ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ…


Στο παρακάτω κείμενο που είναι το κείμενο του Νομοσχεδίου για θέματα της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης υπάρχουν τα προσωπικά μου σχόλια και παρακαλώ τους συναδέλφους που θα το διαβάσουν να το σχολιάσουν και αυτοί… Αξίζει η άποψη των μάχιμων εκπαιδευτικών…

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ –

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Το παρόν είναι το πρώτο νομοσχέδιο που αφορά στην υλοποίηση προγράμματος για το Νέο Σχολείο – σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 04.03.2010 – και αναφέρεται στην αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού.

Σημειώνεται ότι παράλληλα με το νομοσχέδιο και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος για το «Νέο Σχολείο»,  έχουν προκηρυχθεί μια σειρά δράσεων που  συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, όπως οι ΖΕΠ(Ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας), το Ψηφιακό περιεχόμενο μαθημάτων Γυμνασίου-Λυκείου, η Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, η μείωση της εκπαιδευτικής ύλης και αναδιοργάνωση του ολοήμερου σχολείου, τα Νέα προγράμματα σπουδών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ κλπ

Σε πρώτη προτεραιότητα στην εκπαιδευτική μας πολιτική έχουμε θέσει βαθιές, βαθμιαίες και καλά επεξεργασμένες αλλαγές στη Α΄θμια και Β΄θμια εκπαίδευση.

Πυρήνας και πρωταγωνιστής στις αλλαγές αυτές είναι ο εκπαιδευτικός, ο μάχιμος εκπαιδευτικός της τάξης.

Οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας αφορούν σε ένα συνολικό σχεδιασμό και στη συστηματική υποστήριξη  του ρόλου του εκπαιδευτικού, στο σχολείο και  στην ελληνική κοινωνία, γενικότερα. Αφορούν στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης του εκπαιδευτικού με την εκπαίδευση, ώστε να υπηρετείται η αρχή «Πρώτα ο μαθητής».

Σχόλιο: Πρόταση που έχει ειπωθεί πολλές φορές από πολλούς υπουργούς και αποτελεί ζητούμενο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο που στη χώρα μας η υπουργός επέλεξε ως  μοναδικό υπεύθυνο αυτής της κατάστασης τον εκπαιδευτικό…

 • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να εισαχθεί κανείς στο εκπαιδευτικό σύστημα και πώς μπορεί να ανταποκριθεί στο πλέον σημαντικό και απαιτητικό καθήκον που είναι το εκπαιδευτικό έργο , η τάξη, ο μαθητής;
 • Πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες αντικειμενικής πρόσληψης αλλά κυρίως αξιοκρατίας;

Το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται τους καλύτερους επιστήμονες, ανθρώπους με παιδαγωγική επάρκεια και ταλέντο και θα πρέπει να δίδονται ίσες ευκαιρίες χωρίς εξαιρέσεις, για κανένα λόγο, σε όλους όσους θέλουν να γίνουν Δάσκαλοι- Καθηγητές.

Σχόλιο: Τα έχουμε ξανακούσει αυτά, όταν καταργήθηκε η επετηρίδα. Αυτό που πραγματικά πρέπει να εξηγήσει η υπουργός είναι ποιες είναι περιπτώσεις που με το σημερινό σύστημα διορισμών δε δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους;

Η παιδαγωγική κατάρτιση , η γνώση της επιστήμης και η δυνατότητα να αντιμετωπίσει κανείς τις προκλήσεις  της τάξης είναι οι τρεις βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται το σύστημα επιλογής και πρόσληψης των νέων εκπαιδευτικών.

 • Η αρχική τους εκπαίδευση είναι το σημείο εκκίνησης.
 • Η ανεξαρτησία του υψηλού  καθήκοντος που αναλαμβάνουν διασφαλίζεται με τον ενιαίο τρόπο επιλογής και πρόσληψης των εκπαιδευτικών, υπηρετώντας τις αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.

Σχόλιο: Ας εξηγήσει στον ελληνικό λαό η κα υπουργός σε ποιες περιπτώσεις σήμερα οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών δεν υπηρετούν τις αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας; Αν εννοεί κάποιες προσλήψεις ωρομισθίων για την ενισχυτική διδασκαλία στη Δ.Ε. αυτή ξέρει πως ήταν ελάχιστες και οι μόνες που είχαν παραμείνει από το προηγούμενο σύστημα ΠΑΣΟΚ όπου όλες οι προσλήψεις γινόταν με αδιαφανή κριτήρια… κάτι ξέρει… και κάτι σκέφτεται…

 • Οι υπηρεσιακές μεταβολές προσδιορίζονται από τον κανόνα «κανένας εκπαιδευτικός δεν μετακινείται εάν δεν υπάρχει ο αντικαταστάτης του – δεν νοείται τάξη χωρίς εκπαιδευτικό».

Σχόλιο: Το ίδιο ισχύει και σήμερα… όμως θα πρέπει να καταλάβουν στο υπουργείο πως η φράση είναι αρκετά επικοινωνιακή αλλά η εφαρμογή της αβέβαια… άλλωστε οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σε σχολεία, κενά θα συμπληρώσουν, δε θα πάνε για διακοπές… προσοχή λοιπόν στην εφαρμογή του, γιατί μπορεί να αποδειχθεί μπούμερανγκ…

 • Καθιερώνεται ένα αξιοκρατικό και διαφανές σύστημα επιλογής στελεχών και
 • ο κύκλος ολοκληρώνεται με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και
 • τη θέσπιση της Αξιολόγησης της σχολικής , διοικητικής μονάδας.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Τον Ιανουάριο του 2010 ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική διαβούλευση, όπου  έλαβαν μέρος 3.500 πολίτες. Έγινε ποσοτική  και ποιοτική ανάλυση των προτάσεων.

Σχόλιο: Πιστεύετε πως ο αριθμός των 3.500 πολιτών που έλαβε μέρος είναι αριθμός συμμετοχής που πρέπει να σας κάνει να πανηγυρίζετε και γιατί δε δώσατε στη δημοσιότητα αυτή την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση που επικαλείστε;

Ζητήθηκαν από όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς και κατατέθησαν γραπτές προτάσεις.

Ζητήθηκαν και εστάλησαν από όλα τα παιδαγωγικά και καθηγητικά τμήματα της χώρας προτάσεις για την παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών.

Ελήφθησαν υπόψη τα συμπεράσματα του συμβουλίου Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης και οι μελέτες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Συγκεντρώθηκαν και ομαδοποιήθηκαν τα αντίστοιχα συστήματα χωρών της Ε.Ε μέσω του συστήματος ΕΥΡΙΔΙΚΗ.

Σχόλιο: Από το σύνολο του νομοσχεδίου αλλά και από την εγκύκλιο για την αυτοαξιολόγηση φαίνεται πως τα μοναδικό σας εργαλείο για την συγγραφή αυτού του νομοσχεδίου, αλλά και όλων των άλλων που προπαγανδίζετε, είναι η αποσπασματική αντιγραφή των άλλων συστημάτων, το οποίο και  δικαιολογεί τα κείμενα σας.

ΑΛΛΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

 • Επείγουσες βελτιωτικές παρεμβάσεις στην λειτουργία των  ΑΕΙ
 • Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση
 • Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης – Συμμόρφωση προς την Ευρωπαϊκή νομιμότητα – Ενίσχυση του Ελέγχου Ποιότητας

Ενότητα 1η :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

1.  Αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών – καθιέρωση Πιστοποιητικού

Παιδαγωγικής Κατάρτισης.

Για να συμμετέχει υποψήφιος εκπαιδευτικός σε πανελλήνιο διαγωνισμό για την είσοδό του στην εκπαίδευση θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης. Η παιδαγωγική κατάρτιση παρέχεται : α) με πρόγραμμα στο πλαίσιο των σπουδών που ξεκινά σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα ΑΕΙ άμεσα ή μετά την αποφοίτηση, ενταγμένο στα Προγράμματα των Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη μορφή «Ειδικού Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής», ή  β) Μέσω της απόκτησης Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης στην Παιδαγωγική, τις Επιστήμες της Αγωγής, ή τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης.

Σχόλιο: Μεγάλες προσδοκίες και μεγάλες κουβέντες… η εφαρμογή και δύσκολη και πολλές φορές αδύνατη… μακάρι να επιτευχθεί, αλλά θα πρέπει να δίνεται μέσα από τις σχολές και μόνο από δημόσιους οργανισμούς.

2. Διασφάλιση αντικειμενικού και ενιαίου τρόπου επιλογής και πρόσληψης εκπαιδευτικών με βάση τις αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.

Το νέο σύστημα προσλήψεων και διορισμών βασίζεται στον κανόνα ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που θα προσλαμβάνονται σε όλα τα σχολεία και τις δομές εκπαίδευσης  οφείλουν να έχουν συγκεντρώσει την βαθμολογική βάση, σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Σήμερα λόγω της πολυνομίας και των πολλαπλών εξαιρέσεων μόνο το 38 % προσλαμβάνονται με ΑΣΕΠ και το 62 % από πίνακες και περίπλοκα  κριτήρια.

Οι πίνακες αυτοί  παύουν να τροφοδοτούνται  στις 30 Ιουνίου 2010.

Σχόλιο: Το σύστημα διορισμών που σήμερα υπάρχει στην εκπαίδευση είναι αδιαπραγμάτευτο για τους εκπαιδευτικούς, γιατί και διαφάνεια και ισονομία εξασφάλιζε και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν λογιστικά  να αναφέρονται νούμερα τα οποία έχουν να κάνουν με πολλές παραμέτρους και δεν είναι απλά 38% με 62% και το γνωρίζετε αυτό. Πραγματικά θέλω να δω με ποιους θα στελεχώσετε τα σχολεία στις εσχατιές της πατρίδας μας τώρα που θα διακόψετε τη μοριοδότηση αυτών των συναδέλφων και την προσμέτρηση αυτής της υπηρεσίας από του χρόνου… δε σας σώζει ούτε ο νέος τρόπος ονομασίας του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού ως: «ο θεσμός του αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο».

Στόχος είναι όλοι οι νέοι που θέλουν να εισέλθουν στο εκπαιδευτικό σύστημα να έχουν ίσες ευκαιρίες και να επιλέγονται οι καλύτεροι,  πρακτική που ακολουθείται στα εκπαιδευτικά συστήματα που έχουν κεντρική διοίκηση και στα οποία γίνονται ετήσιες εξετάσεις.

Οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα διεξάγονται ανά διετία και θα είναι ανοικτοί (δηλ. δεν θα προκηρύσσεται  συγκεκριμένος αριθμός θέσεων).

Η διαδικασία διενέργειας και το περιεχόμενο των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ θα αναμορφωθεί προκειμένου να εξασφαλισθούν η διαγνωστική και η εξεταστική συνιστώσα αλλά και να δοθεί έμφαση στη παιδαγωγική και γενική παιδεία, και την διδακτική ικανότητα, πέρα από το ιδιαίτερο αντικείμενο των σπουδών.

Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση, όπως ισχύει σήμερα, στους εκάστοτε διαγωνισμούς, ή σε δύο προηγούμενους, θα εντάσσονται σε ενιαίο πίνακα υποψηφίων για διορισμό ή πρόσληψη.

Από τον επόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ οι διορισμοί και οι προσλήψεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τον παραπάνω πίνακα επιτυχόντων τη βαθμολογική βάση σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ.

Λόγω των νομικών ρυθμίσεων που διαμόρφωσαν τη σημερινή κατάσταση δημιουργήθηκαν στρεβλώσεις, και καταστρατηγήθηκε η αρχή των ίσων ευκαιριών για όλους όσους έχουν τα προσόντα. Ταυτόχρονα όμως δημιουργήθηκαν προσδοκίες και επιλογές σταδιοδρομίας με ευθύνη κύρια της πολιτείας. Γι αυτό και θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις.

Οι μεταβατικές διατάξεις για το πέρασμα από το σημερινό δαιδαλώδες σύστημα διορισμών στο νέο σύστημα, προβλέπουν :

 • Την οριστική παύση της τροφοδοσίας των πινάκων προϋπηρεσίας την 30/6/2010.
 • τον διορισμό εκπαιδευτικών με αναλογία 60%-40% (σχολικά έτη 2010-11, 2011-12).
 • Στη συνέχεια, εφόσον οι συμμετέχοντες στους κλειδωμένους πίνακες δεν έχουν διοριστεί και διαθέτουν εμπειρία άνω των 24 μηνών εντάσσονται στους πίνακες επιτυχόντων ΑΣΕΠ με μέσο όρο βαθμολογίας 50-54 δηλ. πριμοδοτούνται με χαμηλότερη βάση στους δύο προσεχείς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Σχόλιο: Οι μεταβατικές διατάξεις αποτελούν κοροϊδία για όλους τους συναδέλφους που η ίδια η πολιτεία χρησιμοποίησε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της και είναι σίγουρο πως πολλοί από τους  εργαζόμενους σήμερα στην εκπαίδευση δε θα μπορέσουν να διορισθούν μια και το σύμφωνο σταθερότητας προβλέπει δραστικές μειώσεις στο διορισμό των εκπαιδευτικών… νομίζω πως πρέπει να το ξανασκεφτείτε, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι με ευθύνη της πολιτείας επένδυσαν σε αυτό τον τρόπο δουλειάς και οι περισσότεροι είναι οικογενειάρχες που για την μοριοδότηση και μόνο και πολλές φορές με οικογενειακό αλλά και οικονομικό κόστος αποδέχονταν διορισμούς σε δύσκολες περιοχές…

Η πολιτεία οφείλει να καλύπτει, κάθε φορά, τα οργανικά κενά με διορισμούς μονίμων .

Σχόλιο: Αυτό είναι αυτονόητο, για σχολεία μιλάμε...

Θεσμοθετείται ενιαία διαδικασία προσδιορισμού κενών οργανικών θέσεων και λειτουργικών αναγκών σε επίπεδο σχολικής μονάδας με την αξιοποίηση ειδικών πληροφοριακών προγραμμάτων (χρήση των ΤΠΕ), τα οποία θα ενημερώνονται με στοιχεία σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Στόχος είναι ο προσδιορισμός των αναγκαίων  εκπαιδευτικών να συνδέεται με το σχολείο, το οποίο είναι η κεντρική μονάδα σχεδιασμού-προγραμματισμού. Σήμερα μια από τις σοβαρότερες αιτίες του ανορθολογισμού που υπάρχει, είναι η αδυναμία προσδιορισμού κάθε χρόνο, των κενών ανά σχολείο ή διεύθυνση.

Σχόλιο: Δεν ξέρω πώς η ενιαία διαδικασία προσδιορισμού κενών θα λειτουργήσει, αυτό που ξέρω είναι πως ο προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και στο σημερινό σύστημα γινόταν με διαφάνεια και ενιαία παρόλο που τα στοιχεία δίνονταν από τις Δ/νσεις Εκπ/σης… Λόγια μεγάλα και πάλι… εκτός και αν αναφέρεστε στα λειτουργικά κενά τα οποία μπερδεύετε με τα οργανικά κενά… Θα πρέπει να κατανοήσετε πως το σχολείο στα πλαίσια της λειτουργίας του είναι ένας ζωντανός συνεχώς μεταβαλλόμενος οργανισμός… μπορείτε να το διαπιστώσετε και από το σύστημα καταγραφής των απουσιών… άρα δεν μπορεί με απόλυτους αριθμούς να σχεδιαστεί η λειτουργία του σε εκπαιδευτικό δυναμικό… όταν θα το καταλάβετε ίσως είναι πολύ αργά και δε θα μπορέσετε να το φροντίσετε…

Τα πραγματικά κενά θα είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα στο διαδίκτυο όπου και τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια θα αναρτούν υποχρεωτικά τις αποφάσεις τους.

Οι θέσεις για διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού  προσωπικού  προκηρύσσονται το πρώτο 15νθήμερο του Ιουλίου κάθε έτους, κατά κλάδο ή ειδικότητα και κατά σχολείο ή περιοχή διορισμού και πραγματοποιούνται με βάση τα οργανικά κενά για την καλή λειτουργία της σχολικής χρονιάς που θα ξεκινήσει αμέσως μετά .

Σχόλιο: Μέχρι σήμερα γινόταν κάτι διαφορετικό; Οι διορισμοί δε γίνονταν με βάση τα πραγματικά οργανικά κενά για την καλή λειτουργία της σχολικής μονάδας… τι αλλάζετε λοιπόν;

Ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στον τόπο πρώτου διορισμού είναι κατ’ ελάχιστον 3 έτη.

Σχόλιο: Αυτό πρέπει να αλλάξει γιατί δεν στηρίζεται στην ισονομία μεταξύ των συναδέλφων… άν δεν το αλλάξετε τώρα θα σας το αλλάξουν γρήγορα τα δικαστήρια… προσοχή λοιπόν!

Κάθε  πρόσληψη για κάλυψη κενών ή αναπλήρωση, πραγματοποιείται με βάση τη σειρά των ενδιαφερόμενων στους ως άνω πίνακες επιτυχόντων.

Ο θεσμός του ωρομισθίου στον ως άνω πίνακα περιορίζεται δραστικά και διατηρείται μόνο για τις εξαιρετικές περιπτώσεις που αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη αναπληρωτή.

Σχόλιο: Δεν καταργείται όμως, και επιπλέον του αλλάζετε και όνομα όπως λέτε παρακάτω εκτός και αν μας διαψεύσετε όλους και τον πληρώνετε όπως και τον κανονικό αναπληρωτή… τι λέτε; Ό,τι και αν πείτε, ξέρουμε πως θα είναι ωρομίσθιος…

Εάν το σύνολο των απαιτούμενων ωρών διδασκαλίας, σε ένα ή περισσότερα σχολεία, είναι λιγότερες από 16 ώρες  εισάγεται ο θεσμός του αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο (οι εκπαιδευτικοί έχουν όλα τα δικαιώματα του αναπληρωτή).

Η επιλογή αυτή γίνεται με την προϋπόθεση ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το ωράριό τους και έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε όλους τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς καθώς και η δυνατότητα των 5 ωρών υπερωρίας των μόνιμων εκπαιδευτικών.

Σχόλιο: Αυτό είναι το μεγάλο σχέδιό σας για να μπορέσετε να λειτουργήσετε τα σχολεία την επόμενη σχολική χρονιά… το γνωρίζαμε… Ας κάνουν καλά όλοι αυτοί που προσπαθούσαν να καθησυχάσουν τον κλάδο…

Για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτεται το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών αλλά και για να αξιοποιούνται τα επιπλέον προσόντα και οι άλλες σπουδές των διδασκόντων, εφαρμόζονται οι διαδικασίες της δεύτερης ανάθεσης και καθιερώνεται η δεύτερη ειδικότητα του εκπαιδευτικού.

εφόσον επ

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί,εφόσον επιτύχουν τη βάση στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ μοριοδοτούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες γενικές κατηγορίες κριτηρίων, που διασφαλίζουν την επιλογή των ικανότερων:

– Επιτυχία σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, – Ακαδημαϊκά Προσόντα, – Προϋπηρεσία     εκπαιδευτικού, –  Κοινωνικά Κριτήρια

Σχόλιο: Τα παραπάνω κριτήρια ισχύουν και σήμερα,  είναι αποσαφηνισμένα και συγκεκριμένα κάτι το οποίο δεν είναι εμφανές στις παραπάνω πέντε γραμμές… αποσαφηνίστε τα και θα δείτε πως όλα όσα θα σκεφτείτε υπάρχουν…

Ο νεοδιόριστος μόνιμος εκπαιδευτικός παραμένει επί δύο έτη ως «δόκιμος εκπαιδευτικός». Η διετία αυτή αξιοποιείται για την καλύτερη προετοιμασία του εκπαιδευτικού να αναλάβει διδακτικό και παιδαγωγικό έργο.

Καθιερώνεται ο θεσμός του Μέντορα του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού.

Η μονιμοποίηση θα γίνει μετά από αξιολόγηση η οποία μπορεί  να καταλήξει, σε πρόταση μονιμοποίησης ή σε πρόταση μετάταξής του σε άλλη υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας.

Σχόλιο: Ο θεσμός του «δόκιμου εκπαιδευτικού» υπάρχει και σήμερα, όσο για το θεσμό του «Μέντορα» καλά θα κάνετε να το ξανασκεφτείτε, γιατί πώς θα το λειτουργήσετε σε όλα εκείνα τα σχολεία    (μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια) που πολλές φορές όλοι οι συνάδελφοι είναι νεοδιοριζόμενοι… και πώς κάποιος θα γίνεται μέντορας; Με ποια προσόντα και ποια κατάρτιση… αντιγραφή μού κάνει από άλλα συστήματα… προσοχή λοιπόν…

Αναμορφώνεται η εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων η οποία θα πραγματοποιείται κατά το πρώτο έτος διορισμού και θα είναι αυξημένης διάρκειας σε σχέση με τα προγράμματα που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα.

Σχόλιο: Πόσο αυξημένης; Προσδιορίστε για να ξέρουμε… μια μέρα παραπάνω… δύο… ή κάτι παραπάνω;

3. Μεταθέσεις – Αποσπάσεις με βάση τα πραγματικά κενά και τις πραγματικές ανάγκες.

Το σύστημα μεταθέσεων εξορθολογίζεται μειώνοντας την άσκοπη και συνεχή κινητικότητα των εκπαιδευτικών  που επιβαρύνει τη λειτουργία του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί υπηρετούν πραγματικά στην οργανική τους θέση χωρίς εξαιρέσεις.

Σχόλιο: Η κινητικότητα των εκπαιδευτικών που επικαλείστε δε γίνεται για να γίνεται, αλλά  εξυπηρετεί πρώτα το σύστημα και στη συνέχεια εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς… Όταν θα κατατεθούν οι αιτήσεις απόσπασης της φετινής χρονιάς κάντε τον κόπο να ρίξετε μια ματιά στους λόγους που οι συνάδελφοι ζητούν αποσπάσεις… είμαι σίγουρος πως αν δεν τους διαβάσετε με στείρα τεχνοκρατική διάθεση, θα δείτε την αλήθεια… άλλωστε όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί σε τάξεις αγωνίζονται…

Όσοι αποσπώνται σε σχολεία, υπηρεσίες ή φορείς λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετούν ή της πλησιέστερης στην υπηρεσία ή στο φορέα απόσπασης σχολικής μονάδας.

Ειδικά  και μόνο οι αποσπώμενοι στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, στα γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπ/σης, θα λαμβάνουν τα μόρια της πλησιέστερης σχολικής μονάδας συν δύο (2) μονάδες μετάθεσης.

Σχόλιο: Εδώ υπάρχει υπαναχώρηση από τον αρχικό σας σχεδιασμό, γιατί καταλάβατε πως αν δε μοριοδοτήσετε, οι υπηρεσίες του υπουργείου αλλά και τα γραφεία εκπαίδευσης, θα έμεναν χωρίς προσωπικό… μεσοβέζικη λύση… για να είναι όλοι ικανοποιημένοι… Το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί οριστικά μόνο με διορισμό διοικητικών…

Με βάση την αρχή η «θέση του εκπαιδευτικού είναι στο σχολείο» προτείνεται η συστηματική μείωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις και η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού στις σχολικές μονάδες.

Σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα θα έχουν οι αποσπάσεις που εξυπηρετούν πραγματικές ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος. Τα πραγματικά κενά που θα προσδιορίζονται εκτός των άλλων και με τη βοήθεια του Πληροφορικού συστήματος θα είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα από οποιονδήποτε μέσω διαδικτύου. Απόλυτη διαφάνεια ώστε όλοι να γνωρίζουν και να επιλέγονται αυτοί που έχουν τις προϋποθέσεις.

Σχόλιο: Αχ, αυτή η ρημάδα η διαφάνεια… πιστεύετε ότι μόνο με την ανάρτηση των κενών στο διαδίκτυο θα υπάρξει; Ο μόνος τρόπος που θα φέρει τη διαφάνεια στις αποσπάσεις είναι η μοριοδότηση με συγκεκριμένα κριτήρια, που μπορεί να είναι και αυτά των μεταθέσεων με έμφαση στους κοινωνικούς λόγους.

Οι ανάγκες για αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας, θα δημοσιοποιούνται αμέσως μετά τις μεταθέσεις και θα αναφέρονται :

– Ο αριθμός των θέσεων προς κάλυψη, κατά υπηρεσία ή φορέα,

– Τα συγκεκριμένα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι,

– Ο χρόνος της απόσπασης .

Σχόλιο: Και τα τρία κριτήρια υπάρχουν και σήμερα…

Προβλέπεται επίσης η  Εθελοντική μετάταξη των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν έτη απόσπασης και ως εκ τούτου διοικητική εμπειρία, σε διοικητικές θέσεις του Υπουργείου,  ώστε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα δεκαετιών που τόσο το Υπουργείο  Παιδείας όσο και οι εποπτευόμενοι οργανισμοί του, λειτουργούν με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.

Σχόλιο: Σε ένα σύστημα που θα πάσχει από έλλειψη εκπαιδευτικών τα επόμενα χρόνια, προτείνετε μετάταξη ενεργών εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις… πού πήγε η προηγούμενη φράση σας «θέση του εκπαιδευτικού είναι στο σχολείο»… Μπερδεμένα μας τα λέτε…

4. Καθιέρωση αξιοκρατικού συστήματος επιλογής στελεχών διοίκησης στην  εκπαίδευση.

Η ανάγκη αλλαγής του πλαισίου επιλογής στελεχών της διοίκησης στην εκπαίδευση προέκυψε από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την εφαρμογή του υφιστάμενου συστήματος επιλογών, που περιορίζεται από τις αυξημένες  προϋποθέσεις προϋπηρεσίας και την έλλειψη κινήτρων.

Με το νέο πλαίσιο, διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση των εκπαιδευτικών στη διαδικασία επιλογής καθώς και η διεύρυνση της βάσης των υποψηφίων. Διασφαλίζονται χαρακτηριστικά και εχέγγυα για διαφανείς, αξιοκρατικές επιλογές, Αίρονται τα εμπόδια και οι περιορισμοί στη συμμετοχή με ταυτόχρονη αξιοποίηση των ικανοτήτων και γνώσεων που προκύπτουν από την εμπειρία. Καθίσταται υποχρεωτική η επιμόρφωση σε θέματα διοίκησης της Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, από την πρώτη εφαρμογή. Παράλληλα υπηρετείται η διαμόρφωση ενός πλαισίου επαγγελματικής εξέλιξης των διοικητικών στελεχών.

Προϋπόθεση επιλογής θα είναι η συμμετοχή σε προγράμματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, όπως   Το πιστοποιητικό διοικητικής ή καθοδηγητικής επάρκειας, το οποίο θα έχει παράλληλα το ρόλο αναγνώρισης α) θεσμού εξετάσεων και β) θεσμού επιμόρφωσης και ουσιαστικής προετοιμασίας των υποψηφίων προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των θέσεων.

Επιπροσθέτως:

 • Προκειμένου να μην ανατραπούν ουσιαστικά τα επιστημονικά και διοικητικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων μειώνεται το ποσοστό μοριοδότησης της συνέντευξης.
 • Προσδίδονται χαρακτηριστικά και εχέγγυα για αξιοκρατικές, διαφανείς και αξιόπιστες επιλογές μέσα από την αναβάθμιση της διαδικασίας της συνέντευξης ώστε να αποτελεί πραγματικά εργαλείο διερεύνησης της προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης του υποψηφίου και κυρίως του δυναμικού και των ικανοτήτων του. Όπως:
 • Η εισαγωγή σταδίου προετοιμασίας σε συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, ώστε η συνέντευξη να εστιάζει στις ικανότητες του υποψηφίου για αντίληψη της πραγματικότητας και αξιοποίηση του δυναμικού του για ανάληψη πρωτοβουλιών. Ομοίως , και η χρήση έντυπων υποδειγμάτων, δομούν την διαδικασία της συνέντευξης και προασπίζουν την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα.
 • Η διαφάνεια της διαδικασίας της συνέντευξης υπηρετείται με την μαγνητοφώνηση.
 • Ταυτόχρονα με τον ημιδομημένο τύπο συνέντευξης καθιερώνεται παράλληλα και η υποχρέωση των μελών του συμβουλίου για ξεχωριστή και πλήρως αιτιολογημένη βαθμολογία για κάθε παράμετρο.
 • Ο ορισμός των μελών του κάθε συμβουλίου επιλογής , βασίζεται στις προτάσεις ανεξαρτήτων φορέων εκπαίδευσης. Η τελική επιλογή γίνεται μετά   από γνώμη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ύστερα από πρόταση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Σχόλιο: Η επιλογή στελεχών εκπαίδευσης πράγματι πρέπει να γίνεται με διαφάνεια, γιατί με αυτό τον τρόπο τα επιλεγμένα στελέχη μπορούν να επιτελέσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο τους. Οι παράμετροι όμως που τέθηκαν, έχουν από μόνες τους το στοιχείο της αδιαφάνειας αλλά και της μη δυνατότητας εφαρμογής τους. Με λόγια απλά, ισότιμη πρόσβαση υπάρχει πάντοτε… αλλού χαλάει το μείγμα…  διεύρυνση της βάσης των υποψηφίων… πολύ ασαφές και καθόλου σίγουρο ότι είναι απαραίτητο (το σχόλιο αυτό το κάνω, γιατί διάβασα το νόμο επιλογής στελεχών στο Δημόσιο Τομέα και η διαπίστωση είναι αρνητική παρόλο που ακούστηκε η παραπάνω φράση)… Σωστή η επιμόρφωση σε θέματα διοίκησης της Εκπαίδευσης… αλλά πότε θα προλάβετε να επιμορφώσετε τόσους υποψήφιους… αυτό παίρνει χρόνο και χρήμα… και τέλος η υποχρεωτική συμμετοχή του υποψήφιου στελέχους σε προγράμματα αξιολόγησης… αυτό θα μου επιτρέψετε να πω πως είναι άμεση πίεση για να μπορέσετε να λειτουργήσετε  την Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας…  που δεν είναι κατ’ ανάγκη απορριπτέα, αλλά μια και μόνο ανάγνωσή της από τους μάχιμους εκπαιδευτικούς θα κάνει πασιφανές πως έχει να κάνει μόνο με τον εκπαιδευτικό και το σχολείο και σε καμία περίπτωση με τις ευθύνες του συστήματος και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου… Αξιολογούνται τα πάντα που έχουν να κάνουν με τον εκπαιδευτικό… αλλά δεν αξιολογείται το σύστημα… Η επόμενη παράγραφος χωρίς σχόλια… αξίζει όμως να διαβάσετε το πλήρες κείμενο για την Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας…

5. Θέσπιση της Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.

Για δεκαετίες δεν εφαρμόστηκε καμία συγκροτημένη διαδικασία αξιολόγησης. Όμως  οι συνθήκες ωρίμασαν και οι εκπαιδευτικοί είναι πλέον θετικοί για μια αντικειμενική, δημιουργική και θετική για το σχολείο διαδικασία αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας αποτελεί μοναδική διαδικασία διαπίστωσης της θετικής αλλά και της αρνητικής πορείας, και εντοπισμού αδυναμιών. Σε πρώτη φάση ορίζεται ως εσωτερική διαδικασία που οργανώνεται από τους ίδιους τους παράγοντες της σχολικής κοινότητας και η οποία επιδιώκει την ενεργοποίηση των μελών της με στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και  πρακτικών.

Παράλληλα η εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία και την παραγωγή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης ενισχύει τα κίνητρα και την δέσμευση τους για υλοποίηση προγραμμάτων βελτίωσης του έργου. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η ανάπτυξη της σχολικής μονάδας και η ανάδειξή της σε ισχυρό φορέα λόγου και δράσης.

Οι σχετικές δράσεις αφορούν:

 • τους Πόρους της Σχολικής Μονάδας (υλικοτεχνική υποδομή, οικονομικοί πόροι, ανθρώπινο δυναμικό)
 • τη Διοίκηση της Σχολικής Μονάδας (συντονισμός σχολικής ζωής, διαμόρφωση-εφαρμογή σχολικού προγράμματος, αξιοποίηση μέσων και πόρων)
 • την  εφαρμογή του προγράμματος χωρίς απώλεια διδακτικών ωρών.
 • το Κλίμα και τις Σχέσεις μεταξύ των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας
 • το συνολικό πρόγραμμα κοινωνικής, πολιτιστικής, περιβαλλοντικής δράσης του Σχολείου
 • τις Εκπαιδευτικές Διαδικασίες και τις καινοτομικές δράσεις του σχολείου σε όλους τους τομείς
 • τα αποτελέσματα (φοίτηση, επίδοση, μαθητική διαρροή, ατομική-κοινωνική ανάπτυξη μαθητών)

Κάθε  σχολείο μπορεί να εμπλουτίσει τα πεδία αυτά, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, και τις απόψεις των μελών της σχολικής κοινότητας για τους παράγοντες που συγκροτούν την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.

Η προβλεπόμενη διαδικασία για όλους είναι:

Α) Κάθε σχολική μονάδα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, προβαίνει σε κατάρτιση προγράμματος δράσης για το σχολικό έτος που ξεκινά,

Β) Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης , κατά την οποία αξιολογούνται

 • Η απόδοση της σχολικής μονάδας στο σύνολό της
 • Η διαπίστωση του κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης του έτους που διανύθηκε
 • Η εκτίμηση των επιτυχιών ,των αδυναμιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
 • Η κατάθεση προτάσεων βελτίωσης για την επόμενη σχολική χρονιά

Γ) Η κατάρτιση του προγραμματισμού και της αξιολογικής έκθεσης γίνεται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου, σε συνεργασία με  το σύλλογο διδασκόντων και τους σχολικούς συμβούλους. Παρουσιάζεται στο σχολικό συμβούλιο και τους γονείς, σε απογευματινή συνεδρίαση και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες του σχολείου και της αρμόδιας  Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Δ) Στη συνέχεια ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας, υποβάλλει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως εποπτεύοντα φορέα δια μέσου της διοικητικής οδού, έκθεση που περιλαμβάνει την αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων

Η διαδικασία αξιολόγησης αφορά και σε όλα τα στελέχη της διοίκησης με βάση στόχους που τίθενται κατά μονάδα διοίκησης ετησίως, με ανάλογες διαδικασίες.