ΔΟΕ : ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ , ΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-11


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

2-8-2010

ΔΟΕ : ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ,  ΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-11

Α.ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-11
ΑΣΕΠ 110
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 878
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 58
ΣΥΝΟΛΟ 1046

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-11
ΑΣΕΠ 156
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 104
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 64
24/ΜΗΝΟ 30
ΣΥΝΟΛΟ

354

Β.ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

Οι παραιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. από 1-1-2010 μέχρι και σήμερα ανέρχονται στον αριθμό των 2.798.

Γ.ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Π.Ε ΚΑΙ Δ.Ε.

Οι πιστώσεις που θα δοθούν για προσλήψεις αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανέρχονται στις 11.000.

Δ. ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