Αναλύοντας το Ν. 3848/2010… του Γιακουμή Ανδρέα(Αιρετού ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης)


ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ  Π.Υ.Σ.Π.Ε  ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΗΛ.2310913050 ΚΙΝ.6945938199

E-MAIL:giakoumisa@sch.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  21-5-2010

 ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΟ Ν.3848/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ –ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Η Υπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,κ. ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, μετά από ένα 6μηνο προετοιμασίας, έχοντας ως αντικειμενικό σκοπό να εκθέσει τους  εκπαιδευτικούς στην Ελληνική κοινωνία, με ψευδή και παραπλανητικά στοιχεία ,κατέθεσε το πολυνομοσχέδιο στη βουλή το οποίο ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του.

Αρωγοί στην προσπάθειά της αυτή ήταν  κάποιοι  κονδυλοφόροι της έντυπης και ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας οι οποίοι δεν παρέλειπαν σε κάθε ευκαιρία να στρέφονται ενάντια στους εκπαιδευτικούς προκειμένου να προετοιμάσουν το έδαφος για να περάσει αυτός ο  αντιεκπαιδευτικός νόμος.

1.ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η πρόσληψη 60% από το διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π και 40%από τον πίνακα, αυτών που είχαν προϋπηρεσία, καταργείται. Για να προσληφθεί πλέον ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να δώσει εξετάσεις Α.Σ.Ε.Π , άρθρο 2 παρ.1(Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο έτη διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες).

Αφού γίνει ο διαγωνισμός οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε πίνακες. Άρθρο 3 παρ.1 (Η σειρά κατάταξης των μετεχόντων στον τελικό πίνακα προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν στο διαγωνισμό, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά κριτήρια.)

Οι θέσεις των εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν δεν προκηρύσσονται , όπως γινόταν μέχρι σήμερα αλλά αφού διεξαχθεί ο διαγωνισμός και γίνει η τελική τους κατάταξη σύμφωνα με το άρθρο 3 ανακοινώνεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν. Άρθρο 4 παρ. 1( Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται το αργότερο εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου κάθε έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ανακοινώνονται οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν, ο αριθμός κατά κλάδο και ειδικότητα, κατά περιοχή διορισμού και δυσπρόσιτο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών, με την ίδια απόφαση καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία).

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι για 2 έτη θα είναι δόκιμοι και θα είναι υπό την επιτήρηση του «ΜΕΝΤΟΡΑ». Μετά τα 2 έτη αφού αξιολογηθούν και εφ’ όσον κριθούν κατάλληλοι θα μονιμοποιούνται. Άρθρο 4 παρ.5,6,7,8,9 (Ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός υπηρετεί επί δύο έτη ως δόκιμος εκπαιδευτικός. Για την καθοδήγηση και υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού ορίζεται από τον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο σε συνεργασία με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ο μέντοράς του. Στο τέλος του δεύτερου έτους ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός αξιολογείται ώστε να κριθεί αν είναι κατάλληλος να μονιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός. Αν ο νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου Α του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄).

Οι νεοδιοριζόμενοι θα μένουν υποχρεωτικά στην πρώτη τους τοποθέτηση 3 χρόνια, ενώ μέχρι σήμερα ήταν 1 χρόνος. Άρθρο 4 παρ.4 (Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος).

Η προϋπηρεσία των σημερινών αναπληρωτών και ωρομισθίων για να προσμετρηθεί θα πρέπει να είναι επιτυχόντες στον Α.Σ.Ε.Π, εκτός αυτών που στις 1-7-2010 θα έχουν 24/μηνη προϋπηρεσία Άρθρο 7 παρ.5 ( Στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών που θα συνταχθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του πρώτου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και του επόμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. εντάσσονται, κατ’ εξαίρεση, και: α) όσοι στις 1.7.2010 θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εικοσιτετράμηνη (24μηνη) προϋπηρεσία και περιλαμβάνονται στους πίνακες της παραγράφου 2 και β) οι μέχρι την κατάρτιση των πινάκων αυτών απολυόμενοι εκπαιδευτικοί από ιδιωτικά σχολεία, λόγω κατάργησης των σχολείων αυτών, που στις1.7.2010 θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εικοσιτετράμηνη (24μηνη) προϋπηρεσία. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί  θεωρείται ότι έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας πενήντα (50) μονάδες, έστω και αν δεν θα έχουν πετύχει τη βαθμολογική βάση σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.. Αν έχουν λάβει μέρος σε διαγωνισμό και έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από πενήντα (50) μονάδες, λαμβάνεται υπόψη αυτός ο βαθμός).

Οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι, υποψήφιοι  εκπαιδευτικοί ,χάνουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις διορισμών που είχαν έως σήμερα. Αλήθεια πώς μπορεί μία μάνα με 3,4ή 5 μικρά παιδιά να διαγωνισθεί με ίσους όρους με κάποιον που δεν έχει καθόλου οικογενειακές υποχρεώσεις ή κατά πολύ μικρότερες;

Μήπως το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι όρος ξένος για την κ. Διαμαντοπούλου;

Πού είναι η κοινωνική ευαισθησία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες; Άρθρο 3 παρ.1 περ. δ (Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω ή η πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή η σκλήρυνση κατά πλάκας ή η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία: επτά (7) μονάδες. Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω τέκνου: πέντε (5) μονάδες. Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: δέκα (10) μονάδες Η ύπαρξη περισσότερων των δύο τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: πέντε (5) μονάδες).

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Εκπαιδευτικοί που δεν θα αξιολογηθούν με δική τους υπαιτιότητα αποκλείονται από τις επιλογές στελεχών εκπαίδευσης. Άρθρο 11 παρ.11(Στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαιδευτικοί, οι οποίοι με δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν στις διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις).

Περίεργη απαξίωση στη μοριοδότηση του Διδασκαλείου .Η αλλαγή έγινε κατά τη διάρκεια της ψήφισης. Το διδασκαλείο μοριοδοτείται με 2 μόρια, όσα δηλ. και η πιστοποίηση στις νέες τεχνολογίες Α επιπέδου. Άρθρο 13 παρ.2 περ. γ (Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης: 2 μονάδες, μόνο για τους υποψηφίους για επιλογή σε θέσεις στελεχών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης).

Στις 29-3-2010 ψηφίστηκε ο Ν.3839  ο οποίος καταργούσε τα Π.Υ.Σ.Π.Ε και με το άρθρο 6 του ίδιου νόμου οριζόταν  η διαδικασία ανασυγκρότησης.

(Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: α) Τον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από προϊστάμενο γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής μονάδας.

β) Δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με βαθμό Α΄, με τους αναπληρωματικούς τους, που υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., οι οποίοι επιλέγονται με κριτήριο τη μεγαλύτερη προηγούμενη διοικητική εμπειρία σε θέση στελεχών εκπαίδευσης. Σε περίπτωση ίσης διοικητικής εμπειρίας επιλέγεται ο εκπαιδευτικός με τη μεγαλύτερη πραγματική δημόσια υπηρεσία. Ως διοικητική εμπειρία, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται η υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή σχολείου, προϊσταμένου γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικού συμβούλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών).

Ένα μήνα μετά και ενώ προχώρησε η διαδικασία ανασυγκρότησης των Π.Υ.Σ.Π.Ε με το άρθρο 47 του πολυνομοσχεδίου καταργείται η διάταξη του Ν.3839/2010 και αντικαθίσταται ως εξής: Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του έκτου άρθρου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Δύο εκπαιδευτικούς με βαθμό Α΄ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. και οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.»

H γελοιότητα  σ’ όλο της το μεγαλείο. Κοπτοραπτική στα μέτρα τους.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ. ΑΡΘΡΟ 31 παράγραφος 2 (Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, καθώς και κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται). Το άρθρο 16 παρ.8 περ.στ αναφέρει.( Για τα μέλη των πρωτοβάθμιων, εφόσον ανήκουν οργανικά σε Νομό που εκλέγονται, των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται και υπηρετούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της Βουλής, στην Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης, καθώς και στα γραφεία Φυσικής Αγωγής, ο χρόνος απόσπασης θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση για κάθε περίπτωση. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται σε επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται βάσει ειδικών διατάξεων από τις οποίες προβλέπεται ότι ο χρόνος απόσπασής τους θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση).

Από αυτούς που θα κάνουν αίτηση για μετάθεση από το Σχολικό Έτος 2010-11και μετά θα χρειάζεται για να κατοχυρώσουν δικαίωμα νέας μετάθεσης  να κάνουν 2/ετία στη νέα τους οργανική  θέση. Άρθρο 30 παρ.1  (Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, προϋπόθεση για τη μετάθεση εκπαιδευτικών είναι η πραγματική υπηρεσία δύο ετών στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται. Η υποχρέωση της διετούς πραγματικής υπηρεσίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο αφορά την οργανική θέση στην οποία θα μετατεθούν εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτησή τους, από το σχολικό έτος 2010-2011 και μετά).

Ένα σκοτεινό σημείο είναι ο τρόπος με τον οποίο  θα γίνουν οι αποσπάσεις για την κάλυψη των λειτουργικών κενών γιατί με βάση το άρθρο 31 παρ.1. (Απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός). Έχοντας ,ως δεδομένο το συγκεκριμένο άρθρο , τη μείωση των διορισμών κατά 50% , τη μείωση στις προσλήψεις αναπληρωτών κατά 70% καθώς επίσης και ένα μεγάλο κύμα φυγής στη σύνταξη από πολλούς συναδέλφους λόγω της ανασφάλειας που έχει δημιουργηθεί με το ασφαλιστικό , οι αποσπάσεις για το Σχολικό Έτος 2010-2011 θα είναι εξαιρετικά δύσκολες. Οι περικοπές άρχισαν με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. ΔΕΝ ΑΠΟΣΠΑΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ.

Οι εκπαιδευτικοί με βάση το άρθρο 31 παρ.3 θα μπορούν να αποσπώνται για λειτουργικές ανάγκες με απόφαση του Δ/ντή εκπαίδευσης ,εντός των ορίων του Π.Υ.Σ.Π.Ε αλλά και εντός των ορίων της περιφέρειας με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης και σε οποιοδήποτε μέρος με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού.

(Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική μονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται: α) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή β) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή γ) σε περιοχή μετάθεσης άλλης περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διαδικασία της περίπτωσης α΄ακολουθείται και για τη διάθεση των εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας).

Στις 15-3-2010 ψηφίστηκε ο ν.3833/2010 (για το πρώτο πακέτο οικονομικών μέτρων) στο άρθρο 11, παρ.8 προέβλεπε (Από τη δημοσίευση του παρόντος δεν επιτρέπεται η απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις χωρίς πλήρη εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα. Με ευθύνη του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποσπάσεις εκπαιδευτικών μειώνονται υποχρεωτικά κατά πενήντα τοις εκατό (50%), το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου 2010).

Όλοι καταλάβαμε όταν διαβάσαμε το σχετικό άρθρο ότι δεν θα αποσπαστούν εκπαιδευτικοί σε φορείς .Αλλά πάλι μας γεννήθηκαν ερωτήματα για το πώς θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου όταν υπάρχει πληθώρα κενών οργανικών διοικητικών θέσεων;

Τελικά αποδείχτηκε πως το όλο σκηνικό ήταν ένα καλοστημένο επικοινωνιακό τέχνασμα του Υπουργείου για να στοχοποιήσει τους εκπαιδευτικούς. Αφού λοιπόν το συγκεκριμένο άρθρο εκπλήρωσε το σκοπό του δεν χρειαζόταν πλέον . Με μεγάλη ευκολία 40 ημέρες μετά καταργείται η σχετική διάταξη με το άρθρο 31 παρ.6 και θα αποσπαστούν εκπαιδευτικοί σε φορείς. (Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄).

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η κ. Διαμαντοπούλου ξεκινάει με την αυτοαξιολόγηση της Σχολικής μονάδας και στη συνέχεια ενεργοποιεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Αξιολόγηση-σύνδεση με τη μισθολογική εξέλιξη. Άρθρο 32.

1. Κάθε σχολική μονάδα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, καταρτίζει πρόγραμμα δράσης με τους εκπαιδευτικούς στόχους για το σχολικό έτος που ξεκινά.2. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς η σχολική μονάδα συντάσσει έκθεση με την οποία αξιολογούνται: α) η απόδοση της σχολικής μονάδας στο σύνολό της, β) η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης και γ) οι επιτυχίες, οι αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για την επόμενη σχολική χρονιά.3. Το πρόγραμμα δράσης και η έκθεση αξιολόγησης, τα οποία καταρτίζονται με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και τους σχολικούς συμβούλους, γνωστοποιούνται στους μαθητές και στο σύλλογο γονέων, δημοσιεύονται στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες του σχολείου και της αρμόδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης και υποβάλλονται στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.).

4. Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταρτίζουν πρόγραμμα δράσης για κάθε σχολικό έτος και στη συνέχεια υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις στους οικείους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Ε.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα στοιχεία της αξιολόγησης και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του άρθρου αυτού.

6. Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων γίνεται σταδιακά από το σχολικό έτος 2010-2011 σε σχολικές μονάδες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Την αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ακολουθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ν2986/2002.

Γίνεται φανερό ότι η αυτοαξιολόγηση είναι το εισαγωγικό τμήμα της αξιολόγησης-χειραγώγησης των εκπαιδευτικών.

Μήπως η κ. Διαμαντοπούλου θα πρέπει να αρχίσει την αυτοαξιολόγηση από την ίδια και το υπουργείο Παιδείας;

Άραγε τι να εννοεί η κ. Διαμαντοπούλου με τον όρο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ»

Την ονομαστική μείωση των μισθών των εκπαιδευτικών κατά 20%;

Τη μείωση των δαπανών για την παιδεία;

Τη μείωση  κατά 60% των επιχορηγήσεων που πήραν οι Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικά έξοδα;

Τις περικοπές των διορισμών κατά 50%;

Τις περικοπές στις προσλήψεις αναπληρωτών κατά 70%;

Την αύξηση της αναλογίας μαθητών ανά τμήμα;

Την απαξίωση της μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών;

Την αναστολή των αποσπάσεων  των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το Σχολ. Έτος 2010-2011;

ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: