ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΟΕ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ… ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ…


Αρ. Πρωτ. 1157

Αθήνα 14/7/2010

Προς
1. Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου
2. Την Υπουργό Παιδείας
κ. Άννα Διαμαντοπούλου
3. Τους Βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων
ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Θέμα: Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο Δημοσίου Κύριε Υπουργέ Οικονομικών, Κυρία Υπουργέ Παιδείας, Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, που κατατέθηκε για συζήτηση στη Βουλή υπάρχει διάταξη (άρθρο 6, παρ.5) η οποία καταργεί μια σημαντική ρύθμιση για τους εκπαιδευτικούς, η οποία ψηφίστηκε το 2002 (Ν.3075/2002, άρθρο 5, παρ.4) ύστερα από διαπραγμάτευση και συμφωνία της Ομοσπονδίας μας με την τότε κυβέρνηση, η οποία αναγνώρισε εν μέρει την ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού λειτουργήματος, αφού η συγκεκριμένη ρύθμιση έδωσε τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στους εκπαιδευτικούς, με 30 χρόνια υπηρεσίας και συμπλήρωση του 60ου έτους (εφόσον είχαν διοριστεί μετά το 1983) ή του 55ου έτους (για όσους είχαν διοριστεί προ του 1983).

Υπενθυμίζουμε ότι η αιτιολογική έκθεση του Ν.3075/2002 τεκμηρίωνε την ανάγκη ειδικής αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών ως εξής: «Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται κατά κανόνα σε μεγάλη ηλικία με αποτέλεσμα να συμπληρώνουν το κατά περίπτωση όριο ηλικίας συνταξιοδότησης σε μεγάλη ηλικία (65 ή και 67 ετών). Επειδή η διδασκαλία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αυτή την ηλικία αποβαίνει σε βάρος του διδακτικού και εκπαιδευτικού έργου με τις προτεινόμενες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στους ανωτέρω εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει τριακονταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία να λαμβάνουν σύνταξη, όσοι μεν έχουν διορισθεί μέχρι 31/12/1982 μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, όσοι δε έχουν διορισθεί από την 1/1/1983 και εφεξής μετά τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους».

Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι η Υπουργός Παιδείας σε πρόσφατη συζήτηση (Μάιος 2010, σταθμός MEGA) με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών (ΔΟΕ- ΟΛΜΕ) αναγνώρισε την αναγκαιότητα ύπαρξης της συγκεκριμένης ρύθμισης, συμφωνώντας ότι τυχόν κατάργησή της θα έχει σοβαρές συνέπειες στην ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Την αναγκαιότητα ύπαρξης της συγκεκριμένης ρύθμισης αναγνώρισε και ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιώργος Κουτρουμάνης στη συνάντηση που είχε με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στις 8/6/2010.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές

Όλοι αντιλαμβάνονται τις οδυνηρές επιπτώσεις που θα έχει αυτό το μέτρο στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Με τη διόγκωση του ποσοστού του γηρασμένου εκπαιδευτικού προσωπικού είναι φανερό πως η διδασκαλία υποβαθμίζεται, με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, ενός έργου εξαιρετικά σύνθετου και σημαντικού.

Με τη γήρανση του εκπαιδευτικού προσωπικού διευρύνεται το ηλικιακό και πολιτισμικό χάσμα μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων με αποτέλεσμα να καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη η μεταξύ τους επικοινωνία (φανταστείτε εκπαιδευτικό Νηπιαγωγείου 65 ετών να παρέχει αγωγή σε παιδιά τεσσάρων ετών).

Είναι, εξάλλου, επιστημονικά τεκμηριωμένο από ελληνικές και ευρωπαϊκές έρευνες ότι ο δείκτης απόδοσης των εκπαιδευτικών ως προς τη διδακτική πράξη ακολουθεί πτωτική πορεία μετά την ηλικία (κατά μέσο όρο) των 56 ετών.

Σύμφωνα με τις έρευνες αυτές, οι δάσκαλοι, υπόκεινται περισσότερο από άλλες επαγγελματικές ομάδες στον κίνδυνο της επαγγελματικής εξάντλησης/εξουθένωσης, με αποτέλεσμα να μειώνεται η απόδοση πολλών εκπαιδευτικών με την πάροδο του χρόνου.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές

Σας καλούμε να μην ψηφίσετε το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, που καταργεί ακόμη και τα ελάχιστα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων στο δημόσιο, καθώς επίσης και να καταψηφίσετε τη συγκεκριμένη διάταξη που αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς, η οποία αν ψηφιστεί θα έχει αρνητικότατες επιπτώσεις στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.

alfavita.gr: Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί για την προϋπηρεσία


alfavita.gr: Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί για την προϋπηρεσία

14/07/2010 – 18:00

Οι προϋπηρεσίες που προσμετρούνται και μοριοδοτούνται

Σχετικά με τις προϋπηρεσίες που προσμετρούνται και μοριοδοτούνται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (παραγράφος 5 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 – ΦΕΚ 188 Α΄ όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του ν. 2834/2000 – ΦΕΚ 160 Α΄ και παράγραφος 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 – ΦΕΚ 152 Α΄, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3687/2008 – ΦΕΚ 159 Α΄ και του άρθρου 6 του ν. 3848/2010 – ΦΕΚ 71 Α΄) οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

Προϋπηρεσία αποτελεί η απασχόληση ως προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. (άρθρο 9 παρ. 11 του Ν. 1566/1985), στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, στα ναυτικά λύκεια, η υπηρεσία εκπαιδευτικών στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας για μουσουλμάνους μαθητές και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα. Όπου αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε:

α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) στα Μουσικά Σχολεία,

γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων,

δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,

ε) στα Ναυτικά Λύκεια,

στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,

ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,

θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,

ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005,

ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης,

ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,

ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄)  και

ιδ) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος,  Υπουργείου  των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 -ΦΕΚ 78/Α΄),

ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.),

ιστ) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες  – Α.Μ.Ε.Α.).

Προσμέτρηση γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από:

i) το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

ii) τους αρμόδιους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, φορείς στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,

iii) το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα Δημόσια Ναυτικά Λύκεια, πριν από την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, για τις σχολές και τα τμήματα αυτής,

v) τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.  Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου,

vi) φορείς των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων τελεί  υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου.

vii) το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ.,

viii) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων για Α.Μ.Ε.Α. στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης.

Η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, που προσφέρθηκε σε περισσότερους του ενός κλάδους, υπολογίζεται στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε.

Alfavita.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2010


Κατεβάστε εδώ το ταξινομημένο  αρχείο των αποσπάσεων…

Η ταξινόμηση έγινε κατά:

1. ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

3. ΕΠΩΝΥΜΟ

ΡΩΜΑΝΙΑΣ… ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ… ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ…