«Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για τη μη διεξαγωγή των εξετάσεων γλωσσομάθειας και των νέων αποσπάσεων εξωτερικού για το σχολικό έτος 2010-2011.»


Μας τελείωσε η εκπαίδευση των ομογενών… δε θα γίνουν εξετάσεις… και δε θα πραγματοποιηθούν νέες αποσπάσεις…

Ερώτηση: Τα σχολεία στο εξωτερικό που έχουν κενά λόγω της επιστροφής με πενταετία των ήδη αποσπασμένων εκπαιδευτικών πώς θα συμπληρωθούν;

Περικοπές και στην εκπαίδευση των παιδιών στο εξωτερικό… φανταστείτε τι θα γίνει στο εσωτερικό…

Μία μόνο λέξη ταιριάζει… ΝΤΡΟΠΗ

Παραθέτω το κείμενο ΝΤΡΟΠΗΣ του υπουργείου και δηλώνω απογοητευμένος από την κατάσταση που πάει να δημιουργηθεί… πρέπει κάτι να γίνει… η Τώρα ή Ποτέ…

Η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ανακοινώνει ότι δε θα διεξαχθούν οι φετινές εξετάσεις γλωσσομάθειας που προβλέπονταν από την με αρ. πρωτ. Φ.821/2443Π/144249/Ζ1/20-11-2009 προκήρυξη  του ΥΠΔΒΜΘ, καθώς δεν θα πραγματοποιηθούν  νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2010-2011.

Ενοποίηση αιμοδοσιών ΣΤ΄ και Ζ΄ Συλλόγων εκπαιδευτικών Π.Ε. Νομού Θεσσαλονίκης, λόγω απεργίας


ΣΥΛΛΟΓΟΙ  ΕΚΠ/ΚΩΝ   Π.Ε. ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Έτος Ιδρύσεως 1985

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Θεσσαλονίκη 13 – 5 – 2010

Προς: Όλους/όλες τους/τις συναδέλφους

(Με τη συνδρομή των  Διευθύνσεων και

των γραφείων Π.Ε. Θεσσαλονίκης)

Θέμα: Ενοποίηση αιμοδοσιών ΣΤ΄και Ζ΄  συλλόγων λόγω απεργίας.

Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε πως η αιμοδοσία του Ζ΄ Συλλόγου που ήταν να πραγματοποιηθεί στις 20-5-2010 δε θα πραγματοποιηθεί λόγω της απεργίας της ΑΔΕΔΥ την ίδια ημέρα.

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενημερωθήκαμε ότι δεν υπάρχει άλλη ημερομηνία που μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε σε συνεννόηση με τους δύο συλλόγους η ενοποίηση της παραπάνω αιμοδοσίας με την αιμοδοσία του  ΣΤ΄ Συλλόγου(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ) για τις 26-5-2010.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα παραμένει ως έχει.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να επιλέξουν από το πρόγραμμα την αιμοδοσία που τους βολεύει.

Σημείωση: Ευχαριστούμε εκ των προτέρων τις δύο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθώς και τα γραφεία για την διακίνηση του εγγράφου.  

Για την τράπεζα αίματος

Φασφαλής Νικόλαος                        Αδαμίδου Βασιλική                                                   Τεκίδης Αλέξανδρος

Πρόεδρος ΣΤ΄ Συλλόγου                Πρόεδρος  Ε΄ Συλλόγου                                             Γραμματέας της Τράπεζας

Αναρτήθηκε στις ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ. Leave a Comment »