Νεότερες οδηγίες για την απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων…


07/07/2010 – 07:26

Οι προθεσμίες «τρέχουν»

Η απογραφή ξεκινά την 12η Ιουλίου και ολοκληρώνεται την 23η Ιουλίου. Από την 9η Ιουλίου θα ανοίξει σε όλους η ηλεκτρονική φόρμα απογραφής.

Η απογραφή ανάλογα με το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ κάθε εργαζομένου δεν διαρκεί μόνο μία μέρα -δηλαδή την αντίστοιχη προς το τελικό ψηφίο του ΑΦΜ ημερομηνία. Οι ημερομηνίες αυτές είναι καταληκτικές για κάθε εργαζόμενο με αντίστοιχο τελικό ψηφίο ΑΦΜ.

Αυτό σημαίνει ότι από την 9η Ιουλίου και με καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχη του τελικού ψηφίου ΑΦΜ μπορεί να κάθε εργαζόμενος να πραγματοποιήσει την απογραφή του.

Αναλυτικότερα:

1- Από την 7η Ιουλίου και μέχρι και την 9η Ιουλίου θα απογραφούν υποχρεωτικά και οριστικά οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών. Η διαδικασία της απογραφής αυτών των υπαλλήλων σε διαφορετικό χρονικό πλαίσιο από αυτό των υπολοίπων εργαζομένων εξυπηρετεί τον εξής σκοπό: Να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή της ηλεκτρονικής εφαρμογής από έναν ικανοποιητικό αριθμό εργαζομένων/χρηστών, έτσι ώστε να διορθωθούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν

2- Κατά το ίδιο διάστημα -7η με 9η Ιουλίου- θα απογραφούν πιλοτικά και οι εργαζόμενοι της Νομαρχίας Χαλκιδικής και του Δήμου Χαϊδαρίου. Διευκρινίζεται ότι αυτοί οι εργαζόμενοι μπορούν να απογραφούν και κατά το χρονικό πλαίσιο απογραφής όλων των εργαζομένων -12η με 23η Ιουλίου- και βάσει του τελικού ψηφίου του ΑΦΜ τους.

3- Για τους εργαζόμενους που αδυνατούν να απογραφούν ισχύουν τα εξής:

·                           Όσοι υπάλληλοι απουσιάζουν λόγω προγραμματισμένης άδειας μπορούν να απογραφούν με δική τους ευθύνη από οποιονδήποτε υπολογιστή που διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. Αν αδυνατούν να το πράξουν μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση απογραφής τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού της υπηρεσίας τους η οποία θα συνοδεύεται από την έντυπη φόρμα απογραφής με συμπληρωμένα τα στοιχεία τους.

·                           Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να ακολουθήσουν την παραπάνω διαδικασία αλλά επισημαίνεται ότι πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση απογραφής τους με την συμπληρωμένη έντυπη φόρμα απογραφής μέχρι την 1η Ιουλίου στις διευθύνσεις και στα γραφεία πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία υπάγονται.

·                           Όσοι υπάλληλοι απουσιάζουν λόγω ασθένειας ή όποιου άλλου αιφνίδιου κωλύματος θα απογραφούν από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού της υπηρεσίας τους βάσει των στοιχείων του φακέλου τους, αφού πρώτα ενημερώσουν τις Διευθύνσεις.

·                           Όσοι υπάλληλοι λείπουν εκτός έδρας για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουν καταρχάς την ατομική ευθύνη απογραφής τους. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η πρόσβαση τους σε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, για αυτούς οφείλουν να μεριμνήσουν οι υπηρεσίες τους.

·                           Όσοι υπάλληλοι παρά την παρουσία τους στις υπηρεσίες τους κατά το χρονικό διάστημα της απογραφής αδυνατούν να απογραφούν οι ίδιοι, λόγω μη εξοικείωσης με τη χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου ή για όποιον άλλο λόγο, μπορούν να το πράξουν με τη βοήθεια των ομάδων υποστήριξης κάθε υπηρεσίας. Οι προϊστάμενοι ή οι αναπληρωτές τους των μονάδων Διοικητικού/Προσωπικού έχουν την ευθύνη να συστήσουν ομάδες υποστήριξης πέντε μελών οι οποίες θα υποβοηθήσουν την απογραφή αυτών των υπαλλήλων. Διευκρινίζεται ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με φυσική παρουσία αυτών των υπαλλήλων. Οι ομάδες υποστήριξης οφείλουν να εξυπηρετήσουν όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως αν ανήκουν στην υπηρεσία τους. Τέλος οι ομάδες υποστήριξης θα λειτουργούν ανά βάρδιες από τις 7.30 πμ έως τις 8.00 μμ.

4- Η απογραφή των εργαζομένων είναι υποχρεωτική. Κάθε εργαζόμενος με την ολοκλήρωση της απογραφή του θα λαμβάνει έναν κωδικό απογραφής, που αποτελεί και το αποδεικτικό ότι η απογραφή του έχει πραγματοποιηθεί. Έτσι ακόμα κι αν οι εργαζόμενοι απογραφούν από οποιονδήποτε υπολογιστή θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποδείξουν ότι απογράφησαν με την επίδειξη αυτού του κωδικού απογραφής τους. Όλοι οφείλουν να αποθηκεύσουν/καταγράψουν αυτόν τον κωδικό, ώστε να πιστοποιούν την απογραφή τους όταν και αν αυτό χρειαστεί.

5- Σε επόμενο διάστημα κάθε εργαζόμενος θα λάβει μέσω μηνύματος στο κινητό του ή/ και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – πρόκειται για στοιχεία που ζητώνται στην ηλεκτρονική απογραφή – τον προσωπικό κωδικό απογραφής του. Είναι ο κωδικός που θα του δίνει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στην εργασιακή του ταυτότητα, όχι όμως για να αλλάζει στοιχεία που έχουν καταχωριστεί. Έτσι θα του δοθεί η δυνατότητα να ενημερωθεί από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και για το μισθολόγιό του.

Διευκρινίζεται σε αυτό το σημείο ότι ο κάθε εργαζόμενος καταχωρίζει τα στοιχεία του μόνο μία φορά – αυτή της ημερομηνίας πραγματοποίησης της απογραφής του από 1η έως 23η Ιουλίου 2010. Η επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών σε επόμενα διαστήματα αποτελεί ευθύνη των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού.

Τέλος, να σημειωθεί ότι μέσα στα χρονικά περιθώρια απογραφής που έχουν οριστεί και βάσει των καταληκτικών ημερομηνιών ανά τελικό ψηφίο ΑΦΜ, κάθε εργαζόμενος δύναται να επανέλθει απογραφόμενος από την αρχή – κάνοντας δηλαδή νέα είσοδο στην ηλεκτρονική φόρμα και συμπληρώνοντας εξ’ αρχής όλα τα στοιχεία του – αν και εφόσον έχει εισάγει λανθασμένα ή/και ελλιπή στοιχεία σε μια πρώτη ή άλλη προσπάθεια. Σε αυτή την περίπτωση θα διατηρηθεί η πιο πλήρης και ορθότερη απογραφή. Προσοχή, αυτό μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ μέσα στα οριζόμενα χρονικά όρια και προ της λήξης δικαιώματος απογραφής για τον καθένα.

6- Μετά από την ολοκλήρωση της απογραφής, θα γίνουν οι αναγκαίες διασταυρώσεις με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και θα αποδοθεί σε κάθε εργαζόμενο ένας μοναδικός Ενιαίος Κωδικός Μισθοδοσίας Δημοσίου.

Η διασταύρωση των στοιχείων της βάσης της απογραφής των εργαζομένων με τα στοιχεία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών θα πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένους χρήστες των Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού και σε καμία περίπτωση αυτή η διαδικασία δεν βαρύνει κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά. Κάθε εργαζόμενος έχει τη μοναδική και ατομική υποχρέωση να απογραφεί δίνοντας πλήρη, ορθά και αληθή στοιχεία – καθότι η απογραφή ισοδυναμεί με υπεύθυνη δήλωση – μέσα στα ορισμένα χρονοδιαγράμματα, ώστε να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα με τη μισθοδοσία του από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

7- Διευκρινίζεται ότι όσοι εργαζόμενοι δεν απογραφούν και άρα δε θα ενταχθούν στην νέα Ενιαία Αρχή Πληρωμών του Δημοσίου, θα σταματήσουν να πληρώνονται, έως ότου απογραφούν, οπότε και θα πληρωθούν αναδρομικά. Είναι σημαντικό όλοι οι εργαζόμενοι που υποχρεούνται να απογραφούν να το πράξουν, όπως ορίζεται από τη διαδικασία, βοηθώντας έτσι και στο μεγάλο έργο της αναδιαμόρφωσης του συστήματος πληρωμών του Δημοσίου.

8- Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία της απογραφής μσθοδοτούμενων από το Δημόσιο δίνονται στον δικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/. Εκεί υπάρχουν οι οδηγίες συμπλήρωσης, το έντυπο προετοιμασίας, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

In.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – Μίνι εκπτώσεις για εξαγορά ανοχής…


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – Μίνι εκπτώσεις για εξαγορά ανοχής

07/07/2010 – 10:13

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΤΗΝ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Μικροδιορθώσεις για εκτόνωση
Με νομοθετικές υποσχέσεις για το… μέλλον, μικροδιορθώσεις, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις στην εξαγορά της στρατιωτικής θητείας η κυβέρνηση επιχειρεί να λειάνει τις κοινωνικές αντιδράσεις για το Ασφαλιστικό.

Μία ημέρα πριν την εκδήλωση της νέας γενικής απεργίας ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ ο υπουργός Εργασίας Α. Λοβέρδος κατέθεσε και νέες τροποποιήσεις στα υφιστάμενα άρθρα του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, αυτή τη φορά με προσανατολισμό κυρίως προς τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι φαίνεται να επιβαρύνονται περισσότερο, να ανατρέπονται δηλαδή οι συνταξιοδοτικές τους προσδοκίες από τις εισηγούμενες αλλαγές.

Ωστόσο, η πλέον σημαντική παρέμβαση είναι θεσμικού-πολιτικού χαρακτήρα. Αφορά την προσθήκη-διόρθωση του νόμου 3845/2010, με τον οποίο κυρώθηκε το Μνημόνιο. Εστω και αν η αναφορά δεν παράγει άμεσο αποτέλεσμα ούτε ανατρέπει, προς το παρόν τουλάχιστον, τα δημοσιονομικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, με προσθήκη διάταξης στο άρθρο 3 παράγραφος 10 του επίμαχου νόμου προβλέπεται στο μέλλον η δυνατότητα αναπροσαρμογής του επιδόματος των 800 ευρώ (σ.σ. 400 ευρώ τα Χριστούγεννα, και από 200 το Πάσχα και το καλοκαίρι) με κοινή υπουργική απόφαση και έπειτα από αναλογιστική μελέτη.

Βεβαίως το Μνημόνιο δεν ανατρέπεται, αλλά μπορεί να… βελτιωθεί στο μέλλον.

Ο καθένας, το πακέτο του. Α. Λοβέρδος (αριστερά) και Γ. Παπακωνσταντίνου (δεξιά) κουβαλούν σε ένα «πάκο χαρτιά» την αλλαγή στη ζωή και την εργασία εκατομμυρίων εργαζομένων Κατά τα λοιπά, με τις νέες τροποποιήσεις το Ασφαλιστικό αλλάζει στα κάτωθι σημεία:

1 Η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας γίνεται πιο φθηνή. Ναι μεν θα υπολογίζεται με βάση τον (τρέχοντα) μισθό του προηγούμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης (20% για κύρια σύνταξη), αλλά θα καταβάλλεται αυτό το ποσόν μειωμένο κατά 30% την περίοδο 2011-2014 και το μισό κατά τα επόμενα χρόνια. Τα εν λόγω ποσά δεν μπορούν να υπολείπονται του μισθού του νεοεισερχόμενου υπαλλήλου (25πλάσιο του ανειδίκευτου εργάτη).

2 Προβλέπεται δυνητικά, η αναπροσαρμογή του επιδόματος των 800 ευρώ που επέχει πλέον θέση 13ης και 14ης σύνταξης (για όσους είναι κάτω των 60 ετών -εξαιρούνται οι αναπηρικές- και λαμβάνουν αποδοχές κάτω των 2.500 ευρώ το μήνα). Δεν προσδιορίζεται πάντως ο χρόνος αναπροσαρμογής.

3 Αποσύρεται η αναφορά ότι το κράτος δεν εγγυάται τις επικουρικές συντάξεις. Αντί αυτής της πρόβλεψης αναφέρεται, στο άρθρο 1 μάλιστα, ότι «το Δημόσιο εγγυάται τη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού Συστήματος της χώρας με σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπούς σύνταξης για κάθε δικαιούχο». Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να αναφερθεί και συγκεκριμένο-εγγυημένο ποσόν, πως επίσης και αυτή η πρόβλεψη δεν οδηγεί σε δεσμευτικά αποτελέσματα.

4 Οι γυναίκες με 33,3 έτη ασφάλισης (10.000 ένσημα) θα μπορούν να βγουν με μειωμένη σύνταξη στο 56ο έτος (58ο ολόκληρη) το 2011. Θα είναι η τελευταία χρονιά που επιτρέπεται κάτι τέτοιο αφού στο μέλλον θα απαγορεύεται η έξοδος με μειωμένη σύνταξη και 10.000 ένσημα. Υπενθυμίζεται ότι φέτος αυτό το όριο είναι το 57ο για πλήρη (και 62ο για τους άνδρες) και αναπροσαρμόζεται στο 58ο το 2011, κ.ο.κ μέχρι το 60ό έτος και τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης (νέο ασφαλιστικό καθεστώς).

5 Η παραμονή στην υπηρεσία όσων συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους σύνταξης (35 έτη στο 60ό στο Δημόσιο) καθίσταται δυσχερής. Η αρχική πρόβλεψη για παραμονή στην εργασία έως 5 έτη περιορίζεται στα 3 χρόνια και χωρίς προσαύξηση.

6 Οι καθηγητές πανεπιστημίου (μέλη ΔΕΠ) μπορούν να παραμείνουν στην εργασία τους μέχρι το 68ο έτος.

7 Οι συντάξεις των άγαμων-διαζευγμένων θυγατέρων των δημοσίων υπαλλήλων θα περικόπτονται κατά τα 3/4 εάν εξ ιδίων προκύπτει εισόδημα 50πλάσιο του ανειδίκευτου εργάτη (περίπου 1.700 ευρώ τον μήνα) και θα καταργείται εάν το εισόδημα ξεπερνά το 60πλάσιο (2.040 ευρώ).*

Οι αλλαγές για τους δημοσίους υπαλλήλους
Ομαλότερα η προσαρμογή για τους προσληφθέντες μετά την 1η Ιανουαρίου 1983, αλλά απώλεια του μπόνους 2,5% για όσους προσλήφθηκαν μέχρι 31/12/1992 και θα παραμείνουν για συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας.

Οι «5» κυριότερες αλλαγές στις διατάξεις του συνταξιοδοτικού νομοσχεδίου για τους δημοσίους υπαλλήλους που κατατέθηκαν στη Βουλή χθες από τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου είναι οι εξής:

1Οι προσληφθέντες μετά την 1/1/1983 κερδίζουν μέχρι και ένα χρόνο. Το όριο ηλικίας των 58 ετών διατηρείται και το 2011, αλλά με 36 πραγματικά συντάξιμα χρόνια υπηρεσίας για καταβολή του 100% της σύνταξης. Από το 2012 προστίθεται 1, αντί 2 χρόνων του αρχικού νομοσχεδίου, μέχρι τη συμπλήρωση των 40 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, δηλαδή μέχρι το 2015. Εν τούτοις δυσμενέστερο είναι το καθεστώς για όσους θα έβγαιναν στη σύνταξη με 37 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας, καθώς τα προαναφερθέντα νέα όρια προσαρμογής ισχύουν και για όσους συμπληρώνουν 37ετία από 1/1/2011 και μετά, αντί 2012 του αρχικώς προβλεπόμενου.

2Απαλείφθηκε η διάταξη με το μπόνους 2,5% ανά έτος για δημόσιο υπάλληλο που προσλήφθηκε ή στρατιωτικό που κατατάχθηκε μέχρι 31/12/1992 και παραμένει στην υπηρεσία μετά τα 35 χρόνια και μέχρι το 40ό έτος.

