ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2010!


Διαβάστε παρακάτω:

1. Εγκύκλιος αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

2. Εγκύκλιος αποσπάσεων σε φορείς

3. Οδηγίες προς τους/τις εκπαιδευτικούς

4. Έντυπο αίτησης  2010

5. Έντυπο αίτησης σε ΚΕΔΔΥ 2010

Προσοχή: Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν από 19-4-2010 μέχρι 30-4-2010.

Συνάδελφοι… μεγάλη προσοχή στη συμπλήρωση… υπάρχουν αρκετές αλλαγές σε σχέση με άλλες χρονιές… Διαβάστε καλά τις οδηγίες!