Θεωρείται ως συντάξιμος  χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών  ανατροφής παιδιών ηλικίας μέχρι 6 ετών με την προϋπόθεση της καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Μέχρι τώρα και με τον προηγούμενο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα 2683/99 και με τον ισχύοντα 3528/2007 ο χρόνος αυτός ήταν συνολικής διάρκειας έως δύο (2) ετών και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις δεν χρειαζόταν εξαγορά. πχ όσες μητέρες, ασφαλισμένες μέχρι 31-12-82,  συμπληρώνουν 17,5 χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31-12-97

ή 25 οι ασφαλισμένες από 1-1-83 μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού (όχι άδεια μητρότητας) δεν χρειάζεται εξαγορά.

γ) χρόνος στρατιωτικής θητείας

Όσοι μέχρι 31-12-97 συμπληρώνουν 25 έτη υπηρεσίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, δεν χρειάζεται εξαγορά της θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να εξαγοράσουν αυτόν το χρόνο. Οι ασφαλισμένοι από 1-1-83 και μετά, στην 25ετία που απαιτείται για την εξαγορά ή μη του χρόνου της θητείας μπορούν να συμπεριλάβουν και χρόνο διαδοχικής ασφάλισης για τη συμπλήρωσή της.

Ο συνολικός χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί  από τις τρεις ανωτέρω περιπτώσεις (α+β+γ) είναι:

α)  Σε 4 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2011.

β)  Σε 5 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2012

γ)  Σε 6 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2013

δ) Σε 7 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2014 και μετά.

Τα  όρια ηλικίας που ισχύουν για κάθε έτος που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ισχύουν πάντα. πχ μία μητέρα με ανήλικο παιδί  που το 2011 έχει 24 χρόνια υπηρεσίας μπορεί να αναγνωρίσει 1 έτος από τα ανωτέρω λεγόμενα πλασματικά έτη και έτσι να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011, το όριο όμως ηλικίας των 52 ετών που απαιτείται, είναι απαραίτητο για να λάβει τη σύνταξη. Διαφορετικά θα συμπλήρωνε 25ετία το 2012, οπότε θα έπρεπε να συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας.

Ο ανωτέρω χρόνος μπορεί να αξιοποιηθεί ασφαλιστικά και για όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1-1-93 και μετά γιατί δεν έχουν θεμελιώσει μέχρι σήμερα αυτοί συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Δ.               ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Μέχρι την δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης,  η ενηλικίωση των παιδιών προκειμένου η μητέρα να υπάγεται στην κατηγορία με ανήλικα τέκνα, γινόταν την ημερομηνία που το παιδί έκλεινε τα 18 χρόνια από την ημερομηνία γέννησής του. Από εδώ και στο εξής η ενηλικίωση θεωρείται ότι γίνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το 18ο έτος της ηλικίας του, παρέχοντας έτσι ευνοϊκότερο χρόνο στους γονείς για να καλύψουν την 25ετία και να θεωρείται ότι έχουν ανήλικα παιδιά.

Ε.       ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 35ΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ

Δίνεται η δυνατότητα στον υπάλληλο ο οποίος συμπληρώνει 35 χρόνια πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και το όριο ηλικίας των 60 ετών και απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία, να ζητήσει με αίτησή του 6  μήνες πριν τη συμπλήρωση της 35ετίας και τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης, να παραμείνει στην υπηρεσία έως τρία (3)  έτη επιπλέον και έως τη συμπλήρωση κατ’ ανώτατο όριο του 65ου έτους της ηλικίας.

Η διάταξη αυτή περιλαμβάνεται στο Ν.3528/2010 « Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

1) όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010, όποτε και αν αποχωρήσουν, ο τρόπος υπολογισμού θα είναι ο ίδιος με το σημερινό , δηλ  για τα χρόνια υπηρεσίας που έχει διανύσει ο υπάλληλος μέχρι 31-12-2007 το  80% του βασικού τους μισθού  και για τα έτη υπηρεσίας που διανύει από 1-1-2008 και μετά , υπάρχει μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης 1% για κάθε έτος, έως το ποσοστό αναπλήρωσης από 80% γίνει 70% , που ολοκληρώνεται το 2017. ( Για το 2010 το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 77%)

2) Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-2011 μέχρι και 31-12-2014 για τα χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31-12-2012 η σύνταξη θα υπολογιστεί όπως στην ανωτέρω παράγραφο. Για τα χρόνια υπηρεσίας όμως που διανύονται από 1-1-2013 και μετά, το τμήμα της μηνιαίας σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών (σήμερα είναι κατά μέσο όρο 3% περίπου)

3) Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-2015 καθιερώνεται  η βασική και αναλογική σύνταξη.

Η βασική σύναξη θα καταβάλλεται από την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης από το Δημόσιο και καθορίζεται για το έτος 2010 στο ύψος των 360 €. Αναπροσαρμόζεται από 1-1-2014 ανάλογα με την ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)

Η αναλογική σύνταξη θα καταβάλλεται και αυτή μαζί με τη βασική σύνταξη και θα περιλαμβάνει δύο (2) τμήματα

α) αναλογικό τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στα χρόνια υπηρεσίας έως 31-12-2010, το οποίο υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές, όπως ισχύουν κατά το χρόνο συνταξιοδότησής τους.

β) αναλογικό τμήμα σύνταξης για τα χρόνια υπηρεσίας από 1-1-2011 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους.

Ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης από 1-1-2011 λαμβάνεται υπόψη το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος από 1-1-2011 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησής του δια του αριθμού των μηνών υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει ο υπάλληλος εντός της χρονικής αυτής περιόδου. Το ποσοστό αναπλήρωσης κυμαίνεται από 0,80% έως 1,50% ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας. Το τελικό ποσό της σύνταξης καθορίζεται για όλα τα έτη με βάση το συντελιστή που αντιστοιχεί στο τελευταίο πλήρες έτος ασφάλισης.

Για όσους διορίζονται από 1-1-2011 και μετά, όταν θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης και αποχωρήσουν της υπηρεσίας, για τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης θα λαμβάνεται υπόψη ο Μ.Ο των ασφαλιστέων αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Οι ασφαλιστέες αυτές αποδοχές θα είναι αυξημένες κατά ποσοστό που καθορίζεται με τυπικό νόμο και με βάση τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και τη μεταβολή του συντελιστή ωρίμανσης που θα προσδιορίζεται κάθε έτος με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη της Ο.Κ.Ε. της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και  της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής,

Είναι αδύνατο επομένως σήμερα να υπολογίσει κανείς ποια θα είναι η απώλεια της σύνταξης, αφού κανείς δεν  μπορεί να γνωρίζει τη μεταβολή του Δ.Τ.Κ.  και το συντελιστή ωρίμανσης.

ΣΤ.         ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Βελτιώνεται και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, ο υπολογισμός της σύνταξης τους με βάση τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι από 1-1-1983, οι οποίοι πριν το διορισμό τους στο Δημόσιο είχαν ασφάλιση σε άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλην του Δημοσίου  ( ΙΚΑ , ΟΑΕΕ  κ.ά.) , για το τμήμα αυτό του εργασιακού τους βίου θα λάβουν σύνταξη, ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης, από το φορέα που ήταν ασφαλισμένοι.

Οι  αποδοχές που λαμβάνονταν υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης για το κομμάτι αυτό του εργασιακού βίου, ήταν αναπροσαρμοσμένες με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και υπολογίζονταν με συγκεκριμένους συντελιστές για κάθε φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Με το νέο νόμο οι αποδοχές αυτές θα είναι προσαυξημένες τόσο με το Δ.Τ.Κ. όσο και με συντελιστές ωρίμανσης που προσδιορίζονται στον παρόντα νόμο και οι οποίοι αυξάνουν κατά πολύ το τμήμα αυτό της σύνταξης. πχ οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ μέχρι το 1986-87 για κάθε έτος ασφάλισης δεν υπολογίζεται να λάβουν σύνταξη περισσότερο από 12-13 € το μήνα.. Με την εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού της διαδοχικής ασφάλισης, όσοι εξέλθουν στη σύνταξη από 1-1-2011, το ποσό αυτό αναμένεται να διπλασιαστεί και στη χειρότερη των περιπτώσεων να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης και την ασφαλιστική κλάση στην οποία υπάγονταν.

Γι αυτό οι ασφαλισμένοι μετά την 1-1-83 που έχουν εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης δεν συμφέρει να συνταξιοδοτηθούν αυτή τη χρονιά αλλά από το 2011 και μετά, αφού από τότε θα αρχίσει η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.

Ζ.      ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ

Για τους  ασφαλισμένους μέχρι 31-12-92 που παραμένουν στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση των 35 ετών υπηρεσίας και μέχρι τη συμπλήρωση των 40 ετών, αυξάνεται για κάθε έτος πέραν των 35 κατά 2,5%  το ποσοστό σύνταξης του μηνιαίου συντάξιμου μισθού.

Το ποσοστό αυτό μέχρι τώρα ήταν 2% και γίνεται 2,5%. Δηλ τα γνωστά πεντηκοστά μετά τα 35 χρόνια υπηρεσίας γίνονται τεσσαρακοστά.

Η προσαύξηση αυτή δε χορηγείται για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και εφεξής.

Η.       ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Καθιερώνεται από 1-8-2010 η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, (ο γνωστός ΛΑΦΚΑ)

Είναι μια εισφορά που επιβάλλεται στο σύνολο των μεικτών συντάξιμων αποδοχών  από 1400€ και άνω συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος εξομάλυνσης (δεν συμπεριλαμβάνεται το οικογενειακό επίδομα)

Για συντάξεις από 1400,01       έως    1700    ποσοστό     3%

»                   1700,01       έως    2000    ποσοστό     4%

»                   2000,01       έως    2300    ποσοστό     5%

»                   2300,01       έως    2600    ποσοστό     6%

»                   2600,01       έως    2900    ποσοστό     7%

»                   2900,01       έως    3200    ποσοστό     8%

»                   3200,01       έως    3500    ποσοστό     9%

»                   3500.01       και άνω          ποσοστό    10%

Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς 3% δεν μπορεί να υπολείπεται των 1400€. Πχ σε μεικτές συντάξιμες αποδοχές 1420 €  το ποσό της εισφοράς θα είναι 20€ ενώ σε ποσό 1450 θα είναι 1450 χ 3% =43,50€

Θ.            ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Μέχρι τώρα η αναπροσαρμογή των συντάξεων γινόταν κάθε φορά που άλλαζαν οι βασικοί μισθοί των εν ενεργεία υπαλλήλων είτε εξαιτίας της τιμαριθμικής αύξησης που δίνονταν κάθε χρόνο με την εισοδηματική πολιτική με αποτέλεσμα αυτή να περνάει και στους βασικούς μισθούς που έχουν οι συνταξιούχοι και επί των οποίων υπολογίζεται η σύνταξη, είτε όταν έμπαιναν κάποια επιδόματα στη σύνταξη όπως το επίδομα των 140,80 € που δόθηκε τα τελευταία χρόνια ,το επίδομα θέσης ευθύνης κ..ά .με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαφορά στη σύνταξη ενός συνταξιούχου  που αποχώρησε πριν από κάποια χρόνια με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας και το ίδιο Μ.Κ με έναν που αποχωρεί σήμερα.

Από 1-1-2014 το άρθρο 7 του νόμου προβλέπει,  ότι οι συντάξεις θα αναπροσαρμόζονται μόνο με διάταξη ειδικού νόμου με βάση συντελιστή που θα διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Άρα καλό είναι να μην αποχωρεί κανείς με λίγα χρόνια υπηρεσίας, αν θέλει να έχει κάποια αξιοπρεπή σύνταξη, γιατί η σύνταξή του μετά θα αυξάνεται  ελάχιστα.

Το βέβαιο είναι ότι για την εφαρμογή του νόμου αυτού που ψηφίστηκε θα χρειαστούν πολλές ερμηνευτικές εγκύκλιοι, αφού υπάρχουν σε πολλές διατάξεις  αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις με το νόμο 3863/2010 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

25/11/2010 του Γιάννη Μπαλάγκα, ειδικού συνεργάτη της ΔΟΕ

Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση


Ξεκινάει σήμερα 29/11/2010 ο διάλογος για τις μεγάλες αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση στο www.opengov.gr .

Το κείμενο διαβούλευσης είναι αναρτημένο στην παρακάτω ιστοσελίδα: http://www.opengov.gr/home/?p=1750

Καταργούνται σχολεία, γραφεία Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις…


από ΕΘΝΟΣ
Δημοσιευμένο Κυριακή 28 Νοέμβριος 2010

Η   εφαρμογή του «Καλλικράτη» στη διοίκηση, στην εκπαίδευση και στο υπουργείο με τους αναρίθμητους οργανισμούς του θα στείλει τη νέα χρονιά δεκάδες εκπαιδευτικούς σε άλλο πόστο ή στο σπίτι τους

Ριζικές ανατροπές στην «πυραμίδα της εκπαίδευσης» φέρνει νέος νόμος για την απλούστευση της οργανωτικής δομής των σχολείων, που έρχεται τον Ιανουάριο στη Bουλή. Η πρωθυπουργική εντολή για «Καλλικράτη στις δημόσιες υπηρεσίες» οδηγεί στο κλείσιμο των Γραφείων Εκπαίδευσης, στην κατάργηση δεκάδων ολιγοθέσιων σχολείων, στη συγχώνευση Οργανισμών του Υπ. Παιδείας, στη δραστική μείωση των διευθύνσεων της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου καθώς και στην πλήρη ανακατανομή του προσωπικού. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Eθνους της Κυριακής»:

1. Καταργούνται τα 295 Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Εκπαίδευσης κι ενοποιούνται σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο οι περιφερειακές διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας σε κάθε περιφέρεια.

2. Συγχωνεύονται ή καταργούνται περισσότερα από 300 ολιγοθέσια σχολεία της ηπειρωτικής Ελλάδας.

3. Κόβονται στις μισές οι γενικές διευθύνσεις του υπ. Παιδείας, κι από τις 40 που λειτουργούν θα μείνουν 20.

4. Συγχωνεύονται ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Eρευνας (ΚΕΕ) με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών παιδείας βασίζεται στα συμπεράσματα μελέτης του Ιδρύματος Τσάτσου, που παραγγέλθηκε από το ΥΠΕΠΘ. Σε αυτή κρίνεται αναγκαίος και άμεσος ο «Καλλικράτης» στη διοίκηση, στα σχολεία και στο ίδιο το υπουργείο με τους αναρίθμητους Οργανισμούς του. Δεκάδες εκπαιδευτικοί θα βρεθούν σε άλλο πόστο ή και στο σπίτι τους τη χρονιά που έρχεται.

Κλονίζεται συθέμελα ύστερα από 30 χρόνια που υφίσταται ως έχει το οικοδόμημα της διοίκησης των σχολείων, σπρώχνονται στη συνταξιοδότηση δεκάδες διευθυντές των Γραφείων Εκπαίδευσης των οποίων οι θητείες λήγουν οσονούπω, ενώ επιστρέφουν στα σχολεία τους όλοι οι δάσκαλοι κι οι καθηγητές που ήταν αποσπασμένοι σε αυτά.

Η ηγεσία του υπουργείου φέρεται αποφασισμένη να «συμμαζέψει» τη διοικητική πυραμίδα. Γι’ αυτό και προχωρά στην κατάργηση μιας ολόκληρης διοικητικής βαθμίδας, που θα της αποφέρει τεράστια εξοικονόμηση χρήματος από ενοίκια κτιρίων, μισθούς, λειτουργικά έξοδα κ.ά. Ηδη σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Παιδείας, ενημερώθηκαν για την ανάγκη εξορθολογισμού της διοίκησης οι περιφερειακοί διευθυντές από τους οποίους ζητήθηκαν προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία του νέου συστήματος.

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Από τους 40 διευθυντές θα μείνουν οι μισοί

Χάνουν τις θέσεις τους τουλάχιστον 20 διευθυντές του υπουργείου Παιδείας, αφού οι 40 γενικές διευθύνσεις μειώνονται στις μισές. Μελετώνται ήδη εσωτερικές μετακινήσεις και ανακατανομή του προσωπικού, ανάλογα με τις ανάγκες των διευθύνσεων. Το μεγάλο πρόβλημα του υπουργείου Παιδείας, όπως και σχεδόν όλης της δημόσιας διοίκησης, είναι η μη εξειδίκευση των υπαλλήλων, η έλλειψη υπαλλήλων ΠΕ Εκπαίδευσης καθώς και η έλλειψη επιμόρφωσης πάνω στα νέα δεδομένα διοίκησης των γραφείων.

Χαρακτηριστικά μας αναφέρουν ότι από τους 545 διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΠΘ είναι ζήτημα εάν γνωρίζουν τον χειρισμό του Η/Υ οι 45!

Στο υπ. Παιδείας υπηρετούν 442 μόνιμοι υπάλληλοι, 545 διοικητικοί, 707 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων και 100 αορίστου χρόνου (ειδική κατηγορία).

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πέφτουν «τίτλοι τέλους» για ολιγοθέσια της περιφέρειας

Η συγχώνευση των σχολείων θα γίνει με αμιγώς παιδαγωγικά κριτήρια, σύμφωνα με την ηγεσία του υπ. Παιδείας. Η κατασκευή νέων δρόμων, όπως για παράδειγμα, η Εγνατία, ή η Ολυμπία οδός που κατασκευάζεται, δημιουργούν νέα δεδομένα, κι εκεί που κάποιες ορεινές περιοχές ήταν απομονωμένες, τώρα έρχονται πιο κοντά σε μεγάλες πόλεις και κεφαλοχώρια. Οπου λοιπόν η πρόσβαση για τους μαθητές σε σχολεία μεγάλων χωριών καθίσταται καλύτερη, εκεί θα υπάρξει και κατάργηση του μικρού κι απομονωμένου σχολείου.

Περίπου 2.000 είναι τα ολιγοθέσια σχολεία σε όλη τη χώρα, τα περισσότερα των οποίων όμως βρίσκονται διάσπαρτα στο Αιγαίο και στα μικρονήσια. Ακριβώς πριν από 10 χρόνια ήταν 2.963, ενώ στη δεκαετία του ΄60, έφθαναν τα 8.956, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε για τα λειτουργικά προβλήματα των μικρών σχολείων, ο κ Χρήστος Σαΐτης, επικ. καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο ίδιος, αναλύοντας τον προβληματισμό περί της κατάργησης αυτών των μικρών σχολείων, αναφέρει:

«Τα ολιγοθέσια και περισσότερο τα μονοθέσια κοστίζουν περισσότερο στο κράτος, αφού τα συνολικά έξοδα λειτουργίας τους (συντήρηση κτιρίων, αναλώσιμα υλικά, μισθοί δασκάλων) κατανέμονται σε λιγότερους μαθητές. Τα ολιγοθέσια μπορούν να χαρακτηρισθούν ως αντιοικονομικοί και αναποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί, αφού το υψηλό κόστος λειτουργίας τους παρέχει χαμηλό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Με αυτή την έννοια, τα «ατροφικά» κυρίως σχολεία με 5-12 μαθητές, είναι πανάκριβοι δημόσιοι οργανισμοί».

ΒΙΒΙΑΝ ΜΠΕΝΕΚΟΥ
bibian@pegasus.gr

Οι “κακές στιγμές” του ΒΗΜΑτος που ήταν οι ….καλύτερες για τον Σαμαρά


Γράφουμε αλλού για όσα πέτυχε ο Αντώνης Σαμαράς στον ένα χρόνο ηγεσίας του στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα χρειαζόταν να αναφερθούμε περισσότερο, αφού το γεγονός και μόνο ότι όλοι οι Μνημονιακοί βάλουν εναντίον του αποτελεί απόδειξη ότι “πάει καλά”, αλλά δεν αντέχουμε στον πειρασμό να αναφερθούμε στην ένδεια επιχειρημάτων των πολιτικών αντιπάλων του.  Παράδειγμα σημερινό άρθρο στο εναπομείναν ΒΗΜΑ με τον τίτλο “Οι κακές στιγμές του πρώτου χρόνου” (σελ Α25). Όπου χωρίς καμία απολύτως επιχειρηματολογία αναφέρονται τα εξής, μεταξύ άλλων, ως «κακές στιγμές του Σαμαρά»:

1. Θεωρία εκμηδενισμού διαφοράς με το ΠΑΣΟΚ.

Απάντηση: Δείτε σχετικά τον πίνακα που δημοσιεύουμε στο τέλος

2. Επίκληση ολικής επαναφοράς ΝΔ.

Εγώ θα το αποκαλούσα όχι μόνο “ολική επαναφορά”, αλλά πρωτοφανές θαύμα.

3. Διαγραφή Ντόρας Μπακογιάννη

Αυτό κι αν τους πόνεσε

4. Διαγραφές και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών.

Μάλλον ξέμειναν από ερμηνευτικά λεξικά στο εναπομείναν ΒΗΜΑ, λόγω οικονομίας. Οι «διαγραφές» λέγονται «αποφασιστική ηγεσία» (άλλο θαύμα για τη ΝΔ). Οι «ανεξαρτητοποιήσεις» λέγονται «μας έβαλε η Ντόρα να φύγουμε». «Διαγραφές και ανεξαρτητοποιήσεις» μαζί λέγονται ιδεολογικό ξεκαθάρισμα και δυνάμωμα.

5. Καταψήφιση του Μνημονίου

χα χα χαααααα

6. Σχέσεις ουδετερότητας με τον Καραμανλή

Ρωτήστε τον Αντώναρο, δεν μπορώ να τα ξέρω όλα

7. Ψυχρότητα της ΝΔ με το ΕΛΚ

Φαίνεται στην φωτογραφία. Δείτε κι εδώ για την πρόσφατη συμμετοχή του Σαμαρά στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για να μην κουράζομαι: http://www.antinews.gr/?p=68700

8. Διαγραφή Ρουσόπουλου και Βουλγαράκη στο πεζοδρόμιο της Ρηγίλλης

Από τις καλύτερες στιγμές του Σαμαρά που δυστυχώς δεν επανελήφθησαν. Οφείλω ωστόσο να αναγνωρίσω ότι το Συγκρότημα στηρίζει τους φίλους του.

Άντε παιδιά, περαστικά σας


Αδέξιος Δεξιός στο
http://www.antinews.gr/?p=73565

 

Μετά τις επιχειρήσεις θα κλείσουν δια ροπάλου και τα σχολεία…


Σβήνει το «σχολείο της γειτονιάς» ανατρέποντας την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών μαθητών και εκπαιδευτικών

Το υπουργείο Παιδείας προωθεί σχέδιο εκτεταμένων συγχωνεύσεων Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων με στόχο την εξοικονόμηση πόρων από το λειτουργικό κόστος των μικρών και μεσαίων σχολικών μονάδων. Το εκπαιδευτικό δυναμικό θα εξαναγκαστεί σε μαζικές μετακινήσεις για την κάλυψη των θέσεων που θα δημιουργηθούν εξαιτίας της ένταξης της Παιδείας στα περιοριστικά μέτρα για τις προσλήψεις που επέβαλε η τρόικα στο Δημόσιο (1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις).
Σύσκεψη
Οι διαδικασίες για τη μετάβαση στο μητροπολιτικό μοντέλο σχολείου προωθούνται άμεσα από το υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο περιφερειακός διευθυντής Αττικής, Γ. Κουμέντος, έχει συγκαλέσει για σήμερα σύσκεψη με τη συμμετοχή των σχολικών συμβούλων και των διευθυντών εκπαίδευσης με οδηγίες να ανοίξει τη συζήτηση περί συγχωνεύσεων Επισήμως το γραφείο του διευθυντή επικαλέστηκε, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του «Ε.Τ.», ότι αντικείμενο της σύσκεψης είναι η ενημέρωση για τρέχοντα εκπαιδευτικά θέματα της περιφέρειας.
Ανοικτό είναι, σύμφωνα με συνδικαλιστικές εκτιμήσεις, ακόμη και το ενδεχόμενο των μηδενικών προσλήψεων για την επόμενη σχολική χρονιά παρά τις διαβεβαιώσεις ότι επρόκειτο να απορροφηθούν τουλάχιστον οι εναπομείναντες διοριστέοι του τελευταίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Η δραματική μείωση των προσλήψεων φέτος (λιγότερες από 3.000), κάτω από το μισό του συνήθους προγραμματισμού, παρά την πρωτοφανή αύξηση των συνταξιοδοτηθέντων εκπαιδευτικών (άγγιξαν τις 12.000), θεωρείται τροχιοδεικτική βολή. Πρώτα δείγματα γραφής έδωσε ήδη το υπουργείο Παιδείας από την αρχή της χρονιάς καταπίνοντας τα κοινωνικά προγράμματα της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στα οποία έβρισκαν καταφύγιο οι πιο αδύναμες κατηγορίες του μαθητικού πληθυσμού.
Τα νεότερα είναι ότι οδηγείται σε ντε φάκτο κατάργηση και ο δημοφιλής θεσμός των αθλητικών σχολείων (174 Γυμνάσια και 57 Λύκεια), όπου πέρυσι φοιτούσαν 11.000 μαθητές. Το υπουργείο, τρεις μήνες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δεν έχει ακόμη τροφοδοτήσει τα σχολεία αυτά με το αναγκαίο αυξημένων προσόντων προσωπικό (προπονητές κ.λπ.), ενώ έκοψε τα κονδύλια για τη μεταφορά των μαθητών-αθλητών από το σχολείο στους χώρους άθλησης μεταθέτοντας στους γονείς τη σχετική ευθύνη. Παράλληλα ενέταξε στο ΕΣΠΑ τις προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τους οποίους δεν πληρώνει, ενώ διακινδυνεύει να μην εγκριθεί η σχετική δαπάνη από την αρμόδια διαχειριστική αρχή.
Το μοντέλο που αντιγράφουν στο υπουργείο Παιδείας είναι το πορτογαλικό. Στην Πορτογαλία έχουν δρομολογηθεί από πέρυσι λουκέτα σε όλα τα σχολεία του πρώτου κύκλου βασικών σπουδών (της αντίστοιχης με την ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση) που αριθμούν λιγότερους από 21 μαθητές. Αυτά είναι χιλιάδες, διασκορπισμένα σε διάφορες περιοχές μιας τεράστιας αγροτικής ζώνης που υπάρχει στην Πορτογαλία, όπου πλέον οι μαθητές αναγκάζονται να διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις και να μένουν όλη τη μέρα εκτός σπιτιού. Η πορτογαλική κυβέρνηση προσπαθεί να ενώσει σχολεία με δυναμικό 3.000 μαθητών και περισσότερους από 400 καθηγητές ανά μονάδα εξοικονομώντας δαπάνες από τη συγκέντρωση υποδομών και προσωπικού.
Αντιδράσεις
Σήμερα στη χώρα που αποτελεί τον επόμενο στόχο των διεθνών κερδοσκόπων το ποσοστό των μη μόνιμων εκπαιδευτικών έχει εκτιναχθεί στο 40% ύστερα από κύμα μαζικών απολύσεων. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται ακόμη περί το 20%. Μετά την Πορτογαλία, που το έκανε μερικά χρόνια νωρίτερα, και η Ελλάδα εφαρμόζει ήδη σε ευρεία κλίμακα την πρακτική του περιοδεύοντος εκπαιδευτικού που γυρνάει από σχολείο σε σχολείο για να συμπληρώσει ωράριο.
Χθες η κυβέρνηση δέχθηκε σφοδρή επίθεση εξ οικείων. Η ΠΑΣΚ δασκάλων με αφορμή διαρροές για μαχαίρι στο επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών ανακοίνωσε ότι «κάθε σκέψη για περαιτέρω περικοπές αποτελεί όχι απλά κόκκινη γραμμή αλλά πραγματική αιτία πολέμου. Ας γνωρίζουν καλά οι «ανώνυμοι κυβερνητικοί κύκλοι»», προειδοποίησε η ΠΑΣΚ, ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις που θα γίνουν με πρωτοπόρα την παράταξή μας, σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα έχουν προηγούμενο σε διάρκεια και σε ένταση».
Πηγή: Ελέυθερος Τύπος

Σχόλιο του Bloger
Εδώ φτάσαμε στον πάτο. Δεν πάει άλλο προς τα κάτω. Τη χρονιά που μας πέρασε βιώσαμε τον απόλυτο βιασμό της Ελληνικής Κοινωνίας από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Τώρα το κακό απόγινε. Αυτοί βέβαια τρίβουν τις παλάμες τους. Γιατί τώρα με τον Καλλικράτη δημιουργήθηκαν τα στεγανά της εξουσίας που επιθυμούσαν. Δεν θα απευθυνόμαστε για τις πολλές ελλείψεις που έρχονται στο κράτος, αλλά στους Καλλικράτιδες. Και σιγά σιγά να και τα ελαστικά όρια των σχολικών μονάδων, και να και η διεύρυνση της οργανικότητας των εκπαιδευτικών για να μπορούν να τους μετακινήσουν πιο «ελαστικά».
Ένα μπαμ θέλουμε ακόμα, να καταργηθεί και η δωρεάν παιδεία από τη χώρα μας. Βλέπετε θέλουμε να μοιάσουμε στους Ευρωπαίους. «Γράμματα μόνο δια ολίγους».
Γιατί το πρόβλημα είναι ότι ο λαός που έχει παιδεία, δύσκολα ελέγχεται και χειραγωγείται!
Η αρχή έγινε με τα αθλητικά σχολεία. Στη χώρα που δοξάστηκε ο αθλητισμός τώρα άμα δεν έχει ο μπαμπάς λεφτά δεν γίνεται τίποτα.
Αγαπητοί επισκέπτες σε λίγο θα πέσει κι άλλη βόμβα. Η πλήρης αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος. «Αναμείνατε στο ακουστικό σας».
Και θα ήθελα να ρωτήσω στους γραμματείς και φαρισαίους της ΠΑΣΚ , τώρα τους πήρε ο πόνος; Τώρα που αγγίζει και τη δική της τσέπη και δεν έχουν τι να πουν στα κορόιδα που τους ψήφιζαν; Και μόνο αυτό είναι που τους ενδιαφέρει; Οι αλλαγές που έρχονται κάθε μέρα, αλλαγές που αφαιρούν δημοκρατικά κεκτημένα από το ελληνικό λαό δεν τους αγγίζουν. Αρκούνται να ηδονίζονται απλά και μόνο ότι είναι με το κόμμα της εξουσίας; Το σοσιαλιστικό προεδρείο της ΔΟΕ αρκείται απλά και μόνο να το παίζει γραφείο τύπου της Υπουργού. Αλλά και παλιότερα ο κ. Μπράτης μετά την μεγάλη απεργία των δασκάλων θεώρησε νίκη τα 2 χρόνια υποχρεωτικού νηπιαγωγείου. Τώρα που είναι το κόμμα που υποστηρίζει στην εξουσία γιατί δεν πιέζει για την υλοποίηση του κεκτημένου;
59ος Δάσκαλος

Διαβάστε και το άρθρο της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. του Γ΄ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης για την ανακοίνωση της ΠΑΣΚ.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25-11-2010


ΣΤΙΣ 18:00 ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Ο.Θ. ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Η ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ… ΣΤΗ ΜΟΝΟΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ…

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΠΑΛΙ… ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ… ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 15 Δεκέμβρη 2010


Θέμα: 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 15 Δεκέμβρη 2010

2ωρη στάση εργασίας 25 Νοέμβρη 2010 για το Λεκανοπέδιο

   Συνάδελφοι,

     Οι δυο τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΑΔΕΔΥ- ΓΣΕΕ), στο πλαίσιο συντονισμού της δράσης τους για την απόκρουση και την ακύρωση κάθε πολιτικής που πλήττει τον κόσμο της εργασίας τους συνταξιούχους και τους ανέργους και αντιδρώντας στα νέα μέτρα, που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2011 στον οποίο προβλέπονται νέες περικοπές εισοδημάτων, νέα φορολογικά βάρη και νέα υποβάθμιση ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, αποφάσισαν εκτός από την πραγματοποίηση 24ωρης Γενικής Απεργίας στις 15 Δεκεμβρίου, να προχωρήσουν μεταξύ άλλων και σε τρίωρη παναττική στάση εργασίας στις 25 Νοεμβρίου, 12.00 με 15.00 και συλλαλητήριο διαμαρτυρίας την ίδια ημέρα στην πλατεία Κλαυθμώνος.

            Με βάση το παραπάνω πλαίσιο το Δ.Σ. της ΔΟΕ:

  • Κηρύσσει 2ωρη διευκολυντική στάση εργασίας, την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 για το Λεκανοπέδιο, τις δυο τελευταίες διδακτικές ώρες του κάθε συναδέλφου για τον πρωινό κύκλο και τις δυο πρώτες του απογευματινού, προκειμένου να διευκολυνθούν να πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο που θα γίνει την ίδια μέρα στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 12:00 το μεσημέρι.
  • Κηρύσσει 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 15 Δεκέμβρη 2010

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 12:30 ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-2010


Με αφορμή ερωτήματα που διατυπώνονται σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010, καθώς και για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για όσες και όσους θέλουν να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο υπηρεσίας ώστε να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:
Καμία ενέργεια και καμία δήλωση δεν απαιτείται να γίνει γι αυτούς που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Από τον υπηρεσιακό του φάκελο φαίνεται πότε θεμελίωσε κάποιος συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Επιμονή σε αντίθετη άποψη δείχνει είτε άγνοια της ασφαλιστικής νομοθεσίας είτε υποκρύπτει οικονομική σκοπιμότητα από επιτήδειους διαφόρων γραφείων.
Η εξαγορά των αναγνωριζόμενων υπηρεσιών που προβλέπει ο Ν. 3865/2010 δηλ., στρατιωτική θητεία, πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί (1 χρόνος για το πρώτο παιδί και 2 χρόνια για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο), ο χρόνος σπουδών και ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών είτε απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε για την προσαύξηση της σύνταξης, δεν είναι απαραίτητο να γίνει μέχρι 31-12-2010. Όποτε και να γίνει, αν ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι 31-12-2010, θα υπολογιστεί μέχρι την ημερομηνία αυτή.
π.χ μητέρα δύο ανηλίκων τέκνων που συμπληρώνει μέχρι 31-12-2010  23 χρόνια υπηρεσίας για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) και να μπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 50 ετών, θα χρειαστεί να εξαγοράσει 2 έτη πλασματικού χρόνου για τα παιδιά. Η αναγνώριση αυτή δεν είναι απαραίτητο να γίνει μέχρι 31-12-2010. Μπορεί να γίνει όποτε θελήσει και θα θεωρηθεί ότι θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010. Αν δε ζητήσει όμως ποτέ αναγνώριση αυτού του πλασματικού χρόνου, θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012 ,οπότε τότε θα απαιτείται η συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, εφόσον κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας υπήρχε ανήλικο παιδί.
Τρίτεκνος πατέρας που συμπληρώνει μέχρι 31-12-2010 18 έτη υπηρεσίας, χρειάζεται 2 έτη για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ( 20ετία) και να μπορεί να αποχωρήσει από το 2011 και μετά σε ηλικία 52 ετών με 21 όμως έτη υπηρεσίας.
Μπορεί να ζητήσει εξαγορά τουλάχιστον 2 ετών στρατιωτικής θητείας ή πλασματικού χρόνου για τα παιδιά. Η αίτηση για εξαγορά μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της σταδιοδρομίας του και να θεωρείται ότι θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010
Διευκρινίζουμε ότι το δικαίωμα της ανηλικότητας των παιδιών με 25ετία για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όπως και το δικαίωμα της τριτεκνίας με 20ετία ισχύει και για τους δύο γονείς δημοσίους υπαλλήλους με τη διαφορά ότι τα δικαιώματα αυτά για τους πατέρες υπαλλήλους έχουν εφαρμογή από 1-1-2011 και μετά με τα όρια ηλικίας που προβλέπει ο Ν. 3865/2010.
Μπαλάγκας Γιάννης
Ειδικός συνεργάτης ΔΟΕ.

Εντονες αντιδράσεις για τον Προϋπολογισμό


 

Σφοδρές αντιδράσεις από την αξιωματική αντιπολίτευση συναντά το οριστικό σχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2011, το οποίο κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου.

ΝΔ: Ο προϋπολογισμός δεν πολεμάει την ύφεση

Από την πλευρά της ΝΔ, ο εκπρόσωπος του κόμματος Πάνος Παναγιωτόπουλος υποστήριξε ότι ο Προϋπολογισμός «ζητάει από τους πολίτες μεγάλες θυσίες, χωρίς να εξασφαλίζει ότι αυτές θα πιάσουν τόπο», αλλά και «δεν δίνει αναπτυξιακή διέξοδο στην οικονομία, δεν πολεμάει την ύφεση, δεν αντιμετωπίζει την ανεργία (που κάνει άλματα προς τα πάνω), δεν προστατεύει τους οικονομικά αδυνάτους».

Ανάλογες ήταν οι δηλώσεις και του αναπληρωτή υπεύθυνου του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστου Σταϊκούρα, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο Προϋπολογισμός «εδράζεται σε αβάσιμες παραδοχές και περικλείει μη ρεαλιστικές προβλέψεις», «περιλαμβάνει πρόσθετα, εντός και εκτός »Μνημονίου», περιοριστικά δημοσιονομικά μέτρα. Σε περιβάλλον βαθύτερης και παρατεταμένης ύφεσης (4,2% το 2010 και 3% το 2011, υψηλότερα από τα εκτιμώμενα), χωρίς αναπτυξιακό προσανατολισμό. Με πρόσθετους φόρους και περαιτέρω περικοπές. Με νέες, ακόμη μεγαλύτερες και από εκείνες του 2010, θυσίες».

Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πως «για άλλη μια φορά, άλλα υποστηρίζει και άλλα πράττει». Όπως επεσήμανε, «αλλο, ηπιότερο, Προσχέδιο Προϋπολογισμού παρουσίασε πριν τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών, και άλλον, σκληρότερο, Προϋπολογισμό κατέθεσε σήμερα».

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, πρόκειται «για τον δεύτερο Προϋπολογισμό της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ο οποίος, πολύ γρήγορα, όπως και ο πρώτος, θα αναθεωρηθεί επί το δυσμενέστερο. Όπως άλλωστε έγινε και με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, η ριζική αναθεώρηση του οποίου αποτελεί για την Κυβέρνηση ξεκάθαρη παραδοχή αποτυχίας του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής».

Καταλήγοντας δε τόνισε ότι «αποτελεί άλλη μία ισχυρή ένδειξη της αναγκαιότητας αλλαγής του μίγματος οικονομικής πολιτικής. Αναγκαία αλλαγή για να πιάσουν τόπο οι μεγάλες και διευρυνόμενες θυσίες των Ελλήνων πολιτών».

ΚΚΕ: Προϋπολογισμός άγριας ληστείας

Για βάρβαρη αντιλαϊκή επίθεση κατηγόρησε το ΚΚΕ την κυβέρνηση με αφορμή τηn κατάθεση του προϋπολογισμού του 2011 στη Βουλή.

«Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με την ΕΕ και το ΔΝΤ διαμόρφωσε έναν κρατικό προϋπολογισμό άγριας ληστείας και βασανισμού όλων των εργαζομένων…

Το σύνολο του άρθρου διαβάστε το εδώ: http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1899228

Αναρτήθηκε στις ΑΡΘΡΑ από Blogs. Ετικέτες: . Leave a Comment »