3Ορίστηκε πλαφόν στα 5.040 ευρώ το ατομικό και στα 10.080 ευρώ το οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή ως προϋπόθεση χορήγησης της βασικής σύνταξης των 360 ευρώ, εκτός των άλλων δύο προϋποθέσεων (65ο έτος ηλικίας και μόνιμη διαμονή 15 ετών μεταξύ 15ου και 65ου έτους ηλικίας). Τα ποσά αυτά ανακαθορίζονται κατά το ίδιο ποσοστό αναπροσαρμογής της βασικής σύνταξης.

4Οι συντάξεις, οι χορηγίες και τα βοηθήματα αναπροσαρμόζονται βάσει 50% αύξησης ΑΕΠ και 50% τιμαρίθμου, με ανώτατο όριο την ετήσια αύξηση του τιμαρίθμου.

5Η αναπροσαρμογή των ορίων ηλικίας γίνεται με ειδικό νόμο και όχι με απλή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.

ΕΛ.Κ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 7/7/2010, Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΑ

Τι αλλάζει στην αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας για τους δημοσίους υπαλλήλους


Τι αλλάζει στην αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας για τους δημοσίους υπαλλήλους

07/07/2010 – 09:13

Βελτιώσεις στο παρά πέντε.  Ηπιότερη η μετάβαση στο νέο σύστημα για τους προ του ΄83 ασφαλισμένους στο Δημόσιο.

Σε αλλαγές στο παρά πέντε στα δύο νομοσχέδια για το Ασφαλιστικό προχώρησαν χθες οι αρμόδιοι υπουργοί Εργασίας Α. Λοβέρδος και Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους βελτιώνεται σε σχέση με το αρχικό νομοσχέδιο- η 35ετία για τους μετά το 1983 ασφαλισμένους, ενώ φθηνότερη γίνεται η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας καθώς μειώνεται κλιμακωτά η εξαγορά του πλασματικού χρόνου του στρατού για όλους τους ασφαλισμένους.

Ειδικότερα, στο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών (δημόσιοι υπάλληλοι) γίνεται εξίσωση με παρόμοια ρύθμιση για τους ασφαλισμένους στις ΔΕΚΟ και προβλέπεται ότι για όσους έχουν προσληφθεί μετά την 1/1/1983 και συμπληρώνουν 36 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας το έτος 2011, η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη μετά τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους. Ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας για όσους συμπληρώνουν αυτόν από το έτος 2012 και μετά αυξάνεται κατά ένα έτος για κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Το όριο ηλικίας των 58 ετών αυξάνεται σταδιακά από 1/1/2012 κατά ένα έτος ετησίως και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας. Τα έτη υπηρεσίας καθώς και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (τα οποία προαναφέρθηκαν) έχουν εφαρμογή και για όσους έχουν προσληφθεί μετά την 1/1/1983 και συμπληρώνουν 37 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας από 1/1/2012 και μετά.

Για τη θητεία
Επίσης, στο νομοσχέδιο Λοβέρδου με χθεσινές τροποποιήσεις στο υπό ψήφιση ασφαλιστικό νομοσχέδιο προβλέπονται τα εξής:

Με το ισχύον καθεστώς, η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας κοστίζει ποσό ίσο με το 20% του μισθού κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Με το νέο καθεστώς, το κόστος θα αντιστοιχεί και πάλι στο 20% του μισθού, αλλά:

Για όποιους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 έως 31/12/2014 θα γίνεται έκπτωση 30%.

Για όποιους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 θα γίνεται έκπτωση 50%.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που θα καλείται να πληρώσει ο ασφαλισμένος για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο από το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή μικρότερο από 826 ευρώ σε σημερινές τιμές.

Το κράτος εγγυάται τη βιωσιμότητα του συστήματος για την καταβολή αξιοπρεπούς σύνταξης στους δικαιούχους.

Το επίδομα των 800 ευρώ, που αντικαθιστά τη 13η και τη 14η σύνταξη, θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών στον βαθμό που τα οικονομικά της χώρας το επιτρέψουν και έπειτα από οικονομική μελέτη.

ΠΙΟ ΦΘΗΝΑ

Οι τελικές ρυθμίσεις προβλέπουν χαμηλότερο κόστος για την εξαγορά των πλασματικών ετών της στρατιωτικής θητείας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Π. Γεωργάκης ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: ΤΑ ΝΕΑ Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010

Τις φάπες θα τις φάνε οι δημοσιογράφοι, όχι οι κυβερνώντες!


Εν μέσω μιας ανελέητης κρίσης, τα MEGAλα κανάλια, ασχολούνται, με ζητήματα ήσσονος σημασίας και με καρακατινίστικο τρόπο.
Ξεχειλίζει από γελοιότητα η προσπάθεια να αναμοχλέυσουν κομματικά πάθη για να συσπειρώσουν τους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ, εναντίον της Ν.Δ., ώστε να τους αποτρέψουν από διαμαρτυρίες εναντίον των σκληρών μέτρων. Ζέχνει ολόκληρη η τηλεοπτική οθόνη, από παλαιοκομματισμό. Την ώρα που ανεβαίνουν τα όρια των συνάξεων κατά δεκαετίες, αυξάνεται ο ΦΠΑ και όλοι οι φόροι με ραγδαίους ρυθμούς, η αγορά στενάζει από απραξία και οι τσέπες των Ελλήνων αδειάζουν….
Όμως ο λαός έχει και μνήμη και κρίση: Υπεύθυνους για όλα τα δεινά θα θεωρήσει τους …δημοσιογράφους, που προσφέρουν τόσο άγαρμπα τις (κακές) υπηρεσίες τους στο Δ.Ν.Τ. κάνοντας “κρα” ότι ανήκουν στους ευεργετηθέντες από τα κονδύλια των δημοσίων σχέσεων, που παραδοσικά απλώνει πλουσιοπάροχα στο τραπέζι, για τους έχοντες εύκαμπτη μέση πειναλέους καναλάρχες και δημοσιογράφους το Δ.Ν.Τ.
Τις φάπες θα τη φάνε οι δημοσιογράφοι, όχι οι κυβερνώντες!

Δημοσιεύθηκε από olympiada στο Ιουλίου 6, 2010

Τρέμει η Τρέμη !!!
Αξιολύπητη η εικόνα της έμπειρης δημοσιογράφου, που χέστηκε πάνω της, μετά την τηλεφωνική παρέμβαση Πάγκαλου.
Ρε, άντε σπίτι σας! Δημοσιογράφοι είστε σεις ή κολαούζοι!
Και σε μια σικ κυρία των Βορείων Προαστείων, δε λέει η μυρωδιά της “αφόδευσης εκ φόβου”, έτσι κυρία Τρέμη; Θα λερώσετε και το agent provocateur βρακάκι σας….
(εγώ στη θέση σας θα είχα παραιτηθεί επί τόπου, on air, όταν ο προϊστάμενος ειδήσεων, μου έλεγε στο ακουστικό “δεν παίζουμε Πάγκαλο, προχώρα στο Σαρκοζί”)

taxalia

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ… ΧΩΡΙΣ ΝΤΡΟΠΗ!


ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO… ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ…

http://www.youtube.com/watch?v=x63WS1o32R8

ΝΤΡΟΠΗ… ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΤΡΟΠΗ…

Στα θρανία 446 ώρες παραπάνω…Περισσότερες ώρες από κάθε άλλο μαθητή στις χώρες του ΟΟΣΑ θα κάνουν μάθημα τα ελληνόπουλα από τον Σεπτέμβριο, αφού το πρόγραμμα διδασκαλίας αυξάνεται κατά 40%, στα 800 ολοήμερα σχολεία που θα λειτουργήσουν σε πρώτη φάση πιλοτικά.

Πρόκειται για τις υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας των μαθητών της α’ και της β’ τάξης του δημοτικού, δηλαδή παιδιών 6 έως 8 ετών, που θα κάνουν μάθημα 7 ώρες την ημέρα.

Οπως επισημαίνει ο καθηγητής και ερευνητής Στρ. Στρατηγάκης, «μέχρι τώρα τα παιδιά αυτής της ηλικίας έκαναν μάθημα 5 ώρες κάθε μέρα και τα περισσότερα δυσκολεύονταν ακόμη και να κάθονται τόσες ώρες στο θρανίο. Το πρόγραμμα αλλάζει τώρα και στις υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού, έτσι ώστε να γίνει το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας 35 ώρες την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου.

Μετά τις 7 ώρες διδασκαλίας και το τέλος του υποχρεωτικού ωραρίου, τα παιδιά που επιθυμούν να συνεχίσουν το ολοήμερο πρόγραμμα τρώνε το φαγητό που έφεραν από το σπίτι τους, φυσικά πάνω στο ίδιο θρανίο, αφού στα περισσότερα σχολεία δεν υπάρχουν τραπεζαρίες και τραπεζοκόμοι για να συνεχίσουν αμέσως μετά, με 2 ώρες προγράμματος που μπορεί να περιέχει οποιοδήποτε αντικείμενο διδασκαλίας ή προετοιμασία της επόμενης ημέρας.

Ετσι, επιστρέφει μετά τις 4.30 στο σπίτι το παιδί, κατάκοπο και τσακισμένο μετά το εξαντλητικό του πρόγραμμα, χωρίς διάθεση ή περιθώριο εξωσχολικής δραστηριότητας, ενώ είναι αμφίβολο αν το δίωρο επαρκεί για την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας».

Το υπουργείο Παιδείας όμως στοχεύει να «αφήνει ο μαθητής την τσάντα στο σχολείο» και οι ώρες στο σπίτι να είναι παιχνιδιού και ξενοιασιάς. Αυτό είναι το στοίχημα της Α. Διαμαντοπούλου, το οποίο όμως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ανέφικτο, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες των σχολείων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα, πάντως, με στοιχεία του ΟΟΣΑ, τα παιδιά ηλικίας από 7 έως 8 ετών στην Ελλάδα θα έχουν 1.274 ώρες το χρόνο υποχρεωτικής διδασκαλίας, από 828 που είχαν μέχρι τώρα. Στην Αυστραλία κάνουν μάθημα 954 ώρες και ακολουθεί η Ολλανδία με 940. Στη Φιλανδία, της οποίας το εκπαιδευτικό σύστημα και οι επιλογές είναι πρότυπο και για την Ελλάδα, οι υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας στη συγκεκριμένη ηλικία δεν ξεπερνούν τις 608 το χρόνο.

Ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 769 ώρες το χρόνο, ενώ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι λίγο περισσότερες και φθάνουν τις 781 το χρόνο (βλ. σχετικό πίνακα). Δηλαδή τα ελληνόπουλα θα κάνουν 33,54% περισσότερες ώρες μάθημα από τα παιδιά στην Αυστραλία και 60% περισσότερες ώρες από τον μέσον όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που εφαρμόζονται από το Σεπτέμβριο είναι η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και η ένταξη από την πρώτη δημοτικού της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, με στόχο να αποκτήσουν τα παιδιά από μικρή ηλικία τη «δεξιότητα της πολυγλωσσίας», ένα προσόν απόλυτα αναγκαίο για το μέλλον.

Ενα μέτρο που βρίσκει αντίθετους πολλούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν στηρίζεται σε «παιδαγωγική βάση», αφού δεν παρέχει σοβαρή και σε βάθος γνώση της ξένης γλώσσας αλλά περιορίζεται στην παροχή ψηγμάτων γνώσεων που θα δώσουν στο παιδί κάποια δεξιότητα χειρισμού της.

Σύμφωνα με στοιχεία που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, από το πρόγραμμα του υπουργείου «Ευρυδίκη», σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης η διδασκαλία των αγγλικών αρχίζει σε μεγαλύτερη ηλικία Στο Βέλγιο, στην Πολωνία, στην Ισλανδία, στην Πορτογαλία και στη Σλοβακία από 10 ετών. Στη Σλοβενία, στην Κύπρο, στη Λιθουανία, στη Ρουμανία, στη Δανία από 9 ετών. Σε μικρότερη ηλικία αρχίζει μόνο στη Νορβηγία, στην Ιταλία και στη Μάλτα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ(Της ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ)