Αναλύοντας το Ν. 3848/2010… του Γιακουμή Ανδρέα(Αιρετού ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης)


ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ  Π.Υ.Σ.Π.Ε  ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΗΛ.2310913050 ΚΙΝ.6945938199

E-MAIL:giakoumisa@sch.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  21-5-2010

 ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΟ Ν.3848/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ –ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Η Υπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,κ. ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, μετά από ένα 6μηνο προετοιμασίας, έχοντας ως αντικειμενικό σκοπό να εκθέσει τους  εκπαιδευτικούς στην Ελληνική κοινωνία, με ψευδή και παραπλανητικά στοιχεία ,κατέθεσε το πολυνομοσχέδιο στη βουλή το οποίο ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του.

Αρωγοί στην προσπάθειά της αυτή ήταν  κάποιοι  κονδυλοφόροι της έντυπης και ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας οι οποίοι δεν παρέλειπαν σε κάθε ευκαιρία να στρέφονται ενάντια στους εκπαιδευτικούς προκειμένου να προετοιμάσουν το έδαφος για να περάσει αυτός ο  αντιεκπαιδευτικός νόμος.

1.ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η πρόσληψη 60% από το διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π και 40%από τον πίνακα, αυτών που είχαν προϋπηρεσία, καταργείται. Για να προσληφθεί πλέον ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να δώσει εξετάσεις Α.Σ.Ε.Π , άρθρο 2 παρ.1(Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο έτη διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες).

Αφού γίνει ο διαγωνισμός οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε πίνακες. Άρθρο 3 παρ.1 (Η σειρά κατάταξης των μετεχόντων στον τελικό πίνακα προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν στο διαγωνισμό, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά κριτήρια.)

Οι θέσεις των εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν δεν προκηρύσσονται , όπως γινόταν μέχρι σήμερα αλλά αφού διεξαχθεί ο διαγωνισμός και γίνει η τελική τους κατάταξη σύμφωνα με το άρθρο 3 ανακοινώνεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν. Άρθρο 4 παρ. 1( Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται το αργότερο εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου κάθε έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ανακοινώνονται οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν, ο αριθμός κατά κλάδο και ειδικότητα, κατά περιοχή διορισμού και δυσπρόσιτο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών, με την ίδια απόφαση καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία).

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι για 2 έτη θα είναι δόκιμοι και θα είναι υπό την επιτήρηση του «ΜΕΝΤΟΡΑ». Μετά τα 2 έτη αφού αξιολογηθούν και εφ’ όσον κριθούν κατάλληλοι θα μονιμοποιούνται. Άρθρο 4 παρ.5,6,7,8,9 (Ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός υπηρετεί επί δύο έτη ως δόκιμος εκπαιδευτικός. Για την καθοδήγηση και υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού ορίζεται από τον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο σε συνεργασία με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ο μέντοράς του. Στο τέλος του δεύτερου έτους ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός αξιολογείται ώστε να κριθεί αν είναι κατάλληλος να μονιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός. Αν ο νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου Α του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄).

Οι νεοδιοριζόμενοι θα μένουν υποχρεωτικά στην πρώτη τους τοποθέτηση 3 χρόνια, ενώ μέχρι σήμερα ήταν 1 χρόνος. Άρθρο 4 παρ.4 (Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος).

Η προϋπηρεσία των σημερινών αναπληρωτών και ωρομισθίων για να προσμετρηθεί θα πρέπει να είναι επιτυχόντες στον Α.Σ.Ε.Π, εκτός αυτών που στις 1-7-2010 θα έχουν 24/μηνη προϋπηρεσία Άρθρο 7 παρ.5 ( Στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών που θα συνταχθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του πρώτου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και του επόμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. εντάσσονται, κατ’ εξαίρεση, και: α) όσοι στις 1.7.2010 θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εικοσιτετράμηνη (24μηνη) προϋπηρεσία και περιλαμβάνονται στους πίνακες της παραγράφου 2 και β) οι μέχρι την κατάρτιση των πινάκων αυτών απολυόμενοι εκπαιδευτικοί από ιδιωτικά σχολεία, λόγω κατάργησης των σχολείων αυτών, που στις1.7.2010 θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εικοσιτετράμηνη (24μηνη) προϋπηρεσία. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί  θεωρείται ότι έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας πενήντα (50) μονάδες, έστω και αν δεν θα έχουν πετύχει τη βαθμολογική βάση σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.. Αν έχουν λάβει μέρος σε διαγωνισμό και έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από πενήντα (50) μονάδες, λαμβάνεται υπόψη αυτός ο βαθμός).

Οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι, υποψήφιοι  εκπαιδευτικοί ,χάνουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις διορισμών που είχαν έως σήμερα. Αλήθεια πώς μπορεί μία μάνα με 3,4ή 5 μικρά παιδιά να διαγωνισθεί με ίσους όρους με κάποιον που δεν έχει καθόλου οικογενειακές υποχρεώσεις ή κατά πολύ μικρότερες;

Μήπως το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι όρος ξένος για την κ. Διαμαντοπούλου;

Πού είναι η κοινωνική ευαισθησία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες; Άρθρο 3 παρ.1 περ. δ (Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω ή η πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή η σκλήρυνση κατά πλάκας ή η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία: επτά (7) μονάδες. Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω τέκνου: πέντε (5) μονάδες. Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: δέκα (10) μονάδες Η ύπαρξη περισσότερων των δύο τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: πέντε (5) μονάδες).

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Εκπαιδευτικοί που δεν θα αξιολογηθούν με δική τους υπαιτιότητα αποκλείονται από τις επιλογές στελεχών εκπαίδευσης. Άρθρο 11 παρ.11(Στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαιδευτικοί, οι οποίοι με δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν στις διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις).

Περίεργη απαξίωση στη μοριοδότηση του Διδασκαλείου .Η αλλαγή έγινε κατά τη διάρκεια της ψήφισης. Το διδασκαλείο μοριοδοτείται με 2 μόρια, όσα δηλ. και η πιστοποίηση στις νέες τεχνολογίες Α επιπέδου. Άρθρο 13 παρ.2 περ. γ (Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης: 2 μονάδες, μόνο για τους υποψηφίους για επιλογή σε θέσεις στελεχών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης).

Στις 29-3-2010 ψηφίστηκε ο Ν.3839  ο οποίος καταργούσε τα Π.Υ.Σ.Π.Ε και με το άρθρο 6 του ίδιου νόμου οριζόταν  η διαδικασία ανασυγκρότησης.

(Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: α) Τον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από προϊστάμενο γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής μονάδας.

β) Δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με βαθμό Α΄, με τους αναπληρωματικούς τους, που υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., οι οποίοι επιλέγονται με κριτήριο τη μεγαλύτερη προηγούμενη διοικητική εμπειρία σε θέση στελεχών εκπαίδευσης. Σε περίπτωση ίσης διοικητικής εμπειρίας επιλέγεται ο εκπαιδευτικός με τη μεγαλύτερη πραγματική δημόσια υπηρεσία. Ως διοικητική εμπειρία, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται η υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή σχολείου, προϊσταμένου γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικού συμβούλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών).

Ένα μήνα μετά και ενώ προχώρησε η διαδικασία ανασυγκρότησης των Π.Υ.Σ.Π.Ε με το άρθρο 47 του πολυνομοσχεδίου καταργείται η διάταξη του Ν.3839/2010 και αντικαθίσταται ως εξής: Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του έκτου άρθρου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Δύο εκπαιδευτικούς με βαθμό Α΄ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. και οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.»

H γελοιότητα  σ’ όλο της το μεγαλείο. Κοπτοραπτική στα μέτρα τους.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ. ΑΡΘΡΟ 31 παράγραφος 2 (Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, καθώς και κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται). Το άρθρο 16 παρ.8 περ.στ αναφέρει.( Για τα μέλη των πρωτοβάθμιων, εφόσον ανήκουν οργανικά σε Νομό που εκλέγονται, των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται και υπηρετούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της Βουλής, στην Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης, καθώς και στα γραφεία Φυσικής Αγωγής, ο χρόνος απόσπασης θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση για κάθε περίπτωση. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται σε επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται βάσει ειδικών διατάξεων από τις οποίες προβλέπεται ότι ο χρόνος απόσπασής τους θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση).

Από αυτούς που θα κάνουν αίτηση για μετάθεση από το Σχολικό Έτος 2010-11και μετά θα χρειάζεται για να κατοχυρώσουν δικαίωμα νέας μετάθεσης  να κάνουν 2/ετία στη νέα τους οργανική  θέση. Άρθρο 30 παρ.1  (Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, προϋπόθεση για τη μετάθεση εκπαιδευτικών είναι η πραγματική υπηρεσία δύο ετών στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται. Η υποχρέωση της διετούς πραγματικής υπηρεσίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο αφορά την οργανική θέση στην οποία θα μετατεθούν εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτησή τους, από το σχολικό έτος 2010-2011 και μετά).

Ένα σκοτεινό σημείο είναι ο τρόπος με τον οποίο  θα γίνουν οι αποσπάσεις για την κάλυψη των λειτουργικών κενών γιατί με βάση το άρθρο 31 παρ.1. (Απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός). Έχοντας ,ως δεδομένο το συγκεκριμένο άρθρο , τη μείωση των διορισμών κατά 50% , τη μείωση στις προσλήψεις αναπληρωτών κατά 70% καθώς επίσης και ένα μεγάλο κύμα φυγής στη σύνταξη από πολλούς συναδέλφους λόγω της ανασφάλειας που έχει δημιουργηθεί με το ασφαλιστικό , οι αποσπάσεις για το Σχολικό Έτος 2010-2011 θα είναι εξαιρετικά δύσκολες. Οι περικοπές άρχισαν με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. ΔΕΝ ΑΠΟΣΠΑΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ.

Οι εκπαιδευτικοί με βάση το άρθρο 31 παρ.3 θα μπορούν να αποσπώνται για λειτουργικές ανάγκες με απόφαση του Δ/ντή εκπαίδευσης ,εντός των ορίων του Π.Υ.Σ.Π.Ε αλλά και εντός των ορίων της περιφέρειας με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης και σε οποιοδήποτε μέρος με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού.

(Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική μονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται: α) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή β) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή γ) σε περιοχή μετάθεσης άλλης περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διαδικασία της περίπτωσης α΄ακολουθείται και για τη διάθεση των εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας).

Στις 15-3-2010 ψηφίστηκε ο ν.3833/2010 (για το πρώτο πακέτο οικονομικών μέτρων) στο άρθρο 11, παρ.8 προέβλεπε (Από τη δημοσίευση του παρόντος δεν επιτρέπεται η απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις χωρίς πλήρη εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα. Με ευθύνη του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποσπάσεις εκπαιδευτικών μειώνονται υποχρεωτικά κατά πενήντα τοις εκατό (50%), το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου 2010).

Όλοι καταλάβαμε όταν διαβάσαμε το σχετικό άρθρο ότι δεν θα αποσπαστούν εκπαιδευτικοί σε φορείς .Αλλά πάλι μας γεννήθηκαν ερωτήματα για το πώς θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου όταν υπάρχει πληθώρα κενών οργανικών διοικητικών θέσεων;

Τελικά αποδείχτηκε πως το όλο σκηνικό ήταν ένα καλοστημένο επικοινωνιακό τέχνασμα του Υπουργείου για να στοχοποιήσει τους εκπαιδευτικούς. Αφού λοιπόν το συγκεκριμένο άρθρο εκπλήρωσε το σκοπό του δεν χρειαζόταν πλέον . Με μεγάλη ευκολία 40 ημέρες μετά καταργείται η σχετική διάταξη με το άρθρο 31 παρ.6 και θα αποσπαστούν εκπαιδευτικοί σε φορείς. (Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄).

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η κ. Διαμαντοπούλου ξεκινάει με την αυτοαξιολόγηση της Σχολικής μονάδας και στη συνέχεια ενεργοποιεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Αξιολόγηση-σύνδεση με τη μισθολογική εξέλιξη. Άρθρο 32.

1. Κάθε σχολική μονάδα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, καταρτίζει πρόγραμμα δράσης με τους εκπαιδευτικούς στόχους για το σχολικό έτος που ξεκινά.2. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς η σχολική μονάδα συντάσσει έκθεση με την οποία αξιολογούνται: α) η απόδοση της σχολικής μονάδας στο σύνολό της, β) η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης και γ) οι επιτυχίες, οι αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για την επόμενη σχολική χρονιά.3. Το πρόγραμμα δράσης και η έκθεση αξιολόγησης, τα οποία καταρτίζονται με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και τους σχολικούς συμβούλους, γνωστοποιούνται στους μαθητές και στο σύλλογο γονέων, δημοσιεύονται στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες του σχολείου και της αρμόδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης και υποβάλλονται στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.).

4. Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταρτίζουν πρόγραμμα δράσης για κάθε σχολικό έτος και στη συνέχεια υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις στους οικείους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Ε.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα στοιχεία της αξιολόγησης και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του άρθρου αυτού.

6. Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων γίνεται σταδιακά από το σχολικό έτος 2010-2011 σε σχολικές μονάδες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Την αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ακολουθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ν2986/2002.

Γίνεται φανερό ότι η αυτοαξιολόγηση είναι το εισαγωγικό τμήμα της αξιολόγησης-χειραγώγησης των εκπαιδευτικών.

Μήπως η κ. Διαμαντοπούλου θα πρέπει να αρχίσει την αυτοαξιολόγηση από την ίδια και το υπουργείο Παιδείας;

Άραγε τι να εννοεί η κ. Διαμαντοπούλου με τον όρο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ»

Την ονομαστική μείωση των μισθών των εκπαιδευτικών κατά 20%;

Τη μείωση των δαπανών για την παιδεία;

Τη μείωση  κατά 60% των επιχορηγήσεων που πήραν οι Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικά έξοδα;

Τις περικοπές των διορισμών κατά 50%;

Τις περικοπές στις προσλήψεις αναπληρωτών κατά 70%;

Την αύξηση της αναλογίας μαθητών ανά τμήμα;

Την απαξίωση της μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών;

Την αναστολή των αποσπάσεων  των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το Σχολ. Έτος 2010-2011;

ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Advertisement

Στις 15 Ιουνίου με 50 «υπουργούς» εγκαθίσταται η Κυβέρνηση του ΔΝΤ στην Ελλάδα…


Σχόλιο του Blog:
Αυτή είναι η Εθνική Ανεξαρτησία που δε θέλατε να χαθεί κ. Πρωθυπουργέ…
Σας θυμίζω τα λόγια του πατέρα σας που έπρεπε να σας έχουν επηρεάσει: « Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες»…
Θα μου πείτε… γιατί χολοσκάς Νεοέλληνα… με το νόμο που ψήφισα για τις ελληνοποιήσεις… θα τους κάνω και αυτούς «Έλληνες»… ΔΝΤέλληνες!
Να δω τι χώρα θα παραδώσεις… Γιωργάκη

Το υπουργείο παιδείας δεν «παίζεται» πια… κόβει και τις εκπαιδευτικές άδειες


Μετά από την εγκύκλιο για τις αποσπάσεις του εξωτερκού… νέο έκτρωμα με τις εκπαιδευτικές άδειες… διαβάστε και καταλάβετε συνάδελφοι… που θέλουν να μας οδηγήσουν…

Καμία νέα εκπαιδευτική άδεια δε θα δοθεί την επόμενη σχολική χρονιά… τι άλλο πρέπει να δούμε για να αντιδράσουμε επιτέλους…

Εγκύκλιος ΥΠΔΒΜΘ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση (για υποτρόφους) – Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2010-2011».

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2010, το σύνολο των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του ΥΠΔΒΜΘ, στους Ειδικούς Φορείς 19-210 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης & 19-220 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στον ΚΑΕ 0282, που αφορούν στην αποζημίωση εκπαιδευτικών που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης μεταφέρθηκε στους προϋπολογισμούς των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για την καταβολή των ανεξόφλητων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2009, για το σχολικό έτος 2010-2011, επιτρέπεται μόνο η ανανέωση  αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Επίσης επιτρέπεται η χορήγηση νέων αδειών μόνο σε υποτρόφους, αφού σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 58 του Ν.3528/2007 ορίζεται ότι « Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. » Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και υπότροφοι άλλων φορέων.

Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, με αποδοχές, για το σχολικό έτος 2010-2011…

Κατεβάστε  την εγκύκλιο…

29 ΜΑΪΟΥ 1453… ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ


Αναρτήθηκε στις VIDEO. Ετικέτες: , . Leave a Comment »

Τα επικοινωνιακά κόλπα του κ.Λοβέρδου ειναι γνωστά απο την προηγούμενη φορά…


Από Factorx | Δευτ. 24 Μαι 2010, 23:15 στην/στις κατηγορίες Πρώτη Σελίδα.

Νέα δυσμενέστερα δεδομένα για εκατομμύρια ασφαλισμένους δημιουργεί η επιστροφή τελεσίγραφο των Βρυξελλών και του ΔΝΤ προς τους Λοβέρδο – Παπακωνσταντίνου  για τις αλλαγές στις συντάξεις, μετέδωσε σήμερα το Mega.

Η Τρόικα επικαλούμενη την συμφωνία που έχει υπογραφεί με την  Αθήνα για τη χορήγηση της βοήθειας των 110 δις ευρώ ζητεί να χορηγείται πλήρης σύνταξη πριν τα 65 με σαράντα χρόνια δουλειάς. Ακόμα ζητάει να καταργηθούν οι συντάξεις χηρείας σε γυναίκες κάτω των 50 ετών και να εφαρμοστεί το νέο ασφαλιστικό από το 2015.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος, ενώ είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση «διαπραγματεύεται με το πιστόλι στον κρόταφο» προσπαθεί να μας πει «δίνει μάχη ως το παρά πέντε» και ότι τάχα «ξεκινάει διάλογο και για τις απαιτήσεις της Τρόικας στον ιδιωτικό τομέα».

«Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Μου ζητούν η έναρξη εφαρμογής του συστήματος αντί του 2018 να γίνει το 2015, μου ζητούν τα 40 χρόνια στην εργασία να είναι η βάση για να υπάρχει μια σύνταξη δίχως περικοπές. Πολλά θα κριθούν από την αναλογιστική μελέτη που θα είναι έτοιμη την ερχόμενη Παρασκευή».

Όλοι βέβαια γνωρίζουμε από την …προηγούμενη φορά το κόλπο και δεν μασάμε πλέον. Παρουσιάζουν τα μέτρα ως πολύ χειρότερα από αυτά που θα είναι για να πει ο κοσμάκης «ουφ γλυτώσαμε το χειρότερο»

Για επικοινωνιακά τεχνάσματα του Υπουργείου Εργασίας που σπέρνουν ανασφάλεια κάνει λόγο ο Τομεάρχης Εργασίας της ΝΔ Ι. Βρούτσης.

«Ο κ. Λοβέρδος , αποφεύγοντας προηγουμένως κάθε διάλογο και κάθε διαβούλευση, αναφέρθηκε σε νέα «επαχθή μέτρα» που, όπως, είπε του επιβάλλονται από την Ευρώπη. Και την ίδια στιγμή προβαίνει σε λεονταρισμούς, δηλώνοντας ότι θα πείσει την Ευρώπη ότι τα νέα αυτά μέτρα δεν είναι απαραίτητα.

Μα εάν πράγματι δεν είναι απαραίτητα και εάν πράγματι -όπως οφείλει- πείσει γι αυτό τους Ευρωπαίους, τότε για ποιο λόγο προκαλεί στο ευρύ κοινό των ασφαλισμένων νέα αναστάτωση και νέα σύγχυση;

Μέχρι πότε τα επικοινωνιακά τεχνάσματα του κ. υπουργού θα σπέρνουν ανασφάλεια και πανικό σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους;

Επιτέλους, λίγη σοβαρότητα…»

Αναρτήθηκε στις ΑΡΘΡΑ από Blogs. Leave a Comment »

Ρε βουλευτάκο, κατάλαβες τι ψήφισες;


Θυμάστε τη θυελλώδη συνεδρίαση της Βουλής, στην οποία επικυρώθηκε (με το νόμο 3845/2010) η συμφωνία Ελλάδας-τρόικας;
Ήταν η συνεδρίαση στην οποία το ΠΑΣΟΚ διέψραψε τους βουλευτές του, Οικονόμου, Δημαρά, Σακοράφα
και η Ν.Δ. τη Ντόρα Μπακογιάννη.
Μέσα στον επικοινωνιακό κουρνιαχτό των διαγραφών, μάλλον κανείς βουλευτής, δεν κατάλαβε ….  τι ψήφισε!Έτσι, ακούμε σήμερα βουλευτές να «πέφτουν απ’τα σύννεφα», με τις εξωφρενικές ρυθμίσεις που μας είπε χθες ο κ.Λοβέρδος, ότι του «ζητά η τρόικα».
Μα, από το πρωί φωνάζουμε ότι αυτά έχουν ψηφιστεί ήδη!
Και κάποιοι δημοσιογράφοι, συνεχίζουν να μιλούν για «επιστολή τρόικας».
Καλά που υπάρχουν και άνθρωποι όπως ο Ρωμανιάς, που λένε μερικές αλήθειες, όπως π.χ. ότι «το Δεκέμβριο, μας έβαλαν σε μια αίθουσα να συζητάμε για ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, τις οποίες η κυβέρνηση έγραψε στα παλιά τους παπούτσια, αφού σε διπλανή αίθουσα, διαπραγματευόταν με απεσταλμένους της Ε.Ε. αυτά που τελικά ακούμε σήμερα» (Ρωμανιάς στον Αυτιά, 25-5-2010).

Αναρτήθηκε από t:bloggers team στις 12:27:00 μ.μ.
Αναρτήθηκε στις ΑΡΘΡΑ από Blogs. Leave a Comment »

Να… γιατί κτυπούν τον Καραμανλή.


Οι αναγνώστες αυτού εδώ του blog γνωρίζουν πολύ καλά ότι είχαμε σταθεί απέναντι στον Καραμανλή στις στιγμές της παντοδυναμίας του και ακόμα και με ανοιχτές επιστολές τον καλούσαμε να προχωρήσει σε αλλαγές στο πολιτικό σύστημα της χώρας και να φύγει από την πάγια άποψή του περί αποτελεσματικής διαχείρισης. Τελικά ο Καραμανλής δεν τόλμησε. Πίστευε βαθιά στο ρόλο του ως αποτελεσματικού διαχειριστή του συστήματος. Όμως το πολιτικό σύστημα που προσπάθησε να διαχειριστεί τον νίκησε.
Σήμερα τα κοράκια του συστήματος την πέφτουν όλα στον Καραμανλή, ζητώντας… το ίδιο του το κεφάλι. Γιατί άραγε τόσο μένος και «ιερή» αγανάκτηση εκ μέρους των κορακίων;
Μήπως υπήρξε λαμόγιο ο Καραμανλής και δεν το ξέρουμε; Μήπως έκλεψε χρήματα του ελληνικού λαού ο Καραμανλής; Μήπως είπε ναι στην ονομασία των Σκοπιων; Μήπως είπε ναι στο προδοτικό σχέδιο Ανάν; Μήπως άλλαξε την πάγια στάση της χώρας απέναντι στην Τουρκία; Τι στο διάολο έκανε λοιπόν ο Καραμανλής προσωπικά και θέλουν να τον σταυρώσουν; Γιατί ζητούν να σταλεί στο Ειδικό Δικαστήριο; Γιατί ζητούν επιμόνως από τον Αντώνη Σαμαρά να τον διώξει;;;
Εδώ είναι φίλοι μας το ψητό.
Ο πραγματικός στόχος δεν είναι ο Καραμανλής. Όχι σε καμία περίπτωση και μην πέφτετε στην παγίδα. Ο πραγματικός στόχος είναι ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς και η άρνησή του να συναινέσει στην εξαθλίωση του λαού και στη συνέχιση της αρπαγής του δημοσίου χρήματος από την διεφθαρμένη και διαπλεκόμενη κρατικοδίαιτη ολιγαρχία. Ο πραγματικός στόχος είναι η Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα αυτό πλέον άλλαξε οριστικά και τους ανησυχεί. Η κατάρρευση της οικογενειοκρατίας και των μηχανισμών μέσα στο κόμμα, που έγινε στις 29-11-2009, απελευθέρωσε νέες δυνάμεις της παράταξης που δεν έβρισκαν διέξοδο τόσο χρόνια κάτω από τη μέγγενη των μηχανισμών. Σήμερα, κάποιοι αποφασισμένοι και επαναστατημένοι «μουτζαχεντίν» που ακολουθούν τον Σαμαρά, τόσο μέσα στο κόμμα όσο και μέσα στο διαδίκτυο, κινούνται πλέον έξω από οικογένειες και μηχανισμούς και αποτελούν πραγματικό φόβητρο για το διεφθαρμένο και σάπιο πολιτικό σύστημα.
Αυτό το ΟΧΙ του Αντώνη Σαμαρά τους κόστισε πολύ. Τους έφυγε ο Σαμαράς έξω από το κάδρο και αποτελεί πλέον τη διάδοχη κατάσταση, έπειτα από τη βέβαιη εξαθλίωση του λαού που έρχεται.
Επομένως το σχέδιο είναι να αποψιλώσουν τον Αντώνη Σαμαρά από τον Καραμανλή και τον Καραμανλισμό που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσουν μετά να κάνουν πάρτι διαλύοντας τη Νέα Δημοκρατία.
Εμείς από ετούτο εδώ το blog φωνάζουμε και λέμε στον Αντώνη Σαμαρά να κλείσει τα αυτιά του στα κοράκια του συστήματος.
Ο πρώην δύο φορές πρωθυπουργός με τη βούληση του ελληνικού λαού, Κ. Καραμανλής, μπορεί να έκανε λάθη διαχείρισης, μπορεί να προδόθηκε από συνεργάτες που τους τίμησε με την εμπιστοσύνη του, όμως υπήρξε πέρα για πέρα τίμιος και τίμησε και τον όρκο που έδωσε και την παράταξή του.
Εκείνους που πρέπει να διώξει ο Αντώνης Σαμαράς είναι τα λαμόγια της παράταξης που πρόδωσαν τις αρχές της παράταξης, τον αρχηγό τους και την ίδια την παράταξη.
Αναρτήθηκε από paspartoy στις 7:58 μ.μ.

Σχόλιο του blog: Τα λαμόγια είναι πολλά… και βρίσκονται σε πολλά  επίπεδα… δυστυχώς όπως φαίνεται επιβιώνουν ακόμη… αν δεν τα σταματήσεις τώρα Αντώνη… αύριο ίσως είναι αργά… Πάρε το κόσκινο τώρα… κάνε ένα μικρό έλεγχο στους διορισμένους επί Νέας Δημοκρατίας σε διάφορα Δ.Σ. και έμμισθες θέσεις και αυτό που θα βγάλεις… θα σε κάνει να τρίβεις τα μάτια σου…

Και όλα αυτά τα λέω επώνυμα… για όσους είναι έτοιμοι να βγάλουν βιαστικά συμπεράσματα… καλό κοσκίνισμα πρόεδρε…

Όταν η κυβέρνηση της Ν.Δ υπέγραφε τη συμφωνία με τον Κινέζικο Κολοσσό Cosco τι έκανε το ΠΑΣΟΚ;


Αυτή η εκτός τόπου και χρόνου ανακάλυψη του “τροχού” από τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους είναι πλέον γνωστή.Το ίδιο φυσικά (σε μεγαλύτερο βαθμό) ισχύει για το ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση.

Είναι ιδιαίτερα διασκεδαστικό να παρακολουθείς πώς κάνουν τούμπες σε θέματα που πρίν λίγο καιρό τα θεωρούσαν “Ξεπούλημα” , “Προδοσία” κλπ κλπ.

Σήμερα οι εφημερίδες του χώρου κυκλοφορούν με διθύραμβους στον τίτλο τους λέγοντάς μας ότι “Ερχονται οι Κινέζοι”!!!

Όταν η κυβέρνηση της Ν.Δ υπέγραφε τη συμφωνία με τον Κινέζικο Κολοσσό Cosco :

1.Το ΠΑΣΟΚ μιλούσε για ξεπούλημα των λιμανιών,

2. Ο Νομάρχης Πειραιά μαζί με το Δήμαρχο οργάνωναν πορείες έξω απ το Υπουργείο Ναυτιλίας για να ακυρώσουν τη συμφωνία,

3…Κατέλαβαν τα γραφεία του ΟΛΘ και ανάγκασαν τη επίσης Κινεζική Ηachison εγκαταλείψει το διαγωνισμό και η Ελλάδα έχασε 3,2 δις € !

4.Ο Χρ. Παπουτσης στη Βουλή μιλούσε για μέγα σκάνδαλο – ενώ είναι ο μοναδικός πλειοδοτικός διαγωνισμός στην ιστορία του Ελληνικού Κράτους χωρίς ενστάσεις από τους μειοδότες.

5.Το ΠΑΣΟΚ είχε υποστηρίξει ότι δεν θα αναγνωρίσει καμία συμφωνία .

6.Ολες οι εφημερίδες του ΠΑΣΟΚ μιλούσαν για το ξεπούλημα του αιώνα!

Σήμερα
1. Κάνουν στον Πρόεδρο της Cosco υποδοχή Αρχηγού κράτους .
2. Τον συναντά στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
3. Υπουργοί σπεύδουν να φωτογραφηθούν μαζί του και να κανουν διθυραμβικές ανακοινώσεις συνεργασιας.
4. Μέλανε ότι πραγματοποιείται η μεγαλύτερη επένδυση που έγινε ποτέ στη χωρά.
5. Ο Δήμαρχος και ο Νομάρχης Πειραιά τον υποδέχτηκαν με τιμές και δώρα!

Οι εφημερίδες του χώρου κυκλοφορούν με διθύραμβους στον τίτλο τους λέγοντάς μας ότι “Ερχονται οι Κινέζοι”!!!

Έλα !!!

Μα οι ΚΙΝΕΖΟΙ (οι ΙΔΙΟΙ Κινέζοι) έχουν έρθει εδώ και καιρό .
Τους έφερε η Κυβ. της Ν.Δ και εσείς είχατε ορκιστεί ότι ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΧΝΑΤΕ…

Σήμερα ανακάλυψαν οι λαλίστατοι ότι η Cosco “Θα κάνει τον Πειραιά Κέντρο για την Νότια Ευρώπη και την Βόρεια Αφρική”!!!

Μα αυτή ήταν ΕΞ ΑΡΧΗΣ η προοπτική και σας το έλεγαν και γραπτώς τότε που έψαχνε η κυβ. ΠΑΣΟΚ ένα τρόπο για να τηρήσει αυτά που είχε υποσχεθεί στους απεργούς του λιμανιού.
Υπάρχουν και οι σχετικές αναρτήσεις….

* Άλλη μία επένδυση πάει για φούντο…
* Γιατί όχι …
* Cosco…
* Θερίζουν ότι έσπειραν…
* Ποιοι θα επικρατήσουν;

Είναι ευχάριστο που έρχονται οι Κινέζοι όχι μόνο στον ΟΛΠ αλλά και στον ΟΣΕ (απ’ ότι φαίνεται…) μήπως παραχθεί κάποια υπεραξία .
Το πρόβλημα βρίσκεται στο timing που ανακαλύπτουν οι ΝΕΟ – “”Νεοφιλελεύθεροι”» τον “Τρίτο δρόμο” προς τον καπιταλισμό.

Αναρτήθηκε από PELEKIS

Αναρτήθηκε στις ΑΡΘΡΑ από Blogs. Ετικέτες: , . Leave a Comment »

Επίκαιρο τραγούδι, για την κατάσταση στην Ελλάδα. Έχει ενδιαφέρον!


ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ… ΤΑΛΕΕΙ ΟΛΑ…

Μετεκπαίδευση: Σε πορεία απαξίωσης…(Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.)


Η μετεκπαίδευση αποτελεί κατάκτηση για τον κλάδο και συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Το Υπουργείο Παιδείας, όμως, φαίνεται να έχει αντίθετη άποψη και οδηγεί το θεσμό της Μετεκπαίδευσης σε σταδιακή υποβάθμιση.

Αλήθεια:

  • γιατί καθυστερεί η έκδοση των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή στα διδασκαλεία; Σκοπεύει το Υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των θέσεων των εισακτέων από τις 740 που έχουν προκηρυχθεί, προκειμένου να μη χρειαστεί να προβεί στην αναπλήρωση των κενών που θα προκύψουν;
  • γιατί υποβαθμίζει τον Τίτλο του Διδασκαλείου Εκπαίδευσης για την επιλογή στελεχών σε 2 μονάδες από 4 που ήταν; Εξισώνει, αριθμητικά, τα 2 χρόνια υποχρεωτικής φοίτησης στα Διδασκαλεία μετά από εξετάσεις με τις 48 ώρες επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. που προβλέπονταν από ένα Τεχνικό Δελτίο;
  • γιατί δε διαψεύδει τις φήμες για κατάργηση της Μετεκπαίδευσης; …

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση.