‘Ολα τα έγγραφα για τους αναπληρωτές και τους ωρομίσθιους…


Κατεβάστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τους αναπληρωτές και τους ωρομίσθιους…

 http://www.ypepth.gr/el_ec_category1757.htm

Προσέξτε τη διορθωμένη αίτηση… οι δάσκαλοι ας σκεφτούν σοβαρά την επιλογή αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου… ίσως πρέπει να την καταργήσουν από μόνοι τους΄…

Φθηνότερα» θα κοστίζουν οι υπερωρίες με το νέο σ/ν…


29 Ιουν 2010 από το http://taxalia.blogspot.com

Μειώνονται με το υπό συζήτηση ασφαλιστικό νομοσχέδιο και οι αμοιβές της υπεργασίας και υπερωρίας! Κάτι που δεν φαίνεται να κατάλαβαν οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα. -Μέχρι τώρα, οι πρώτες 5 ώρες επιπλέον των 40 τη βδομάδα (υπερεργασία), πληρωνόταν με +25%. Γίνεται +20%. -Οι πέραν των 5 ωρών της υπεραργασίας, λέγονται υπερωρίες και πληρώνονται με +50%, εφόσον δεν ξεπερνούν τις 120 ετησίως. Τώρα θα πληρώνονται με +40%. -Για τις πάνω από 120 ετησίως που πληρώνονται με +75%, από δω και πέρα θα πληρώνονται με +60%.

Δείτε αναλυτικά τι λένε οι νόμοι (νέος και παλιός):

10. Οι παράγραφοι 1, 3 και 5 του άρθρου 1 του ν. 3385/05 (Α΄210) αντικαθίστανται ως εξής: «1. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται πέντε (5) επιπλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα) αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχόλησης. Για όσους εργαζομένους ισχύει σύστημα εργασίας έξι (6) εργάσιμων ημερών την εβδομάδα η σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο υπερεργασία ανέρχεται σε οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα (από 41η έως 48η ώρα)». «3. Μισθωτοί απασχολούμενοι υπερωριακά δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και μέχρι τη συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%). Η αμοιβή για την πέραν των εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως νόμιμη υπερωριακή απασχόληση είναι το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά εξήντα τοις εκατό (60%)». «5. Για κάθε ώρα κατ’ εξαίρεση υπερωρίας ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά ογδόντα τοις εκατό (80%)».

Tι λέει ο νόμος που ισχύει μέχρι σήμερα; (3385/05): «1. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται πέντε (5) επιπλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα) αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχόλησης. Για όσους εργαζομένους ισχύει σύστημα εργασίας έξι (6) εργάσιμων ημερών την εβδομάδα η, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, υπερεργασία ανέρχεται σε οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα (από 41η έως 48η ώρα). 2. Η πέραν των σαράντα πέντε (45) ωρών την εβδομάδα απασχόληση του μισθωτού στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 θεωρείται υπερωριακή απασχόληση ως προς όλες τις νόμιμες συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης. Για όσους εργαζομένους ισχύει σύστημα εργασίας έξι (6) εργάσιμων ημερών την εβδομάδα, υπερωριακή απασχόληση θεωρείται η εργασία πέραν των σαράντα οκτώ (48) ωρών την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθμίσεις για το νόμιμο ημερήσιο ωράριο εργασίας. 3. Μισθωτοί απασχολούμενοι υπερωριακά δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και μέχρι τη συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 50%. Η αμοιβή για την πέραν των εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως νόμιμη υπερωριακή απασχόληση είναι το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%. 4. Κάθε ώρα υπερωρίας, για την πραγματοποίηση της οποίας δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης, χαρακτηρίζεται εφεξής κατ’ εξαίρεση υπερωρία. 5. Για κάθε ώρα κατ’ εξαίρεση υπερωρίας ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%.

Αναρτήθηκε στις ΑΡΘΡΑ από Blogs, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ. Ετικέτες: . Leave a Comment »

Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού Συστήματος του Δημοσίου και Συναφείς Διατάξεις…


Διαβάστε το νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό του Δημοσίου… Ανατρέπονται τα πάντα, κυρίως για τις γυναίκες και καθιερώνεται γενικό όριο συνταξιοδότησης το 65ο έτος… Υπάρχουν πολλές αλλαγές και στις συναφείς διατάξεις… οι συνάδελφοι πρέπει να το διαβάσουν προσεχτικά… και να αποφασίσουν με μεγάλη προσοχή τα βήματα που πρέπει να κάνουν…

Με μια γρήγορη ματιά…

  • Γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη ή στα 60 έτη με 40 χρόνια εργασίας.

  • Δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου μέχρι επτά έτη.

  • Δεν καταργείται η σύνταξη χηρείας και η σύνταξη στις άγαμες θυγατέρες.

  • Από 1/1/2013 η συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα τέκνα θα γίνεται στο 65ο έτος.

  • Βασική σύνταξη ύψους 360 ευρώ. Για τις υπόλοιπες συντάξιμες αποδοχές ορίζεται ποσοστό αναπλήρωσης 64%.

  • 13η – 14η σύνταξη στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αντικαθίσταται με επίδομα 800 ευρώ.

  • Νεοπροσλαμβανόμενοι στο δημόσιο εντάσσονται στο ΙΚΑ από το 2011.

  • Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων 3% για συντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ.